Home Hírek Feljelentést tett magasrangú állami személyek ellen a Hírháttér Mulimédia UFO akták eltitkolása...

Feljelentést tett magasrangú állami személyek ellen a Hírháttér Mulimédia UFO akták eltitkolása miatt

642
7

i_want_to_believeA Hírháttér Multimédia alapító-fõszerkesztõje, Molnár F. Árpád, valamint Domján Tibor, az Alsóörsi Hírhatár fõszerkesztõje, továbbá Kovács Adrienn Nikoletta emberjogvédõ és állatvédõ újságíró inteneten terjedõ információjuk alapján feljelentést tettek több magasrangu magyar állami beosztású személy ellen. A Hírháttér nevû szélsõséges  összeesküvés elméletekkel foglalkozó internetes magazin nemzetbiztonsággal, Echelon és elmetechnológiákkal, terrorizmussal, emberöléssel, titkosszolgálati üldözéssel, ipari kémkedési ügyekkel foglalkozik.

A politikai színezettel rendelkezõ magazin esetében nem tartjuk valószínûtlennek, hogy egy ennyire mély témákkal foglalkozó médium ne szánná el magát peres ügyek indítására, másfelõl azonban kérdés, hogy mennyire vehetõ komolyan ez az ügy? Vajon mennyire hihetõ, hogy megtették? És vajon milyen eredményekre számítanak? Elõször is, nézzük meg, mirõl van szó.

Jelen hírünk nem foglal állást sem a miniszterek, sem az állami szervezetek köztisztviselõinek megítélésében.  A paranormal.hu független a politikai nézetektõl és elhatárolódunk bárkinek a gyanúsításától. Hírünk ugyanakkor a profilunkhoz szorosan kapcsolódó, UFO ügyekkel foglalkozó objektív írás. Amennyiben mégis kifogásolnivalója van a hírrel kapcsolatban írjon nekünk.

A Magyar UFO Kutató Szövetség 2013. márciusában levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Hende Csaba honvédelmi és katonai titkosszolgálati miniszterhez, hogy hozzák nyilvánosságra a magyarországi UFO eseményeket és a magyarországi UFO aktákat.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) hivatalos válaszlevelében azt közölte, hogy “a magyar honvédség nem rendelkezik UFO tevékenységgel kapcsolatos dokumentációval, valamint arra utaló információkkal, hogy az ország légterében azonosítatlan repülõeszközök kerültek volna megfigyelésre”.

A magazin két miniszter mentelmi jogának leváltását kéri. A feljelentõk szerint A Honvédelmi Minisztérium (HM) és annak vezetõje elkövethették a Hivatali visszaélés bûntettét és a Közérdekû adattal visszaélés bûncselekményt, amely utóbbi kimondja:

220. § (1) Aki a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezések megszegésével
a) közérdekû adatot az adatigénylõ elõl eltitkol, (…),
b) közérdekû adatot hozzáférhetetlenné tesz vagy meghamisít, illetve
c) hamis vagy hamisított közérdekû adatot hozzáférhetõvé vagy közzé tesz,
vétség miatt két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Az indoklás további részében közérdekû adatok visszatartásával vádolják Orbán Viktor miniszterelnököt.

