Home Összeesküvés elméletek A HAARP Project

A HAARP Project

0

A Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszférakutató Program elnevezés egész békésen hangzik, s azt hihetnénk, hátterében esetleg az ozonoszféra megmentésének, vagy a globális felmelegedés megakadályozásának kikísérletezése áll. Tudományos szakért?k és katonai elemz?k azonban rámutatnak, hogy minderr?l szó sincs. Sokkal inkább egy ? már Tesla által megsejtett módszer alapján megvalósított ? rendkívül sokoldalú fegyvert takar az elnevezést, olyan jelleg? fegyvert, mellyel a Star Wars sorozatban találkozhattunk. Eddig legalábbis.

Az Egyesült Államok Haditengerészete és Légiereje az alaszkai székhely? Fairbanks Egyetemmel közösen, földi telepítés? csillagháborús fegyverrendszert épített, Alaszka távoli, bokros vidékén. Ma már szerte a világon találkozhatunk olyanokkal, akik határozott választ szeretnének kapni a HAARP project természetét illet?en, köztük alaszkai bozótlakos, finnországi fizikus, holland tudós, anti-nukleáris tüntet? Ausztráliából, vagy akár egy kanadai nagymama.

Az 1960-as években megismert tüntetési módszerekkel ellentétben a HAARP Project elleni fellépés az 1990-es évek technikáját tükrözi: Internet-üzenetek, faxok, rádióm?sorok, valamint számos média a világ legkülönböz?bb pontjain igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy az Egyesült Államok fanatikus kormánya milyen új eszközzel kíván befolyást és hatalmat gyakorolni más nemzetek felett.

Kutatócsoportok alakultak szerte a világon, s több könyv is megjelent a HAARP Project-tel kapcsolatban. A csoportok nem alkottak szervezett közösségeket, tagjaiknak egy cél lebegett a szeme el?tt: a széles nyilvánosság elé tárni mindazt, amit sikerült felderíteniük. Munkájuknak köszönhet?en ma már sokkal többet tudhatunk a HAARP Project hátterér?l és politikai szövevényér?l.

Az egyik legismertebb munka az Angyalok Nem Játszanak HAARP-on ? Tesla Továbbfejlesztett Technológiája ? címet kapta, s szerz?i közt megtaláljuk Dr Nick Begichet és Jeane Manninget is.

A HAARP felépítése és m?ködése

A HAARP rendkívül hirtelen és er?s hatást gyakorol az ionoszférára fókuszált, irányítható elektromágneses sugár alkalmazásával. (Az ionoszféra a Föld körül 60-100 km magasságban található, elektromosan töltött részecskéket tartalmazó fels?légköri réteg.)

A HAARP lényegében egy megfordított rádióteleszkóp: az antennák jeleket küldenek ki, ahelyett, hogy vennének. Kezdetben csupán rendkívül er?s rádióhullám nyaláb teszteket végeztek vele, az ionoszférába juttatott fókuszált energianyalábok juttatása révén, felf?tve az adott területeket. Az energianyalábok azonban szabályosan visszapattantak és minden megsemmisítettek a felszínen, él?t és élettelent egyaránt.

A HAARP Project úgy van beállítva a nyilvánosság felé, mint Nagyfrekvenciás Aktív Ionoszférakutató Program, s azt a benyomást igyekszenek kelteni, hogy itt valami, tudományos akadémiák által támogatott, tevékenységr?l van szó, az ionoszféra állapotának megváltoztatására irányuló céllal, a kommunikációs rendszerek tökéletesebb felhasználhatóságáról – valamennyiünk érdekében. Azonban amerikai katonai források egyértelm?vé teszik: a HAARP segítségével megtudhatjuk ?miként használható fel az ionoszféra a Védelmi Minisztérium céljaira.? A tengeralattjárókkal való kommunikáció csak az egyik lehetséges felhasználási terület.

