kapcsolat

Felhő mögé bújt föl­dön­kí­vü­liek kém­ked­tek a nagy­vá­ros fe­lett

620x0A kí­ván­csi űr­lé­nye­ket a leg­is­mer­tebb ufó­va­dász por­tál egyik ol­va­sója buk­tatta le. Bár egye­sek sze­rint csak egy na­gyobb csil­lag tűnt fel az ég­bol­ton, az ön­kén­tes szak­ér­tők sze­rint egy­ér­telmű, hogy föl­dön­kí­vü­li­ek­ről van szó!Újabb bizonyítékot találtak arra a lelkes ufóhívők, hogy a földönkívüliek folyamatosan kémkednek utánunk! Legutóbb Hong Kong felett tűnt fel egy óriási űrhajó, ami egy felhő mögé rejtőzve figyelte meg, mi történik a nyüzsgő nagyvárosban.

A földönkívüliekről készült fotó azonnal lázba hozta az embereket, a szkeptikusabbak szerint azonban a különös égi jelenség csupán egy fényesen világító, nagyobb csillag.

(tovább…)

Fe­kete ruhás nő szel­leme ri­o­gat egy be­vá­sár­ló­köz­pont­ban

15x1A sem­mi­ből elő­buk­kanó ár­nyalak­tól már a pláza tu­laj­do­no­sa­i­nak is rém­ál­mai van­nak! Szel­lem­ir­tók se­gít­sé­gét kérik, hogy meg­sza­ba­dul­ja­nak a vá­sár­ló­kat ret­te­gés­ben tartó kí­sér­tet­től. Félelemtől reszketve lépnek be a vásárlók Glasgow egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjába. Azt suttogják, a plázát egy talpig feketébe öltözött asszony szelleme kísérti!

A hátborzongató árnyalakot már többen is látni vélték, állításuk szerint bármikor felbukkanhat a folyosókon. A riasztó esetet már jelentették az üzletközpont tulajdonosainak is, akik nagyon komolyan vették a bizarr jelenséget. Elhatározták, hogy profi szellemirtókkal próbálják elűzni a nyughatatlan kísértetet. (tovább…)

Ször­nyű be­teg­ség­ben el­hunyt kis­lány szel­leme kí­sért egy kór­ház­ban

6290861Az el­ha­gya­tott épü­let­ről már évek óta sut­tog­ták, hogy kí­sér­te­tek jár­ják. A hát­bor­zon­gató le­genda most be­bi­zo­nyo­so­dott. A Costa Rica-i klinikán egykoron súlyos tüdőbajban szenvedő betegeket kezeltek, majd amikor a járvány mindenkit elvitt, a kórház teljesen elnéptelenedett, és azóta is üresen áll- írja a Mirror.

A helyiek azt suttogják ugyanis, hogy a fehér pestisnek is nevezett, iszonyú kórban elhunyt páciensek szelleme azóta is kísérti az elhagyatott kórtermeket. Eddig senki sem merte megközelíteni az épületet, ám nemrég néhány bátor tini belépett a rozsdásodó kapun. Azóta is bánják. (tovább…)

Szuperinternetet visz a NASA a Nemzetközi Űrállomásra

20160622nasa-internetSokkal gyorsabban tud majd kommunikálni a Nemzetközi Űrállomás a Földdel, a NASA újonnan bevezetett technológiájának köszönhetően. Később az egész Naprendszeren belül ilyen nettel kommunikálhatnak majd. A megoldás hasonlít a torrentezéshez.

Bemutatta új internetes technológiáját a NASA, ami a jelenleginél sokkal gyorsabb adattovábbítást tesz lehetővé a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetéről, üzenjenek onnan a Földre, vagy űrhajókra, állomásokra. (tovább…)

KANADÁBAN TEMETTÉK EL A TITANIC ÁLDOZATAIT

titanicaa01A Titanic az angliai Southamptonból New Yorkba tartott, amikor elsüllyedt. A szerencsétlenül járt hajó tengerbe fulladt utasait azonban egy harmadik országban temették el, a kanadai Halifaxban, Új-Skóciában. A Fairview Lawn temetőben nyugszik 121 utas az 1500-ból, akik a tengerben lelték halálukat. További 29-et a város másik két temetőjében temettek el.

