Home Cikkek A BÖLCSESSÉG ÖT ENERGIÁJA

A BÖLCSESSÉG ÖT ENERGIÁJA

0

Az érzékelhető világon túli mélyebb valóságról szóló tanítás a világ minden táján megjelenik a vallási és spirituális tradíciókban. A tibeti buddhizmus tanítása szerint az emberekben öt alapvető minőség van jelen: ezt az öt minőséget tartják a bölcsesség öt energiájának. Ez az öt energia megnyilvánul személyiségvonásainkban, testtartásunkban, arckifejezésünkben, beszédstílusunkban, döntéseinkben, abban, ahogyan másokkal érintkezünk. Ugyanakkor ezek az energiák jelen vannak az érzékelhető világ minden aspektusában, a természetben, a télben, a nyárban vagy akár egy otthoni szobában is.

A bölcsesség öt energiájának, vagy ahogyan hagyományosan nevezik: az öt Buddha családnak a tana az V. század során Indiában lejegyzett tantrikus iratokból származik, és később onnan került át a tibeti buddhizmusba. A hetvenes években, amikor. Csögyam Trungpa Rinpocse a nyugati világban kezdte meg ismerni a tibeti buddhizmust, tanításaiban a színek pszichológiai minőségeire is kitért.

Az öt energia

Tágasság: A Buddha bölcsesség egy békés, kiterjedt, tágas, fehér színű energia. Tiszta minősége a szemlélődésben, szolgálatkészségben, befogadásban, egyszerűségben, megbékítésben, a puszta létezéssel való elégedettségben: zavart minősége a makacsságban, szellemi eltompultságban, lustaságban, érzéketlenségben, fásultságban jelenik meg. Általánosságban a térrel, az összes érzékszerv működésével és a fehér színnel azonosítják.

Világosság, tisztaság: A Vajra bölcsesség kék energia, amely kristálytiszta tükörként, elfogulatlanul tükröz vissza mindent. A briliáns intellektusban, az éles, precíz, tiszta elmében nyilvánul meg. Zavart minőségében a túlságosan analitikus, kritikus gondolkodásmódban, a dogmatikusságban, tekintélyelvűségben és a perfekcionizmusban mutatkozik meg. A Vajra bölcsességet a látáshoz, a kék színhez és a vízhez kapcsolják

Gazdagság: A Ratna bölcsesség aranysárga energiát árasztva maga a gazdagság, bőség, gyarapodás és a végtelen lehetőségek tárháza. A nyugalom, egyensúly, megelégedettség jelenti a tiszta megnyilvánulást, ahogyan a találékonyság, nagylelkűség és a vendégszeretet is. Ha zavar keletkezik az energia kifejeződésében, kapzsisággal, gőggel, zsarnoksággal, hivalkodással és erős birtoklási vággyal találkozhatunk, és szegényes emberi kapcsolatokat találhatunk. A Ratna energiát a tapintáshoz, szagláshoz, a sárga színhez és a földhöz kötik.

noi_energiak

Szenvedély: A Padma bölcsesség a vörös energia vitalitásával izzik. Kellemes, vonzó, képes odadigyelve hallgatni és szívből szólni az, akiben ez az energia tisztán működik. Segítségével finomodik az intuíció, és lehetővé válik a szubtilis tapasztalatok felismerése és megkülönböztetése az egyéb élményektől. Az új dolgok iránti olthatatlan vágy, a szélsőséges érzelmek, lobbanékonyság, a becsvágy és a megerősítések szükséglete. A Padma bölcsesség megnyilvánulásának zavarát jelzik. Általában a hallással, a piros színnel és a tűzzel azonosítják.

Aktivitás: A Karma bölcsesség zöld energiát sugároz, sebes és energikus, akár a szél. Minden mások javát szolgáló cselekedetben megjelenik amikor valaki tele van pozitív energiával, a világgal összhangban cselekszik, Magabiztos, tisztán nyilvánul meg benne ez az energia. Zavar esetén nyugtalanság versengés, manipuláció, hatalomvágy, dominanciára és kontrollra való törekvés, féltékenység vagy akár paranoiditás léphet föl. A Karma bölcsességet az érintéssel, a zöld színnel és a levegővel társítják.

Az öt energia vagy más néven az öt Buddha a megvilágosodás öt különböző aspektusát, illetve a z elme neurotikus állapotait testesíti meg. Ha tudatában vagyunk ezeknek a z energiáknak, láthatjuk, hogy viselkedésmintáink, érzelmeink, gondolataink megfelelnek az öt energia valamelyikének. Napról napra, különböző helyzetekben figyelve magunkat fölismerhetjük, mikor milyen színek működnek bennünk, és észrevehetjük, hogy egy szivárványhoz hasonlóan mi is színek sokaságából, keverékéből állunk. Csögyam Trungpa Rinpocse után az egykori tanítványa, Irini Rockwell Buddhista a tanító és tréner folytatta az öt bölcsesség tanának terjesztését.

Irini workshopjain a résztvevők a bennük megnyilvánuló öt energiát ismerhetik meg. A színezett üvegű szemüvegek, speciális testtartások és a meditációs technikák a testet és elmét bevonzva segíti a közvetlen megtapasztalást. Az egyes színeket mozgással, hangokkal, versírással, festéssel fedezik fel. A gyakorlatok végzésével folyamatosan erősítik a fókuszban állított energiát, hogy megtapasztalhassák azt. A résztvevők ilyenkor azt érezhetik, hogy neurotikus vonásaik ? amelyek a blokkolt energiának a következményei ? fölerősödnek.

A gyakorlatot folytatva a beragadt energiák feloldják, tisztítják, megszelídítik, lecsillapítják, és miközben csak szemlélődnek és nyitottá vállnak a pillanat élményére, bölcsesség tűnik ki az addig zavart, beragadt energiából. Az áttörés gyakran sírással vagy nevetéssel jár, amelyet az ellazultság és melegség érzése követ. Mind ez egy csoportba történik, ahol a belső folyamatokat a közösség támogató ereje és a tagok áltak nyújtott teljes elfogadás segíti. A gyakorlatok végeztével a résztvevők általában arról számolnak be, hogy az öt energia megtapasztalása önmagunk és mások mélyebb megértését és elfogadását hozta el számunkra.

Latogatok.hu