A sajtóban s más forrásokban megjelent információk a HAARP képességeit messze alatta tüntetik fel a valóságosnak. A nyilvánosságra került hírek olyan fényben próbálják beállítani a tervezetet, mintha az semmiben sem különbözne más, az ionoszféra felf?tését célzó kísérletekt?l, melyeket a világ különböz? jól ismert helyszínein folyamatosan végrehajtanak, ezek közül néhány: Arecibo, Puerto Rico, Tromso, valamint Norvégia és Oroszország nagyobb obszervatóriumai. Az amerikai kormány egyik, 1990-b?l származó jelentése azonban leszögezi, hogy az ionoszféra hirtelen és er?s rádiófrekvenciás besugárzása annak szokatlan m?ködését váltja ki.

??a nyugati államokban jelenleg elérhet? nagyfrekvenciás energiák alkalmazásával tanulmányozzák a fellép? instabilitásokat, a leger?sebb tartományok eloszlását, melyeken túl plazmamegszaladások várhatók, miel?tt a következ? energiaszint faktorát elérnénk.?

Ha a honvédségnek és a vele együttm?köd? Fairbanks egyetemnek sikerül bebizonyítania, hogy a földi bázisú csillagháborús technológia m?köd?képes és megbízható, azzal mindketten nyernek. A honvédség egy viszonylag olcsó védelmi erny?t, az egyetem pedig kísérletezhet a legdrámaibb energiájú geofizikai terekkel, amire a légköri robbantások betiltása óta senkinek sem állt módjában. A sikeres teszteket követ?en megkaphatják az elkövetkezend? id?k katonai megaprojeteit, miáltal hatalmas piac nyílik az Alaszka északi vidéken lév? gázterületek kiaknázása el?tt.

Áttekintve Bernard Eastund texasi fizikus különböz? szabadalmait, teljesen egyértelm?vé válik, hogy a honvédségnek feltett szándéka a HAARP állomás használata. Mindezekb?l az is kiderül, hogy az amerikai kormány egyre kevésbé szavahihet?. A honvédség pontosan tudja miként alkalmazza ezt a technológiát, ezt nyilvánvalóvá is tette az eddig nyilvánosságra hozott dokumentumaiban. A honvédség természetesen igyekszik szándékosan félrevezetni a közvéleményt, hiszen a kifinomult politikai játékokban a csalás és a dezinformálás megszokott gyakorlat.

Katonai szakért?k szerint a HAARP rendszer az alábbiakra képes:

– Olyan eszközt ad a honvédség kezébe mely segítségével képes kiváltani az elektromágneses lökéshullám-keltést anélkül, hogy ehhez termonukleáris bombákat kellene alkalmaznia.

– Felváltható a jó néhány extrém alacsony frekvenciákat alkalmazó tengeralatjárók számára kommunikációs rendszer Michigan és Wisconsin államban egy jóval korszer?bb és egyszer?bb technológia alkalmazásával.

– Kiváltható a horizonton túllátó radarrendszer, melyet korábban éppen a HAARP rendszer közelében telepítettek, egy sokkal rugalmasabb és megbízhatóbb berendezéssel.

– Általa lehet?ség nyílik arra, hogy földrésznyi területek teljes kommunikációs rendszerét megbénítsák, miközben a katonai adatközl? rendszerek továbbra is m?köd?képesek maradnak.

– Kiterjedt területek átvilágítására képes, s ha ezt az adottságát kiegészítik szuperszámítógépek támogatásával, mint például a Cray computerek, akkor lehet?vé válik az atomsorompó-egyezmény és más békeszerz?dések betartásának ellen?rzése.

– Felhasználható geofizikai képességei révén olaj, gáz és ásványi anyagok lel?helyeinek felderítésére kiterjedt térségekben

– Alacsonyan szálló repül?gépek és cirkálórakéták felderítésére is alkalmas, feleslegessé téve más technikák alkalmazását.

A fentebb felsorolt adottságok egészen jól hangzanak, akik hisznek a nemzetbiztonságiak becsületességében, és elkötelezettjei a költségvetés-csökkentési törekvéseknek. Azonban a HAARP rendszer azon felhasználási területei, melyekr?l a nyilvános beszámolókban nem találhatók magyarázatok, csak a Légier?, a Szárazföldi Er?, a Haditengerészet, és más állami szervezetek bels? információs rendszerén, már egyenesen riasztóak. Továbbá, azok a hatások, melyek az ionoszférában, a természetes véd?pajzsunkban kialakulhatnak az igen magas energiaszintek felel?tlen alkalmazása következtében, egyenesen katasztrófához vezethetnek.