A szerkesztõk bizonyításként hiovatkoznak azokra az 1989. december 2-án az “A HELYZET” címû lapban megjelent cikkekre, tudósításokra, interjúkra és felvételekre, amelyek minden magyar idõk legnagyobb, ráadásul több napon át tartó UFO-inváziójáról adnak egy bizonyítási ténybeszámolót. Noha távolról sem a teljesség igényével – ez nem is lett volna lehetséges, annyira sok volt a napokon át tartó UFO-áradat miatti felvétel, megfigyelés, katonai és polgári rögzítés, továbbá a be-, valamint feljelentés -, mégis feltárja, hogy az ország meteorológiai állomásainak és katonai bázisainak megfigyelõ tornyai, továbbá a lakossági, újságírói és hatósági bejelentések és fényképezések, valamint filmezések áradata miatt és mellett rengeteg katona és meteorológus vonalai a beömlõ és országszerte befutó információktól égtek, a hadsereg vadászgépet küldött fel az egyik után stb. A feljelentõk szerint a magyar lakosság emlékezetébõl szinte 100%-ban sikerült maximálisan törölni a rekordmennyiségû, rekordváltozatosságú és földrajzilag rekordkvantitatív területet lefedõ tömeges és napokon át tartó, mindenféle állami és katonai, valamint civil intézményt abszolút tematizáló UFO-özönlés ténytengerét, elõre bejelentették annak idején, hogy a HÍRHÁTTÉR fogja okozni ennek a mesterséges technológiával csaknem totális feledésbe programozott UFO-inváziónak az ismételt köztudatba vetését.

A feljelentõk szerint annak az esélye, hogy a honvédelmi miniszter nem tudtak arról, hogy a hadsereg 1989. végének napjaiban, három napon át a hadászati eszköztárakat illetõen is a legfõképpen leterhelt volt a tömeges katonai és polgári technológiai és személyes UFO-észlelések miatt, nem csak nem életszerû, de lehetetlen.

További elmondásuk szerint a honvédelmi miniszter – aki állításuk szerint korábban a HÍRHÁTTÉR Filmjeit is nyomon követte és megnézte feltétel nélkül rendelkezett és rendelkezik azon ismeretekkel és bizonyságokkal, hogy a magyar honvédség tömegével bír nemhogy “arra utaló információkkal, hogy az ország légterében azonosítatlan repülõeszközök kerültek volna megfigyelésre”, de közvetlen haditechnikai és szemtanúk (katonák és civilek) tömegei által jelentett megfigyelési adatokkal és bizonyítékokkal, hogy Magyarországon a hadsereg – ha tetszett neki, ha nem – tömegesen végzett UFO-megfigyeléseket és halmozott fel tengernyi aktákat Ahogyan ez a mellékelt négy képbõl is agyonbizonyított.

A médium elmondásuk alapján az 1989-es UFO-invázióról számos Cikket és Filmet publikáltak. Ezek közül itt az egyik eredeti újságrészlet:

ufo_hun1ufo_hun2ufo_hun3ufo_hun4

A szerkesztõk példaként említik Kiss Roland (a Tartarossz blog ás a Börtönellenes Társaság alapítója, otthonvédõ aktivista) tanúbeszámolóját, aki 2010. november 28-án megjelent cikkünkben elmondja, hogy a nemesmedvesi határõrség tagjaként teljesített sorkatonai szolgálatot, amikor további 3 társával számos látványos UFO-jelenségnek volt szemtanúja.

A szöveg a következõ:

Hírháttér-bevezetõ: 1989 telén, három napon át minden idõk legnagyobb UFO-inváziója volt Magyarországon. A rendkívül változatos jelenéseket újságírók filmezték, civilek tömegei tették a bejelentéseket, meteorológiai állomások és katonai bázisok telefonjai és radarjai égtek, riadókészültségek voltak mindenfelé, és megesett, hogy vadászgépeket mozgósítottak. A lakosság memóriájából szinte 100%-ban törölték a világtörténelmi eseményeket. Tudtuk, a Molnár F. Árpád Készíttetett arra, hogy visszaadja, amit az Emberiségtõl elvettek. Egy a napokban jelentkezõ újabb szemtanú beszámolóját olvashatják, és az 1989-es fényképekbõl és egy politikai napilap címoldalas cikkébõl láthatnak. Azt is tudjuk, kikrõl és mirõl szólt a példátlan és világtörténelmi eseménysorozat…

2010-11-28.
Kiss Roland (1989-es szemtanú)

1989. november: intergalaktikus óriásûrhajó a magyar égen (21 éve történt)

Tisztelt Hírháttér!

