Home A múlt rejtélyei A Föld Elfeledett Történelme

A Föld Elfeledett Történelme

801
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 47 percig tart

Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből)

Sheldan Nidle Közvetítése

Három szíriuszi tanácstag, Washta, Teletron szíriuszi történész és az emberi galaktikus civilizáció és kultúra szakértője, valamint Mikah szíriuszi történész, geológus és cet-biológus adja át ma nektek az információt.

Ebben a fejezetben, a Földbolygón valaha létezett összes civilizálódott társadalom teljes történelmi emlékképét mutatjuk be a kezdetek kezdetétől, körülbelül 35 millió évvel ezelőtt-től egészen napjainkig. Ezek a tanulmányok fontosak, mivel lehetővé teszik, hogy megértsétek, miért zajlanak a mostani galaktikus események és szituációk, és miért annyira mások ezek azoktól amik feltételezésetek szerint a múltban történtek. A legfontosabb dolog pedig az, hogy végre megismeritek bolygótok valódi történelmét, valamint az emberiség annak fejlődésében betöltött szerepét.

Hogy világosan elmagyarázzuk ezeket a galaktikus változásokat, több idősíkot fogjuk használni, hogy segítsük az olvasót a tájékozódásban, és átadjuk a lezajlott események sorrendjét. Kezdjük hát ezt a tanulmányt azzal, hogy átnézzük naprendszeretek történelmét a bolygótokon kialakult nem emberi civilizáció kezdetétől, az utolsó olyan földi emberi kolóniák kialakulásáig, amelyek lírai/szíriuszi behatás alatt álltak  a híres Lemuria elveszett kontinenséig. (Lásd a 11. ábrát: A Föld története 35 millió évvel ez előttől Kr. e. 900000-ig.)

Körülbelül 35 millió évvel ezelőtt az Idő Urai és naprendszeretek Spirituális Hierarchiája úgy döntöttek, hogy létrehoznak és éterikus létformát, akik a Föld és a környező naprendszer gondviselő fajaként tevékenykednek majd. Ennek az angyalszerű létformának, közbenső helyettesítőként kellett működnie, míg egy anyagibb jellegű érző főemlős kialakulása lezajlik, aki majd a Föld bolygó helyi oltalmazójává válik. És valóban, a következő 8 millió év során, egy főemlős-alapú létforma fejlődött ki a Földön, amely egy napon, átvehette a Spirituális Hierarchia által teremtett ideiglenes éterikus civilizáció helyét.

A Föld története 35 millió évvel ezelőtt-től Kr. e. 900000-ig:

– 35 millió éve  éteri intelligens civilizáció

– 24 millió éve  dinoszauruszi/hüllő-invázió

– 18 millió éve  a korai cetfélék felemelkedése

– 10 millió éve  az Orion-forgatókönyv kezdete

– 8 millió éve  a dinoszauruszi/hüllő csoport elpusztítása

– 6 millió éve  a Föld felépül a támadásból

– 4 millió éve  megalakul a Föderáció, a Földet kiválasztják az emberi élet helyszínéül

– 2 millió éve  megalakul Hybornea

– 1 millió éve  Hybornea elpusztul

– Kr. e. 900000 megalakul Lemuria

A bolygótokon létesítendő fizikai élet eredeti, isteni tervét a Teremtő alkotta meg, és az Idő Urai nagy változatossággal hozták létre. Sőt mi több, ezt a sokféleséget oly módon szervezték meg, hogy történetesen egynél több földi teremtmény is magasan érző szintre emelkedhessék, és meglegyen az a lehetősége, hogy a bolygó gondviselőjévé váljon. Majd 26 millió évvel ezelőtt két nem emberi űrbeli civilizáció közelítette meg a Földet, és alapított településeket rajta. Ez a két planetáris nem emberi civilizáció a hüllőfélék vagy reptoidok (a Nyilas csillagkép kevésbé ismert csillagairól) és a dinoszauruszok, vagy dinoid társadalom (az Orion csillagkép Bellatrix rendszeréből) voltak.

Ez a két civilizáció belépett a naprendszeretekbe és maguknak követelték azt, egy a közös teremtésmítoszaikból származó mindenre kiterjedő hatalom nevében, mely szerint az egész galaxis az ő tulajdonuk, amivel azt tesznek, amit csak jónak látnak. A Földön ekkor található éterikus létforma és azok angyali segítőik megengedték nekik, hogy letelepedjenek, majd elkezdtek azon munkálkodni, hogy végül változást érjenek el ezen két rosszindulatú civilizáció magatartásában. A következő 8 millió év során, ahogy a Spirituális Hierarchia egyre több és több szeretet-energiát küldött nekik, ez a két civilizáció szép lassan lehetővé tette, hogy bolygótokon az emlősök is érző lényekké kezdjenek fejlődni. Az első ilyen teremtmény egy szárazföldi korai cetféle volt (a jelenlegi delfinek és bálnák őse). Ők aztán kifejlesztettek egy primitív agrár-társadalmat, és egy nagyszerű képességet arra, hogy az elegendőnél több élelmet halmozzanak fel, amely elláthatja a másik két fejlettebb civilizációt is. Ez a korai cetféle-civilizáció ösztönzést és fejlett technológiát kapott, hogy élelem-előállító képességeit fejlessze. Könnyedén kielégítette a dinoid és reptoid civilizációk élelem-igényét, és sikeres, bár passzív kapcsolatban állt mindkettővel.

Ez a három civilizáció évekig élt együtt, és magas fokú együttműködést tudtak kifejleszteni minden szinten. Virágzott a kereskedelem, és úgy tűnt, a bolygó a legjobb úton van afelé, hogy a civilizált létformák és bolygó-gondviselők figyelemre méltó sokféleségét érje el. Körülbelül 10 millió évvel ezelőtt, e három civilizáció az űrutazás és az interdimenzionális időutazás fejlett formáin alapuló technológiák megalkotásán fáradozott. Ugyanebben az időben, más csillagközi rendszerekből származó lények kezdtek a naprendszerbe érkezni azzal a céllal, hogy a bolygótokon létező három civilizációval kereskedelmi kapcsolatba lépjenek. Ezek a csillagközi lények elmesélték más csillagrendszerekben is, hogy az életformák milyen hihetetlen sokfélesége létezik a Földön, és hogy három egyedülálló mértékben különböző civilizáció működik itt együtt.

Naprendszeretek híresé vált páratlan szépségéről, változatosságáról és együttműködő létformáiról  és számos legenda és prófécia keringett a galaxisban arról, ami történt. Ezek az elbeszélések az Orionon lévő Dinoid/Reptoid Szövetség számos csoportját ösztönözték arra, hogy ellátogassanak naprendszeretekbe, mert igen erősen úgy érezték, hogy a dinoid/reptoid civilizációknak nem volna szabad együttműködniük másokkal az ő jóváhagyásuk nélkül  és bizonyos Dinoid/Reptoid Szövetségen belül kötött egyezmények miatt, melyeket egymás között korábban felállítottak.

