Home Spiritualitás A Föld Galaktikus Történelme

A Föld Galaktikus Történelme

0

A kontaktok szerint a Föld rengeteg esemény színhelye volt már a galaktikus történelemben. Sok földönkívüli civilizáció megfordult már a bolygón, humanoid és nem humanoid fajok egyaránt, mindegyik jóval az ember megjelenése előtt. Elmondhatjuk, hogy ők írták bolygónk történelmét. Ha figyelmesek vagyunk, rengeteg utalást találunk erre különböző barlangrajzok, mitológiai feljegyzések, alapján, de maga a Biblia is említést tesz földönkívüli jelenlétről az ősi időkben. De hogyan avatkoztak bele a múltunkba és milyen irányba befolyásolták történelmünket?

Fontos megemlítenünk, hogy nem lehet megérteni az emberiség történelmét, ha nem fogadjuk el, hogy Földünk történelmét idegen civilizációk befolyásolták. A kontaktok szerint például a Homo Sapiens nem természetes evolúció terméke volt, hanem egy genetikailag keresztezett egyed a földi főemlősőkből és a humanoid idegenekből. Ez nem azt jelenti, hogy Darwin tévedett volna, vagy hogy az evolúció ne létezne. Csupán annyi jelentősége van a dolognak, hogy a Homo Sapiens túlságosan tökéletes volt az evolúcióhoz képest. Ahhoz, hogy jobban megértsük a történelmi játékot, szem előtt kell tartanunk, hogy a Föld történelme csupán egy töredéke egy sokkal nagyobb, galaktikus történelemnek.

Először a földönkívüliek kis felfedező csoportja jött a Földre, majd később mind a pozitívak, azaz Galaktikus Szövetés tagjai a Szíriuszról és a Plejádokról, de a negatívak is, a drakonidák, a lantbeliek és az akkor még a negatívak uralma alatt álló orioniak fajai jöttek nagy számban ide.

A pozitív és negatív fajok közötti harcok gyakran majdnem az emberiség pusztulását okozták és számos alkalommal keresztezte a történelmünket. Az ilyen háborúk történetei megtalálhatók majdnem minden őskori és ókori mitológiában, melyek arról beszélnek, hogy az Istenek hogyan avatkoztak be az emberiség mindennapjaiba miközben dúlt a viszály köztük. Gyakran szólnak ezek a mitológiai történetek gyíkemberekről, melyek általában a drakonidáknak feleltek meg, ugyanúgy, mint a madár-, sas- vagy macskaemberek más galaktikus fajoknak, a plejádiak pedig a humanonidoknak. A gyíkemberekkel kapcsolatban elmondható az is, hogy ők a földönkívüliek egy külön csoportját képviselik. Habár a drakonidák 5200 éve jelentek meg újból köztünk, mégis csak mostanában kezdik kifejteni tevékenységüket jelenkori történelmünkben.

Az első földönkívüli beavatkozással megalakult kolónia volt Atlantisznak és , Lemúria is. Az ember 12 szálú DNS-ét a pozitívak ajándékozták az emberiségnek, és egészen az atlantiszi korszak végéig ez többé-kevésbé meg is volt; csak az elsüllyedés után, kb. 13.000 éve vesztette el az emberiség a tudatosságát, azaz a 12 szálú DNS-ét, mely viszont a negatív erők tevékenységének a következménye, és minden ezt követő negatív kontroll azért jött létre, – mind a vallás, mind a művészet, mind tudomány területén, – hogy ezt a korlátozott tudatosságot fenntartsa.

Néhány humanoid faj fontos történelmi szerepet vállalt magára. Nem minden faj akarta ugyanis azt, hogy az emberiség teljesen tudatos legyen a Földön, ezért egyes negatív fajok létrehozták a vallásokat és kultúra olyan elemeit, amelyek ráerőszakolták az emberekre, hogy valami külső természetfeletti dologban higgyenek és hogy korlátozzák a cselekvési szabadságukat. Csakhogy éppen ez az istenkép indította el az erőszakot! Szükség volt hinni valami olyanban, aki figyel, felelősségre von, büntet. Az Istenek megalkotása pedig meghatározta nem csak az emberiség kultúráját, hanem viselkedését is: volt egy olyan visszatartó erő, amely nem engedte, hogy a pusztítást válasszuk. Ha az ember nem akart szenvedni halála után bűneiért, inkább a jót választotta. A földönkívüliek tehát sok esetben saját képükre megformálva jelenítették meg az Istent, mint mindenhatót. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ne létezne ilyen, most csupán az emberiség tudata számára elfogadható Istenképről beszélünk.

A Föld 3 dimenziós jellegét az annunakik alakították ki. Akadályozzák egyes energiák eljutását a Földre, megállapíthatjuk, hogy céljuk rabszolgává tenni minket. Az annunakik otthona a Nibiru, amely Szíriusz A rendszeréből szakadt ki 500 ezer évvel ezelőtt most pedig naprendszerünk legkülsőbb bolygója.

A Földre jött annunakikat később a későbbi lakosai a Nefilimeknek nevetek el. A sumér legendák egyik jeles kutatója, Zecharia Sitchin szerint a nefilim a Föld közelébe 450 ezer éve került. Néhány kutató azonban, mint David Icke, szintén használja a nefilim kifejezést úgy, mint olyan lények, akik akkor keletkeztek amikor ?az Istenek fiai egyesültek az ember lányaival?, hogy egy kevert faj létrejöjjön az emberekből és az idegenekből.

Tény, hogy a Kozmikus Törvény sohasem engedélyezi a beavatkozást csak végszükség esetén, de akkor sem a lakosok akarata ellenére de előfordulhatnak olyan okok, melyek rávehetik az adott fajt erre. Mivel keresztezett faj vagyunk, ezért létrehozóink joggal tekinthettek ránk egyfajta teremtményként. Így addig a pontig, amíg nem mutattunk teljes önállósulást, tulajdonképpen szabadon beavatkozhattak életünkbe, mindennapjainkba. Vajon mikorra érik meg az emberiség erre? Ha egyszer tudatosak leszünk, meg fogunk érni arra is, hogy befogadjanak minket a kozmikus társadalmak közé. De úgy tűnik, erre még várnunk kell.