Home Földönkívüliek A földönkívüli eltérítések valódi okai

A földönkívüli eltérítések valódi okai

0

Ahhoz, hogy az indítékukat megértsük, tudnunk kell, hogy a planétánk egy új világkorszak küszöbén áll. Ezt már számos forrás, médium, látnok is előre jelezte. A váltás attól függően, hogy negatív, pozitív vagy semleges emberekről van szó ugyan különféle módon fog lezajlani, ám a végeredmény az lesz, hogy vagy egy másik bolygóra kerülünk, vagy ezt a földet kell teljesen újjáépíteni hozzá.

Ez utóbbi esetben is gondoskodni kell a földi lelkekről, hiszen a Föld újjáépítése nagyon sok időt, akár 2000 évet is igénybe vesz majd. Az új világban azonban egészen másak lesznek a környezeti feltételek. Kezdetben ózon lesz a jelenlegi légkör helyett, más lesz a páratartalom, a légnyomás, a sugárzás.

Ehhez viszont nem lesz megfelelő az a fizikai test, amit most használunk, tehát alkotni kell egy olyat, ami elviseli az adott körülményeket. Földönkívüliek és magasabb szintű lények tömege dolgozik most azon, hogy a közelgő katasztrófát az emberek a lehető legkisebb problémákkal vészeljék át, illetve azon, hogy ezt követően kellő támogatást kapjunk az új korszakban elinduló életünkhöz. Ahhoz, hogy megfelelő segítséget tudjanak adni, nekik is szükségük van bizonyos információkra. Tudniuk kell, hogyan viseli meg a testünket a katasztrófa pillanatában elszabaduló hő és sugárzás, mikor adódik az a kritikus pont, amikor a lelkeket legkésőbb ki kell emelni, mikor, hogyan és milyen körülmények között helyezzék vissza a lelkeket, s milyen fizikai testekbe? Ezen kérdések megválaszolásához bizony számos kísérletet kell, hogy elvégezzenek rajtunk. A magas szintű szellemi lények így írnak erről:

?A mi megfigyeléseink arra irányulnak, hogy az erő, ami a katasztrófa pillanatában elszabadul, hogyan viseli meg a testeteket, és az első, amely lényeges a szaporodás. Azért vizsgálunk állatokat, és azért viszünk el egy-egy embert, hogy az életet a katasztrófa után, – az evolúció megszakadása nélkül ? hogyan helyezzük vissza a Földre.

Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy az élet hogyan nem szakad meg. Ezeket a testeket, amelyeket elviszünk, minden azon elméleti és gyakorlati változásnak kitesszük, amely a katasztrófa pillanatában érheti, és akkor tesszük ezeket is vissza, amikor benneteket, de addig az eredményekből mindent levonunk. Ezért azokat a lelkeket, akiket az UFO-k elvisznek, már az Algolon tároljuk, ezért ne keressétek. A vizsgálatokat a fennmaradás szempontjai irányítják, s főként a betegségek, az orvosi eljárások és a szaporodás a fő megfigyelési céljuk. A jelenlegi orvosi eljárások ugyanis abszolút nem lesznek megfelelőek, sőt valójában ma sem azok, hiszen az egyéneket nem a betegségek csoportjai szerint kellene gyógyítani, hanem az egyes emberek asztrológiai képletét figyelembe véve, egyénileg.? (GH Anon: Lelki evolúció, 187. oldal)

Mint láthatjuk, azt elemzik, hogy hogyan tudja az emberi szervezet elviselni a folyamatban lévő korszakváltással járó rezgésszint emelkedést, illetve a majdan bekövetkező katasztrófa hatásait, hogyan viselkedik bizonyos betegségek ellen, amelyek a következő korszakban bekövetkezhetnek. Igyekeznek ezek ellenszereit megtalálni és letesztelni. Ugyanilyen fontos szempont, hogy hogyan lesznek képesek szaporodni az emberek a teljesen új környezet hatásai alatt. Ám az emberekhez hasonlóan az állatokkal is végeznek ilyen kísérleteket. Mivel ezek a vizsgálatok többnyire fájdalmasak, ezért törlik az emberek memóriáját, így mire visszahozzák őket, többnyire semmire sem emlékeznek. Regressziós hipnózissal azonban ezek az információk ? az előző életekkel kapcsolatos eseményekhez hasonlóan ? szintén felszínre hozhatók, hiszen az emberi mélytudat azt a lélek alsó celláiban azért megőrzi.