Ezért tehát egy a Bellatrixról és az Orion más csillagairól származó csoport megérkezett, és elkezdte felderíteni, hogy mi történt naprendszeretekben. Amit láttak, az sokkolta őket, hiszen ellentmondott alapvető teremtésmítoszuknak, mely egész szövetségük lényeges alapja volt. Ez a legalapvetőbb mítosz az alábbiakban foglalható össze:

Abban hittek, hogy amikor kialakult az élet ebben a galaxisban, a Teremtés Ura azt mondta minden dinoid/reptoid civilizációnak, hogy őket saját képére és hasonlatosságára teremtette, és megadta nekik a jogot, hogy e galaxisban minden teremtett élet felett uralkodjanak, és tetszés szerint használják fel őket. Sőt mi több, minden dinoid/reptoid civilizációnak azt mondta, hogy ne engedjék meg egyetlen alacsonyabb rendű létformának sem, hogy galaxisunk létformáinak oltalmazóivá szerveződjenek. E felsőbbrendűségi kiáltvány alapján, a Dinoid/Reptoid Szövetség 16 millió évig terjesztette saját erőszakosságát és terrorját szerte a galaxisban. Azonban a Föld három civilizációja nem csak hogy létezett, de egyenrangú is volt az Orion csillagközi kultúrájával.

A két nem emberi csoport megvizsgálta ezt a zavaró eltérést, és úgy döntöttek, tesznek valamit ezzel kapcsolatban. Ezért tehát az Orionról származó dinoid csoport nyomást kezdett gyakorolni a földi dinoszauruszfélékre, hogy saját állományukon belül állítsanak fel egy különlegesen kiképzett, felfegyverzett csapatot, akiknek egyetlen célja az emlős (korai cetféle) társadalom elpusztítása volt. Ez az emlős csoport azoknak a mai cetféléknek (delfineknek és bálnáknak) a szárazföldi fajtája, akiket ma bolygótok óceánjaiban, öbleiben és folyóiban találtok.

Hatalmas tömegtudatosságuk és fejlett pszichikai képességeik által, a korai cetfélék vezetősége ráeszmélt arra, hogy valami veszélyes dolog van készülőben az Orionról származó dinoid csoport és a bennszülött földi dinoszauruszok között. A korai cetfélék vezetősége attól félt, hogy ez egy olyan háború kezdete lehet, mely civilizációjuk végső pusztulásához vezet majd. Hogy teljesen bizonyosak legyenek benne, hogy ez a hitük igaz, összegyűjtötték a nagy látnokaikat, és megerősítést kaptak tőlük, hogy a dinoszauruszok és a hüllőfélék erőszakos tervet szőnek ellenük. Látnokaik és klánszervezeteik tanácsadói között tartott megbeszéléseik során, számos lehetséges megoldásra jutottak, melyeket meg kellett beszélniük a Föld Spirituális Hierarchiájával, még mielőtt megvalósítanák őket.

A megbeszélések tárgyát a következő pontok képezték: Mik a Bellatrixról származó csoport szándékai ezen naprendszert illetően? Másodszor, milyen hatással bír a bolygó fejlődésére, ha a másik két civilizáció (a dinoszauruszfélék és a hüllőfélék) megsemmisítik a korai cetféléket? Harmadszor, ha más civilizációk is részesei lennének ennek az összeesküvésnek, hogyan reagáljanak erre a problémára a cetfélék? Kapnának-e angyali jóváhagyást a cetfélék, hogy egy nagyobb megelőző csapást intézzenek, amennyiben a fenti feltételezés igaznak bizonyul? A Spirituális Hierarchia elmondta a cetféléknek, hogy ez mind igaz. Következésképpen még mindig volt elegendő idő felkészülni a megelőző csapásra, mivel a dinoszaurusz és hüllőféle civilizáció vezetésének jelentős hányada ellenezte a cetfélék elleni gyors támadást.

A Föld dinoid/reptoid vezetésének passzív helyzetéről szóló újabb tízezer évnyi folyamatos szónoklat után, az orioni dinoid csoport végül meggyőzte a földi dinoszauruszokat, hogy dolgozzanak ki egy a cetfélék elpusztítását szolgáló módszert. Az Orionról, főképpen a Bellatrixról és az Orion-övet alkotó csillagokról származó dinoid csoport felfedett egy stratégiát, mely sikeresen végett vetett volna a cetfélék civilizációjának. A kiválasztott módszer a pszichológiai haditechnika egy fejlett formája volt. Ez az eszköz viszonylag rövid idő alatt az összes cetféle azonnali halálát okozta volna, de a lakóhelyüket és más civilizációs formákat aránylag sértetlenül hagyott volna. Ily módon, aljas tervük további haszonnal is járt volna számukra. Lehetőséget nyújtott volna a dinoid csoportnak, hogy bolygótok növényvilágát és más létformáit saját különleges igényeiknek megfelelően módosítsák.

Amikor a korai cetfélék és bölcs öregeik látták, hogy az alávaló, ellenséges terv nemsokára meg is valósul, megértették, hogy a két másik civilizációval való együttműködésről szóló demokratikus elképzeléseiknek véget kell vetni. Zsenialitásuktól vezérelve, kiterveltek egy sikeres véget a két támadó civilizáció számára. A korai cetfélék stratégiája az volt, hogy pusztító célokra használják fel a hazájuk szívében elhelyezkedő fúziós generátoraikat. Ez a szülőföld az a terület volt, amely ma Közép-Ázsiától Kelet-Európa középső részéig nyúlik. Úgy határoztak, hogy ezen fúziós generátorok felrobbantásával, lehetségessé válik egy olyan világméretű katasztrófa előidézése, amely elpusztítja a másik két civilizációt. Mielőtt azonban ezt végrehajtották volna, engedélyt kellett kérniük a Föld Spirituális Hierarchiájától, hogy teljes jóváhagyást nyerjenek a feladatra. A korai cetfélék vezetése azt is elmagyarázta Gaia Úrnőnek, hogy miképpen módosítanák őt a Dinoid/Reptoid Szövetség rettenetes tervei.

A Föld Spirituális Hierarchiái megegyeztek abban, hogy az orioni dinoid csoport terve valóban nem elfogadható e bolygó történelme számára. Gaia Úrnő tehát megadta az engedélyt a cetféléknek, hogy végrehajtsák tervüket, és beindítsák a láncreakciót fúziós generátoraikban. A cetfélék kijelöltek egy dátumot erre az akcióra, mivel tudták, hogy a dinoszauruszok még mindig a kedvező pillanatra várnak. A cetfélék felfedezték, hogy mikor is jönne el ez a pillanat, és úgy döntöttek, hogy tervüket lassan hajtják végre, hogy a dinoszauruszok nehogy gyanút fogjanak, és emiatt felrúgják eredeti ütemtervüket. A cetfélék stratégiája az volt, hogy még a másik két civilizáció, a dinoszauruszok és a hüllőfélék tervének véghezvitelére kiválasztott időpont előtt öt évvel  robbantják fel fúziós generátoraikat.

