Home Spiritualitás 2012: világvége vagy spirituális felemelkedés?

2012: világvége vagy spirituális felemelkedés?

0

Húsz éve olyan jelent?s energetikai változások zajlanak a Földön, melyek hatása sokaknak már most érzékelhet?. Az el?rejelzések szerint azonban a változások még nem értek véget. Mi várható öt év múlva?

Az átalakulás célja, hogy a s?r? és kaotikus anyagi létb?l, ahol jelenleg vagyunk, felemelkedjünk a félanyagi létbe, ahol a legnehezebb energiák ? úgymint gy?lölet, bosszúszomj, mártíromság, irigység, félelem stb. ? nincsenek jelen, vagy legalábbis kezelhet?k.

A folyamat a maja naptár szerint 2012-ben éri el a tet?pontját. Hogy pontosan mi történik majd, nem tudjuk, mindenesetre nem valószín?, hogy 2012. január 1-jén hirtelen a hetedik mennyországban találjuk magunkat. Ráadásul a felemelkedés ? azaz a tudat tágulása és a lélek megtisztítása a nehéz, ?lehúzó? energiáktól ? nem következik be automatikusan. Bár a fenti változások katalizátorként m?ködnek, tennünk is kell a fejl?désért.

Úgy érezzük, mintha gyorsulna az id?. Valójában nem az id? gyorsul, hanem a Földet ér? energiák rezgése emelkedik folyamatosan, aminek hatására egyre csökken az anyag s?r?sége. Ennek a fizikai jele az, hogy gyorsabban mozgunk, illetve érünk el egy másik embert vagy pontot. A szellemi jele pedig az, hogy egyre többször és egyre hamarabb megvalósulnak a gondolataink. Ezért is fontos, hogy figyeljünk rájuk, és tudatosan megfogalmazzuk ?ket.

A közgondolkodásban mindinkább megjelennek a nem materialista nézetek. Virágzik az ezotéria, holott húsz éve még beszélni is alig lehetett róla. Egyre többen választanak valamilyen alternatív gyógymódot a hagyományos orvoslás helyett. N? a bioboltok száma, s?t már a nagyáruházakban is kaphatók biotermékek.

Fejl?dik a finomérzékelésünk, egyre jobban m?ködik az intuíciónk. Tapasztalhatjuk magunkon a bels? hallás kialakulásának jeleit is: úgy érezzük, mintha belülr?l csiklandoznák a fülünket, vagy hallani véljük a nevünket, holott senki nem szólt hozzánk. Több együttérzést tanúsítunk az állatok iránt, sokan kommunikálunk is velük, ami korábban legalábbis nem volt szokás.

Ezzel szemben a hétköznapi élet során ? az utcán, a tömegközlekedési eszközökön stb. ? talán soha nem tapasztaltunk olyan mérték? feszültséget, mint manapság?

Érezhet?en n? a feszültség az emberekben. Ez azért van így, mert a bennünk rejl? ?lehúzó? energiák fokozatosan a felszínre kerülnek. Valami új van kialakulóban, amit egyfajta átrendez?désnek kell megel?znie. A nehéz élmények bels? feldolgozása mindenkit igénybe vesz, testi, lelki és szellemi szinten egyaránt. Emiatt nemcsak feszültebbek, hanem fáradékonyabbak is vagyunk, és többet alszunk. Vannak, akik nem kívánnak élni az emelked? energiaszint által nyújtott szellemi fejl?dés lehet?ségével. Emiatt ?k egyre durvábbak lesznek, egyre több negatív tulajdonságuk nyilvánul meg.

A felemelkedés egyik feltétele, hogy képesek legyünk felülkerekedni a félelmeinken, és megnyíljunk, aminek a jelenlegi körülmények a legkevésbé sem kedveznek. Mit tehetünk?

? El?ször is tudatosítsuk magunkban a félelmet, mert csak ezután tehetünk bármit is. Gyógyszerszedés helyett keressünk valamilyen természetes gyógymódot ? ezek gazdag tárháza áll rendelkezésünkre. Otthonunkban teremtsünk csendet, próbáljuk meg kiiktatni a televízió háttérzaját. A relaxálás sokat segíthet abban, hogy a félelem ?kimenjen? bel?lünk. Már az is jót tesz, ha fél órára beülünk egy kád vízbe, és végiggondoljuk a napunkat. Hétvégéken lehet?ség szerint pihenjük, a mosatlan egész biztosan megvár. Ha szeretnénk komolyabban dolgozni magunkon, vezessünk álomnaplót, és segítségével próbáljuk meg értelmezni az álmainkat.

Ami a megnyílást illeti: a szeretet ott van mindannyiunkban, de ez önmagában kevés. A hozzá vezet? utat telehordtuk mindenféle ?törmelékkel?, vagyis nehéz élményekkel. Ezeket most szépen, fokozatosan el kell takarítanunk, azaz valamilyen gyógyítóeljárás segítségével fel kell oldanunk ?ket. Minden ilyen alkalom után jobban és jobban tudunk szeretni ? s a szív lassan magától megnyílik. A körülmények valóban nem a legkedvez?bbek, de a jelenleg uralkodó intellektuális beállítottság az utolsó napjait éri, és egyre többször nyilvánulnak meg a n?ies jin energiák.

Számos vélemény kering arról, hogy mit hoz majd a 2012-es év. A jövendölések sorában az általános szellemi felemelkedés éppúgy megtalálható, mint a világméret? katasztrófa ? továbbá szinte minden más is a kett? között.

Nehéz lenne megjósolni, hogy pontosan mi történik majd 2012-ben, és jobb is így. Ha ugyanis tudnánk, nem lenne motivációnk a fejl?désre. Éberségünk kihunyna, ami szellemi szempontból a legnagyobb veszteségek közé tartozik.

Nyilván lesznek, akik megragadják a lehet?séget a továbblépésre, mások számára ez közömbös. Hogyan fog tudni együtt élni a két csoport 2012 után?

Azok fognak tudni együtt élni, akik életmód és szemlélet tekintetében hasonlítanak egymáshoz, és akiknek hasonló a rezgésük. Példának okáért már most nehezen férnek össze azok, akik tudatosan tesznek az egészségükért, és azok, akik saját felel?tlen életvitelük miatt betegednek meg. Egyre többen keresik a helyüket, illetve a magukhoz hasonló embereket: gyakrabban költözködnek, és ismeretségi körük is folyamatosan változik.

Az átalakulás hatására megváltozik-e a fizikai testünk és érzékelésünk?

A rezgések emelkedésével testünk finomabb, könnyebb, szinte áttetsz?bb lesz, de a bels? szerveink megmaradnak. A testi fájdalmak csökkenni fognak. Ugyanakkor az öt fizikai érzékszervünkkel többet tudunk majd érzékelni.

Ha elfogadjuk a reinkarnáció tanát, további leszületésekre számíthatunk. Mennyiben térnek majd el ezek az eddigiekt?l?

A 2012 utáni inkarnációk várhatóan könnyebbek lesznek. A félanyagi létben már nem az intellektus játssza a f?szerepet, minden egyszer?bbé, tisztábbá válik. Az anyagot könnyebben alakíthatjuk gondolataink révén, így a ?kint? és a ?bent? is nagyobb hatással lesz majd egymásra. Gondolataink, érzéseink testünkben, testünkön is megnyilvánulnak majd ? ez különben valamilyen szinten már ma is így van.