1989-ben sorkatonaként teljesítettem szolgálatot a nemesmedvesi határõr õrsön. Aznap több katonatársam furcsa égi jelekre lett figyelmes – így láttak világító háromszögeket is, az ufó csillaghajó megérkezése elõtt és után is. Sajnálatos, hogy az újságcikkben láthatóan csak a fénylõ pontokat sikerült lefotózni, hiszen itt nem fénylõ pontokról volt szó, hanem egy monumentális ûrjármû sértette meg hazánk légterét. Monumentalitására jellemzõ volt, hogy egyik katonatársunk sokkot kapott a látottaktól, le akart lõni minket, mivel mi a zseblámpáinkkal villantottunk a csillaghajónak, késõbbiek során is állandó rémálmok gyötörték és ágyról ágyra ugrált a körletünkben.

Én elõször egy rendkívül fényes pontra lettem figyelmes az égbolton, jóval az esemény elõtt; mivel a megfigyelõképességem átlag feletti, hamar feltûnt ez a pont. Ez a pont Vasszentmihály (település) irányában és 45-75 fok közötti magasságban volt látható õrhelyünkrõl, ahol farakások voltak; ez a terület alapvetõen kopár volt fél kilométer szélességében egészen az õrsig. Tehát ennél jobb megfigyelõpont nem is létezhetett volna. A fényes pont narancsos színû volt, és közeledett a földhöz, sokáig úgy tûnt csak nem közeledik, de aztán egyik pillanatról a másikra megjelent, mintha jobbra fordult volna

ebben a pillanatban az egész égboltot betakarta, csillagok helyett a csillaghajó csillogott, a hajó orrán pulzált a narancs fényû pont; ezt követte 4 másik fénylõ pont, és 4 kondenzcsík-szerû szintén narancssárga csíkfény, és maga a hajó semleges fala kékes csillagfényû pontokban szikrázott, fénylett, mint egy ékszer. Fenségesen siklott végig az égbolton, sietségnek semmiféle nyomát nem láttam. A csészealj alakzatot csak nagyon távol, egészen a horizontnál lehetett kivenni. Tehát nem egy átlagos csészealjról van szó, hanem egy hatalmas csillaghajóról; ék alakja volt, amikor fordult, és a távolból lehetett csak csészealjnak látni; észak felé ment, elkerülve az osztrák határt, de a határsávon belül.

A cikk, amire reagálnom kellett. Két évtizedig hallgattak errõl a fontos és valós ufó-jelenésrõl. Szinte semmiféle információ valóban nem jelent meg errõl, azt is furcsállom (talán pár mondat egy ufó könyvben – egy tulajdonképpeni intergalaktikus csillaghajóról, szinte elképesztõ), hogy mi négyen (négy határõr), hogy nekünk adatott meg, hogy láttuk teljes valóságában az addig számunkra valótlannak és elképzelhetetlennek tartottat. Ez ugye hármunkból ujjongást váltott ki, a leszerelés vagy katonai szolgálatunk egy másik galaxisban való folytatásának lehetõsége, de negyedik társunkat sokkolta a látvány, és fegyverével fenyegetõzni kezdett.

Arra is ismételten felhívom a figyelmet, hogy nem egyszerû ufó jelenségrõl van immáron szó, hanem egy monumentális ûrhajó köthetett ki Magyarország vagy más közeli ország valamely pontján. Lehettek kereskedelmi céljai vagy valamilyen nyersanyagért jött. Arra is felhívom a figyelmet, hogy az ûrhajó falai csillagszerûnek látszottak, tehát álcáznia kellett magát, vagyis a világûrben sem fenékig tejfel az élet.

Molnár F. Árpád beszámol továbbá egy olyan esetekrõl, amikor egyigazságügyi elmeszakértõ katonatiszt és ejtõernyõs, dr. Pigniczki Zsuzsanna – aki legutóbb a kecskeméti börtön hivatásos pszichiátere és a Hende Csaba által vezetett Honvédelmi Minisztérium informátora  – annak idején a katonai kórházban, máskor a kecskeméti, hunyadi városi aluljárónál akkor még meglévõ étteremben számolt be  Molnár F. Árpádnakarról, hogy a sajtónyilvánosságot is kapott kecskeméti sorkatona ügyében, aki egy a vadászrepülõgépek területén mozgó – a katona álláspontja szerint – földönkívülire adott le több sorozatos lövést a hadsereg AMD géppisztolyából, a belsõ körökben köztudottan õ (Pigniczki Zsuzsanna) végezte az elmeorvosi vizsgálatát.