Tudván, hogy bőven van idejük sikeresen keresztülvinni tervüket, a cetfélék szervezetei úgy döntöttek, hogy társadalmukat két részre osztva hajtják ezt végre. Civilizációjuk egyik felét evakuálták volna a naprendszeren kívülre, míg a többiek elhagyták volna a szárazföldet, és az óceánokba mentek volna, ahol menedékre leltek volna. Ezt a tervet végre is hajtották, és a fúziós generátorokat az ütemterv szerint fel is robbantották. A dinoszauruszfélék és hüllőfélék 98 százaléka elpusztult, a maradékuk pedig a Mars és a Jupiter között található, Maldeknek nevezett nagy bolygóra menekült. A cetfélék körülbelül fele (nagyjából 30 millió egyed) a világ óceánjaiba menekült, és teljes tudatosságuk segítségével fokozatosan átalakították magukat egy négymillió éves periódus alatt, valódi vízi teremtményekké. Civilizációjuk fennmaradó része pedig a Pegazus és a Cet csillagzataiba menekült, ahol visszatérésüket várták ebbe a naprendszerbe egy később megjövendölt időben.

A hüllőféle és dinoszauruszi civilizáció pusztulása körülbelül 8-10 millió évvel ezelőtt történt. A dinoid/reptoid civilizáció maradványának Maldekre történő elmenekülésével, a Föld Spirituális Hierarchiája fizikai gondviselésének feladatát az egyetlen megmaradt érző fajra, a cetfélékre bízta. Azonban a cetfélék és az űrbe költözött testvéreik eltökélt szándéka volt, hogy Gaia Úrnő segítségével találjanak egy szárazföldi utódot a megüresedett szárazföldi oltalmazói szerepre. Egy szárazföldi gondviselő betelepítése lett a nagy kutatásuk tárgya. A korai cetfélék, a Föld Spirituális Hierarchiájának segítségével kutatni kezdtek a galaxis közvetlen szomszédságában (egy a Naptól körülbelül 80 fényévnyire kiterjedő területen), hogy találjanak egy lehetséges jelöltet, aki képes lehet felváltani a cetféléket a Föld szárazföldi oltalmazójaként.

Miután két-három millió éven keresztül kutattak szerte a galaxisban, végül felfedeztek egy olyan vízi főemlőst, amely elkezdett kiemelkedni az óceánból a Vega rendszer negyedik bolygóján. Ezeknek a vízi emlősöknek megvoltak a civilizációs alapjaik, úgymint teremtésmítoszaik, nyelvük, vadászó és gyűjtögető kultúrájuk. E faj felfedezése után, megkérdezték a Vega csillagrendszer Spirituális Hierarchiáját, hogy megengedik-e, hogy a vízi emlősöknek ezt a csoportját igen nagy mértékben módosítsák genetikailag, hogy fejlődésük, mint érző fajé, felgyorsulhasson. Ily módon felkészülhetnének arra, hogy galaktikus gondviselő fajjá váljanak.

Megegyezés született erről a fejlődésről, és megkezdődtek a genetikai módosítások. Ennek a vízi emlősből vegai emberi lénnyé való evolúciós ugrásnak az volt a jelentősége, hogy ezzel egy új galaktikus gondviselő csoport jött létre, mely lehetőséget nyújtott arra, hogy ezek az új emberi lények sokkal gyorsabb evolúciós szinten fejlesszék technológiájukat, mint ahogy arra egyébként engedélyt kaptak volna. Ez a fontos eseménysorozat lehetővé tette, hogy az emberi lények gyorsan elterjedjenek a galaxisnak ezen a részén. Ekkor kezdtek el találkozni az emberi lények a Dinoid/Reptoid Szövetség elöljáró kémcsapataival körülbelül 4 és fél millió évvel ezelőtt. Gaia Úrnő és a cetfélék közbeavatkozása végett a humanoidok ki tudtak tartani és képesek voltak sikeresen megküzdeni a Dinoid/Reptoid Szövetséggel, és elértek egy nyugalmi helyzetet a harcban, mialatt még mindig folytatták terjeszkedésüket a Tejút Galaxisnak ezen szektorában.

Ez a kivándorlás folytatódott még nagyjából két és félmillió évig. Ennek az időszaknak a végére, az emberek eljutottak naprendszeretek legszélére is, és egy emberi Galaktikus Föderációban csoportosultak, mely megállapodott abban, hogy meghódítja naprendszereteket. Gaia Úrnő beleegyezett ebbe a tervbe, és megkezdődött az első földi gyarmatosítás Hybornea néven (Hyperboreaként is ismert). Hybornea korszaka nagyjából egymillió évig tartott, és tökéletes lírai/szíriuszi típusú civilizáció volt. Mikor a dinoszaurusz-csoport körülbelül egymillió évvel ezelőtt visszatért a naprendszerbe, hogy támogassa a kisebbségben lévő testvéreit, azt látták, hogy az emberek tartják ellenőrzésük alatt szinte az egész naprendszereteket. Minden, ami a hüllőféle és dinoszauruszi erőből megmaradt, az egy kis kolónia volt a Maldek bolygón, valamint kihelyezett személyzet egy kis csoportja, szétszóródva naprendszeretek szélein.

Mindazonáltal a Dinoid/Reptoid Szövetség elhatározta, hogy itt az ideje újra megalapozni tekintélyüket a galaxis ezen régiójában a szomszédos csillagrendszerekre és a ti naprendszeretekre irányuló széles körben támogatott támadássorozatokkal. Ezeket a támadásokat a Maldeken hátrahagyott erőik segítették és támogatták, akik most szisztematikusan pusztíthatták a Galaktikus Föderáció által a Marson, Vénuszon és Földön létrehozott kis emberi kolóniákat.

Ebben a rombolásban a Mars elvesztette légköre nagy részét és hidroszféráját is (óceánjait, folyóit és vízáramlatait). A Vénusz valóságos üvegházi körülmények közé került, melyben a nagyfokú planetáris légköri melegedést egy olyan atmoszféra tartotta fenn, amit egy sor elviselhetetlen maró gázzá módosítottak. A Föld Hyborneai telepeit rosszindulatú és előre megfontolt súlyos támadások sorozata pusztította el, mely megölt minden emberi lényt, és teljesen kiirtotta az emberi civilizáció minden megnyilvánulását. A végeredmény az lett, hogy a Dinoid/Reptoid Szövetség újra uralma alá hajtotta az egész naprendszereteket.

