Home Paranormális jelenségek A DOP effektus

A DOP effektus

0

El?fordult már Önnel, hogy egyszer?en csak elt?ntek otthonából tárgyai, majd valahogy visszakerültek? Az Ön kedvenc tárgyai ebben az esetben a Objektum Elt?nési Jelenség (Disappearing Object Phenomena) áldozatai lehetnek. De vajon mi ennek a háttere?

Feledékenység?

?Az egyik délután programokat másoltam régi Commodore 64-esemmel. A programok mérete miatt cserélgetnem kellett a hajlékonylemezeket. Emlékszem, hogy az eredeti lemezt kivettem a meghajtóból és az asztalon helyeztem el a billenty?zet mellett. Ebben a pillanatban az anyukám kihívott a szobából én pedig elmentem hozzá, hogy mit akar. ?Amikor kés?bb visszamentem a szobába, emlékeztettem magam, hogy lemezt kell cserélni. A lemez azonban, amit kivettem a meghajtóból nem volt ott ahol hagytam. Az összes lemezt átnéztem, benéztem az asztal alá, mindenhova, de nem találtam. Kimentem a szobából hogy egy kicsit kiszell?ztessem a fejem. Amikor visszatértem, az eredmény ugyanaz volt: sehol sem volt a lemez. Újra kimentem a szobából, immár idegesen mondván hogy ami sok, az sok. Amikor visszamentem a szobába, ismét keresni kezdtem a lemezt. Ahogy rápillantottam a többire, ott volt köztük amit kerestem. Ebben a pillanatban hihetetlen érzés kerített hatalmába. Teljesen ledöbbentem, mert meg mertem volna esküdni, hogy az asztalra tettem a lemezt. Végül nevettem egyet.? Gyakran megesnek velünk hasonló dolgok, mint a fenti történet. Ez is egy átlagos példája a DOP effektusnak. A DOP effektus egy tárgyat foglal magába, amit egy személy sokat használ és olyan helyen tárol, ahol könnyen megtalálja. Amikor azonban menne az eszközért, annak h?lt helye marad. Ekkor a személy mindenhol keresni kezdi, de sehol sem találja. Kicsit kés?bb, vagy néhány nap múlva újra megjelenik a tárgy ugyanazon a helyen, ahol hagyni szokták, vagy pedig olyan helyen, ahol már kerestük a tárgyat. Mi történik itt? Hova t?nnek a tárgyak? Miért t?nnek el? Hogyan kerülnek el?? Mi áll a hátterében ennek a különös jelenségnek? Erre számos magyarázat lehet a különöst?l a bizarrig ? pszichológiai és paranormális értelemben is. ?A legutóbbi tárgyi elt?nés amit tapasztaltam, egy szép születésnapi meghívó, melyet a férjem nyomtatott ki az anyámnak. Mindenkinek megmutattam, majd éjszakára kint hagytam a konyha asztalán. Senki nem látta, senki nem vette el, egyszer?en nem találjuk azóta se, annak ellenére sem, hogy az egész házat átkutattuk.? Ha megvizsgáljuk a DOP effektus hátterét, rögtön találunk rá egy kézenfekv? magyarázatot: az adott személy elfelejtette, hogy máshova tette a tárgyat, egyszer?en nem emlékszik arra, hogy hova is tette. Vegyünk példának egy asszonyt, aki mindig a mosógépére teszi hajszárítóját, de most máshova teszi. Mikor befejezte a használatát, elkalandoznak gondolatai, közben a másik szobába viszi és leteszi az asztalra. Amikor pedig menne a hajszárítóért a mosógéphez, elcsodálkozik, hogy az nincs ott. Ekkor átkutatja a mosógép környékét mivel mindig ott szokta hagyni az eszközt. Eszébe sem jut, hogy átmenjen a másik szobába és ránézzen az asztalra. Ez az eset talán többször is el?fordul velünk, mint gondolnánk. Ebben az esetben nem DOP effektusról van szó, mert a hajszárító átkerülése a szomszéd szoba asztalára megmagyarázható, hacsak emlékszik rá az asszony. Ellenkez? esetben felvetül bennünk a kérdés, hogy hogy a fenébe kerülhetett máshova a tárgy?

A kölcsönvev?

Kicsit terjesszük ki a példát. Amikor a hajszárító elt?nik a mosógépr?l, az asszony valószín?leg megkérdezi a ház többi lakóit is, hogy nem látták-e. A családtagok tiltakoznak, hogy kölcsönvették volna, pedig ez lenne a legkézenfekv?bb magyarázat, hogy valaki kölcsönvette a családban. Figyelembe véve, hogy az anya mennyire lehangolt és izgatott, és nem akar a gyanúsítgatással bajt, valamelyik családtag észreveszi a hajszárítót a másik szobában, odasettenkedik és visszateszi a mosógépre az eszközt, hogy a gyanú még véletlenül se merüljön fel az anyában. Amikor pedig az anya visszatér a ?b?ntett? helyszínére, megszületik a rejtély az anya számára. Ez a magyarázat természetesen megbukik, ha valaki egyedül él otthon, vagy a családtagok távol vannak. Az iménti két magyarázat bizonyára nem olyan izgalmas mint a következ?, mindenesetre sok DOP effektus hátterében ezek állhatnak. Ne feledjük azt se, hogy paranormális nyomozásról csak akkor beszélhetünk, ha abszolút kizárható minden ésszer? magyarázat.

