Home Földönkívüliek A földönkívüliek genetikai beavatkozása az emberiség fennmaradása érdekében

A földönkívüliek genetikai beavatkozása az emberiség fennmaradása érdekében

37

Kutatási anyag 1997. július ? Az emberiség eredetével kapcsolatban legalább három alapvető kérdésre kellene válaszolnunk: mikor, hol és miként jött létre az emberi faj?

A ?mikorral? kapcsolatban már problémák vannak. A tudósok nagy többsége egyetért abban, hogy az emberi faj legalább ötmillió éves, szoros rokonságban van az emberszabású majmokkal, s lennie kell egy közös ősnek, mely az emberszabású majmokat az emberi fajjal leszármazási szinten összekapcsolja. Csakhogy ezt a nézetet semmi sem igazolja! Ugyanis: tény, hogy találtak több millió éves csontmaradványokat (bár az kormeghatározás körül hatalmas bizonytalanságok vannak), melyek emberszerűek. Azonban több emberi leletről derült ki, hogy emberszabású majom csontjairól van szó!

homo_habilis_71201

A tudósok mintegy sugalmazzák, hogy a Föld különböző helyein talált, egymástól akár millió évekkel elválasztott csontleletek egyfajta evolúciós leszármazási vonalat jelentenek, s a régebbi leletnek az újabb egyenes leszármazottja. Holott ez abszolút nem így van, és semmiféle bizonyíték sem támasztja alá!

Gondoljunk csak bele! Ha egy adott földrajzi területen valamilyen ok miatt elpusztul az élővilág (földrengés, betegség, meteor-becsapódás, klímaváltozás, stb.), ez azt jelentené, hogy a megürült élettérbe betelepült új fajok a kipusztultaknak leszármazottai lennének?! Szó sincs róla! A Föld története során még az egyes vidékeken is számtalanszor változtak meg gyökeresen a viszonyok. Ez azt jelenti, hogy a Földön egyetlen pont sincs, ahol közvetlen leszármazási vonalat találnánk. Kellemetlen?

Röviden és egyszerűen, a darwini evolúciós modellre semmiféle bizonyíték sincs! Viszont ezzel kapcsolatban egy kellemetlen kérdés merül fel: akkor honnan ered a fajok sokszínűsége?

A fajok tehát nem fejlődhettek globális evolúcióban, a természetes kiválasztódás szép elgondolás, csak ? néhány jelentéktelen kivételtől eltekintve ? nem létezik. Tény: valóban vannak fajok, melyek a környezet változására látványosan megváltoznak (bizonyos lepkék, kétéltűek, de növények is!). De. Ezen fajok változásai már eleve benne van génkészletükben, s a változások csak külsőleg láthatók, a génállományban nem okoznak változást. Ugyanis mihelyt visszakerülnek a korábbi körülmények közé, abban a pillanatban a korábbi tulajdonságok jelentkeznek.

Vagyis: szó sincs természetes kiválasztódásról, az élőlények génkészletében már eleve benne van a különböző élettereken a legkedvezőbb fennmaradási tulajdonságokat aktiváló génkészlet. Akkor tehát hol az evolúció, hol a természetes kiválasztódás? Bizony sehol. (Ja, a zsiráfnak azért hosszú a nyaka, hogy elérje a magasan lévő faleveleket, s a fejlődés során mindig a leghosszabb nyakú zsiráf szaporodott, mert hogy az jutott a legtöbb táplálékhoz, s ezáltal az volt a legerősebb. Pusztán egy gond van, még soha senki sem talált középhosszú nyakú zsiráfot? Arról nem is beszélve, hogy az esetek túlnyomó többségében a zsiráf legelészni szokott?)

A mikorral kapcsolatban további gondok is vannak. Fehérjebiológusok kimutatták ugyanis, hogy a ma élő emberiség genetikailag egységes eredetű, és tulajdonképpen vissza lehet vezetni egyetlen nőre, aki mintegy 150-180 ezer évvel ezelőtt élt. Erre a megállapításra pedig a következő módon jutottak: frissen szült nők méhlepényeit gyűjtötték össze a világ minden részéről, a belőlük kivont mitokondriumok teljes génképletét kifejtették. Ezután vizsgálták, hogy az egyes génszekvenciák mennyire felelnek meg egymásnak. A mutációs gyakoriság ismeretében és a legnagyobb eltérések figyelembevételével ki lehet mutatni, hogy mikor éltek a ma élő emberiség legősibb képviselői. A mutációs gyakoriság pontos értékét igen jó közelítéssel meg lehetett határozni a ma élő emberek és közvetlen őseik genetikai vizsgálatával.

Ezekből a vizsgálatokból az a megdöbbentő felfedezés következett, hogy a ma élő emberiség mindössze egyetlen nőtől, s maximum öt férfitól származik! Ez a bizonyos kis csoport pedig valahol Afrika középső részén élt és nagy valószínűséggel néger volt. Ez az állítás persze mélységesen felháborította a régészeket. Nehogy már a fehérjebiológusok mondják meg, helyettük, hogy honnan ered az emberiség?! Azonnal kontrolvizsgálatokat követeltek ? eredményében azonban mélységesen csalódniuk kellett, ugyanis a fehérjebiológusok állítását messzemenően igazolta.

aliens_aranylaci_03

Erre a második vizsgálatra 1989-ben került sor, s ezernél is több nő méhlepényét gyűjtötték össze. A kutatás végkövetkeztetése pedig az volt, hogy valóban egy nőre visszavezethető az egész emberiség genetikailag, valamint ? a vizsgálati anyag nagyobb száma miatt ?, a szóba jöhető férfiak száma is lecsökkent háromra. Puff neki!

Ez a fehérjebiológiai kísérleti eredmény azonban nem teljesen új. Ismert volt már korábban is, hogy a ma élő emberiség valamennyi tagja a cro magnoni ősember leszármazottja, aki az afrikai Viktória tó környékén élt mintegy 150-180 ezer éve. Egy dologban különbözött valamennyi elődjétől: rajzolt. Vagyis, képes volt a képi elvonatkoztatásra. Erre egyetlen korábban élt emberfaj sem volt képes. A nyelvek leszármazását kutató nyelvészek is mindinkább kezdenek egyetérteni abban, hogy igenis létezett egyfajta ősnyelv, ez egységes volt, valahol Afrika középső részén beszélték, mintegy 150-180 ezer évvel ezelőtt. Túl sok különös egybeesés, nem? És akkor még nem beszéltünk a dogonokról, s más törzsekről, akik Afrika e területén élnek a mai napig is, s törzsük eredetét égi leszármazásra vezetik vissza (szíriuszi hajótöröttek?).

Vannak itt még egyéb problémák is. Az ősemberek legalább 1.5 millió éve ismerik a tüzet ? mondják a régészek. Már legalább 800 ezer éve eltemetik halottaikat. Ez eddig rendben is van.Csakhogy ez az ősember nem a mi ősünk!

Tulajdonképpen egyik ismert ősember sem közvetlen ősünk! Ez a kellemetlen tény kezdi zavarni a régészeket is, s el is kezdtek beszélni egy olyan lehetőségről, miszerint a ma élő ember egy teljesen egyéni leszármazási vonalon alakult ki, s nem rokon az emberszabású majmokkal. Ez így nagyon szépen hangzik, csakhogy ezt is be kellene bizonyítani.

További probléma: az össze ma élő emberszabású majomnak 48 pár kromoszómája van. Az embernek 46. Ha közös ős lett volna, valamikor a múltban kellett történnie egy kromoszómapár kiesésnek. Eddig rendben is van a dolog, mindössze a miért és hogyan kérdését kell megválaszolni. Ilyesmi magától ugyanis nemigen szokott végbemenni. A vércsoportokkal is gondok vannak. Az emberben megvan a négy alapvércsoport, az A, a B, az AB és a 0, ehhez képest az emberszabásúakból legalább egy mindig hiányzik, valamelyikből több is. Hogyha közös lenne az ősünk, akkor ez nem lehetne így!

Még mindig vannak problémák: vajon mi a magyarázata annak, hogy az ember számára gyilkos kórok az emberszabásúakra egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben hatnak? Például: aids, ebola, fertőző májgyulladás, és még sorolhatnám. Ha az emberszabásúak ezekre a betegségekre nem érzékenyek annyira, akkor, amennyiben létezett volna közös ős, az emberiségnek sem volna szabad kipusztulnia tőle! Ismét kellemetlen?.

A csimpánzokkal viszont a fehérjeszekvenciánk 99%-ban egyezik. Akkor mégis van közünk hozzájuk. De mi? Sőt, ami ennél is kellemetlenebb, a csimpánzok egy kromoszómapárral többel rendelkeznek, mint az ember. Az ő 47-es és 48-es kromoszómájuk egyes részei hozzá vannak illesztve az ember 2. és 3. kromoszómájához. A véletlennek ilyen foka azonban nem létezik. Nem történhet olyan módon szelektív kromoszóma-párkiesés, hogy kieső kromoszóma, bizonyos részei, de csakis bizonyos részei, az emberi kromoszómakészlet bizonyos részeihez csatlakozzon.!

Az emberi DNS egyes szakaszai le vannak árnyékolva metilgyökökkel, míg mások nincsenek. Akadnak köztük létfontosságú részek. Az öregedést kiváltó és irányító gének szabadon vannak. Ha ezeket is leárnyékolnánk, akkor minden további nélkül lehetséges lenne a több ezer éves életkor. A bibliai időkben normálisnak számított az 500-900 éves életkor. Vajon az ő idejükben ezek a génszakaszok még le voltak árnyékolva? A leírások erre vallanak. Súlyos hiba lenne a Biblia íróit számolni nem tudással vádolni. Az Özönvíz után is pontosan írták le, hogy az emberi életkort 120 évben maximálták. Kik? Az Istenek? (Az ember teremtésének leírásakor az Elochim szó szerepel a Bibliában, ami isteneket jelent.)

Egyébként a bibliai kormeghatározással is gondok vannak. Néhány évvel ezelőtt az Ararát hegyén megtalálták Noé bárkáját. Egy gleccser alól bukkant fel az egyik sarka. A kutatók behatoltak a hajóba, s elmondásuk szerint megtalálták magának Noénak is a holttestét. A bárka és a holttest kora azonban mintegy százezer évnek adódott.

A mikor kérdését ezzel nagyjából körbejártuk, most meg kellene vizsgálni a hol kérdését. Már a genetikai és a nyelvészeti kutatásoknál utalás esett Afrika Középső részéről, konkrétabban a Viktória-tó partvidékéről.