Egy nagyjából 80000 éves időszakra, naprendszereteket a dinoszauruszféle és hüllőféle csoport elöljáró helyőrségeként tartották fenn. Azonban, ahogy a galaktikus emberi lények visszaszorították őket egy a Napotokhoz közeli több csillagrendszert magába foglaló széles fronton, végül lehetőség nyílt, egy az emberek naprendszeretekbe történő visszajuttatását célzó terv kidolgozására. E cselekedet végrehajtásához a Galaktikus Föderáció egy hatalmas harci bolygót hozott ebbe a régióba. E harci bolygó célja a Maldek bolygó elpusztítása volt, ami a Dinoid/Reptoid Szövetség fő adminisztratív központja volt naprendszerben. A Maldek elvesztése után úgy érezték, higy viszonylag könnyű lesz leigázni a földi dinoszaurusz- és hüllőkolóniákat. Ezt a rövid és brutális akciót gyorsan végrehajtották, és a Föld sikeresen visszakerült az emberi ellenőrzés alá, körülbelül 900000 évvel ezelőtt.

A földi emberi lények ekkor úgy döntöttek, hogy új kolóniájuk központja a Lemuriának nevezett kontinensen legyen. Itt valósult meg az, hogy az első emberi telepesek egy az élet minden szintjén demokratikus elveken működő lírai/szíriuszi civilizációt tudtak alapítani. A következő 850000 év során, egy a mai Csendes-óceán területén állt ősi kontinentális támaszpontról, szétszóródtak a Földbolygó egész felületén. Felépítettek egy sor úgynevezett leány-birodalmat. E leány-birodalmak közül a legfontosabb Atlantisz volt, egy hatalmas sziget az Atlanti-óceán közepén. Egy másik jelentős kolónia a Yü birodalom volt, mely a mai Közép-Kína és Tibet területén helyezkedett el.

A lemuriai civilizáció állomásai és Atlantisz születése:

– Lemuria anyabirodalom megalapítása  Kr. e. 900000

– Atlantisz, Yü és a Líbiai/Egyiptomi leány-kolóniák alapítása  Kr. e. 500000

– Atlantisz, Yü és a Líbiai/Egyiptomi leány-kolóniák leány-birodalmakká nyilvánítása  Kr. e. 100000

– A leány-birodalmak egyenlő jogkört kapnak az gondviselésben  Kr. e 50000

– Atlantisz elpusztítja Lemuriát  Kr. e 25000

Ahogy elkezdték telepüket fejleszteni az atlantisziak, gyorsan arra jutottak, hogy kultúrájukat egyedülállónak érezték, mely végül abban az érzésben csúcsosodott ki, hogy ők mások, mint Lemuria többi leány-birodalma. Az atlantisziak úgy érezték, ők nem csupán Lemuria egy leány-birodalma, hanem ők egy olyan leány-birodalom, amely átvehetné az anya-birodalom szerepét, és át is kellene vennie azt. Az atlantisziak következésképpen erős vágyat kezdtek érezni, hogy elpusztítsák a lemuriaiakat, és a hozzá hűségesebb leány-birodalmakat, hogy teljhatalmat szerezzenek.

Most át kell röviden tekintenünk, hogy mi történt Lemuriában, hogy az olvasó tudhassa, mi ment végbe valójában a Földön ebben az időben. A lemuriaiak egy olyan civilizációt építettek fel, mely sok szempontból ugyanolyan volt, mint a szíriuszi és sok más Líra-csillagé, de néhány egyedi koncepciót is kifejlesztettek. E meggyőződések legfontosabbika az volt, hogy ők az elsődleges szárazföldi emberi gondviselő csoport a Földön. Ezt a felfogást azonban nagyjából 50000 évvel ezelőtt elvetették, amikor a lemuriaiak úgy látták, leány-birodalmaik kellőképpen felfejlődtek, és szerepet játszhatnak az oltalmazásban. Ez a döntés lehetőséget nyújtott az atlantisziak számára, hogy végül szövetségeseket keressenek a lemuriaiak elpusztítását célzó nagy tervükhöz.

Az atlantisziak találtak is szövetségeseket a sokféle galaktikus emberi renegát védelmi csapatok körében, akiket eredetileg az Alfa Centaurin és a Plejádokon élő kolóniák alakítottak. A következő 25000 év során, tulajdonképpen az atlantisziak szövetségeket alakítottak ki ezekkel a védelmi csapatokkal, és számos különféle kihelyezett csillagrendszerrel. Ezeket a szövetségeket túlnyomórészt a Galaktikus Föderáció olyan elöljáró kolóniáival kötötték, akik az atlantiszi hierarchikus kulturális tradícióhoz hasonló elveket vallottak. Ezek a különféle csoportok elkezdtek kidolgozni egy tervet, ami Lemuria pusztulásához és Atlantisz legfelső pozícióba emelkedéséhez vezetett volna a Föld bolygón. Így tehát az atlantisziak türelmesen vártak, míg eljön a kedvező alkalom, és körülbelül 25000 évvel ezelőtt, ők és számos plejádi és centauri lázadók, vagy nevezhetjük őket renegátoknak is, úgy döntöttek, hogy elpusztítják Lemuriát. A tervük, és annak végrehajtása technikai siker lenne, mindazonáltal elpusztítaná a Föld egyik holdját is  Lemuriával együtt.

Abban az időben a Földnek két holdja volt, mindkettő mérete a mostani Holdotok méretének nagyjából kétharmada. A renegátok javaslata az volt, hogy erőterek használatával a két hold egyikét lefelé haladó spirális pályára tereljék. Mielőtt ez a hold elérte volna a kritikus tömeg helyzetet (a Lagrange-pontot) a Földdel, felrobbant volna oly módon, hogy hihetetlen meteorzáporként zuhant volna a lemuriai kontinensre.

 

Hogyan pusztult el Lemuria?

1. Az űrhajók vontatósugarakkal közelhúzzák a Föld egyik holdját a Lagrange-ponthoz (A Lagrange-pont az a kritikus pont, ahol két egymáshoz közeledő égitest tömege hevesen hatni kezd egymásra. Ezen a ponton az egyik test felrobbanthatja a másikat.)

2. Az űrhajók részecskesugarakkal bombázzák a holdat és elpusztítják, épp mielőtt elérné a Lagrange-pontot

3. A hold darabjaiból álló meteorzápor megsemmisíti Lemuriát és földalatti gázüregeit; Lagrange-pont

Ez az esemény, gravitációs és lemeztektonikus kényszermozgásokat okozott volna a nagyságrendje, a lefelé haladó pályája, és a holdszilánkok tömege miatt. Ez a fejlemény, valójában egy vulkanikus katasztrófát okozott, mely során a Lemuria alatt található gázüregek berobbantak, és elsüllyesztették a kontinenst, lerombolva a lemuriai uralmat.

