Home Spiritualitás 7 lépés a beavatás útján

7 lépés a beavatás útján

0

A beavatás fontos el?feltétele korunkban az alapvet? erények kialakítása. Idetartozik többek között a türelem, a tolerancia és az együttérzés erénye.

A beavatás fontos el?feltétele korunkban az alapvet? erények kialakítása. Idetartozik többek között a türelem, a tolerancia, az együttérzés, a segít?készség, az ?szinteség, az elnéz? lelkület, a mértékletesség és az önzetlenség erénye. Az immorális ember még nem érett a beavatásra.

Nagyon fontos a beavatás el?tt a lelki egyensúly és harmónia megteremtése. Ha valaki folyton kapkod, ideges, feszült, meg kell találnia azokat az eszközöket, amelyek segítségével képes megteremteni a lelki békét. A legjobb egy személyre szabott stresszoldó program összeállítása. Itt kell megemlíteni, hogy a pszichés betegség (pl. pánikbetegség, mániás depresszió, szenvedélybetegség, beteges szorongás, skizofrénia) is akadálya a beavatásnak.

A mai korban a beavatás fontos el?feltétele, hogy az ember egy bizonyos szinten tisztában legyen a szellemi világ tényeivel és lényeivel. Ehhez rendszeresen tanulmányoznia kell a szellemi tanítók, mesterek és beavatottak közléseit. A régi id?kben a beavatás gyakran megel?zte a megértést. A jelenlegi korban viszont fontos, hogy az ember el?ször megértsen bizonyos szellemi folyamatokat, s ezután jöhet a beavatás által ezek megtapasztalása.

A beavatásra kész ember megáll a saját lábán, nem szorul folyton küls? segítségre. Az önállótlanság, a másoktól való függés akadálya lehet a beavatásnak. A leggyakoribb probléma az önálló döntésekt?l való félelem (döntésfóbia) s a felel?sségvállalás hiánya. Az önállótlan, függésekkel teli ember még nem érett a beavatásra.

Fontos a beavatás el?tt a test tisztítása, méregtelenítése. Régen a beavatást hosszú böjtök el?zték meg. A testben lerakódott mérgek akadályozzák a lélek emelkedését is. Egy régi mondás szerint: amit eszel, azzá leszel. Az ?si tanítások is felhívják a figyelmet arra, hogy minden egyes táplálék hat a tudatra. A legkárosabb hatást a leölt állatok húsa és az alkohol fejti ki. Sok szellemi áramlat ezért követeli meg tanítványaitól ezek elhagyását. Ezeken kívül a tojás, a só, a fehér cukor, a fehér liszt, az állati zsír, a vegyszerekkel és adalékanyagokkal teli táplálék sem optimális. Együnk minél több friss, él? táplálékot (gyümölcs, zöldség), s végezzünk rendszeresen méregtelenít? kúrákat (pl. léböjt, gyümölcsnapok stb.)!

Beavatás nincs beavatómester nélkül!
A beavatómester elfogadása tiszteletet és alázatot kíván a tanítványtól. Régen a tanítvány teljesen feladta szabad akaratát a mesternek, a mester-tanítvány viszony a teljes önátadásra épült. A mai korban a mester meghagyja a tanítvány szabadságát, s jól id?zített tanácsaival terelgeti ?t az úton. Ami fontos: a kölcsönös bizalom légköre, amely el?feltétele a beavatásnak. A küls? Mester feladata, hogy a beavatás által elvezessen a bels? Mesterhez. A bels? Mester tulajdonképpen a Szellem, a magasabb ÉN, a bennünk él? Isten.

Minden korban megadták a tanítvány számára a szükséges szellemi gyakorlatokat. Korunkban idetartozik a nap el?renézése reggel és a nap visszanézése este, a különféle koncentrációs és kontemplációs gyakorlatok, a meditáció és az imádkozás. A mai korban a beavatásnak nagyon fontos el?feltétele a nyitott szívcsakra. A szellemi praxisnak akkor van értéke, ha napi rendszerességgel végzi az ember! Erre a hét területre kellene odafigyelnünk, hogy megkaphassuk a korszellemnek megfelel? beavatást. S végezetül ne feledjük: a beavatást nem lehet kier?szakolni, hanem önmagunk tisztítása, nemesítésre, fejlesztése révén a magasabb világok kegyelmi ajándékaként remélhetjük azt!