A NO HAARP mozgalom egyik alapítója, Clare Zickuhr szerint: ?A honvédség gigászi energiákat pumpál rendkívüli sebességgel az ionoszférába, s megfigyeli, mi történik.? Nem igazán akarják azt sem bevallani, hogy fogalmuk sincs, egészen pontosan fog bekövetkezni. A Pennsylvániai Állami Tudoányos Intézet egyik cikke pedig kifejezetten henceg az eredményekkel: A HAARP Project a valaha létezett legmagasabb energiaszinteken dolgozik. Ahogy a cikk szerz?je Begich és Manning megjegyzi: ??a nagyfiúk új játékszerükkel játszogatnak.? A HAARP segít megtapasztalni a fels? légkör m?ködését, általa megtudhatunk olyan dolgokat, melyek még nem ismertek. Független szakért?k azonban úgy reagálnak a Begich és Manning által leírt ?égi játékra?, mely el?re nem látható hatásokat keltve része a globális vandalizmusnak.

HAARP Program technikai részletei

A HAARP ionoszféra-kutató létesítmény a sarkvidéki térség legnagyobb beruházása a magaslégkör vezet?képességének vizsgálatára. Két f? részb?l áll:

– Nagyenergiájú, nagyfrekvenciájú adóberendezés és antenna. az adó teljesítménye hivatalos források szerint 3.6 millió watt, nem hivatalos források szerint ? volt kormánytisztvisel?k – elérheti 100 gigawattot is. Az antennamez?n 180 darab kereszt alakú dipól-szerkezet van felállítva, derékszög alakban.

– Komplett tudományos bázis, teljes felszereléssel, az ionoszféra saját tevékenységének, valamint a mesterségesen keltett változások megfigyelésére. A megfigyelési eredmények egy részét valós id?ben lehet követni az Interneten.

Az aktív ionoszféra kutatások során a generált jeleket az adóberendezésekkel kisugározzák nagyjából függ?leges irányban. A jeleket az ionoszféra 100 és 350 km-es magasságban elnyeli, a használt frekvencia függvényében. A nyalábok átmér?je mindössze néhány száz méter, a magas légkörbe érve a nyaláb néhány tucat kilométer átmér?j?re terjed szét. A hivatalos források az energias?r?ségre 3 mikrowatt/cm2 adnak meg, nem hivatalos források ennek milliószorosát.

A HAARP története

Az alább ismertetend? szabadalmak megvalósítását eredetileg az ARCO Power Technologies Incorporated (APTI) felügyelte, az Atlantic Richfield Company leányvállalata, mely egyben a világ egyik legnagyobb olajcége is. Az APTI kapta a megbízást a HAARP megvalósítására. Az ARCO azonban eladta a megbízását, így a szabadalmak, s a második fázis építési megbízása az E-systems kezébe került 1994. júniusában.

Az E-systems a világ egyik legnagyobb hírszerz? cége ? dolgozik a CIA-nek, védelmi hírszerz? szervezeteknek és másoknak. 1.8 milliárd dollár az éves eladásuk az említett szervezetek részére, beleértve 800 millió dollárt a Fekete Projektekb?l, olyan tervezetekb?l, amelyek annyira titkosak, hogy még az Amerikai Kongresszus tagjai sem ismerhetik meg a pontos tételeket, melyekre a pénzt elköltik.

Az E-systems a Raytheon vállalat birtokába került, tényez?je a védelmi kiadások vonatkozásában. 1994-ben a Raytheon a 42. helyet foglalta el a világ leggazdagabb 500 cégének listáján. Szabadalmi leírások ezreit birtokolja, többek közt olyanokat is, melyek igen értékesek lehetnek a HAARP Project megvalósítása során. A tervezet gerincét 12 szabadalom adja, melyek természetesen mélyen el vannak süllyesztve a Raytheon páncélszekrényeiben. Az egyik meglehet?sen figyelemfelkelt?: Bernard J. Estlund, #4,686,605 jel? szabadalma a következ? címet viseli: ?Eljárások és berendezések a Föld légkörének, az ionoszférának és/vagy a magnetoszférának megváltoztatására?, volt az, melyet titkos kormányintézkedés nyomán zároltak a nyilvánosság el?l.