Körülbelül 25000 évvel ezelőtt tehát, az atlantisziak és a más csillagrendszerekből származó renegát szövetségeseik olyan tökéletesen elpusztították a nagy lemuriai kontinenst, hogy az mindössze csak egy legenda lett. Csupán a közelmúltban végzett csendes-óceáni mélységfeltáró szondázásaitok mutattak ki hatalmas hegyeket és völgyeket, és térképeztek fel valamit abból, ami valaha a Föld csodája volt. Lemuria elpusztításával semmi olyan nem maradt, ami megakadályozhatta volna a hatalomra éhes Atlantisz felemelkedését és befolyását.

 

Kérdések és Válaszok

 

 
 

Virginia: A mai első kérdés arra a három nem-emberi civilizációra vonatkozik, amelyekről azt mondtátok, hogy a Föld eredeti lakosai voltak. Kérem, magyarázzátok el, hogy miképpen jutottak el ezek a csoportok a Földre, és adjatok rövid leírást fizikai megjelenésükről.

Washta: A korai cetféle csoport természetes evolúcióval jött létre a bolygón, és a most bolygótokon létező emlősök nagy változatossága előtt fejlődtek ki. Ez a tény ellentétesnek tűnhet a bolygón talált csontok és más megkövült struktúrák által hátrahagyott nyomokkal. A geológusoknak meg kell érteniük, hogy a hüllőfélék és a dinoszauruszok pusztulása a megkövült emlékekből is sok nyomot eltörölt. Csak ez a korai cetféle csoport, ahogy mi nevezzük őket, maradt hátra mint nagykövetség bolygótokon.

Most pedig menjünk bele e három különböző faj leírásába. Azzal a két csoporttal kezdjük, akik jelenleg nincsenek itt a világotokban ? a hüllőféle és dinoszaurusz csoportokkal.

A dinoszauruszféléknek túl sokféle változata volt ahhoz, hogy könnyen leírjuk őket, így csak két nagyobb csoportjukat mutatjuk be. Az első a munkás vagy katona típus, ez nagyjából hét-tíz láb (213-305 cm) magas. Két lábon járó testfelépítésű, mint a galaxis ezen szektorában jellemzően a legintelligensebb lények mind. Mindkét lábukon lábujjuk karomszerű, és négy-négy ujjuk van a kezükön. E csoportnak nagyon kicsi, szinte nem is létező farka van, és testfelépítésükben igen hasonlóak a modern emberi lényekhez. Az egyedek pikkelyes bőre, színében a vöröstől a zöldig, a barnáig, a kékig változik, néhány olyan kék árnyalattal, ami szinte megközelíti a feketét. Arcukban nagy, kidülledő fekete szemek ülnek. Orruk szinte nincs is, úgy néz ki, mint két lyuk ott, ahol az orrnak lennie kellene. Nagyon vékony, szinte nem is létező ajkaik mögött a cápáéhoz hasonló fogakkal teli száj található. Füleik szintén nem láthatók.

Aztán ott a vezető dinoszaurusz-típus. Ez a vezető-típus igen híres a földi emberek körében, mivel szinte tökéletes másolata annak, amit ma démonnak vagy vízköpőnek neveznek. Ezeknek a lényeknek pikkelyes, hüllőszerű bőrük és hat úszóhártyás ujjuk és lábujjuk van. Farkuk végén tüske vagy nyílvessző formájú képződmény található. Szemük a feketétől, a szinte ördögi megjelenést kölcsönző vöröses színűig változhat, és természetesen emberszerű a testalkatuk. Röviden, ezekre a lényekre tekintve az ördög hagyományosan elképzelt formáját láthatnátok.

A hüllőfélék nagyjából hasonló méretűek, mint a dinoszauruszfélék munkás csoportja, amit a fentiekben leírtunk, kivéve, hogy hosszú farkuk van, amit egyensúlyozásra használnak. A hüllőfélék izmosabbak, mint a dinoid csoportok, és a krokodilokéhoz hasonló előreugró arcuk van, a mai földi hüllőkéhez nagyon hasonló fogazattal. Szemük jobban hasonlít az emberi szemhez, ami egy alapvető különbség köztük és a dinoszauruszfélék között. Fülük úgy néz ki, mint a szarvasé, és előre-hátra tudják mozgatni is.

A cetfélék nem voltak olyan magasak, mint a többi lény (körülbelül 7 láb  (213 cm) magasak voltak). Ez a csoport is két lábon járó testfelépítésű volt, karjaik kicsivel hosszabbak voltak a lábaiknál. Ennek az eredeti cetfélének öt ujja és öt lábujja volt, és vastag szőr borította a testét. Arcuk nagy, lószerű pofa volt, fogaik pedig lekerekítettebb formájúak voltak, mint akár a dinoszauruszoké, akár a hüllőféléké. Szemeik egészen az emberi szemre hasonlítottak, és volt egy csökevényes farokcsonkjuk is. Végül, a cetféle egy nagyon intelligens, teljesen tudatos lény volt.

Virginia: Milyen intelligenciatényezőik voltak a hüllőféléknek és a dinoidoknak, ha az IQ-t vesszük az összehasonlítás alapjául?

Washta: A modern földi emberekhez viszonyítva mind Einsteinek volnának. Végül is, képesek voltak nagy távolságból idejönni általatok űrhajóknak nevezett eszközökkel. Ám nem csupán űrhajókat használtak, közülük néhányan arra is képesek voltak, hogy fénytestük használatával jussanak el egyik pontból a másikba. Ezek a dinoszauruszfélék és hüllőfélék teljesen tudatos lények voltak.

Virginia: E három csoport közül melyik érkezett elsőnek?

Washta: A hüllőféle és a dinoid csoportok egy kevéssel az után érkeztek, hogy az emlősök megjelentek a világotokban. Szóval holtversenynek tekinthetjük.

Virginia: Ezek a dinoszaurusz és hüllőféle csoportok egyszerűen felfedező úton jártak, vagy tudták, hogy itt van a bolygó? Hogyan érkeztek meg?

Washta: Fejlett kutatóberendezéseik információiból tudták, hogy egy bizonyos csillag körül, ami a ti Napotok, olyan lakható bolygórendszer található, mely alkalmas a letelepedésre. Így aztán gyarmatosítókat küldtek naprendszeretekbe, hogy kolóniákat létesítsenek itt.

Virginia: És a két átellenes irányból érkező csoport képes volt békében meglenni egymással, és hagyni, hogy a korai cetfélék kifejlődjenek?

