Home Cikkek 100 éve történtek a fatimai jelenések, de úgy tűnik, probléma van a...

100 éve történtek a fatimai jelenések, de úgy tűnik, probléma van a Szűzanya magyarázattal

536
0

Ha a Fatimában 1917-ben tapasztalt jelenések évszázadokkal korábban történtek volna, akkor valószínűleg tündérekkel vagy lelkekkel és démonokkal való találkozásról számoltak volna be.

Ma azonban UFO eseménynek, esetleg más dimenzióból származó üzenetként írhatnánk le őket. Természetesen csak akkor, ha ezeket a találkozásokat valós fizikai élményként tapasztaljuk meg.

A jelenséget a vallási és kulturális paradigmák szűrőjén keresztül határozzák meg, sokszor elfogult módon, amely több okból célzott és szándékos. Az irányítás és a félelem ezek közül csupán két példa.

1916 tavaszának elején három helyi pásztor gyermek, Lúcia Santos és unokatestvérei, Jacinta és Francisco Marto arról számoltak be, hogy többször meglátogatta őket egy angyal. Ezeket a látogatásokat később a Római Katolikus Egyház címkézte meg, és római katolikus nevet kaptak, mint Fatimai Szűzanya vagy Szűz Mária. Ahogy híre ment, több ezer ember gyülekezett a környéken, hogy meglátogassa a gyerekeket és az esemény helyét. Azt mondták, hogy a látogató a következő év október 13-ára egy csodát ígért.

A “Napcsoda” esemény során 1917. október 13-án több mint 80000 ember látott egy olyan jelenséget Fatimában, amikor egy fényes tárcsaszerű tárgy kúszott át az égen, miközben a Nap ezüst színűvé vált, majd úgy tűnt, hogy az alatta lévő tömegek fölött lezuhan. A lemez színes fényeket sugárzott, és azt mondják, hogy hőt bocsátott ki, mielőtt visszatért volna a felhőkbe.

A lelki meggyőződés és a természetfeletti

A fatimai jelenések egyik legérdekesebb tényezője talán az, hogy látszólag hónapokkal előre megjósolta egy médiumi csoport. Bár ez nem vezet bennünket tovább a látomásokra vonatkozó magyarázatokkal kapcsolatban, lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük, hogyan alakult ki a fatimai eseményből egy adott vallási értelmezés, szemben egy idegen és kevésbé meghatározható találkozási sorozattal.

A Katolikus Egyház a médiumi előrejelzéseket és az okkult dolgokat a démoni birodalomhoz tartozónak tekinti, így természetes, hogy el akarták fojtani a médiumok állításait, akik dokumentálták egy istenséggel történt kommunikációjukat, amit az egyház később Szűz Mária néven azonosított.

De mielőtt megvizsgálnánk azokat a próféciákat, amelyeket a portugál újságokban a Fatimai eseményeket megelőző hónapokban kinyomtattak, először meg kell értenünk a Portugáliában abban az időben fennálló társadalmi légkört.

Portugália a 20. század elején katolikus ország volt, de a portugál első köztársaság létrehozása 1910-ben az instabilitás és a vallási üldöztetés időszakát eredményezte. Ne feledjük, hogy az inkvizíció árnyéka még mindig súlyosan érintette az európai népességeket, és az utolsó “boszorkány” kivégzés csak 1826-ban történt meg.

A portugál ortodox külső mögött népi és spirituális hiedelmek mindig is léteztek kéz a kézben a kereszténységgel együtt, ami a pogány és a katolikus szentek furcsa keveredéséhez vezetett, és a szent alakokat gyakran cserélgették az ünnepnapoktól vagy az év adott időszakától függően. Ugyanakkor ezt nem mindig fejezték ki nyíltan.

Fatima környékén hosszú története van a pogány gyakorlatoknak. A helyi folklór sok történetet mesél tündérekről és nem evilági találkozásokról. A sziklás terep és a hegyvidéki terület hasonló a nyugat-írországi Benbulbin térségéhez, amely szintén hosszú hagyományokkal rendelkezik egy “A dzsentri” néven ismert természetfölötti és titokzatos emberrel kapcsolatban. Ezek a tündérszerű lények néha kölcsönhatásba lépnek az emberekkel, tanácsokat vagy figyelmeztetéseket adnak. Máskor úgy tűnik, hogy megvetéssel szemlélik az embereket, gyakran utalva arra, hogy ők valamilyen módon jobbak és fejlettebbek.