A sorkatona a kecskeméti repülõbázison teljesített õrséget, amikor egy a szigorúan õrzött területen, a vadászgépekhez közel egy alacsony, talán 120 cm-es, gyorsan mozgó, zöld színû, a katona meggyõzõdése szerint egészen biztosan földönkívülire adott le elõször figyelmeztetõ, majd célzott vagy célzottabb géppisztolyos sortüzet.

Pigniczki Zsuzsanna, aki máig minden kormány-megrendelést teljesítõ fizetett állami személy a vadászpilóták és az ûrhajósok egészségügyi alkalmasságát is vizsgáló és minõsítõ katonatiszt azt is elõadta Molnár F. Árpádnak, hogy ebben az esetben nem kapott fõorvosi vagy titkosszolgálati utasítást a katona elmebeteggé nyilvánítására. Ezekben az idõkben a hadseregben és a magas rangú katonaorvosok és katonapszichiáterek között – a laktanyában történtek, továbbá a laktanyán kívüli esetek miatt és a szemtanúk mentális egészsége miatt is – gyakori volt a földönkívüliekrõl való beszélgetés.

Állításuk szerint ezen akták is a katonai irattárban vannak, hiszen ennek a sorkatonának az elmeorvosi vizsgálatát is a kecskeméti katonai kórházban végezték, miután géppisztollyal lövöldözött az ország egyik legvédettebb és legfõbb látható katonai bázisán, földönkívülivel való találkozásra hivatkozva.

A közlemény szerint a Molnár F. Árpád lakhelyétõl mindössze 50 méterre lévõ katonai bázis bejárata mögött, a repülõ laktanya területén történt az az eset is, ami ugyancsak megjelent a sajtóban. Ekkor éjjel, a vadászgépek kifutópályája fölött repült el hangtalanul egy gyorsan mozgó néma tárgy, demonstratívan – pl. a hamarosan bekövetkezõ, legalább valamiféle kapcsolatfelvételeket elõre jelezve – végigpásztázva a repülõ-kifutó betonját, majd hangtalanul távozott. A jelenséget megerõsítették a kecskeméti repülõ laktanya megfigyelõ tornyának katonái, valamint rögzítették a jelenséget a hadibázis megfigyelõ eszközei. Az ügy a nyilvánosság elõtt is publikálásra került, majd a hadsereg – azóta is tartó – teljes hírzárlatot és D-Notice-t rendelt el. (A D-Notice titkosszolgálati kifejezés és a központilag rendelt, a média részérõl végrehajtott teljes elhallgatást és eltitkolást jelent.)

A feljelentk szerint az állam elleni bûncselekmény feljelentésének elmulasztása abban valósult meg, hogy Hende Csaba és bûntársai a fentebbiekben halmozottan bizonyított UFO-jelenségekkel is 100%-os biztonsággal meggyõzõdtek arról, hogy mindannyiuk – idézve a 263. §-t – “hitelt érdemlõ tudomást szerez arról, hogy kémkedés, szövetséges fegyveres erõ ellen elkövetett kémkedés készül, vagy még le nem leplezett ilyen bûncselekményt követtek el, és errõl a hatóságnak vagy az állam illetékes szervének, mihelyt teheti, nem tesz feljelentést”. Ezt soha nem tették meg, de helyette – amint megszólaltak – máris mindent letagadtak, noha az össze-vissza való kormányhazudozás már megint azonnal tetten érésre került. E paragrafus miatt az elkövetõ “honvédelmi” stb. közpénzesek önállóan is “két évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ”-k.