Washta: Mind a dinoszauruszféle, mind a hüllőféle csoport első telepesei teljesen mások voltak, mint fajaik legtöbb tagja. Nem kezdtek azonnal háborúzni egymással a parancsnoki szerepért. A dinoszauruszfélék rendes körülmények között szeretnek uralkodni egy csillagrendszeren, és ugyanez mondható el a hüllőfélékről is. Ez a probléma háborút kellett volna, hogy gerjesszen, de ez nem történt meg. Mi mindezt abból tudjuk, amit a Spirituális Hierarchiák elmondtak nekünk. A Föld Spirituális Hierarchiája a szeretet és az együttműködés energiáit küldte nekik. Ezek az energiák megértették a két gyarmatosító csoporttal, hogy lehetséges együtt élniük ezen a bolygón, és nem szükséges követeléseket támasztaniuk. Egyedül emiatt volt naprendszeretek olyan rendkívüli és hihetetlen csillagrendszer  már civilizációjának kezdetétől.

Virginia: Milyen csoportok voltak fejlődésben ezen a bolygón, amikor a dinoszauruszok és a hüllőfélék megérkeztek?

Washta: Volt egy emlős csoport, mely mára kihalt, és nem volt közvetlen kapcsolatban az emberi lényekkel.

Virginia: Ők hogyan kerültek ide?

Washta: Egy természetes evolúciós folyamat része voltak, és akkor pusztultak el, amikor az első dinoszaurusz és hüllő telepesek megérkeztek. Egyedül a korai cetfélék eredeti csoportja maradt fenn úgy, hogy elrejtőztek az Ural-hegység hatalmas barlangjaiban. E bolygó evolúciós folyamata tehát teljesen más, mint amit ma a Föld geológusai, antropológusai és palentológusai hisznek.

Virginia: Jól értem, hogy azt állítjátok, az éteri teremtés által létrehozott természetes evolúció ezen a bolygón olyan emlősöket eredményezett, akiknek semmi köze nem volt azokhoz a vízi emberi lényekhez, akik a lírai civilizációt megteremtették?

Washta: A Vega csillagrendszerből idehozott emberek egy egészen más faj voltak, és nem a naprendszeretekbe elhozott élet természetes evolúciójának gyümölcsei.

Virginia: Másképpen szólva Charles Darwin evolúciós elmélete hibás azon a ponton, ahol a majmok és az emberek találkoznak?

Washta: Igen, ez egy teljesen hibás feltételezés, amit a következő néhány évben végre el is vetnek. Meg fogjátok tanulni, hogy a Földön létező állati élet legnagyobb része, és a mostani növényzet legtöbbje más csillagokról származik. A Föld bolygót többször is helyre kellett állítani, újra kellett alkotni, hogy fennmaradhasson a bioszférája. Sok végzetes háború végzett nagy pusztításokat a bolygótokon, és az életet ismételten újra kellett indítani.

Virginia: Köszönöm. El tudnátok magyarázni, hogy került a cetféle, ez a lélegző szárazföldi emlős az óceánokba, és lett azzá, ami ma a cet?

Washta: Ez történt. Amikor a fúziós generátorok berobbantak, hogy elpusztítsák a dinoszauruszféle és hüllőféle civilizációkat, a korai cetfélék vezetőségének néhány fajtáját a Földön kellett hagynia, hogy a bolygó gondviselői legyenek. Ez a gondviselőség őrizte volna meg sértetlenül a bioszféra energiáit és folytatta volna a Spirituális Hierarchiával való együttműködést (a déváktól az arkangyalokig), mely a bolygótokon az élet fenntartásához szükséges volt. Ezért tehát találniuk kellett egy közeget, amiben túlélhetik a katasztrófa időszakát. Arra jutottak, hogy egy nagy víztömeg  egy óceán  az egyetlen lehetséges megoldás.

Virginia: Igen, megértem a döntésüket, de hogyan voltak képesek ezt megtenni?

Washta: Mivel a cetfélék teljesen tudatos lények, egy hosszú átmeneti periódus során képesek voltak szárazföldi teremtményekből tengeri lényekké válni.

Virginia: Milyen hosszú volt ez az időszak?

Washta: Körülbelül kétmillió évükbe telt, mire teljesen megerősödve visszaállították az evolúciós folyamatot. Ezért a kezdetekben egy szinte teljesen éteri állapotban tartották fenn magukat, és csak később alakultak vissza újra fizikai formába. Amint elkészültek ezzel az anyagi formával, elkezdték azzá fejleszteni, amit ma úgy ismertek, mint korai prototípusai a cetféle teremtményeknek, melyeket bolygótok megkövült emlékeiben találtatok, mint a Föld első bálnáit és delfineit.

Virginia: Elmondanátok, miért vannak bálnák és delfinek, és miben hasonlítanak illetve különböznek egymástól?

Washta: A delfinek fogakkal rendelkező bálnák. A bálnák két típusba sorolhatók. Az első a fogas bálnák típusa, melyek közül a legnagyobb az Ámbrás Cet. Méretük az egész nagytól a kis, három-négy láb (91-122 cm) hosszú teremtményekig terjed, és ez a típus magában foglalja az összes delfint és a kisebb bálnákat. Bár az Ámbrás Cet körülbelül 50 láb (15,24 m) hosszú, az igazán nagy bálnák fogszerkezete olyasmivé alakult át, amit egy óriási szűrőnek nevezhetnénk.

Ezek a lények nem húsevők, csak planktonokat, moszatokat stb. fogyasztanak. Ezért vegetáriánusnak nevezhetjük őket, de roppant mértékben, hiszen ebből a zöld planktonból és moszatból tonnákat és tonnákat kell megenniük, hogy napról napra életben maradjanak.

Virginia: Azt szeretnénk megérteni, miért van az, hogy egyeseknek van fogazatuk, másoknak nincs? És miért van az, hogy némelyikük olyan hatalmas, míg mások sokkal kisebbek?

Washta: Ez azért van, mert arra jutottak, hogy az óceáni életterület minden kis fészke más és más méretű, és más és más életszakaszban levő gondviselőt kíván. Ezért minden faj a fennmaradásához kapott egy fészket, vagy területet a bioszféra megóvásának részeként. Ily módon úgy határoztak, hogy egy nagytestű teremtményre van szükség az általános életkezdemények biztosítására a bioszférában. Ezért választották ki az olyan nagy teremtményeket, mint a Sima Bálnát, a Púpos Bálnát, és a Kék Bálnát erre a feladatra. Az ő feladatuk az, hogy összeállítsák azt az ének-energia mintát, ami lehetővé teszi a bioszféra létezését minden évben. A kisebb bálnákat (a delfineket) arra szánták, hogy kölcsönhatásba kerüljenek az óceán őshonos táplálékláncaival, melyet úgy valósítottak meg, hogy kisebbé váltak és fogakat növesztettek. Tehát a bálnák feladata, hogy megőrizzék az életet az óceánban és a szárazföldön. Az emberek akkor fogják átvenni a szárazföldi élet védelmének feladatát, amikor újra teljesen tudatos lényekké válnak.