Portugália hasonló hagyományokkal rendelkezik, amelyek természetfölötti nők egy faját, a “Moura Encantada”-t írják le, akikről úgy gondolják, hogy más dimenziókba nyíló átjárók védelmezői, valamint magának a földnek az őrzői. Ezekről a nőkről azt is mondták, hogy képesek megforgatni a Napot, ami szorosan kapcsolódik a fatimai utolsó jelenéshez, amikor tanúk ezrei látták, hogy egy fényes, ovális fény forog az égen.

Valami transzcendentális dolog előrejelzései

A hagyományos katolicizmus és a progresszív politika anarchikus társadalmi légkörében portugál spiritiszták egy csoportja üzeneteket vagy “közvetítéseket” kezdett kapni, amelyek egy sor rendkívüli eseményt jeleztek, amelyre végül 1917 május 13-án került sor. (Ez volt az a nap, amikor a fatimai jelenések elkezdődtek.) A médiumokra állítólag annyira hatással voltak az általuk közvetített üzenetek, hogy úgy döntöttek, hogy újsághirdetésekben és cikkekben dokumentálják azokat, hogy senki se tudja később azt mondani, hogy nem voltak hitelesek.

Filipe Furtado de Mendonce szerint, amit az “Egy fénysugár Fatimában” című könyvében meg is írt, a médiumi csoport először hirdetést jelentetett meg egy helyi újságban, a Diario de Noticias-ban, ahol bejelentették, hogy a következő május 13-án “A nagy boldogság napja” lesz, és amely “a reggeli csillag ragyogó fényeként megvilágítja az utat.” Egy másik figyelemreméltó tény az üzenetben, hogy a csatornázó médium visszafelé írta ezt le, és csak a papírt egy tükör mellé téve lehetett elolvasni. A visszafelé írás jelensége sokszor fordul elő a spiritiszta és a sámáni kommunikáció történetében, különösen olyan hagyományokban, amelyek azt állítják, hogy kapcsolatba léptek a csillag emberekkel.

Az újságban kinyomtatott eredeti hirdetés még mindig megtalálható a Diario de Noticias levéltárában, és az 1917. március 10-én megjelent kiadványban két hónappal a fatimai események előtti hivatkoztak rá.

Porto-ban egy másik médiumi csoport is hasonló üzeneteket kapott, és ők is úgy döntöttek, hogy dokumentálják a kommunikációikat, hogy képesek legyen bizonyítani az előrejelzéseiket. Ez a második csoport egy olyan üzenetet kapott, miszerint “valami transzcendentális” fog történni május 13-án. Ismét a kommunikáció alátámasztása érdekében hirdetéseket és közleményeket jelentettek meg vezető portugál újságokban, például az O Primeiro de Jeneiro-ban, a Jornal de Noticias-ban és a Liberdade-ban. Az ezen üzeneteket fogadó személy egy jól ismert portugál médium volt, akit Antonio úrnak hívtak.

Tény azonban, hogy a portugál újságokban megjelent hirdetések meglehetősen felkavarták a hangulatot, és sok szkeptikus illetve szellemi gondolkodású ember egyaránt várta, hogy megnézhesse, történik-e valami május 13-án.

A Napcsoda

Az ezt követő jelenések egy olyan örökséget hagytak ránk, amelynek még ma is van visszhangja a világban. Azonban e látszólag természetfeletti események számos aspektusa jelentősen megváltozott az eredeti jelentésekhez képest.

Az úgynevezett “Napcsoda” például talán a legismertebb természetfeletti tömeges látomás az írott történelemben, a tanúk azonban sosem mondták, hogy a Nap volt az, ami a levegőben repült, hanem ragaszkodtak ahhoz, hogy ez egy második fényes, ovális tárgy volt, amely gyöngyként csillogott.

Egy másik dolog az, hogy a gyermekeknek megjelent lény soha nem mondta, hogy a mennyből jött, hanem csak felfelé mutatott, amikor megkérdezték, honnan származik. A jelenések alatt a gyerekek soha nem látták a lény száját, de elmagyarázták, hogy a szavakat egy zümmögő hangon keresztül hallották, amely körülöttük szólalt meg a találkozások során.