Kérdés tehát, mi várható ebbõl az ügybõl? Ti tudtok valamit errõl? Nekünk kissé zavaros ez az egész…Szerkesztõségünk hamarosan tájékoztatást kér a feljelentõktõl. Amennyiben információval rendelkeztek ezzel kapcsolatban, várjuk leveleiteket szerkesztõségünk címére.

AZ EREDETI SZÖVEG ITT OLVASHATÓ!

7 COMMENTS

 1. Ettõl nagyobb marhaságba nem nagyon lehetett volna kezdeni Molnár F Árpádnak és társainak Ha az ember reálisan gondolkodik, rájön arra hogy tulajdonképpen az Unidentified Flyng objektumokról van itt szó, ami annyit jelent hogy AZONOSÍTATLAN repülõ tárgy.No most itt nincs beazonosítás tehát lehet bármi.Lehet légköri anomália, lehet Kínai lámpás,lehet hullócsillag, stb.A katonák meg be voltak tépve és olyat láttak ami nem volt fent az égen.
  Ezért mondom azt hogy míg valami “kézzelfoghatóan” be nem bizonyosodik addig nem kell ugrálni. Jelen esetben a honvédség a mai tudása szerint nem tudja beazonosítani,konkrétan ugyanis még mindig az AZONOSÍTHATATLAN repülõ tárgyakról beszélünk.Ezért számomra értelmét veszti Molnár F és társai által tett feljelentés.
  Ezen kívül nem hiszem hogy lennének Magyarországi UFO akták legalábbis friss megfigyelések-konkrétumok- Ami a nyolcvanas években lehetett Ufo -akták- azokat a rendszerváltás után megsemmisítették viszont ezek is csak az ismeretlen tárgyak megfigyelésére vonatkoztak.
  Hiába volt (van) Magyarországon UFO bázis az Oroszok tudomásával még ez sem a teljes körû bizonyosság.
  Feljelentést valakik ellen csak bizonyítható tényállások alapján lehet tenni, ami ez esetben hiányzik mert itt csak feltételezésekrõl beszélünk vagy nem kell használni az Unidentified Flyng Objekt gyûjtõ szót mert a bizonyíték hiányzik…

 2. KOnkrétan itt 1989-es UFO-invázióról van emlités!
  Molnar F Árpád Legalabb fellép valamilyen szinten.
  nem kussolva ul mint ahogy teszi eszt tobbszazmillio ember ugye?
  Õ legalabb fellép a kormany ellenis!
  a Feljelentes kicsit erõs szerintem, de nem hulyeseg! valamiféle figyelem felkeltéskell már mert ez igy tenyleg vicc, meg Amerikaban is bejelentettek hogy igenis létezik Földönkivuli élet, de itt”hon” tagadnak mindent.

 3. A feljelentõk szerint a magyar lakosság emlékezetébõl szinte 100%-ban sikerült maximálisan törölni a rekordmennyiségû, rekordváltozatosságú és földrajzilag rekordkvantitatív területet lefedõ tömeges és napokon át tartó, mindenféle állami és katonai, valamint civil intézményt abszolút tematizáló UFO-özönlés ténytengerét, elõre bejelentették annak idején, hogy a HÍRHÁTTÉR fogja okozni ennek a mesterséges “technológiával csaknem totális feledésbe programozott UFO-inváziónak az ismételt köztudatba vetését””

  Kik törölték 100% ban az “ufóözönlés”ténytengerét a Magyar lakosság emlékezetébõl? Esetleg az “ufok?” Vagy már akkor olyan technikákat alkalmazott a katonai minisztérium amirõl álmodni sem tudtak akkor az emberek? :)Az “ufoknak” nem lett volna érdeke törölni, ismerve a felhívást az amerikai elnök felé miszerint ha nem világosítja fel létezésükrõl az emberiséget akkor majd õk maguk megteszik
  A feljelentõk szerint annak az esélye, hogy a honvédelmi miniszter nem tudtak arról, hogy a hadsereg 1989. végének napjaiban, három napon át a hadászati eszköztárakat illetõen is a legfõképpen leterhelt volt a tömeges katonai és polgári technológiai és személyes UFO-észlelések miatt, nem csak nem életszerû, de lehetetlen.””