Virginia: Mi a helyzet a delfinekkel és barna delfinekkel?

Washta: A delfinek és barna delfinek feladata, a fajok szintjén dolgozni. Úgy segítik az óceánban élő fajokat, hogy fenntartják bioenergia-mezőiket. Alkalomadtán megteszik ugyanezt egy-egy szárazföldi egyeddel vagy egy bizonyos szárazföldi fajjal is. A nagy bálnák feladata az egész bioszféra fenntartása. Valahogy így képzeljétek el. A nagy bálnák, mint a púpos bálna, felvázolják a bolygón fellelhető egész élet nagy festményének hátterét. Ők minden élet fenntartói, és eszközei annak, hogy az élet fenntartsa önmagát. A kisebb bálnák, mint a delfinek veszik ezt a nagy háttérvázlatot, és kiszínezik a részleteket, melyekkel teljessé válik a kép. Ezeket a részleteket egy-egy szárazföldi vagy tengeri faj jelenti. Ezen a hihetetlen hálózaton felül ott van a végső kép, mely minden faj számára megalkotja azokat az életmintázatokat, melyek segítségével megfelelően fenn tudják tartani életesszenciáikat.

Virginia: Most abban szeretnék biztos lenni, hogy megértettük a jelenlegi galaktikus ember származását, aki egy a Vegán élő vízi emlőstől ered. Tudnátok többet mondani arról, hogy milyen volt az eredeti környezete, ahonnan jött, és hogy miképpen tanult meg az óceánban élni?

Washta: Ez a teremtmény egy olyan főemlős volt, mely véletlenül fedezte fel, hogy halat tud fogni az óceán partján. Fokozatosan egyre beljebb merészkedett a tengerbe, és tudatosságában kezdett megváltozni. Apránként elvesztette a bundáját és olyanná vált, ahogyan ma minden emberi lény kinéz. Képességeinek a változása folytatódott, és tapasztalt tengerlakóvá vált. Tekintsétek úgy ezt a folyamatot, mint valami hasonlót ahhoz, mint amin a Kalifornia partjai mentén és a Csendes-óceáni medence számos más részén élő tengeri vidrák ma keresztülmennek. Ezek a vidrák azt tanulják meg, hogyan éljenek meg tökéletesen az által, hogy csupán hátukon fekve fennmaradnak a vízen  más szavakkal, hogyan lebegjenek az óceánon. Ily módon nehézség nélkül megélnek az apály-dagálynak alávetett kis medencékben, sőt kijjebb az óceánban is. A vízi emlősöknek azon képessége, hogy eszközöket fejlesszenek ki, legyenek azok bármilyen egyszerűek is, lehetőséget nyújtott nekik, hogy halásszanak, és biztosítsák élelem-ellátásukat. E képességükből kifejlesztették a vadászatot és a társadalmi csoportokat vagy klánokat, mivel az emlősök, természetüknél fogva igen erős mértékben társas lények voltak.

Végül azonban elkezdték elhagyni az óceánt, és kijöttek a tengerpartra. Körülbelül ebben az időben fedezték fel a korai cetféle civilizációk és a Föld Spirituális Hierarchiái ezeket a vízi emlősöket. Engedélyt kértek a Vega rendszer Spirituális Hierarchiájától, hogy közbeavatkozzanak és sokkal gyorsabb ütemű evolúcióval fejlesszék ezeket a vízi emlősöket egy galaktikus civilizációvá, mint ahogy az normálisan lezajlott volna. Egy ilyen evolúciós ugrás megtétele további évmilliókat vett volna igénybe. Ehelyett azonban csupán kétmillió év alatt lezajlott az egész. Ez még mindig egy fokozatos fejlődés volt, ám mindamellett egy jóváhagyott felgyorsított kölcsönhatás is a természetes evolúciós mintázattal. Ez a genetikai beavatkozás azért történt meg, mert úgy látták abból, ahogyan egymással kapcsolatba kerültek, hogy ezeknek a teremtményeknek megvan a képességük, hogy galaktikus szinten gondviselő fajjá alakuljanak.

Virginia: Igen, köszönöm. El tudnátok mondani, hogy hogyan fejlődik ki az élet ilyen sokféle különböző módon, sok különféle bolygón az űr végtelenségében (még akár galaxisunkon belül is), és hogyan lehet az, hogy látszólag senki nem vezet nyilvántartást mindarról ami történik? Sok ember számára nehézséget okoz megérteni a kommunikáció vagy a dolgokról való tudomás hiányát. Meg tudnátok ezt magyarázni?

Washta: Ami történt, az esetek túlnyomó többségében az, hogy a civilizációk gyarmatosításból keletkeztek. Igen ritka, hogy egy civilizáció természetes evolúciós folyamat eredményeképpen jön létre bármely csillagrendszerben. A legtöbb esetben tehát az történt, hogy telepeket létesítettek, ám az, ahogyan fejlődnek, meghatározza történelmüket és jövőjüket. Sok esetben, mint a ti bolygótokon is, történik valami katasztrófa, és az emberek elvesztik a kapcsolatot azzal, aminek lenniük kellene, tehát egyszerűen elfelejtik és egyfajta amnézia áll be.

Amint azt korábban már elmagyaráztuk, a Vega rendszerben egyedülálló volt ennek a rendkívüli vízi emlősnek a fejlődése, mely galaktikus oltalmazó fajjá alakult. Vagyis ők lettek az emberi minta, a ti őseitek. Technikailag nagyon gyorsan intelligenssé váltak, és kifejlesztették a képességüket arra, hogy jöhessenek és mehessenek e határtalan galaxisban, és mások számára is segítsenek lehetővé tenni ezt az egész gondviselői fejlődést. Ezt egyfajta csodának is nevezhetitek, melyet a Föld Spirituális Hierarchiája, és végső soron a Legfensőbb Teremtő Erő isteni terve és annak eszközei, az Idő Urai tettek lehetővé.

Virginia: Köszönöm. Beszélnétek nekünk a Maldek bolygóról, és arról, hogyan pusztult el?