A megfigyelések során azt is vizsgálják, hogy bizonyos beavatkozásainkkal mi hogyan változtattuk meg az emberi test alkalmazkodó képességét. Hiszen egyes orvosi kísérletek, illetve beavatkozások bizony alaposan próbára teszik a szervezetet. Hiszen a gyógyszerek legtöbbje huzamosabb szedése bizony magában rejti valamilyen mellékhatás kialakulását. Ismeretlen barátaink ezek ellenőrzésére is gondolnak.

Mint ahogyan azt is figyelik, hogy az egyes szervi elváltozások, a nemzőképtelenség kialakulása, vagy épp a spontán vetélés mitől következik be nálunk. Sőt, amire talán mi még kevés hangsúlyt fektetünk, az emberi lelket is vizsgálják, hiszen nemcsak a testnek van meg az evolúciós fejlődési útja, hanem magának a léleknek is. Így azt is folyamatosan nyomon követik, hogy a különböző életkörülmények mi módon fejlesztik, avagy éppen sorvasztják a lelkeket. Mindezek mellett arra is figyelnek, hogy jelen korunk génállománya miként alakul, mert alkalmanként bizony ezen is javítaniuk kell. Ezek azok az esetek, melyek során az eltérítettek arra emlékeznek, hogy a földönkívüliek szexuális kapcsolatot létesítettek velük.

?Az ő termékenyítésüknek nem az a lényege, hogy új embert szüljön az a nő, akit elvittek. Azért visznek el férfiakat is, hogy őbennük az ő spermájukba oltsák az erőnek azt a forrását, amely forrás az ő génjük által bizony sokszor több, mint a tietek.? (G. H. Anon: Lelki evolúció, 407. oldal)

Egyébként nemcsak a végtelennek tűnő égbolton keresztül jelenhetnek meg idegen segítőink, hanem bizonyos dimenziók közötti átjárókon is, mint amilyet pl. a Bermuda háromszögként ismert terület is magában rejt. Az ufonauták itt is át tudnak járni, illetve az eltérítetteket el tudják vinni. Olyan vizsgált személyek is vannak, akik örökre eltűntek, természetesen az ő lelkük sem pusztult el, viszont a Földre már nem jönnek vissza a katasztrófa előtt, hanem ők már az Algolon fogják kivárni azt az időszakot, míg planétánkat újratelepítik, s el nem érkezik az az idő, amikor ismét birtokba veheti azt az emberiség. (A legközelebb bekövetkező világméretű katasztrófa során szintén erre a planétára lesznek kimenekítve a fizikai testüket levett lelkek.)

Néhány embert azonban visszahelyeznek a Földre a vizsgálatokat követően, nyilván ezt is okkal, hiszen őket további megfigyelés alatt tartják. Sokakat talán megbotránkoztat a következő hasonlat, azonban ez mit sem változtat a tényeken: nagyjából úgy mustrálgatnak, vizsgálgatnak bennünket ezek a magasabb szintről érkező lények, mint mi tesszük azt mondjuk a fókákkal.

Van, hogy csak mérési adatokat gyűjtünk be egy-egy foglyul ejtett példányon, s egy mikrochipet a bőre alá helyezve további megfigyelés végett útjára engedünk, ám van, hogy bizony fel is boncoljuk őket. Mint láthatjuk, itt is érvényes Hermész mondása, azaz ?amint fent, úgy lent?.

Mivel ezen földöntúliak valós céljait az emberek nagy része nem érti, ezért igyekeznek is minél nagyobb inkognitóban végezni azt. Ez teljesen érthető az ő szemszögükből, hiszen sokan még a létüket is tagadják. Ráadásul tőlünk egészen eltérő kommunikációs képességekkel bírnak, így hiába is próbálnánk meg kérdezősködni, vagy üzengetni nekik, nagyjából akkora hatása lenne, mint ha lekiabálnánk a földön futkározó hangyának, hogy álljon meg egy szóra.

Mindezek ellenére tudomásul kell vennünk, hogy amit tesznek ? bár sokak számára ez valóban sok kellemetlenséggel jár ? mégis értünk, földi emberekért teszik, amiért ? ha ma még nem is, – de egyszer talán még hálásak is leszünk.

arvisura