Ez a vidék akkoriban sem sokban különbözött a maitól: Közvetlen a tó partjától eltekintve dzsungel. Azzal a különbséggel, hogy mostanra a tó közvetlen környékét mezőgazdasági művelés céljából alaposan átformálták. Az emberré válás azon teóriája, miszerint a síkvidéken kedvezőbbek voltak az életfeltételek, a cro magnoni ember esetére messze nem voltak igazak. Különösen nem, ha figyelembe vesszük, hogy ebben az időben szoros közelségben élt az ausztralopithecusszal, a homo erectusszal, a gigantopithecusszal és a neandervölgyi ősemberrel is. Valamennyi ősember közül a cro magnoni volt testfelépítése szerint a legkisebb, a legtörékenyebb, a leggyengébb. Még az agytérfogat-testméret arány sem volt nála a legkedvezőbb, hiszen a neandervölgyi ősember agya legalább másfélszerese volt, mint a cro magnonié. Mégis a cro magnoni faj maradt fenn, s az összes többi kipusztult.

Vajon mi a magyarázata annak, hogy a nálánál sokkal erőteljesebb testfelépítésű, robosztusabb kortársak, akiknek olykor még nagyobb agytérfogatuk is volt, és nyilvánvalóan könnyebben tudtak zsákmányt szerezni, mint a cro magnoni társaik, mind, az utolsó szálig kipusztulhat. A többi emberfaj is ismerte a tüzet, a szerszámkészítést. Csoportosan vadásztak, gondoskodtak halottaikról. A neandervölgyiek talán még beszélni is tudtak. Mégis ? írmagjuk sem maradt. Ha az emberfajoknak vetélkedni kellett a táplálékért, ami nyilvánvalóan megtörtént ? hiszen a mi fajunk kivételével valamennyi emberfajta kipusztult ? akkor vajon miféle tényezők hatottak a mi fennmaradásunk mellett, s mi hatott az övék ellen? Ráadásul, a mi őseink egyetlen egy nőre (és maximum három férfira) vezethetők vissza, tehát kifejezetten maroknyian voltak. Ha ezerszer végiggondoljuk is, semmi de semmi lehetőségük nem volt a fennmaradásra, csak egy: vigyáztak rájuk.

Hogy ez hihetetlen? Talán igen. De minden magyarázatot meg kell vizsgálnunk, ha mégoly hihetetlen is, ha nincs nála jobb. Márpedig itt nincs. Azonban a Bibliában is szó esik paradicsomról, amit az első emberpár kapott, ahol igenis vigyáztak az emberekre. Aztán elfajzottak és menniük kellett. Az apokrifnak minősített Éva könyvében szó esik arról, hogy az Úr rendszeresen meglátogatta az első emberpárt ? egy repülő szerkezeten érkezvén. Ha az Úr a mi általunk elfogadott Istenképpel lenne azonos, akkor vajon miért volt szüksége propellerekkel hajtott repülőgépre. Hipp-hopp, ott is teremhetett volna. De nem tette. Tehát az embert létrehozó Úr nem azonos a mi Istenfogalmunk képviselte személlyel. (A későbbi korokban, Ezekiel, Illés, Mózes ? szintén repülő eszközöket használtak.)

aliens_aranylaci_02

Újabb komoly kérdéssel is számot kellene vetni a tudománynak. Ha a cro magnoni emberfaj mindössze 150-180 ezer éves, akkor vajon mi a magyarázata annak, hogy ennyire rövid idő alatt megannyi emberfajta fejlődött ki, akik között ráadásul jelentős anatómiai különbségek is vannak. Hiszen már a testfelépítésük is jelentősen eltér a fehéreknek, a sárgáknak, a rézbőrűeknek, az eszkimóknak, az ausztrál őslakosoknak, az inuitoknak ? és még lehetne sorolni a további alcsoportokat. Semmiféle magyarázat egyelőre nincs arra, hogy ennyire rövid idő alatt ennyire változatos legyen egy faj. Ráadásul, az egyes fajták bizonyos földrészekhez is köthetők ? fehérek ? Európa, sárgák ? Ázsia, rézbőrűek ? Amerika (a fő vércsoportok is hasonlóképpen emberfajhoz és kontinenshez kötöttek) ?, ezt is valahogy értelmezni kellene.

A következő nem kevésbé érdekes kérdés az emberré válás hogyanjának kérdése. Az iskolában azt tanítják, hogy az ember evolúció eredményeképpen vált emberré. Eddig rendben is lenne a dolog, csak ott van azonnal a miért kérdése. Miért vált az ember emberré? Az emberszabásúak többsége fákon él és ott is táplálkozik. Miféle evolúciós előnyt jelenthetett volna lejönni a fáról ? ahol a ragadozóktól biztonságban élt, táplálék volt bőven ? a síkvidékre, ahol nem látott az orránál messzebbre, s a táplálkozás pedig abszolút nem volt biztonságos.

A menekülés ? főleg a fiatal és idős példányok számára ? egyenesen lehetetlen volt. Valóban, egyes emberszabásúak, mint például a gorillák, lejöttek úgymond a fáról. Csakhogy a ragadozók nemigen szívesen kezdenek ki egy több mázsás gorillahímek egyikével aki felügyeli a csapatot. Ha a fáról lejövetel valamilyen evolúciós előnyt jelentett volna, akkor a gorilláknak a több millió év miért nem volt elegendő az emberré váláshoz? Használnak eszközöket, némelyiküknek még éntudata is van, megtaníthatók egyikük-másikuk a jelbeszédre, csak éppen emberré nem akarnak válni. Az Istennek se.

A mi ősünk pedig korántsem rendelkezett hegyigorillai fizikai adottságokkal, mégis ember lett. (Magától? ? kétlem.) De meg lehet próbálni. Tegyünk ki egy New Yorki átlagpolgárt ? aki azt hiszi magáról, hogy ő az emberiség csúcsa ? egy szál alsógatyába egy tanzániai őserdőbe. Boldoguljon.

Az evolúció a természetes kiválasztódást jelentené? Tökéletesebb, alkalmazkodóképesebb, egészségesebb egyedek megjelenését? Rendben, de az emberré válás legelejére ez mind nem áll. Az első embereknek eleve kellett rendelkezniük valami olyan plusszal, amivel sem azelőtt, sem azóta egyetlen faj soha sem rendelkezett. Ezt a dolgot pedig nem a véletlen, nem a természetes kiválasztódás hozta, hanem a földönkívüliek.

Az evolúció következtében valóban a tökéletesebb egyed marad fenn? Ahogy az emberiség történelmét végignézzük, ez korántsem így van. A háborúkban az erősebbek, az aljasabb módszerekkel küzdők győztek. A háborúkban általában a kulturálisan fejlettebbek pusztultak el. Akkor mi módon maradhatott volna fenn a kezdetekkor a leggyengébb, a legelesettebb, a legkisebb létszámban jelenlévő faj? Kétségkívül vigyáztak rá. Az a körülmény önmagában, hogy képes volt a képi elvonatkoztatásra ? vagyis hogy rajzolt ? egy kobrakígyóval szemben édes keveset ér, de egy feldühödött hegyigorillával szemben sem túl meggyőző.

A földönkívüliek feltűnnek viszont az emberiség legősibb forrásaiban, a népmesékben. A népmesék szájról szájra terjedtek, amíg nem volt írás, de utána is. A mesékben szó esik tündérekről, manókról, ördögökről, istenekről, s hozzájuk különböző fogalmak is csatlakoznak: tündérösvény, ördögszántás, stb. A fent nevezettek nyilvánvalóan nem lehettek emberi lények, de fantáziabéliek sem, hiszen az ember csak olyasmiről tud fantáziálni, aminek valós alapjai vannak. Az agyban nem létező és nem korábban nem keletkezett emléknyomokból nem lehet csak úgy kitalálni valamit. A sámánok vajon hogyan beszélgethettek a szellemekkel, ha nem tudták, hogy léteznek szellemek? Maguktól jöttek volna rá? Kétlem. (Ült a sámán a fa alatt, az ölébe hullott egy alma, mire felkiáltott, heuréka, és elkezdett szellemekkel társalogni transz állapotban.)

Ahhoz sem fér semmi kétség, hogy a megalitikus kultúrának nevezett korszakban hatalmas és rendkívüli precizitással megtervezett és megépített, különböző jellegű és típusú építmények születtek, melyeknek túlnyomó részét a mai technikával is képtelenek volnánk megvalósítani. Hatalmas városokat, piramisokat, csillagászati obszervatóriumokat húztak fel, hihetetlen méretű sziklalabirintusokat vájtak. Állítólag nem ismerték az írást. Az előzetes tervezésnek semmi nyoma.

Ráadásul némelyik csillagászati obszervatórium olyan hatalmas, hogy pontos tájolására és bemérésére olykor több száz évig kellett volna igen nagy pontosságú műszerekkel figyelni az eget. Mi volt az a vezéreszme, amely érdekében egy állítólag kőkorszaki szinten élő civilizáció erre képes volt? És akkor még szó sem esett a megvalósítás módjáról, az olykor több ezer tonnás kövek mozgatásáról, amivel kapcsolatban a mai tudomány legfeljebb a fejét csóválja és a karját tárja szét, hacsak nem állít valami bődületes butaságot, mint például a piramisokkal kapcsolatban a rámpaépítést, vagy hasonlót.

Azért kíváncsi lennék arra, hogy nagy tudású mérnökeink mit kezdenének a feladattal, ha ott valahol Afrika közepén megbíznák őket a feladattal, hogy papír, ceruza, számológép és műholdas felvételek nélkül, tegyék oda a Nagy Piramist ahol van, és mindazokat az adatokat építsék bele, amelyek benne vannak, cügöljék oda a köveket, szerezzenek munkásokat, etessék őket, tarttassák be a munkafegyelmet egy 300 km hosszúságú szakaszon (mobiltelefon nuku!). Minderre kapnak pár évet és néhány ezer embert. De évente csak fél évig lehet építkezni, mert az év másik felében árvíz van, meg az sem ártana, ha a piramisépítők helyett valaki dolgozna a földeken. Oké rabszolgák, de azokat meg őrizni kell, mert képesek meglépni, de az őröket is el kell látni kajával, mert éhgyomorra még Egyiptomban sem dolgozott a fene se. Nem hiszem, hogy egy régész valaha ezt így végiggondolta, mielőtt előjött a különböző megoldási módszerekkel.