Poltergaist jelenség?

?Birtokomban van a nagymamám összes ékszeres doboza. Gyakran van úgy, hogy az ékszereket az asztalom fiókjába teszem, de reggelre valahogy mindig visszakerülnek az ékszeres dobozokba.? Ha DOP effektusról van szó, az emberek hajlamosak poltergaist jelenségnek vélni az esetet. A poltergaist haragos, dühödt szellemet jelent. Ez a jelenség gyakran megmagyarázhatatlan zajokat, zenét, szagokat és tárgyak mozgását eredményezi. Ha tehát elt?nik egy hajszárító, néhányan úgy gondolják, ennek oka a poltergaist jelenség. Néha több okunk is van arra, hogy poltergaist jelenségre gyanakodjunk. A hajszárító példájának oka is lehet egy poltergaist jelenség. A hajszárítós példánál maradva ez akkor lehet számunkra rendkívüli, ha több jelenség is társul az elt?néshez. Például ha megmagyarázhatatlan szagokat érzünk és zajokat hallunk, akkor könnyen gondolhatunk a poltergaist jelenségre. Ha utánanézünk a tárgy történetének, abból könnyen kiderül, van-e szellem a háttérben. Ha például egy óráról van szó, amely dédapánk kedvence volt, amihez ? nagyon ragaszkodott és volt neki egy biztos helye, akkor el?fordulhat, hogy visszakerül az eredeti helyére. Emlékezzünk az ékszeres példára. Azonban hiába nyilvánvaló, ha egy poltergaistról van szó, még mindig kérdés, hogy mi is az valójában. A DOP effektus esetében lehetséges, hogy egy szellemr?l van szó, amely valahogy, a tudomány számára még megmagyarázhatatlan módon eltünteti vagy kölcsönveszi tárgyainkat? Vagy tényleg a tudatalattink és érzelmi köt?désünk a tárgyhoz vagy annak eredeti gazdájához lenne az ok?

Ideiglenes láthatatlanság?

?Már este volt, amikor a barátomat vártam, hogy együtt menjünk szórakozni. El?vettem egy fekete ruhát, azt terveztem, ezekben leszek éjszaka. A ruhát bevittem a fürd?szobába, hogy majd ott felöltözök, de el?tte még rendezkedtem a szobában. Mikor újra benyitottam, a ruhák már nem voltak ott. Az anyukám és én mindenhol keresni kezdtük. Végül a többi közül kellett választanom. Pár nap múlva amikor bementem a fürd?szobába, az els? dolog, amit megpillantottam, a ruhám volt, amit fel akartam venni aznap éjszaka. Vicces.? Vegyük újra a hajszárítós példát. Az asszony tehát szentül hiszi, hogy a hajszárítót a mosógépen hagyta. Emellett most senki sem volt a házban. Tehát senki sem vehette kölcsön. Kis id? múlva, miután az asszony mindenhol megnézte, a hajszárító rejtélyes módon ugyanoda, a mosógép tetejére kerül vissza. Sherlock Holmes mondta egyszer, ?amikor kizárunk minden lehetséges magyarázatot, bármi maradjon is, az lesz az igazság?. Oké Mr. Holmes, akkor itt van egy lehetséges igazság: a hajszárító vagy a lány ruhája ideiglenesen láthatatlanná vált. Nincs olyan tudományos elmélet, amely kimondaná, hogy egy tárgy láthatatlanná tudjon válni adott id?re. Márpedig sok ember, aki tapasztalt már DOP effektust, pontosan ezt állítja. Ha pedig egy tárgy valóban láthatatlanná tud válni, az sok kérdést vet fel: hogyan vagy milyen oknál fogva válhat egy tárgy láthatatlanná? Van-e valami köze ehhez annak, hogy milyen módon használjuk a tárgyat? Lehet, hogy ez az emberi elme valamilyen ismeretlen mechanizmusának eredménye lenne?

Dimenzióváltás

?Már mindenhol kerestem a kocsim kulcsait. Megnéztem már a konyhában, a nagyszobában, mindenhol! Majd hirtelen kulcs csörömpölésre lettem figyelmes a konyhából. Amikor beléptem oda, a kulcsok a földön hevertek?. Annak az elméletét, hogy több dimenzió is van rajtunk kívül, a tudomány állította fel. A többdimenziós elméleteket sokszor az elme spirituális m?ködésével kapcsolják össze f?leg akkor, ha szellemek vagy más formák jelennek meg valóságunkban. Magyarázható-e a tárgyak elt?nése és újra el?kerülése azzal, hogy ideiglenesen másik dimenzióba kerültek? A dimenzióváltás lenne ezért a felel?s? Ez egy nagyon kényelmes magyarázat, mégsem lehet egyértelm?en ezt okolni a DOP effektus hátteréhez. Amikor a DOP effektus racionális magyarázatai elfogynak, megint csak azzal szembesülünk, hogy sokkal több rejtély van a világon mint gondolnánk.