Home Spiritualitás 2012, a maja apokalipszis

2012, a maja apokalipszis

0

Akik ismerik a maja naptárban rejl? próféciát, azok tudják, hogy már nem sok id?nk van hátra. Dr. Karl S. Kruszelnicki ausztrál fizikus, több best-seller populáris tudományos könyv írója, úgynevezett “tévhitológus” beleásta magát a maja írásokba, hogy végére járjon a dolgoknak.

Szögezzük le mindenek el?tt, hogy világvégér?l szóló jóslatok mindig is léteztek. Legutóbb 2005. május 5-én volt egy kisebb pánikhullám, amikor a három ötös szám mellett az összes bolygó egy vonalba sorakozott volna fel, az együttállás azonban nem jött létre, és még mindig itt vagyunk ezen a kies sárgolyón, bár nincs kizárva, hogy egy együttállás esetén is ugyanez lett volna a helyzet.

A Maja civilizáció Amerika északi és a déli kontinense között helyezkedett el, Mexikó déli területeit?l Honduras nyugati részéig terjedt. Virágkorát i.sz. 250 és 900 között élte, így a spanyol megszálláskor már túljutottak a csúcson. A maják rendelkeztek az amerikai ?slakosok között az egyetlen fejlett írott nyelvvel, városaik rendkívül látványosak és s?r?n lakottak voltak, kifinomult matematikai, csillagászati és naptár rendszereket fejlesztettek ki. Elképeszt?en precíz méréseket hajtottak végre szabad szemmel is, csillagászaik pontosabban határozták meg a holdhónapot, a Vénusz mozgását és az évet, mint az ókori görögök. Ezekb?l az apró csodákból származik az ominózus naptáruk is, ami sokak szerint 2012-re jövendöli a világ végét.

A majáknak számos naptáruk volt, mivel az id?re egy szent vagy spirituális ciklusok hálójaként tekintettek. Így míg a gregoriánus naptár a napokat társadalmi, adminisztratív és kereskedelmi célokkal rendszerezi, a maja naptárban számos vallási elem is közrejátszik. Például minden napnak volt egy véd?szelleme, ami éppen kedvezhetett az utazásnak, míg balszerencsét hozott a kereskedésre. Naptárjaik egyike volt az úgynevezett Hosszú Számítás, amit i.e 355 körül állítottak fel, kezd? dátuma pedig 0.0.0.0.0 volt, ami a Gergely-naptár szerint i.e. 3114 augusztus 11-nek felelt meg. A maja Hosszú Számítás naptár 2012. december 21-én éri el a 13.0.0.0.0 dátumot.

Kruszelnicki ismertetése szerint a naptár az alábbi módon m?ködik. Mi jellemz?en a tízes számrendszert alkalmazzuk, ezzel szemben a maják a húszas számrendszert részesítették el?nyben, ezért naptárjuk minden “rubrikája” 20 számot tartalmazott, melyek 0 és 19 között futottak. Az egész egy kicsit az autók kilométerórájához hasonlít, azzal a nagy különbséggel, hogy a gépjárm? számkereke 0 és 9 között forog. Az öt értékhely közül a jobb széls? a napokat számlálja, 19-nél átfordul nullára, a mellette elhelyezked? pedig 1-re vált (0.0.0.1.0).

Tehát ha 0.0.0.0.1 egy napot jelent és 0.0.0.1.0 húsz napot, akkor 0.0.1.0.0 nagyjából egy évet, 0.1.0.0.0 húsz évet, 1.0.0.0.0 pedig megközelít?leg 400 évet. Ezzel a módszerrel jön ki az eredmény, mely szerint a maja naptár 2012. december 21-én 13.0.0.0.0-on fog állni. 0.0.0.0.0 és 13.0.0.0.0 között 5126 év van. Egyes kutatók azt bizonygatják, hogy ezen a ponton a naptárnak le kellene nullázódnia és újra kellene indulnia, míg mások szerint folytatódnia kell és az elvnek megfelel?en el kell számlálnia 20-ig, majd ekkor nullázódik.

Jelenleg még nincs elég információnk arról, hogy melyik nézet a helyes, de ha a számlálás a húszas számrendszer elvének megfelel?en folytatódik, akkor az teljes egészében lerombolja a maja világvége elméletet, legalábbis ami 2012-t illeti. Mégis id?zzünk egy kicsit a tizenhármas konspirációnál, javasolja Kruszelnicki.

2012. december 21-re igen sok mindent jövendölnek, a “nukleáris holokauszttól” a Földön átfolyó kozmikus energia harmonikus konvergenciájáig, ami megtisztítja és egy magasabb rezgési szintre emeli bolygónkat. Ezek a dics? események szépen kipusztítják az emberiség nagy részét, de ha ez nem lenne elegend?, még az Északi és a Déli-sark is szét fog válni. Szóval van itt éppen elég feltételezett probléma, ami elég er?s alapot ad annak, hogy a civilizációnk 2012-re elt?nhet a színr?l. Az egész azonban két helyen sántít, teszi hozzá Kruszelnicki.

El?ször is, ha egy naptár eljut egy ciklus végéhez, akkor egyszer?en átfordul és belekezd egy új ciklusba. Saját nyugatinak nevezhet? társadalmunkban december 31-ét nem a világvége, hanem egy újabb január 1. követi. Tehát ha ragaszkodunk ahhoz, hogy a maja naptár nem megy tovább a b?vös 13-nál, akkor készüljünk fel, hogy újra 0.0.0.0.1-et fog mutatni, vagyis a jó öreg december 22-ét, amikor már valóban csak pár napunk van a karácsonyi ajándékok beszerzésére – ha valaki a világvége hangulatban elfeledkezett volna szeretteir?l. A másik probléma, hogy mindig is nehéz volt jóslatokba bocsátkozni, különösen, ami a távoli jöv?t illeti.