És akkor még nem esett szó a Baalbeki több ezer tonnás alapkövekről, vagy Teotichuacanról, ahol az ottani Nagy Piramis környezete úgy van megépítve, hogy a piramis csúcsától távolodva az egyes nagybolygók átlagos naptávolságát is jelezték, többek közt a Neptunuszét is (a Neptunusz soha sem látható szabad szemmel, észleléséhes elég komoly távcső szükséges, és megfelelő kitartás, hogy elmozdulását észre lehessen venni). A Neptunusz bolygó közepes távolságának megfelelő szentély a piramis csúcsától 30 km-re van. Az egész mesterségesen beépített terület legalább 400 négyzetkilométer! Ez majdnem megegyezik Budapest teljes területével! A szokott szöveg is természetesen elhangzik Teotichuacannal kapcsolatban: az írást nem ismerték, a fémet nem ismerték, a kereket nem ismerték, stb. A mű gigantikusságának fényében régészeink állításai meglehetősen komolytalanoknak tűnnek?

Már a legkorábbi szövegekben is szó esik Óriásokról, istenkirályokról, napkirályokról. De vajon kik is voltak ők?

Ha az emberiség legősibb szövegeit, eredetleírásait összevetjük az eddig elmesélt dolgokkal, arra a következtetésre juthatunk, hogy az embert a földönkívüliek mesterségesen hozták létre. Vagy idetelepítették, vagy pedig földi fajokkal valós kísérletezés során, de mindenesetre egy nő utódai lettek aztán azok, akik benépesítették az egész Földet. Az is biztosnak tűnik, hogy az ily módon megalkotott embereket egyfajta rezervátumba, az Édenbe tették, ahol is vigyáztak rájuk, s az első emberek számára is adtak bizonyos törvényeket a fennmaradásuk érdekében ? amit aztán ezek az emberek később meg is szegtek. Az istenek ? a földönkívüliek közül azok, akiknek ilyen kísérletezésre joguk és felhatalmazásuk van ? kezdetben személyes jelenlétükkel felügyelték kísérletük alakulását.

Végrehajtottak egy génmanipulációt, isteni géneket is ültettek az emberi örökletes anyagba (ezek teszik lehetővé a paranormális képességeket), és figyelték művük alakulását. Ebben az időszakban tehát az istenek ? akik valószínűleg fehér bőrűek és szakállasok voltak ? személyesen felügyelték a náluk jóval kisebb termetű és néger embercsoport fejlődését. Amikor a dolgokat rendben lévőnek találták ? eltávoztak. A Földet a felügyelőkre bízták, akik aztán annak rendje és módja szerint szemet vetettek az emberek lányaira, és utódaik is lettek, a félistenek. Megszegték tehát a kozmosz egyetemes törvényét.

A teremtő istenek visszatértükkor meglátták, hogy mi történt. Rettentő haragra gerjedtek és elpusztították a Föld felügyelőit, űrállomásaikkal, csodálatos városaikkal és mindennemű javaikkal egyetemben ? ez volt a Vízözön ?, de egyben, mivel ártatlan volt az isteni mesterkedésekben, megmentették az emberi faj egy maroknyi ? arra érdemleges ? csoportját, Noét és családját, ahogy a Biblia nevezi a túlélőket.

A Vízözön után azonban már az istenek többé nem tartottak fenn személyes, közvetlen kapcsolatot az emberrel. Kiválasztottakat jelöltek ki közülük, akikkel azután közvetett módon léptek érintkezésbe. Ilyen volt például Mózes(?), de több nagy próféta is. Általuk irányították a népeket, mintegy kézi vezérléssel. A kiválasztottak különleges technikai berendezéseket használtak, ők maguk azonban valószínűleg nem ismerték a pontos működésüket.

A felügyelők elpusztítása azonban nem sikerült teljes mértékben. A Föld alatti hatalmas labirintusokba menekültek, s a veszély elmúltával elő is jöttek. Ismét elkeveredtek az emberekkel. Technikai és mérnöki tudásuk révén szenzációs dolgokat alkottak ? olykor gépeket is ? létezésüket bizonyítja a sok-sok üzenet a jövőnek, vagyis nekünk, a gigászi építmények megléte. Az emberi génállomány ? immár ellenőrizhetetlenül ? elkeveredett az isteni génekkel, viszont az emberben lakozó ösztönvilág még nem volt képes arra, hogy az isteni géneket isteni elveken működni engedje. Vagyis volt egy aránylag intelligens faj, rendkívüli képességeket lehetővé tévő génállománnyal, de megfelelő értelmi képességek híján. Ebből sok jó hosszú távon nem származhatott.

Ismét tettek egy kísérletet: Jézust. Megpróbálta az ösztönszinten élő ember tudatát az isteni eszmék magasságába emelni. Sajnos ez nem sikerült neki. Elég csak egy röpke pillantást vetni a vatikáni központú Római Katolikus Egyházzal, s összehasonlítani a ténykedését az Evangéliumokban leírt Jézusi eszmékkel, melyeket korábban az esszénusok fogalmaztak meg, még korábban a sumérok.

Jézus volt az utolsó istenember, vagy ha úgy tetszik félisten, aki megpróbálta az emberiséget felemelni, megakadályozván az újabb majdnem tökéletes kipusztítást. Megpróbálta az emberben lakozó Istent előhívni. Csak sajnálhatjuk, hogy nem sikerült.

Jézus halála utáni korszakban ismét változott a földönkívülieknek az emberiséghez való viszonya. Ezután már visszahúzódtak a közvetlen kapcsolat elől is, a kiválasztottakkal látomásokban, jelenésekben, jósló álmokban vették fel a kapcsolatot. A Jézus utáni próféták már nem voltak közvetett kapcsolatban sem a földönkívüliekkel, tudásuk tartalma viszont a kapcsolat meglétére utal. Gondoljunk csak az utóbbi kétezer év nagy prófétáira: Malakiásra, Leonardora, Vernére, Wellsre, XII. Piusra, Edgar Cayre,? és még sorolhatnám.

Ezek az emberek olyan rendkívüli dolgokról szereztek tudást és olyan hallatlan pontossággal, ami pusztán emberi természetet feltételezve egyenesen lehetetlen. (Gondoljunk már egy pillanatra a fáról frissen leszállt majomra, aki mindössze 6000 generációval később a jövőbe lát! ? nem igazán bizonyítható gondolat. Sőt, ha a bibliai életkorokat is számításba vesszük, már pedig így kell tennünk, akkor ez a szám 1000 alá csökken! Ha bármiféle evolúciós előnyt jelentett volna a jövőbelátás képessége, akkor elterjedt volna.

A jövőbelátás képessége ? ha genetikailag kódolt is ?, bizonyára olyan gén, ami jelen esetben nem kívánatos, hasonlóan a hosszú élethez. A gén működése természetesen véletlenül is beindulhat, de akkor a működésének öröklődnie kellene. A nagy látnokok utódai nem örökölték a képességet, vagyis sokkal nagyobb annak a valószínűsége, hogy nem hirtelen kiugrott génműködésről, hanem sokkal inkább a földönkívüliek ténykedéséről volt szó ezekben az esetekben. A kapcsolat típusa miatt ezek misztikus kapcsolatoknak tűnnek, a kapcsolat létét magát bizonyítani csak közvetetten lehet.

aliens_aranylaci_01

Súlyos hiba lenne számolni nem tudással vádolni elődeinket, akik ilyen épületeket létre tudtak hozni, azok a saját éveik számát is csak-csak össze tudták számolni. Akkor viszont meg kéne válaszolni azt a kérdést, vajon miféle evolúció hoz létre olyan mutációt, amitől az adott faj képviselője egyik napról a másikra tízszeres élettartammal rendelkezik, hogy aztán egy katasztrófa visszaállítsa az eredeti állapotot. Az evolúció kutatói erre a kérdésre sem szeretnek válaszolni.

A Vízözön után az Isten tehát megígérte, hogy az egész emberiséget még egyszer nem pusztítja ki (vagyis a földönkívüliek belátták, hogy nem ez a megoldáshoz vezető út). Megpróbáltak az emberek agyának a fejlődésére hatni, kiválasztottak révén közvetlenül irányították az egyes törzsek életét. Aztán ez a módszer sem vált be, ismét mással kellett próbálkozni. Jézus személyében olyan istenembert küldtek el, aki az emberi agyak fejlődésére hatott volna, egyfajta tudatátformálással. Mint tudjuk, tömegesen ez sem terjedt el. Ismét más módszerhez kellett folyamodni. Ez pedig csak az lehetett, hogyha látszólag a háttérben maradva az emberiség génállományát alakítgatják át folyamatosan olymódon, hogy az emberekben lévő isteni eredetű gének mind erőteljesebben és erőteljesebben működnek, szemben az ősi, eredeti emberi ösztönrendszerrel.

Ezt pedig csak olymódon tehetik meg, hogy kiválasztják a megfelelő embereket, azokat folyamatos kontroll alatt tartva szinte minden lépésüket és gondolatukat követik, olykor irányítják, ha az illető önmaga vagy a terv számára veszélyesen akar cselekedni. Generációról-generációra. Apáról-lányra, anyáról fiúra, merthogy így teszik, nemet váltva. Huszonegynéhány esetet volt szerencsém feldolgozni, ezek közül egyetlen egyszer fordult elő, hogy az anya a lányának adta tovább e különleges megbízást, de ő is csak azért, mert fiúgyermeke nem született. (Esetleg nem is születhetett.) Rendkívül érdekes volt, ahogy a gyerekek egymás után faggatták ki szüleiket, nagyszüleiket, dédszüleiket, s olykor a dédszülők is tudtak mesélni a saját dédszüleikről. Így mintegy 150 évvel tudtam visszamenni a múltba, s mondhatom, lenyűgöző volt a kép. A szigorú vallásos nevelés tiltotta az ilyen istentelen dolgokra még a gondolást is, de az ártatlan, jól irányzott kérdésekre, hasznos válaszokat lehetett kapni.

Az eljárásukat gyermekkorban kezdik, valamikor a gyerek 3 és 7 éves kora között. Éjszaka vagy nappal meglátogatják, s beavatkozásuk kezdeteként klinikai halál állapotába merítik. Ekkor az orrába és a csecsemőmirigyébe beépítenek egy-egy szerkezetet, melyekkel aztán az immunfolyamatait, illetve az agyát közvetlenül is képesek vezérelni.

A csecsemőmirigyről sajnos elég keveset tudunk. Mindössze annyit, hogy a szervezet ellenálló képessége és az öregedés folyamata szorosan köthető ehhez a szervhez. A kiválasztottakat tehát meg tudják védeni a súlyos betegségektől, s az öregedési folyamataikat is irányítás alatt tarthatják, amíg az illető fel nem nevelte ellenkező nemű utódját.