A Fairview Lawn temetőben a Titanic halottainak sírjait úgy helyezték el, hogy azok egy hajóderékra emlékeztessenek. A 150 halott a katasztrófa áldozatainak csupán egytizede, mégis a kanadai városban nyugszanak a legtöbben egy helyen az áldozatok közül. De miért pont itt? (tovább…)

Kü­lö­nös fé­nyek je­len­tek a me­xi­kói Po­po­ca­té­petl vul­kán ki­tö­rése köz­ben

620x0 (1)A Po­po­ca­té­petl vul­kán Me­xi­kó­ban, Pu­ebla állam te­rül­tén ta­lál­ható, és jól is­me­rik ufo­ló­gus kö­rök­ben. A kör­nyék­ről az el­múlt évek­ben el­ké­pesztő mennyi­ségű ész­le­lés­ről ér­ke­zett hír. Kí­sér­te­ties fé­nyek, azo­no­sí­tat­lan re­pülő tár­gyak és még ki tudja mi min­den rep­ke­dett a vul­kán fe­lett és a kör­nyé­kén… A leg­újabb fel­vé­tel azon­ban min­det übe­reli!

A Popocatépetl Mexikó egyik legaktívabb tűzhányója, 5600 méterre magasodik ki a környező tájból. Aktivitásának jelenlegi ciklusa 1947-ben kezdődött egy nagyobb kitöréssel. Legutóbb idén januárban kezdett pöfékelni, áprilisban pedig két kilométer magasságba lövellt ki magából hamut. Azóta is szinte napi rendszerességgel eregeti a füstöt. (tovább…)

Meglepő tévedést találtak a gizai nagypiramisnál

G_5_w800_h500Kiderült, hogy még az ókori világ csodájaként számon tartott gizai nagypiramis se tökéletes: az alapja aszimmetrikus, mert az építői apró hibát vétettek – írja az MTI a régészeti kutatásokat végző Glen Dash Alapítvány új mérései alapján. A 4500 éves temetkezési helyet Hufu fáraó számára építették, a világ hét csodája közül egyedüliként maradt fenn.

A pontos méretét és tájolását évtizedeken át kutatták régészek és mérnökök. Glen Dash az egyiptomi kutatók Aeragra című hírlevelében ismertette a legújabb mérések eredményeit, amelyek szerint a nyugati oldal 14,1 centivel hosszabb, mint a keleti,
vagyis a piramis nem négyzet alakú. (tovább…)

Ide­gen lényt fog­tak Me­xi­kó­ban

620x0Annak el­le­nére, hogy az ide­gen lé­nyek­ben hívők tá­bora meg­le­he­tő­sen sze­rény­nek mond­ható, mégis szinte na­ponta ke­rül­nek fel az in­ter­netre kü­lö­nös vi­deók. A föl­dön­kí­vüli lé­nyek­ről ké­szült fel­vé­te­lek azon­ban rit­káb­bak, de ezek­ből is bőven akad. Most egy újabb ér­de­kes je­le­net ke­rült elő…

A mély web rejtett bugyraiból előkerült videón, egy kicsi szürke lény látható, egy dróthálóból készült ketrecben. A sötétben készült felvételen lámpával világítják meg a bizarr teremtményt, hogy videót készíthessenek róla. Sajnos igen kevés információt mellékeltek a filmhez. Ebből csupán annyi derül ki, hogy a földönkívülit Mexikóban fogták el, és bezárták egy ketrecbe, amíg az amerikaiak érte nem jönnek. (tovább…)

Meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan: az ed­digi leg­meg­döb­ben­tőbb fotó a Mars­ról

angyal_loudwire_com_2015Az ufó­va­dá­szok fo­lya­ma­to­san pász­táz­zák a Mars fel­szí­nét is, így le­het­sé­ges az, hogy annyi ér­de­kes fotót lát­ha­tunk mos­ta­ná­ban. Ez azon­ban még őket is meg­lepte. Angyalok már pedig vannak! Az elmúlt napokban előkerült legalábbis egy nagyon döbbenetes videó, ami szinte az egész netes világot sokkolta. Ahogy sok más külföldi oldal, úgy a is beszámolt a furcsa égi jelenségről.

Ebben az új videóban az ufóvadászok szintén megdöbbentő dolgot vettek észre. Ezúttal nem a Földön, hanem a Marsfelszínén tűnt fel az angyali jelenés. Az földöntúli dolgokban hívők így csak bizonyítottnak látják, hogy az egész univerzumot körbelengik misztikus dolgok. (tovább…)

4500 év után végre kiderül, mi van belülről a piramisokban

imageAz ősi Egyiptomból megmaradt építményeket kozmikus sugárzásnak tették ki, hogy kiderüljön, pontosan milyenek is belülről. Az elmúlt évtizedek egyik legizgalmasabb tudományos munkáját indították el tavaly októberben Egyiptomban. A Scans Pyramids névre keresztelt projektben a kutatók egy különleges eljárás segítségével igyekeznek feltérképezni a piramisok struktúráját. A japán, francia és kanadai régészek nemrég már be is mutatták első eredményüket.