Egy másik fizikai tulajdonság, amelyet a Katolikus Egyház megváltoztatott az volt, hogy a lényt alig egy méter magasnak mondták, és úgy tűnt, hogy kopasz. A kihallgatások és felülvizsgálatok során a gyerekek megváltoztatták ezt a jelenést egy gyönyörű hölggyé, amely inkább illett a templomi Szűz Mária archetípushoz.

Jelenség kultúrákon és időn keresztül

Sok más látnok és lelki vezető ebben az időben szintén azt állította, hogy hasonló módon kaptak kommunikációt. Alice Bailey azt mondta, hogy üzeneteket kapott a Szíriusz magasabb civilizációjától. Aleister Crowley és Rudolf Steiner mindketten kaptak 1904-ben olyan információkat, amelyek “A Törvény Könyve” és “A magasabb világok megismerésének útja” című könyveikben öltöttek testet.

Még korábbról pedig ismerjük a Dogon emberek tapasztalatait és beszámolóit, akik azt állítják, hogy ők is megkapták a Szíriuszról származó lények bölcsességét, bár a dogonok maguk elég rejtélyesek, ami az információ átvitelének módjának magyarázatát illeti, és hogy vajon fizikai vagy testetlen hírvivők voltak, akik kapcsolatba léptek velük. (1)

A dogonok nagyon kifinomult tudással rendelkeznek a tudományról és a kvantummechanikáról, amiről a korai antropológusok nem tudhattak, és a modern tudományok legfrissebb felfedezései csak csak most kezdenek olyan dolgokra fényt deríteni, amit a dogonok évszázadokkal korábban írtak le, és azt mondják, hogy több ezer éve van birtokukban ez az ismeret.

Van egy feltűnő hasonlóság az ókori kétéltű istennel Óannésszal, (2) akiről azt mondták, hogy a csillagokból érkezett, civilizációs készségeket adott át a korai embereknek és a dogon istenségeknek, a Nommo-nak. Ezeknek az isteneknek és lényeknek a faragványai gyakran hullámba merülnek, ami szintén szimbolizálja anyagtalan és kvantum jellegüket.

Egy másik érdekes párhuzam a hangzásbeli hasonlóság Óannész és Noé között, akik mind a ketten civilizációt hoztak, és akik a vizekből származnak. Ezt tovább erősíti az a tény, hogy a bibliai Noé és az özönvíz története sokkal régebbi sumér mítosz, amely összekapcsolja a dogonokat a mai mítoszokkal és istenekkel.

A változás ősi ügynökei

Lehetséges, hogy mindezek az istenségek ugyanarról a helyről származnak, és az általuk hozott üzenetek attól függően változnak, hogy milyen az emberek kultúrája és kifinomultsága? Lehetséges, hogy a hopik csillaglényei és a kachinák, akikről azt is mondják, hogy a Szíriuszról származnak, ugyanazok a lények, akik a dogonoknak megjelentek? A hopik az egyik megmentő istenüket Anu-nak hívják, amely egyben a babiloni égi isten neve.

Lehetségesek, hogy ezek az istenségek ugyanazok a hírnökök, akik Fatimában jelentek meg és akiket Aleister Crowley és Rudolf Steiner is csatornáztak, vagy ezen információk mindegyike valamilyen öntudatlan, kulturális impulzus?

Ha figyelembe vesszük a sok más vallási mozgalmat is, amelyek egy jelenéssel vagy egy csatornázott közvetítéssel kezdődtek, akkor egy nagyon ősi mintát látunk. Függetlenül attól, hogy a mormonizmust, az Ábrahám hiteket, a buddhizmust, a hinduizmust vagy a különböző sámáni hagyományokat vizsgáljuk, az egyetlen közös jellemző az a kiindulási pont, ahol azok a lények, akik azt állítják, hogy az emberi birodalmon kívülről érkeztek, egy új paradigma ösztönzői.

Ez csak egy véletlen egybeesés, vagy lehet, hogy valami mélyebb dolog van a háttérben?


(1) – https://hu.wikipedia.org/wiki/Dogonok
(2) – https://hu.wikipedia.org/wiki/Óannész

ujvilagtudat.blogspot.hu