Az orrba épített szerkentyű segítségével közvetlenül az agyat manipulálhatják. A szaglóideg ugyanis nem igazán ideg, sokkal inkább az agynak a nyúlványa. Az összes többi idegpályával ellentétben ugyanis nem kapcsolódik át. Megfelelő manipulálásával az agy tetszőleges része közvetlenül irányítható. Mivel a szaglóidegnek jelentős a vérellátása, s mivel ez az ideg tulajdonképpen az agy nyúlványa, s az őt ellátó erek magát az agyat látják el vérrel, ha meg is találnak egy ilyen szerkezetet, eltávolítása szinte lehetetlen.

Mindkét szerkezetet néhány hetenként éjszakai látogatások közben kalibrálják, illetve cserélik. Segítségükkel az egyén általános állapotát, közérzetét javítják, bioenergiával töltik fel, különböző gondolatokat juttatnak megfelelő időben az eszébe vagy felejtetnek el vele. A klinikai halálba juttatás a szerkezet beépítésénél azért fontos, mert ki kell kapcsolni az agyműködést ahhoz, hogy össze lehessen vele hangolni.

Az éjszakai látogatástól az illető elég rendesen leizzadhat, részlegesen vagy teljesen le is bénulhat egy időre, másnap a szokásosnál sokkal többet iszik és szinte szárnyakat kap, mindenre képesnek érzi magát. A céljuk ezekkel a beavatkozásokkal elég nyilvánvaló.

A Föld meglehetősen katasztrofális állapotban van, szóba jött az emberi faj részleges, vagy netán teljes kitelepítése, ez azonban nem lehetséges. Több okból sem. Nem élhető ugyanis túl: sem emberileg, sem kulturálisan, sem társadalmilag. Túlélni csak itt a Földön lehet. Az emberek nem tudnák elviselni az űrutazás megterheléseit. Betegségek törnének ki, illetve a romboló ösztönök felerősödnének a bezártság miatt.

Válogatni kellene tehát, de annyira leterheltek az emberek genetikailag, hogy nehéz lenne olyan egyedeket találni, akik megfelelnének a kívánalmaknak. A kultúrát sem vihetnék magukkal, kultúra nélkül pedig nincs emberi közösség, nincs civilizáció, nincs jövő, nincs mire emlékezni. Társadalmilag sem élhető túl, hiszen a társadalmi rendszerek különböző érdekcsoportok kénye-kedve szerint működnek, ezek az érdekcsoportok nem bírnák elviselni, ha a hatalmukat át kellene adniuk a földönkívülieknek, tehát folyamatosak lennének a villongások, ami társadalmi instabilitást okozna, vagyis alapjaiban rengetné meg a rendszert.

Ismétlem, csak túlélni lehet az elkövetkezendő eseményeket. Az összes korábbi világkatasztrófánál a túlélés szinte véletlenszerű volt, csak nagyon kevesen voltak kiválasztva, s a körülmények sem olyanok voltak, hogy az akkori kiválasztottakkal túl messzire lehetett volna jutni. Mint ahogy Jézus is mondta: sokan a meghívottak, de csak kevesen a választottak. A Földet ismét katasztrófa fenyegeti, csak most a katasztrófa nem külső, nem mások döntése miatt várható, a katasztrófát most az ember jelenti saját magára nézve. (Aids, ebola, immunrendszer összeomlása, környezetszennyezés, vízszennyezés, ózonlyuk, az agresszivitás térhódítása, az erkölcstelenség, stb.) Ezt a katasztrófát azonban az emberiség kiválasztott része túl fogja élni. Ennek érdekében történnek a beavatkozások.

Ráadásul olyan trükkös géneket is beépíthettek a kiválasztottakba, mely például a polarizált fény érzékelését lehetővé teszi számukra. Az ufonauták így meg tudják tenni, hogy csak azok láthassák egyáltalán őket, akiknek ezt ők korábban lehetővé tették. Vagyis, az illető nem idegbeteg, ha olyan dolgokat lát, hall és érzékel, amit a mellette álló húsz nem, mindössze a génműködése és az agyműködése egy kicsit fel van piszkálva?

Akik túl fognak élni, olyan gondolkodásmóddal rendelkeznek ami univerzális, és élettisztelet-centrikus. Ezt az emberfajtát nemesítgetik már évszázadok óta, s a beavatkozásuk lassan kezdi meghozni gyümölcsét. Ezek az emberek teremtik majd meg az új aranykort, amelyet a szeretet fénye ragyog be és hat át. Az emberiségnek most nem kell gyökeres kipusztulással szembenéznie.

Szólni kell még a drasztikus ufóbeavatkozásokról, a tudósok és a katonaság szerepéről. Attól, hogy a hivatalos emberi tudomány nem tud például a végtelen sebességű utazásról, attól más még tudhat. Máskülönben, a hivatalos tudomány legnagyobb hangú képviselői még soha le nem ültek vitázni egy hiteles ufókutatóval a nyilvánosság előtt. Csak azokat az ufókutatókat figurázzák ki, akik hiteltelenek, felelőtlenek, és abszolút nem lehetne őket ufókutatóknak nevezni, viszont jól el lehet adni rémtörténeteiket.

A katonaság általánosságban az ?ostobaság? kategóriájába sorolással és a ?nem tudás? látszatának fenntartásával igyekszik minél több információhoz jutni. Érthető a hozzáállásuk, ha el nem is fogadható.

A drasztikus ufóbeavatkozások egyrészt szándékos félrevezetések, másrészt a kiválasztottak érdekében történnek. Emberkísérletek, a kiválasztottak tökéletesítésének érdekében. Erkölcsileg esetleg el lehet ítélni, de a cél szempontjából feltétlenül szükséges.

A kiválasztottaknak végül is most már nincs más dolguk, minthogy megkeressék egymást, hiszen az elkövetkezendő új emberiségnek ők a megalapozói. Persze várnak még rájuk megpróbáltatások, nem is kevés, de fognak segítséget kapni. Sokáig már nem kell várniuk, a Római Klub 1968-ban jó 50 évet adott a Földnek. Az is elképzelhető, hogy ha a változások lezajlanak, visszakapják a bibliai életkort, a 900-1000 éves élettartamot. Az istenek azt is megígérték mellesleg, hogy visszatérnek.

A földönkívüliek ugrásra készen állnak tehát, a változások gyorsak és olykor kegyetlenek lesznek, de szebb és jobb jövő vár ránk. Ezért érdemes élni, s ne felejtsük el a mottót: ?Két világ közt barangolunk: holt az egyik, a másik még meg sem született.?

 

Arany Laci Freeweb.Hu ? Oltyán Edit ?

37 COMMENTS

 1. Koszonom szepen ezt az eszmefutatast,remek volt es aki szana ra idot, es ertelmesen elolvasa(es meg is erti)-talan maskent fog ezekutan velemenyt alkotni mindarol ami it elhangzik.Megegyszer kosz Laci es Edit.(ajalom mindenkinek olvasa ell)…!!!!!!!!!!

 2. Az emberi faj, a Homo Sapiens, 300 000 éve jött létre. Ekkor hozták létre a Nibiru bolygóról származó anunnakik.

  Az anunnakik voltak ezek a bizonyos “istenek”.

  A felügyelők is anunnakik voltak. De ők csak angyalok voltak. Ők voltak az “őrzők”, az őrzőangyalok. Ők kisebb rangú anunnakik voltak, míg az embert létrehozó anunnakik — Enki, Ninhursag — az anunnakik vezetői voltak. (…és Anu, Enlil, ők is.)

  Még egy fontos dolog:
  450 000 éve jöttek a Földre először az anunnakik a Nibiruról, Enki vezetésével. A Nibirun Anu volt ekkoriban a király, aki Enki és Enlil és Ninhursag apja.
  Ekkoriban vette át a hatalmat Anu, mégpedig Alulu királytól.

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Ezek a fontosabb tények, ismeretek erről a témáról, röviden! 🙂

 3. Szeretnék megpróbálni egy kísérleti jellegű eszmecserét a fent leírtakat elfogadókkal,a saját szkeptikus álláspontomon.Mielőtt elzavarnátok,mondván “közöm nincs a témához,”én ehhez túlságosan földhözragadt vagyok,”és hogy az illuminati már a génmódosított almalekvárral kimosta az agyamat”,szeretnék mindenkit megkérni:prbálja meg.Próbáljunk pusztán a léaírtakra reagálni,és mint két egymással jó viszonyban levő ember,beszéljünk pusztán érvekkel,ne pedig személyeskedéssel,vagy állandóan másra hivatkozással.Tehát:először csak felsorolnám a cikk általam vélt pontatlanságait és az ezekre adott cáfolataimat.

  “.Röviden és egyszerűen, a darwini evolúciós modellre semmiféle bizonyíték sincs! ”

  Ma már jócskán meghaladtuk darwint.Aki csak Dawrwin útján ismeri az evolúciót,és nem követi rendszeresen a biológia fejleményeit,annak tényleg kétségei lehetnek az evolúcióval kapcsolatban.
  De ez olyan mintha a kémiát csak Avogadró idei elméletekből és iratokból ismerném.AZ akkori tudás alapján merő kérdőjel volt az embereknek a világ.Tehát kéretik nem egy 19. századi tudós hiányosságai miatt kritizálni egy 21. században is kutatás alatt álló területet.

  “A fajok tehát nem fejlődhettek globális evolúcióban, a természetes kiválasztódás szép elgondolás, csak ? néhány jelentéktelen kivételtől eltekintve ? nem létezik.”

  Az oké hogy valaki nem tudja összeilleszteni az egész evolúció minden egyes elemét,de a természetes szelekció azért nem egy nsagy dolog.
  Félretéve a biológiát,bemutatom egy rémegyszerű példán keresztül.CVan két tábornok.Az egyik a katonáira zöld egyenruhát,a másik citromsárga egyenruhát ad.Nos idővel szépen lelőnek minden citrom katonát,mert kivirít a csatatér háttérszínéből,ezzel célpont lesz.Végül a citrom egyenruhás tábornoknak egy katonája se marad,és elvesztette a csatát.

  Mit jelent ez biológiára lefordítva?A tábornok a gén.Az a gén ami eldönti hogy milyen megjelenése legyen az őt hordozó egyednek,a példában a katonának.Tehát a katona (egyed) sikere egyenlő a tábornok (gén) sikerével.Egy egy gén nem a környezethez alkalmas tulajdonságot ruház hordozójára,az a gén az egyeddel együtt elvész.
  Ez a természetes szelekció.Ezt tagadni egyenesen ostobaság.A cikk vagy nem gondolta át mit ír le,vagy a fene se tudja.