Az Eastlund-féle ionoszféra-f?t? berendezés különbözött a korábbiaktól, a kibocsátott rádiósugárzást az ionoszféra egy fókuszpontjára lehet koncentrálni. Az eltérés következtében elképeszt? mennyiség? energiát lehet az ionoszférába juttatni, egy wattot köbcentiméterenként, míg a korábbi készülékek elméleti energiaszintje ennek egymilliomod része volt.
Az említett energiaszint az ionoszférát olyan állapotba képes juttatni, ami szükséges ahhoz, hogy a szabadalomban leírt futurisztikus tulajdonságokra szert tegyen. A szabadalmi leírás arról is említést tesz, hogy elméleti alapjait Nikola Tesla 1900-as évek elején végzett kutatásaira alapozza.
Mit hoz ez az új technológia az ARCO vállalatnak, a szabadalmi leírás eredeti tulajdonosának? Rendkívüli profitszerzési lehet?séget, ami a vezetéknélküli energiatovábbításban, az er?m?t?l a gázmez?kig, rejlik.

Egy ideig semmi hír sem érkezett arról, hogy a HAARP rendszernek ilyen jelleg? felhasználásán kísérleteznének. 1995. áprilisában azonban Begich rátalált néhány további szabadalmi leírásra, melyeknek szerz?je egy ?kulcsszemélyiség?, az APTI alkalmazottja. Ezek között a leírások között valóban szerepel a drótnélküli energiatovábbítás lehet?sége.

Eastlund szabadalma el?re jelzi, hogy az alkalmazandó technológia megzavarhatja, s?t egyenesen lehetetlenné teheti a repül?gépek és a különböz? rakéták igen bonyolult irányítórendszereinek m?ködését. Továbbá, a berendezés azon tulajdonsága, hogy nagy területeket képes a legkülönböz?bb frekvenciájú elektromágneses sugarakkal beszórni, oly módon, hogy ezeket a frekvenciákat végig ellen?rzés alatt lehet tartani, lehet?vé teszi, hogy tökéletesen blokkolják a kommunikációt úgy a szárazföldek, mind a tengerek felett és a légkörben.

A szabadalmi leírás a következ?ket tartalmazza:

– Ez a találmány lehet?vé teszi, hogy példa nélkül álló energiamennyiséget pumpáljunk a Föld atmoszférájába stratégiai megfontolásokból, és hogy ezt az energiaszintet fenn is tartsuk meghatározott energiaimpulzusok alkalmazásával, miáltal a légkör viselkedése sokkal pontosabban és jobban irányítható mint amit ez idáig sikerült megvalósítani mindenekel?tt nukleáris bombák felrobbantásával különböz? magasságokban.

– ?lehetséges lesz, interferenciát kelteni más kommunikációs rendszerekben, miközben a légköri állapotok megváltoztatásával más jelleg? kommunikációs rendszer építhet? ki, annak ellenére, hogy akár az egész bolygó kommunikációs rendszere le van bénítva. Másképpen mondva, miközben egy sugárzásfajta alkalmazásával alkalmatlanná tesszük más kommunikációs rendszerek m?ködését, egy újabb kommunikációs rendszert hozunk létre.

– ?a légkör nagy területeit lehet elképzelhetetlen magasságokba emelni, miáltal a beérkez? ellenséges rakétákat megjósolhatatlan és el?re betervezhetetlen durva hatások érik, ami a pusztulásukhoz vezet.

– Lehetségessé válik az id?járás befolyásolása, például oly módon, hogy megváltoztatjuk a magaslégköri szélviszonyokat, oly módon, hogy egy vagy több mesterséges turbulenciát keltünk, melyek akár lencseként és képesek m?ködni.

– ?a légkör molekuláris összetétele is megváltoztatható, miáltal pozitív környezeti hatások érhet?k el. Lehet?ség nyílik arra, hogy a légkör bizonyos molekuláinak mennyiségét mesterségesen megnöveljük, például az ózonét, vagy a nitrogénét.

