Home Spiritualitás A bukott angyalok büntetése

A bukott angyalok büntetése

0

A bibliai történet szerint Isten különféle feladatot elrendelt az angyaloknak. Urielt azért küldte a Földre, hogy figyelmeztesse Noét a közelgő áradásról és hogy megtanítsa, hogyan élje túl a katasztrófát. Rafael feladata az volt, hogy a bukott angyalt, Azazelt hegyes kövekkel teli verembe dobja a Dudael sivatagban és maradjon is ott egészen az Ítélet Napjáig, amikor a pokolba kerül és a Föld megtisztul. Gabriel feladata pedig az lett, hogy tegyen rendet az emberek nézeteltérései között.

Amikor a többi, 200 bukott angyal látta, hogy mit csinálnak az arkangyalok, aggódni kezdtek és elrejtőztek. A harc azonban elkerülhetetlen lett: a bukott angyalok összetűzésbe kerültek a négy arkangyallal, akik tüzet vetettek rájuk. Mihály megölte Shemhazai gyermekeit és a föld alá zárta el őt, aki hetven generáción át ott maradt, egészen az Ítélet Napjáig, amikor is a pokol várt rá.

A monda szerint még az óriások, köztük Gilgames sem bírt az arkangyalokkal, aki saját bevallása szerint köveket zúzott, embereket tiport el a harcban, mégsem tudta felvenni a harcot az angyali lényekkel, akik sokkal erősebbek voltak nála.

A bukott angyalok célja az volt, hogy kiírtsák az emberiséget, hogy ők vegyék át a hatalmat a Földön. Isten szerint azonban a bukott angyalok sokkal hajlamosabbak lettek volna a gonoszságra, így ezt nem engedhette meg. Igaz, az ember is képes rengeteg gonosz dologra, de Isten úgy vélte, hogy a bukott angyalokkal csak rosszabb lett volna a helyzet.

Isten azonban mégis engedett. Hogy a bukott angyalok bizonyítsanak, utasította őket, hogy menjenek le a Földre és vegyüljenek el az emberek között. A nők szépsége azonban teljesen levette a lábukról őket: Shemhazai szerelmes lett Isteharba. A nő olyannyira tiszta lelkü volt, hogy felemelkedett a mennybe és Isten kihelyezte őt a Pleiádok csillagai közé, hogy az emberek mindig emlékezzenek rá. Shemhazai és Azazel azonban varázslatokkal egpróbálta elcsábítani a nőket. Isten ezt megtudván, figyelmeztette őket, hogy elpusztítja a Földet, mire ők könyörögtek neki, hogy ne tegye, vagy legalább a gyermekeikkel legyen könyörületes.

Az angyalok gyermekeik, akik egyébként óriások voltak, ezt követően megálmodták a pusztulást: a növények kipusztultak, csupán egy fa maradt ép. Amikor Ohya és Hahya felébredt, Enoch segített nekik értelmezni álmaikat. Ekkor már félni kezdtek azok, akik zsarnokok és bűnösök voltak; akim pedig ártatlanok, azok örültek Isten jelenlétének.

Ekkor Enoch közölte, hogy Isten elpusztít mindenkit, aki hamis hitet követ; egyedül Noé marad életben és annak fiai. Énoch közölte azt is, hogy először a föld mélyére kerülnek a bukott angyalok, majd végignézik fiaik halálát. Azok az angyalok pedig, akik nőket csábítottak el, démonoknak lesznek feláldozva és láncra lesznek verve egészen az Ítélet Napjáig.

Amikor Shemhazai fiai meghallották ezt, sírni kezdtek, de apjuk megnyugtatta őket. Shemhazai nem fogadta el a bebörtönzést és miután végignézte fiainak halálát, elmenekült onnan. Enoch figyelte őt, ahogy Uriel üldözte a mennyek határáig. Shemhazai a Menny és a Föld között találta magát és a mai napig ott van. Azazel más sorsra jutott: neki Izrael bűneiért kellett megbocsátást kérnie. Asmodeus szintén büntetést kapott, akit Shamdon kínzott meg. Asmodeust ugyanolyan bűnösnek és elítélendőnek találták mint Káint. Ezek az angyalok fellázadtak Isten ellen, majd leereszkedtek a Földre, ahol elvesztették angyali képességeiket és emberré változtak. Az angyalok és az emberek szövetségéből azonban sok gyermek született, akikből óriások lettek. Ezek az óriások ismertek voltak erejükről és bűneikről. Több néven is szerepelnek a biblikus iratokban: eninek, rephaimok, gibborimok, zamzumminok, anakomok, ivvimek vagy nefilimek. Méretük, erejük, harciasságuk, tájékozódási képességeik jellegzetesek voltak.

Jeremy Kapp: The Days of Noah | Seres Gábor