  “De. Ezen fajok változásai már eleve benne van génkészletükben, s a változások csak külsőleg láthatók, a génállományban nem okoznak változást. Ugyanis mihelyt visszakerülnek a korábbi körülmények közé, abban a pillanatban a korábbi tulajdonságok jelentkeznek.”

  Ez nemj igaz.A Dollo-törvény kimondja hogy a törzsfejlődésben viusszafelé nem lehet haladni.Magyarul.A bálnának soha nem lesz újra kopoltyúja csaak azért mert visszakerült egy távoli ősének a közegébe.Vagy még egyszerűbb példa:Ha én mesterségesen kiszelektálom a csak és kizárólag fehér virágú borsót,ami még csak recesszív gén formájában se hordoztza a piros változathoz szükséges gént,akkor az soha nem lesz többé magától piros színű.Persze ha más borsó populációkból hibridizációval bekerül ismét a piros színért felelős gén,akkor lehet,de az elszigetelt populációban már nem fog megjelenni.

  “Vagyis: szó sincs természetes kiválasztódásról, az élőlények génkészletében már eleve benne van a különböző élettereken a legkedvezőbb fennmaradási tulajdonságokat aktiváló génkészlet. Akkor tehát hol az evolúció, hol a természetes kiválasztódás?”

  Az egy dolog hogy egy egyed hordoz akár többféle allált is.Mondjuk szemszíneket tekintve egy ember hordozhatja a kék (recesszív) és barna (domináns) szemszínt,de ettől még nem mindkét tulajdonság fog expresszálódni(kifejeződni).Ahhoz hogy minden egyed a testén is hordozza a kék gén hatását,már evolúciós hatás kell.Magától csak recesszív génként fog megőrződni.

  ” Pusztán egy gond van, még soha senki sem talált középhosszú nyakú zsiráfot”Élve nem is,De nézze meg bárki az angol nyelvű wikin,szépen ott vannak a törzsfejlődésük minden előző fázisa.Ezen túl a történet nem ilyen egyszerű.Akár szexuális előnyt is élvezhettek va hosszabb nyakú hímek,tudniillik,a viadaloknál saját nyakukkal püfölik egymást a hímek.

  “Az emberiség egy nőre vezethető vissza”

  Ez így erős túlzás.mert az lehetségess hogy minden mai emberben benne van egy olyan hajdanán élt nő valamely génje/génjei mely mindenkit hozzá visszavezethetővé tesz,de ez nem azt jelenti hogy csak tőle származnánk.További nők is lehettek rajta kívül,és további férfiak is lehettek,csak nekik vagy nem maradt fenn genetikai örökségük,vagy azok a gének még továbbra nyúlnak vissza.DE az hogy az emberiség egy nagyon kis számú csoportból származik,az igaz.Csak ne túlozzunk el mindent,mert a végén még tovább kerekítjük lefelé.

  “És akkor még nem beszéltünk a dogonokról, s más törzsekről, akik Afrika e területén élnek a mai napig is, s törzsük eredetét égi leszármazásra vezetik vissza (szíriuszi hajótöröttek?).”

  Na már megint a dogonok.Mindenkinek szeretném leírni ezen a honlapon is:Mikor felkapta a sajtó ezt a dogonos csillagászos dolgot,sokaknak tényleg az az egy magyarázat lett triviális hogy ez az ET-k nyoma.De végül kiderült hogy a 19 század környékén Európai csillagász felderítők jártak arra,és a falusiakkal való eszmecserék folytán eljutottak az akkor már létező felismerések a dogon törzsekhez.

  Nem egy ilyen eset volt már nem csak antropológusok köreiben amikor elszigeteltnek hitt területeken már jól ismert szavak,technikák,ismeretek lettek újrafelfedezve.Ennyi a nagy rejtély,nem kell rögtön ET-t kiáltani.

  “További probléma: az össze ma élő emberszabású majomnak 48 pár kromoszómája van. Az embernek 46. Ha közös ős lett volna, valamikor a múltban kellett történnie egy kromoszómapár kiesésnek. Eddig rendben is van a dolog, mindössze a miért és hogyan kérdését kell megválaszolni. Ilyesmi magától ugyanis nemigen szokott végbemenni. A vércsoportokkal is gondok vannak. Az emberben megvan a négy alapvércsoport, az A, a B, az AB és a 0, ehhez képest az emberszabásúakból legalább egy mindig hiányzik, valamelyikből több is. Hogyha közös lenne az ősünk, akkor ez nem lehetne így!”

  Elnézést a cinizmusért de ez fájt.Mi az hogy “ilyesmi nem igazuán szokott magától végbemenni”???
  A kedves író tudna mutattni egy olyan kromoszóma hibárt vagy akár csaak egy puszta pontmutációt ami nem magától jött létre?A kromoszóma direktz úgy gondolta hogy ő most megválktozik?Persze,a biológoia genetikai témája nem könnyű (elhihetitek,most is tanulom és hát nem egy könnyű aanyag) de ha valaki nem érti,ne okoskodjon.
  Először is:Itt nem kromoszóma kiesés történt,hanem kromoszóma összeolvadás.Ugyanis egy kromoszóma áll egy un.Telomer és egy Centromer nevő részből.A kromoszóma két végén áll egy egy Telomer és középen a Centromer.Nos a Humán genom projekt során mikor is minden kromoszómánk át lett tekintve,azt találták hogy a 2-es kromoszómánk a legközépsőbb szakaszán nem Centromert hanem Telomert tartalmaz és két centromer szakasz van mellette,végül a két végen ismét Telomer szakasz vam.Ez pontosan olyan mintha két szokványos kromoszómát hegesztettünk volna össze.Szóval lehet számolni,24 pár kromoszómából egy pár (azaz 2 kromoszóma) egyenlő 23 pár kromoszóma (azaz 46).Szerintem eléggé egyértelmű ezek után a származásunk.
  És hogy miért történt?Azért amiért vannak eltérések az utódok és szüleik között,azért amiért vannak eltérések alfajok közt,azért amiért kialakulnak rákos sejtek.Pusztán azért mert a DNS is hibázhat,és hibázik is.Az öröklődés nem tökéletes.

  “Még mindig vannak problémák: vajon mi a magyarázata annak, hogy az ember számára gyilkos kórok az emberszabásúakra egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben hatnak? Például: aids, ebola, fertőző májgyulladás, és még sorolhatnám. Ha az emberszabásúak ezekre a betegségekre nem érzékenyek annyira, akkor, amennyiben létezett volna közös ős, az emberiségnek sem volna szabad kipusztulnia tőle! Ismét kellemetlen?.”

  Hát az AIDS nem egy vírus mint a másik kettő,tehát a pontosság kedvéért hívjuk HIV-nek.
  Ezen kívül nézzük csaak meg hogy honnan is ered a HIV?Nagy valószínűséggel közép AFrikából,és ott is az ottani csimpánzoktól.Ráadásul a HIV is mutálódott mióta elkezdettc embereket is fertőzni.Na és az ebola?Az ebola nagy valószínűséggel pedig denevérektől.
  Ha a cikk írója logikája szerint mennénk trovább,miszeriont egy fertőző vírust csak egymással rokon fajok kaphatnak el ewgymástól,akkor oda jukadunk ki hogy az ember közeli rokona a deenevér.Ez természetesen nem igaz.Távolabbi rokonaink,de nem eredeztethetőek tőlünk,vagy mi tőlük,csak közös ősünk van.Ez igaz a csimpánzra is.Az hogy melyik vírus melyik másik élőlényre képes átterjredni pusztánva vírus vurulenciájá

  • Az egész hozzászólásod hiteltelen. Amit a dogonokról írsz, néhány szkeptikusnak a buta agyalmánya.

   Tanuld meg: bár mit csak akkor bírálhatsz, ha annak igazságtartalmáért alaposan utánanéztél.

   De a hited nem lehet mindent eldöntő bizonyíték….

   • Így igaz, mert a dogonoknál találtak a kutatók olyan ábrázolásokat is, melyek még azelőtt keletkeztek, hogy az európai csillagászok egyáltalán felfedezték volna a Szíriuszt.
    És a képeken a Szíriusz A és B csillagok mellett ott voltak a Szíriusz bolygórendszerének a bolygói is.

 4. Bocsánat az utolsó olvashatatlan sorért.Csak véletlenül elküldte.

  Tehát,az hogy melyik vírus melyik más fajt képes megfertőzni,pusztán a virulenciától függ,ami az adott vírus változóképességét mutatja meg.Az ebola is azért képes ekkora rendszertani szakadékokat áthidalni,mert borzasztó pontatlan az öröklése,de ebből következően gyorsan alkalmazkodik más gazdaszervezetekhez.

  Na én most be is fejezem a cikk hibáinak a kigyűjtését mert láthatólag hosszabb lenne mint maga a cikk.

  Most azt szeretném megkérdezni hogy Ezek miért csak nekem tűntek fel?

 5. Az első felhördülést követően.:
  …”Ez nemj igaz.A Dollo-törvény kimondja hogy a törzsfejlődésben viusszafelé nem lehet haladni.Magyarul.A bálnának soha nem lesz újra kopoltyúja csaak azért mert visszakerült egy távoli ősének a közegébe…”
  A jelenleg oly felkapott és tanított “törvényekkel” ahogy van úgy törölheted is ki a segged.
  A bálna,ahogy a delfin sem a kopoltyúsok közül fejlődött ki,tehát vissza sem fejlődhet.Mert,ha kopoltyúja fejlődne,az nem vissza,hanem fejlődés lenne.Bár ez önmagában is sületlenség,hiszen most is abban a közegben van,amiben az ősei voltak.
  Ugyan ez érvényes a v

 6. írusokra is.A természetben nem léteztek vírusok,mert nem volt rájuk szükség.
  A jelenlegi hatalom hozta létre,mint egy szelektálót,kiválasztót.Lásd.:spanyol nátha(a legszerényebb becslések szerint 20 millió, a legdurvábbak szerint 100 millió),aids”(a HIV Human Immunodeficiency Virus = emberi immunhiány vírusa) által előidézett, gyakorlatilag 100%-os halálozású tünetegyüttes, amelyet 1981-ben azonosítottak, de már jóval régebben megjelent. Azóta a fertőzés lényegében gyógyíthatóvá vált),ebola,s1n5 stb.mexico.

  https://www.youtube.com/watch?v=wJBe6IUZdT0

  “…-Elnézést a cinizmusért de ez fájt.Mi az hogy ?ilyesmi nem igazuán szokott magától végbemenni????
  A kedves író tudna mutattni egy olyan kromoszóma hibárt vagy akár csaak egy puszta pontmutációt ami nem magától jött létre?..”
  Esetleg vennéd a fáradságot és megosztanád velem,azt az egyet,ami természetes úton jött létre? Természetesen abnormális külső behatás nélkül?
  A vírusok csak úgy nem keletkeznek.Létrehozzák,megteremtik,kitalálják őket.
  Mint a Windowsra, akár 95, akár xp akár 7, akár 8.mindet fertőzi. Egy a forráskódjuk.
  Mint nekünk. Különbözőségek,de egy forrás.De az Ubuntut nem.
  A programozó meg végig nézi…
  ..csak egy üzlet?…
  https://www.youtube.com/watch?v=L4MY2MZjJSU&list=UUqJzdFIeOJQParXTJ5GZ7ig&index=9

 7. “Esetleg vennéd a fáradságot és megosztanád velem,azt az egyet,ami természetes úton jött létre?”