Az IFLScience beszámolója szerint az archeológusok elsőként a Kairótól 40 km-re délre fekvő, 100 méteres magas Bent (azaz a tört falú) piramist „világították át”. A kutatók mindezt egy speciális szerkezet, a müonszkenner segítségével érték el, ami a röntgen elvéhez hasonlóan működik. (tovább…)

Itt történik a legtöbb paranormális jelenség Budapesten: a hírhedt szellemtelep

jjj_ke-supermoon-foto-rn1-768x512Megmagyarázhatatlan jelenségek kötődnek az újpesti lakótelephez. Mindenki hallott már különös, szellemjárta épületekről, egykor jobb napokat élt, elátkozott családi fészkekről, melyek egy-egy riasztó történettel borzolják az ember fantáziáját, vagy épp fokozzák a nyugtalanságát. Amikor azonban több épületsort, sőt, egy egész lakónegyedet övez hasonló rejtély, a jelenségek pedig több, egymáshoz közeli helyen ismétlődnek, a szellemtörténetek legendái kezdenek hitelesebb képet kapni.

Budapest IV. kerületében állnak azok a házak, melyek a fővárosi szóbeszéd szerint máig okot adnak az aggodalomra, ugyanis a teljes Pozsonyi utcai lakótelep egy korábbi temető helyére épült. A szokatlan jelenségek már az építkezés első hónapjaiban megmutatkoztak, a rémtörténetek pedig évtizedeken át terjedtek és gyarapodtak. Ha egy vérbeli szellemtúrára szomjazol, tarts velük a hírhedt Szellemtelepre! (tovább…)

A világ legveszélyesebb mágikus könyvei

grimoire2Az uralmunk alá hajthatjuk a szellemeket, megidézhetjük Lucifert, vagy bármit megteremthetünk magunknak, ha a kezünkbe kerül az öt legerősebb varázskönyv egyike.Egy valamit is magára adó boszorkánynak rendelkeznie kell egy varázskönyvvel, amibe lejegyzi a rituálékat, varázslatokat, átkokat és mindent, aminek köze van a mágiához.

Egy ilyen grimoire nagy kincs, hiszen hatalmas erővel rendelkezhet, ezért a boszorkányoknak vigyázniuk kell, hogy nehogy amatőr kezébe kerüljön a könyv, mert akkor jólét helyett, balsorsot teremthet. (tovább…)

Újabb ti­tok­za­tos dol­got fe­dez­tek fel a Mars­ról ér­kező fo­tó­kon

620x0Szinte nem telik el hét, hogy ne ke­rülne elő va­lami ér­de­kes a Mars­ról kül­dött, több ezer fotó va­la­me­lyi­ké­ről. Most is ez a hely­zet. A Spi­rit mars­járó ké­pein ta­lál­tak egy olyan alak­za­tot, ami­től még a tu­dó­sok is meg­le­pőd­tek. Akárhogy nézzük ezt a fotót, egy piramis van a Marson! Legalábbis egy aránylag új, bár kevésbé komolyan vehető tudományág képviselői, a marsi régészek szerint.

A Spirit rover, amely a Curiosityvel egy időben a Mars kopár tájain kutat, újabb érdekes fotóval örvendeztette meg az idegen létformákat megszállottan kereső földi kutatókat. (tovább…)

Milyen titkot őrizhetnek a világ legrégibb dokumentumai?

minoszA mai napig nem sikerült megfejteni a Herculaneumi tekercseket és a Minoszi agyagtáblákat. A történelemről sokat tudunk, ám előfordult, hogy olyan régi, például ókori, írások kerülnek elő, amelyeket a tudósok képtelenek megfejteni, pedig könnyen előfordulhat, hogy mesés titkokat őriznek ezek, a könyvek és iratok.

Minoszi agyagtáblák: Az 1900-as években Sir Arthur Evans megvette a knósszoszi telket, mert kutatni akart. A brit archeológus nem vesztegette az idejét és a pénze sem ment kárban, hiszen ő lett a krétai Knósszosz palotakomplexum felfedezője, valamint Evans találta meg a minószi civilizáció nyomait, amelyeket sikerült azonosítania. (tovább…)

Kü­lö­nös je­len­sé­get fo­tóz­tak le ha­zánk fe­lett. A tu­dó­sok sem értik

JK71-mg3287.jpg-2016-06-19-04-16-25A mély szür­kü­let ide­jén meg­fi­gyelt je­len­ség ki­ala­ku­lá­sára és vi­sel­ke­dé­sére még nem szü­le­tett tel­jes ma­gya­rá­zat. Az éjszakai világító felhő, vagy poláris mezoszférikus felhő egy felhőszerű optikai jelenség a felső légkörben, amelyet a mély szürkület idején szoktak megfigyelni.

A jelenséget a vízjég 40-100 nanométer átmérőjű kristályai okozzák, amelyek porszemcsékre telepednek, és visszaverik a már horizont alatt lévő Nap fényét. (tovább…)