  Ha törölték az emlékezetébõl minden embernek a tényeket akkor az akkori honvédelmi miniszter Kárpáti Ferenc is amnéziába esett az eseményekkel kapcsolatbanés nem tud szint vallani. Na de ezek csak részletkérdések az én szempontomból.Nyilvánvaló, léteznek földönkívüli civilizációk amik-akik látogatják a földet. A gondom Molnár F Árpád logikátlanságában és tudatlanságában rejtõzik. Amiket itt most kiragadtam azok csak kis szemelvények amik eltörpülnek az itt olvasottak mellett..

 4. Molnár F. Árpád kicsit “kattant”, ezt szerintem senki nem vitatja. Ahogy a “cikeit” olvasgattam anno (sokáig nem bírtam), azért azt le lehetett szûrni, hogy a tájékozottságát sokan még csak meg sem közelítik. Ami miatt én nem olvasom, azok az ellentmondások, miszerint ezek az “elnyomók” ellen küzd, de a vallásossága alól képtelen kibújni és objektíven szemlélõdni. A stílusa egyébként is alapjaiban kérdõjelezi meg a vallásosságát (az alapvetõ erkölcsöket) és aztán ezt még tetézni is tudja.

  Lutyo, szerintem ha létezik is a feljelentés, az nem arról szól, hogy mondják meg kik a földönkívüliek, hanem hogy milyen eredményt hozott a be nem vallott vizsgálat. Nem is olyan régi hír, hogy India vizsgálatot kezdeményezett, mert valamit észleltek a légtérben, az ilyesmit általában kivizsgálja az ember. (nemzetbiztonsági kérdés) Másrészt… Miután az ezzel foglalkozó részleget felszámolták, állítólag az oroszok nem engedélyezték a további vizsgálatokat a magyaroknak. (a rendszerváltás illúziója?) Ezeket nem “Árpi” mesélte, hanem pont az ilyesmikre próbálhat(na) építeni, van bõven hasonló beszámoló (nemzetbiztonsági kérdéseket feszeget, esélytelen). Mindentõl függetlenül, le sem fogják rottyantani, mert hivatkozhatnak az idõ múlására. Se akta (max az oroszoknál) és ember se lassan, mert öregszenek. Valahonnan ismerõs a történet (Vendetta-Larkin).

 5. Csak úgy megjegyzem senki hogy 89 ben vajon milyen vizsgálati eredményt tudtak volna felmutatni? Az erre orientálódott Sós Tíbor is csak tátott szájjal leste volna :hogy jéé ezek ufók 😀 Nem tudom milyen vizsgálati eredményre gondolsz, esetleg a formát és koordinátát tudtak volna a jelentésekben írni akkoriban a honvédelmi minisztériumban.

 6. Erre mondaná a hülye, hogy “tök mindegy”, akkor mutassák be azt a “semmit”… 😀 Az intelligencia nagy mértékben korlátozva van a nyelvjárások tekintetében. (matematikai alapok) Hogy a magyarok valahol az élmezõnyben vannak ezen szempont alapján, az szintén egyértelmû. Azt már meg sem kell említeni, hogy a legtehetségesebb is ebben a rangsorban korlátolt, hiszen a gondolkodása nagyban függ a nyelvhasználatától. A földön nem ez volt az elsõ “invázió” típusú jelenség, vagyis nem hiszem, hogy európában kimaradtunk volna a jóból. Véleményem szerint egy nagyjából 60 éves kutatómunkáról lehetne beszélni, amit az oroszok lezártak. Az oroszok által létrehozott csoport is jórészt nem az idegeneket próbálta megfigyelni, hanem a magyarok által elvégzett kutatásokat elemezte… Szóval összegezve, nem hinném, hogy “koordinátákon és formán” kívül ne lenne más. 🙂