  Szíves örömest:Nézzél csak rá akármelyik rákos sejt genomjára!
  Hisz miért dönt úgy egy szopmatikus sejt hogy ő márpedig “fellázad” (magát a szervezettől külön életformaként értelmezi) és a gazdaszervezeten kezd el élősködni?Azért történik ez,mert sejtjeink osztódásaik során a DNS másolásakor hibázhatnak,és hibáznak is.Ez mindennapos ,hisz bennem,benned kedves kommentelő,és mindenkiben vannak rákos sejtek.Pusztán az immunrendszerünk ezeket képes felismerni és időben,mielőtt daganatokká vagy áttétekké nőnék ki magukat,elpusztítani őket.A rák az immunrendszer fel nem ismeréséből származólag okozhat szövődményeket.
  Na,itt a példa a teljesen természetes kromoszóma hibára.Tudtommal nem ültetnek belém minden nap genetikailag manipulált rákos sejteket,ezért ez kiválóan bizonyítja hogy a mutációk természetesek.
  De gondolom te evolúciós értékű mutációt szerettél volna hallani.Akkor nézz csak rá a Citokrom-c fehérjénkre.Ez egy 104 aminosavból álló fehérje,amelynek az őt alkotó aminosavak jelentős része kicserélhető anélkül hogy az élőlényen belüli funkciója elvészne.(Ha jól emlékszem az oxidációban játszik szerepet de ha nagyon érdekel úgy is kiguglizod)
  A lényeg az hogy ha veszünk egy ilyen mulekulát mondjuk 100 fajból,melyek minél jobban különböznek egymástól,akkor gyönyörűen láthatjuk hogy a semleges mutációk hatásátra hogyan változik a Citokrom-c összetétele.Mondjuk a csimpánz és az ember közt legyen a különbség x.(nem tudom pontosan hány aminosavban tér el a két fehérje).A menyét és azt ember között már 3x.A pók és az ember közt már 7x az eltérés.A csalánozók és az ember közt már 30x az eltérés.
  Ez mind azt mutatja hogy minél régebben vált el két csoport,annál kevesebb mutáció tudott természetes úton létrejönni a genomjukban,és annál kevesebb eltérő tulajdonságuk van.

  “A vírusok csak úgy nem keletkeznek.Létrehozzák,megteremtik,kitalálják őket.
  Mint a Windowsra, akár 95, akár xp akár 7, akár 8.mindet fertőzi. Egy a forráskódjuk.”

  Figyelj.Oké hogy népszerű a vírusokat a számítógépes vírusokkal hasonlítgatni,de nagyon pontatlan a hasonlat.Sokszorosan komplikáltabbak mint bármilyen ember által alkotott dolgok.Tehát már itt megbukik.
  Azon kívül tisztelem a tudásodat (én hülye vagyok az informatikához) de kérlek nézz szét a biológiában ha már arról van szó.Szívesen elmagyarázok bármit,mert nekem hát nem szakterületem még,de az lesz,tehát egész jól ismerem.
  És miért is hamis az hogy vírusok ne keletkeznének maguktól?Egyszerű:A vírusokat durván a 19 század végén fedezték fel,és még meg is lepte a tudományos közösséget ilyen kicsi élőlényekre emlékeztető szervezetek léte.Ugyanis az akkori technikával előállítható baktériumszűrők nem tudták felfogni őket.Ennek ellenére már léteztek.
  Ugye nem kell ecsetelnem hogy a 20 századnak is csak a második felében találták fel a génmanipulációt,géntranszfert,amely az élőlények módosítását lehetővé tette.Tehát kíváncsi lennék hogy mondjuk 150 éve ki tudott volna vírusokat létrehozni,vagy egyáltalán meglévőeket módosítani,elektronmikroszkópok,megfelelő nanotechnológiák,vagy egyáltalán a DNS ismerete nélkül.(csak 1962-ben lett bebizonyítva a hélix szerkezet)
  Tehát várom a neveket évszámokat hogy ki mikor hol tudott akár csal a vírusokról több száz évvel ezelőtt!

  “A belinkelt videó”

  Én is láttam,tök jó film.
  De csak egy FILM.
  Egy borzasztóan nagy görbe tükör a társadalom felé,ami rámutat korunk problémáira,leginkább a társadalmoi különbségekre,vezetőinkkel szembeni bizalmunkra,és arra hogy a nép kezében van az igaz hatalom nem a nép által megválasztott vezetőkében.
  Ennyi.Egy remek társadalomkritika,de nem dokumentumfilm.
  Ha valóban így tekintesz a világra az nem enyhe paranoia.
  Különben:Ez hogy is kapcsolódik ide???Oké hogy ti hisztek a háttérhatalom,illuminati,meg mindenféle konteóban (nem sértés) de most az evolúcióról van szó nem erről.Mintha én egy Dóra a felfedező (rajzfilm) videót linkelnék be.Hogy jön ez ide???

 8. “A természetben nem léteztek vírusok,mert nem volt rájuk szükség”

  Ez már nem is biológia hanem inkább logika.

  Miért is ne lettek volna?Csak olyan dolgok vannak amikre szükség van?Akkor miért vannak levél tetvek?Azokra kinek vam szüksége?Minek vannak üstökösök?Arra mi szükségünk van?Miért vannak cseppkövek?

  Ne mondjunk már ilyen butaságokat hogy csak olyan dolgok vannak amikre szükségünk van.Vagy ha nem nekünk akkor kinek?
  Különben is,a természet nem egy olyan dolog ami célokat,szükségszerűségeket akar találni és megoldani.A természet csak van.A benne történő változások,és a változások mikéntjei pedig a természeti törvények által vannak szabályozva,amik szintén nem személyes igényekhez vannak kötve.
  Érdekes világképed van,leginkább az 1200-as évekre emlékeztet amikor azt hitték minden csakis értelmes céllal van,és csak is értünk.

 9. “A jelenleg oly felkapott és tanított ?törvényekkel? ahogy van úgy törölheted is ki a segged.”

  Mer?
  Mondj akármilyen törvényt ami értelmetlen!

  A Haeckel törvényt tudod cáfolni?Vagy a Kepler törvényeket tudod cáfolni?
  Egy törvény nem azért törvény mert valaki kitalálta.Hanem azért mert akárhogy küszködsz nem tudod megszegni.Nem tudsz olyan elemet gyártani ami öt szigma kötés létrehozására képes.Miért?Mert kémiai törvények tiltják.Próbálkozni persze próbálkozhatsz,de mintha azzal próbálkoznál hogy az egy meg egyből 3-mat hozzál ki.

 10. Elkeseredtem,mint mindig. Igazán nincs is értelme bármit igazolni,vagy cáfolni. Nem te leszel az első,akinek azt írom,hogy szemellenzőt raktak rád,mint mi a lovakra.(Én nem)
  Szokás szerint, mint törvényekre hivatkoztok,de egyik sem törvény. Haecker(5 nevű, http://cms.sulinet.hu/get/d/726f5d43-74da-45dc-bc29-ebbfc5f488a5/1/1/b/Normal/normal.png , http://cms.sulinet.hu/get/d/61634ab3-ea03-4623-9651-ac1a67157790/1/1/b/Normal/normal.png ) törvényére hivatkozol,ami szintén nem törvény….”Ezt sok-sok élőlény embrionális fejlődési szakaszában felismerni vélte és törvényszerű összefüggésként értelmezte..”
  Ezek szerint te monoista vagy.(Azokat a metafizikai elképzeléseket nevezzük monistáknak (görögül, monosz: egy, egyetlen), amelyek csak egyféle szubsztancia létezését fogadják el.)
  Itt kezdődik az alap hiba a programodban. A darwinista ELMÉLETEK is, csak elméletek,semmivel nem támaszthatóak alá. Persze kímélj meg a hasonló válaszoktól,hogy a professzorod ezt tanította neked,és te a szemébe nézve láttad,hogy ez igaz. és a többi…Miért hagytad ki Giordano Brunot?
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno
  nem volt a kor kiemelkedő alakja?….
  …..kukkants bele az órádba,amit a kezeden,mint státusz szimbólumot hordasz a bal kezeden,bár meg sem tudod mondani miért ott hordod.Van benne fogaskerék,ami 60 másodperc alatt tesz egy kört. Ezt ugye nem nevezhetjük törvénynek,mert a fogaskeréknek csupán egy programot hajt végre,amitől nem térhet el,mert meglepődnél,ha az órád 60 másodperc alatt 120 ms-t menne.(Kepler)Na és mit mondasz,ha az órád pontos időt mutat? Az órám rendben van. Ez a rend.

  Az univerzumban nincsenek törvények. Miért nincsenek? Mert nincs rájuk szükség. Az univerzumban a rend uralkodik. A törvényeket a nem emberek találják ki az emberek vezetésére,megvezetésére.
  Messze állsz attól,hogy megértsd,hogy a 2×2 = 5.(Dali)

  “Miért is ne lettek volna?Csak olyan dolgok vannak amikre szükség van?Akkor miért vannak levél tetvek?Azokra kinek vam szüksége?”

  A kérdést visszafordítva,rád ugyan mi szükség van? Nem olyan vagy mint az általad említett levéltetű? Nem egy több millió éve létező ökoszisztémán élősködsz,kihasználva,kiszipolyozva azt? És teszed azt addig még egy náladnál hatalmasabb hatalom meg nem akadályozza,meg nem elégeli a gonosz tobzódásod,és”lepermetez” az élet fennmaradás érdekében?

  Szánalmas ahogy a “nagy tudásod” villogtatva,még azt sem érted,miért mozog a föld,vagy mozog-e egyáltalán,és az egész nem-e csak egy szimuláció,hologram.

  A végére.: tetszik a sokak számára érthetetlen,az általatok kitalált hablaty ismételgetése.
  Azért,hogy folyamatosan ismételgeted,attól még nem lesz igaz.