Washta: Amikor a Föld bioszféráját elpusztították a korai cetfélék, ezek a túlélők arra a bolygóra menekültek, amit Maldeknek nevezünk (a dinoid és hüllőféle nyelven olyan neve volt, amelyet még kibetűzni is nagyon nehezen tudnánk a ti nyelveteken). Amit hangsúlyozni szeretnénk, az az, hogy ebben az időszakban háborúk hosszú sorát vívták az emberek és más csoportok. E háborúk legfontosabb eredménye az volt, hogy a dinoszauruszok és a hüllőfélék a Maldeken telepedtek le és ezt a bolygót lakták be, miután menekülni kényszerültek a Földről, a Marsról és a Vénuszról. Hogy uralkodóként térhessenek vissza naprendszeretekbe, ezt a Maldek bolygót használták bázisként, avagy központi főhadiszállásként, a naprendszeretekre irányuló gyarmatosítási, fenntartási és leigázási kísérleteik során. Ezért tehát a galaktikus humán erők úgy határoztak, hogy létfontosságú az, hogy bázisuk elpusztuljon, hogy az emberi újratelepítési program sikerrel járjon. Ennek végrehajtásához egy olyan háborús eszközt kellett bevetni, amely elégséges erővel bírt ahhoz, hogy elpusztítsa a bolygót.

Virginia: Ez az eszköz volt a harci bolygó?

Washta: Igen, ez volt a megoldás. Ennek harci bolygónak az átmérője közel négyszerese volt a Földének, 29000 mérföld (46670570 km).

Virginia: Rendben, és miután elpusztította a Maldeket (melyből az Aszteroida-öv keletkezett), mi történt a harci bolygóval? Úgy vettem ki a szavaitokból, hogy ma is létezik.

Washta: Igen, még mindig létezik. Egy igen nagy pályára állították, mely a Naptól legtávolabb lévő pontján, nagyjából 6,8 milliárd mérföld (10943 milliárd km) széles. 3600 éves periódusokban jön közel, ahol szinte metszi a Merkúr pályáját, majd újra kifelé indul. Erre azért volt szükség, hogy biztosítsák bolygótok és naprendszeretek jövőbeni védelmét a dinoszauruszfélék és hüllőfélék múltbeli gyilkos inváziói miatt, melyek teljesen elpusztították a marsi és vénuszi kolóniákat. Ezek miatt a naprendszeretekben bekövetkezett múltbeli pusztítások miatt a Galaktikus Föderációnak nagy erőfeszítéseket kellett tennie, hogy visszahozza az emberi telepeseket naprendszeretekbe. Ez most egy biztonsági berendezés. Ez a harci bolygó úgy járőrözik odakint, mint egy állandó emlékeztető a potenciális gyilkosok számára, hogy ez a naprendszer valóban védve van.

Virginia: Igen, a Bibliában szó esik az Üröm nevű csillagról, és persze más emberek is írtak már a tizenkettedik bolygóról. Úgy értsük, ez a kettő ugyanaz?

Washta: Igen, ugyanaz.

Virginia: Mindebből én arra a következtetésre jutottam, hogy szinte minden alkalommal, amikor lezajlik egy ilyen 3600 éves periódus, nagy károk érik a bolygónkat és komoly változások állnak be a Föld geológiájában.

Washta: Ez a gravitációs mintázatok miatt van, és amiatt, hogy különféle plejádi csoportoknak volt megbízatásuk Atlantisz elpusztulásának korszaka óta. Mindazonáltal ez változóban van, mivel bolygótok most teljes szíriuszi fennhatóság alatt áll, mi pedig elejét vettük e nehézségek megismétlődésének. Egy olyan módosított pályára irányítottuk a harci bolygót, hogy amikor belép naprendszeretek belső részébe, többé nem fogja olyan mérhetetlenül befolyásolni a belső bolygókat, azaz a Marsot, a Földet, a Vénuszt és a Merkúrt.

Virginia: Azt mondjátok, többé nem lesz pólusváltásunk?

Washta: Nem úgy fognak a pólusváltások lezajlani, mint ahogyan korábban történtek. Ugyanis a Föld bolygó teljes átalakulás előtt áll, egy olyan szilícium- és szén-alapú anyagokból álló speciális multidimenzionális kristállyá fog válni, amely lehetőséget fog nyújtani, hogy azzá a nagyszerű és dicsőséges mintabolygóvá váljon, aminek eredetileg is szánták.

Virginia: Mit mondjunk azoknak az embereknek, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy a Föld egy kissé meg van döntve, ez így is marad?

Washta: Az elhajlás meg fog változni a foton öv érkezésének ideje alatt, mert a jelenlegi elhajlás irányát meg kell változtatnunk, és egyenesbe kell állítanunk, amikor a Mennyboltot teljesen visszaformáljuk számotokra. A 23,5 fokos elhajlás akkor következett be, amikor az atlantisziak összeomlasztották a nagy Mennyboltot, mellyel borzalmas  árvizet zúdítottak a Föld felszínére.

Virginia: Végül megerősítenétek, hogy a piramist, amit állítólag a Marson találtak, galaktikus emberek építették?

Washta: Ez a piramis egy nagy templomkörzet részeként maradt fenn, mint szimbóluma és emléke annak a nagy marsi civilizációnak, mely teljes egészében virágzott, míg nagyjából egymillió évvel ezelőtt el nem pusztították. Ugyanazok a Maldeken élő dinoid csoportok rombolták le, akikről most beszéltünk! Ez akkor történt, amikor a dinoidok elözönlötték és meg megpróbálták elpusztítani és visszafoglalni teljes naprendszereteket a Neptunusztól a Merkúrig. Mialatt a galaktikus embereket támadták, kimondhatatlan módokon gyalázták meg a Marsot és a Vénuszt  elpusztítva sok civilizáció maradványait a ti világotokban is.

Virginia: A templom tehát kinek állít emlékművet?

Washta: Azoknak a nagyszerű szent energiáknak emlékműve ez, ami megvan minden emberi lényben.

Virginia: Tehát ez valamiféle galaktikus emberi templom?

Washta: Ez egy energiaközpont, egy istentiszteleti központ az emberek számára. Lenyomata annak, hogy a Galaktikus Föderáció próbálja segíteni a Spirituális Hierarchiát naprendszeretek gondozásának feladatában. Megemlékezik azokról, akik ellenálltak a dinoid háborúk okozta nagy katasztrófának  azon háborúk, melyeket a dinoszauruszfélék állandósítottak, akik idejöttek a naprendszeretekbe és lerombolták a szoláris és planetáris gondviselésre irányuló emberi erőfeszítéseket ebben a régióban!

Virginia: Nagyon köszönöm a magyarázataitokat. Bizonyos vagyok benne, hogy egyre többet tanulunk és fejlődünk. Van még valami, amit megosztanátok velünk, mielőtt mára elbúcsúzunk?

Washta: Csak két utolsó pontról szeretnék még szólni. Az első, hogy bolygótok történelme nemsokára minden népe előtt feltárulkozik. Ez a történelem igencsak különbözik a legtöbb történész legvadabb elképzeléseitől is. Másodszor, bolygótok történelme tervrajzokat tartalmaz a földi emberek számára, hogy megérthessék, kik voltak ők valaha, és mivé fognak nemsokára válni.

Földi Mennyorszag

Bővebb információt itt találhatsz :

Atlantisztól a Vízözönig

A Vízözön után