  A tanítom egyszer azt mondta. Egy biztos.: semmi nem az aminek látszik,vagy,ha mégis,az azért van mert azt akarják,hogy annak lássuk.

  Ezzel persze senkit nem akartam megsérteni,hisz mindenkinek végig kell járnia az útját.

 11. Érdekes,ha oly nagy tudással rendelkezel,vagy fogsz,a rákos megbetegedést pl-nak felhozni,hiszen már a 30-as években egy német orvos definiálta,hogy a betegség pszichoszomatikus betegség,azaz a pszichében megteremtődik,a fizikai valóságban materializálódik. Még azt is taglalta,hogy egy pszichésen megviselt válás milyen tüneteket,milyen rákos megbetegedést okozhat.
  Ami persze már régóta megelőzhető,kezelhető,gyógyítható.

  Matuzsálem,970 évig élt. Noé 700 évig. A jelenlegi programmal a fizikai testünk,minden külső negatív behatás nélkül,a tudomány szerint kb.:500-1000-évig lenne működő képes.
  Szemben a jelenlegi 40-70 évvel szemben.

  1 nap. A felső körben mindez csak egy nap, csak egy nap(73 földi év).
  Perc életűek vagyunk,mint nekünk a Tisza virág.
  És hol van mindez a százezer,millió évekhez képest?
  A tudomány által,talán felismert legnagyobb “óra” fogaskerék 1.5 milliárd földi év alatt fordul körbe.Hangsúlyozva,talán.
  Persze nem azért,mert a földön ezt találta ki valaki mint törvényt.
  Csak kérdésként, talán így lett megtervezve,így lett megalkotva?

 12. Annyit még megkérdezhetek hogy te honnan szerzed az információidat?Mert állításod szerint a kormány hazudik,a tudomány hazudik,az írott történelem hazudik.
  Én úgy látom hogy az információs források 70-80%-át ezek szerint te nem olvasod.Akkor mi is marad?
  Magánoldalak,vagy csoportok netes oldalai,.és esetleges újságjai.Gondolom nem állok távol az igazságtól.És egy konkrét tippem is lenne:A Hihetetlen magazin se áll távol tőled igaz?
  De fel is vetül az ominózus kérdés:Ezekkel a forrásokkal szemben miért nincsen olyan véresen kritikus véleményed,mint mondjuk egy MTA cikkel szemben?Talán jobb kutatógárdájuk van?Jobbak a felszereléseik?Kevesebbszer kapták őket rajta hazugságon és dezinformáláson?Kötve hiszem,főleg a legutolsót.
  Marad az a lehetőség hogy érzelmi alapon gyűlölködsz minden olyan forrástól amit vagy nem értesz,vagy neked nem tetsző dolgot állít.
  Te valószínüleg az az ember vagy aki unalmasnak találna egy “pusztán” anyagi világegyetemet,ahol a fizika,kémia és biológia diktál,nem pedig mindenféle varázslatos,ám teljesen emberi fantazmagóriák (lélek,teremtő,tervező,mag mindenféle mágikus lények)
  Sajnállak.Nincs is korlátoltabb,a gondolkodásunkat jobban fertőző hitvilág,mint az hogy nincsenek a világegyetemnek biztos pontjai,és hogy ezek ne épülnének önkonzisztens,homogén,koherens módon egymásra.Hisz ha ez nincs,akkor bármi lehet.Legalábbis a fejünkben.Ez pedig a világ valós mereven szabályzott,de egyúttal bámulatosan leleményes és összetett voltától fosztja meg az embert.
  Köszönöm azt hogy egyáltalán reagáltál a soraimra,bár még én kérhetnék elnézést hogy megzavartam az instabil nyugalmadat,mivel a nem egy nem kettő,hanem sorozatos személyeskedésed és kirohanásod feltehetőleg abból ered hogy dühös,feszült vagy.

  És nekem ennyi veled elég is volt,mert m,inden tiszteletem,de nem fogok természettudományról vitázni azzal,aki meghamisítja,félremondja a tényeket,és a természeti törvényeket papírnehezék számba veszi.

 13. Sziasztok!
  Szeretném,hogy aki olyan rejtett tudást hoz erre az oldalra azt nem semmibe vennék és támadnák hanem információkat gyűjtenének tőle!

  Nagyon nagyfokú intelligenciahiányra mutatnak ezek a dolgok!

  Már régebben is szembesültem olyan emberekkel itt az oldalon akik azért jártak,járnak ide,hogy a többi embert a tudásban nem felemeljék hanem visszaredukálják az eddig megszerzett tudásukat!

  Az emberek többsége azért olvassa a paranormal.hu-t hogy olyan informácók birtokába juthasson ahol sehol máshol nem talál rá!

  Azért is működik az oldal,hogy segítsen az olvasókat magasabb tudatszintre juttatni!

 14. Olvasgatom egy ideje a “beszélgetést”..

  Argumentum: ha nem csak trollkodni és debunkolni jársz ide, hanem keresel “valamit”- amit Te sem tudsz még, hogy mi, akkor jó helyen jársz..
  Az ember (egyén, Én) tudatpontját két dolog határozza meg: mit hisz és mit tud a világról. Ez mint X-Y koordináta megad egy poziciót és ha ezt bebetonozod (azt csináltad-csinálod 🙂 ), akkor röpködhetnek a fejed körül és kis zöld emberkék foghatják a kezed, akkor se veszed észre, “mert ilyen nincs” és a tudatod ki fogja zárni. Ha viszont a “nem szokványos valóságról” is szeretnél tudni, akkor a tudatpontotdat ki kell mozditani: az egyik módszer a sokk-hatás (mikor megfogja a kezed és rádöbbensz hogy mégis-*hűb@)-de ehhez Neked kell először lépned és keresned, a másik pedig lehet ez a könyv:
  https://app.box.com/s/hmeldie0053gju9qjkfb

  “Te valószínüleg az az ember vagy aki unalmasnak találna egy ?pusztán? anyagi világegyetemet,ahol a fizika,kémia és biológia diktál,nem pedig mindenféle varázslatos,ám teljesen emberi fantazmagóriák (lélek,teremtő,tervező,mag mindenféle mágikus lények)”- valószinűleg nem találnánk unalmasnak, de mig Tégedet a 42(élet,univerzum meg minden) hardware része köt le a dolognak, addig van akit a szoftware 😛

  “Szánalmas ahogy a ?nagy tudásod? villogtatva,még azt sem érted,miért mozog a föld,vagy mozog-e egyáltalán,és az egész nem-e csak egy szimuláció, hologram.”- mivel nem mindenki olvas gondolatot ezért leforditom 🙂

  http://index.hu/tudomany/holo0626/
  http://index.hu/tudomany/2013/12/12/szimulaciok_szerint_a_vilagegyetem_egy_hologram/?token=9188dfa67fea036cba9cb50bf42129ca
  http://youtu.be/dSckYfYHQyE

 15. Baxter. Argumentum,Érv…

  Ez egy cég,mely a fizikai világban azelőtt létrehozott egy vakcinát,mielőtt megjelent volna a fertőző vírus. ???
  Talán a te szavaiddal élve nevezhetnénk ezt természet tudománynak is,amit ott művelnek?
  “De fel is vetül az ominózus kérdés:Ezekkel a forrásokkal szemben miért nincsen olyan véresen kritikus véleményed,mint mondjuk egy MTA cikkel szemben?Talán jobb kutatógárdájuk van?Jobbak a felszereléseik?Kevesebbszer kapták őket rajta hazugságon és dezinformáláson?Kötve hiszem,főleg a legutolsót….”
  Vagy talán átverésnek vagy hazugságnak is nevezhetném a vezetés részéről? Egyben igazad van,nem olvasom az információimat,hanem látom,megélem. Érdekesen figyelem,hogy meddig képesek elmenni azok,akiket “istenítesz”.
  Nem ismernek határt,sem az átverésben,hazugságokban,sem,akár az emberek irtásában.
  A két torony,és a kastély,ne feledd.
  Ez a te fizikai világod.
  Mielőtt megkérdeznéd megint,hogy ezt honnan tudom.
  Nah,ha ezt elmondanám meg kellene,hogy öljelek..

 16. Lutyo!

  Már akkor is csodálkoztam,hogy mit és meddig engedhetsz meg magadnak,mindent az adminnal szemben.
  Ez pár éve volt. Még mindig itt vagy.
  Talán te vagy az egész mögött?
  Talán érinthetetlen vagy? Vagy egyszerűen ez vagy te ?
  Egyszer majd megtudom.

 17. “?Szánalmas ahogy a ?nagy tudásod? villogtatva,még azt sem érted,miért mozog a föld,vagy mozog-e egyáltalán,és az egész nem-e csak egy szimuláció, hologram.?- mivel nem mindenki olvas gondolatot ezért leforditom :)”

  Először is “kedves” zplus.
  Azzal hogy személyeskedsz (azaz lehülyézed a másikat) nem fogsz se vitát nyerni,se tényleges érveket felmutatni.Annyit teszel hogy engem megerősítesz abban a hitemben hogy az ezósok mind óvodások szintjén állnak.Ezen a felfogásomon persze akármikor változtathattok,csak ahhoz meg kéne tanulnotok valami elfogadható érvelést kifejleszteni,és nem csak a gúnyolódó személyeskedő gőgösködést írogatni.

  Másodszor,most a cikket nézve ez egy főleg biológia témájú vita.
  Nem tudom fölfogni hogy miért dobod be új témaként azt hogy miért mozognak az égitestek.Érdekel a csillagászat,sokat olvastam a témában,és mivel megvan a gimnázium jelentős része,ezért a Newtoni,Kepleri törvények ismeretében szívesen beszélek erről akárkivel,de nem értem hogyan kapcsolódik ez ide.

  És utolsó neked címzett válaszom az lenne hogy értelmetlen olyan honlapokon olvasgatni tudományt mint az Index.Az Index egy tipikusan kattintás vadász oldal.Bármit leközöl,ami több látogatót hoz az oldalnak.Miért?Pont azért amiért a Blikk,és hasonlóan színvonaltalan napilapok is összeírnak akármit.Azért az index egy fokkal jobb ennél,de még mindig nem egy megbízható oldal.
  Másfelől a belinkelt cikk nem hoz fel semmi bizonyítékot.Az hogy tudósok feltételezik nem elég.Tudósok feltételezik az evolúciót is,de te mégse hiszed el.Na látod,ennyit ér az hogy ki feltételezi:semmit.A tudományban ez végképp igaz.Senkit nem érdekel ki feltételez mit.Ha nem tudja bebizonyítani,akkor bárki mondhatja.

  Nagyon sajnálom az összes kommentelőt hogy nem tudták tanulmányaik alatt,elsajátítani a kritikus látásmódot.Mert az iskolában nem csak az a lényeg hogy megtanuld mennyi a metánban a hidrogén kötésszöge,mekkora newtonban kifejezve egy test súlya.
  Hanem a kritikus látásmód,és a szöveg összefüggéseinek értelmezése is a tananyag szerves része.Kár hogy ezt nem hangsúlyozza ki eléggé rengeteg pedagógus,mert ez ahhoz vezet hogy bárki bármilyen blődséget azonnal elhisz,csak azért mert le van írva.
  Itt is ez történik.A cikk leír valamit,jönnek a kedves olvasók,és jól láthatóan a nagy többség kérdezés de még csak fenntartás nélkül el is hiszi.Közben hol is bizonyított akármit a szöveg?Sehol.
  Ezzel szemben az iskolában mindent próbál eghy JÓ (nem összetévesztendő a lusta ROSSZ pedagógussal) pedagógus bebizonyítani.Ezért kísérleteznek fizikán,kémián,ezért boncolnak biológián,és ezért hoznak be ásványmintákat földrajzon.Hogy ne csak elhiggye a diák,hanem bizonyítékokkal alátámasztva megértse.

  Persze gondolom zplus,most csak azért is írsz egy személyeskedő választ.Kérlek cáfolj meg,és írj egy szép,érveléses kommentet,ha másak a nézeteid.Mert az nem baj ha másak.De ha valaki bebizonyítja hogy rosszak,akkor tudjad ezt belátni.

  • Nem személyeskedtem- leforditottam, mit irtak.
   (olvasol gondolatot? nem, mert akkor ezt nem kéne megirnom, hanem csak megköszönnéd az energiát, amit Rád forditottam 😛 )

   (egy barátomtól):
   A tudósok, mig föl nem fedezték az ultrahangokat, nem tudták, hogyan tájékozódnak a denevérek. Ez a denevéreket nem zavarta. 🙂

   Engem se zavar, mit hogyan állitanak ex-catedra, vagy brit tudósok vagy akárki, ha az ellentmond az én tapasztalataimnak.

   És hagyd abba a vetitést, mert senkiben semmi rossz szándék nem volt (sőt, most sincs, csak van aki indulatosabb mint én).

   A sajnálatodat tartogasd, mert nevetséges amit csinálsz.- részemről befejezve.

 18. “Tanuld meg: bár mit csak akkor bírálhatsz, ha annak igazságtartalmáért alaposan utánanéztél. ”

  Figyelj Hóka-Móka.
  Én annyit tettem hogy rákerestem a dogonokra,megtaláltam hogy az 1800-as években járt ott egy csillagász,és hogy ezek a beszámolók hol vannak leírva.Az hogy te finoman szólva gyenge vagy ennek a felfogásához egyéni dolog.Nem tudom hogy egy kortársak (azaz akkor élt személyek) által megemlített expedíció mi óta lehet mai szkeptikusok kitalációja.Úgy hogy ezt gondold át újra.Mintha a mai történészek találták volna ki a Magna carta libertatum-ot is.Enyhén szólva hülyeség lenne.

  És én mélységesen egyetértek azzal az állításoddal hogy mindenki csak abban ossza az észt amiben jártas.Úgyhogy pofátlanul,de megkérdezem:Te talán történész,biológus,vagy fizikus vagy?Gondolom nem.Akkor milyen alapon okítasz engem aki történelemben valószínűleg nem különösebben,de biológiában kiemelkedik és valószínűleg fölül is múl téged?

  • 1. Légy szíves annak a csillagásznak a nevét, vagy valamilyen adatát, vagy olyan aspektusát megjelölni, amely igazolja a “térítést”. Esetleg valamilyen indokot, hogy miért tarthatták szükségesnek egy elszigetelt törzs tagjait a Szíriuszról, valamint a Naprendszerünk különböző bolygóiról, különböző adatairól tájékoztatni.

   2. A Sirius B létezését Alvan Graham Clark csillagász bizonyította be 1862-ben, fényképet azonban csak az 1970-es években tudtak róla készíteni. A Sirius C helyzetét ma sem tudják pontosan, egy 1995-ös mérés során jöttek rá, hogy a csillag egy barna törpe lehet.Érted? 1995-ös mérés alapján….

   Ezt ki mondta meg a dogonoknak? :))

   Szigui-ünnepet legalább 800 éve tartják és az azon használt dogon maszkok is meglehetősen régiek….

 19. És MeDigen.Felőlem beszélgethetünk.Szerettem,és szeretek is érvelni ,természettudományokról beszélni.
  De kérlek,tanulj meg nem a saját titkosított nyelveden beszélni/írni.

  Mi a fogam az a két torony?Mi köze ennek hozzám?Semmi az ég világon.Gondolom te a fejedben már azonosítottál is engem valamelyik konteóban szereplő egyiptomi sátánista rend tagjával,de el kell keserítselek.Egy hétköznapi gimis vagyok,aki szereti a biológiát.Nem valami párt,vallás vagy akármilyen hókuszpók szól belőlem,pusztán az érvképes gondolkodó ember.
  Ennyi.
  Schluss.
  That’s All.

  • Miért nem mondtad, hogy még gyerek vagy? :)))))

   Neked még az a feladatod, hogy ismerkedj a Világgal.
   Elnézést, hogy ezt nem vettem észre.

   Egy jó tanács: ne vagdalkozz…érvelj, ahhoz viszont az infóidat ellenőrizd le több oldalról….

 20. Kedves “Érv”! –A nick név választás, a bekopogó,belépő.–
  A pofátlanságod,és arroganciád emlékeztet Lutyora….

  Bár Én még csak a nyolcadikat fejeztem ebben az évben be,nem mondhatnám még el magamról,hogy mindenben többet tudok,mint az itt kommentelők. Figyelemre méltó az önbizalmad.

  Elég nehéz vitázni valakivel,aki még hiszi,hogy létezik természettudomány,és ennek tudatában katedrán tudja csak elképzelni a földi lét valóságát,igazságát.
  Egy ilyen “Djed,Tyet,Tet,Tit,Tat,That,Thet,Tyjet,Tjet,tejen” táplálkozót még csak meg sem érinti,hogy a valóságért emberek ezrei vállalták a kirekesztést,sőt a kínzó tűzhalált. És vállalják most,a mai napon is.

  “.Szerettem,és szeretek is érvelni ,természettudományokról beszélni.
  De kérlek,tanulj meg nem a saját titkosított nyelveden beszélni/írni.”

  Ez nem titkosított nyelv. Csak akarni kell megérteni. Akik tehetik,próbálják elmondani,elénekelni,sőt eltáncolni neked,nekem,és mindenkinek.
  Most linkelek!
  Azt,amit Ők nem szavakkal, de elmondanak..
  Akard érteni,kezdj el gondolkodni,tedd fel a kérdéseid,és kapni fogsz választ.

  Lucifer.: http://mek.oszk.hu/00800/00849/html/01.htm#1

  http://www.youtube.com/watch?v=qrO4YZeyl0I

  http://www.filmbazis.org/film/65808/

  https://www.youtube.com/watch?v=JI7AsZGnyi4

  https://www.youtube.com/watch?v=A14PBzBOJ-o&list=UUqJzdFIeOJQParXTJ5GZ7ig&index=30

  Talán el sem olvastad a fentiekben az utolsó bejegyzésem,amiben az időről próbáltam elmondani,hogy miért is vagyunk percéletűek.
  És talán,miért lehetséges az,hogy egy nagy technikai tudású,de érzelem,és intelligencia mentesen élő entitás
  (Senenmut sírfelirata),miként tud egy hihetetlen intelligens,nagy érzelmekkel(szeretet,szerelem) megáldott entitáson-emberen uralkodni.

  Logosz.
  Sub logosz.

  Most ideírhatnám japánul,szuahéliül,meg bármely nyelven,hogy ennyi.
  De nem teszem.

 21. A kérdésed,hogy “..Mi a fogam az a két torony?Mi köze ennek hozzám?Semmi az ég világon.”..

  A két torony szimbólum. A két ajtófélfa,mely között beléptél,és mely között ki fogsz lépni. Ebben a világban ez biztos.
  Ki fogsz lépni,még,ha ma ez nem is tűnik oly közelinek.
  A kérdés inkább az,hogy hova fog nyílni az a kapu,melyen kilépsz.
  Tovább léphetsz,vagy visszafordít(reinkarnáció)és megint itt fogsz szívni. A hurok.:újra-és újra. Again and again,wieder und wieder.
  Nem szívesen engednek innen el senkit.

  Szimbolikában.: a kérdéseid Robo-S-T-Us-nak tedd fel,akár itt. Válaszolni fog neked.

 22. Párbaj párbaj hátán…
  Számít-e még itt (is) valami más?

  Ha erőket használtok, mindig az alantasabb “győz”.
  Ha elfogadást használtok, mindig a tisztább kerül “felülre”.

  Szusszanjatok egy percet.
  Nagy döntés előtt álltok:

  – Vajon kikkel “berendezett” világba készültök?

  (Az az ember tragédiája, hogy minden pillanatban zajlik az óvatlan teremtése)

 23. Argumentum:
  “Jó, nekem ez már túl sok szálon fut, tehát tartsunk tűzszünetet.”

  Köszönöm.

  Amikor a magát istennek tekintő hadúr felkereste a bölcset, hogy tanítsa meg őt a menny és a pokol dolgaira, a bölcs elzárkózott. A hadúrral ezt még senki nem merte megtenni, ezért rögvest kardot rántott, mire a bölcs csendesen megszólalt: – Megnyíltak előtted a pokol kapui. Erre amaz visszasiklatta kardját a hüvelyébe, mire a bölcs ismét megszólalt: – Most nyíltak meg előtted a menny kapui.

 24. Nagyon jó cikk, és épp emiatt már nem csak olvasgatok az oldalon, hanem regisztráltam is. A cikk olvasása közben a következő gondolatok jutottak eszembe:
  – Ha egy nőtől és öt vagy három férfitól származik az emberiség, akkor ugye féltestvérek születtek, akik ha párosodtak egymással vérfertőzés jött volna létre, tehát selejtes az egész utókor??? Ez így nem stimmel, nem lehet valós a tudomány magyarázata!
  – Ha van Éva könyve, amiben leírja, hogy hozzá az Úr repülő szerkezeten jött le, akkor ahogy megteremtették már tudott is írni, mármint Éva???
  – Mi bizonyítja, hogy az emberi faj fejlődött ki utoljára?? Hol a bizonyíték arra, hogy mi vagyunk a legfejlettebb faj? Ezt az utóbbit csak az emberi önteltség magyarázza semmi más!