Begich rábukkant további 11 APTI szabadalmi leírásra, ezek arról szólnak, hogyan állítsunk el? atombomba erej? robbantásokat, a drótnélküli energiatovábbításról, a horizonton túl érzékelni képes radarról, a nukleáris robbanófejeket szállító rakéták detektálásáról, termonukleáris bombák által keltett elektromágneses lökéshullámokról, s egyéb csillagháborús trükkökr?l. Mindezeket a szabadalmi ötleteket a HAARP rendszer képes ellátni.

Begich és Manning nemrégiben nyilvánosságra hozott kutatási eredményei meglehet?sen bizarr képet festenek. Például, a Légier? publikussá vált dokumentumai egyértelm?vé teszik, hogy a fejlesztés alatt álló rendszer képes befolyásolni és megzavarni az emberi tudatállapotot rádiófrekvenciás jelek kisugárzásával, igen nagy földrajzi területeken. A legbeszédesebb beszámolót a technológia leírásáról Zbigniew Brzezinski, Carter elnök nemzetbiztonsági tanácsadója és J.F. Macdonald, Johnson elnök tudományos tanácsadója, az UCLA-i geofizika professzor adta, leírták, hogy az energiaátviteli rendszerek miként használhatók geofizikai és környezet-átalakító fegyverekként. Beszámolójuk rámutat arra, hogy ezek az effektusok milyen következményekkel járnak, és milyen negatív hatásokat váltanak ki az emberi egészség és agym?ködés terén.

A HAARP rendszer mentális m?ködés befolyásolási képessége a legaggasztóbb. Harvardi professzorok, katonai stratégák, tudósok, a Nemzetközi Vöröskereszt genovai munkatársai készítették el közösen az elektromágneses hullámok idegi m?ködést befolyásoló hatásairól szóló negyven oldalas tanulmányt. Ebben a munkában többek közt arról is olvashatunk, hogy pontosan melyek azok a frekvenciák, amelyek kiváltanak ilyen hatást. Ezek a sugárzási tartományok pontosan megegyeznek a HAARP rendszer sugárzási képességével.

Az alábbi kijelentések Brzezinski 25 évvel ezel?tt megjelent munkájából idézzük, ? akkoriban a Columbia Egyetem professzoraként dolgozott:

?Politikai stratégákat csábítja az a lehet?ség, hogy kiaknázzák az emberi agym?ködésben és a viselkedésben rejl? lehet?ségeket. Gordon J.F. MacDonald geofizikus, aki egyben a speciális fegyverek szakért?je kijelentette, hogy jól id?zített, elektromos energia-felszabadítás bizonyos típusú oszcillációkat válthat ki, minek következtében a Föld bizonyos területein rendkívül nagy energia szabadul fel.

?ezen ismeretek felhasználásával ki tudunk fejleszteni egy olyan rendszert, mely képes súlyosan károsítani az agym?ködését az emberek akár tíz vagy százmillióinak is a választott célterületen, akár hossz id?n át is.

?nem számít, hogy a természetes környezetet megfelel?en manipulálva milyen mértékben képes a rendszer megváltoztatni a viselkedést, hiszen nemzeti érdekekr?l van szó. A technológia, mely lehet?vé eszi a vázolt m?ködést, néhány évtizeden belül kifejleszthet?.?

1966-ban MacDonald tagja volt az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testületnek, kés?bb pedig az Elnöki Környezetmin?ségi Tanácsnak. Számos cikket jelentetett meg az irányított természetes környezeti technológiák katonai alkalmazhatóságának vonatkozásában. A legjelent?sebb kijelentése, melyet geofizikusként tett, a következ?: ?a geofizikai hadviselés kulcsa a természetes környezeti instabilitások felismerése, minek következtében kis energia felhasználásával jóval energiamennyiségeket nyerhetünk.? Az egykori geofizikus tehát olyasmit sejtett meg, amit most a HAARP Project keretében meg is valósítottak.

A geofizikusok felismerték tehát, hogy energiát juttatva a természetes környezetbe, jelent?s hatások lehet kiváltani. Az emberiség jelenleg is hatalmas elektromágneses energiákat juttat a környezetbe anélkül, hogy bárki is pontosan tudná mi lehet a kritikus érték. Begich és Manning könyve néhány igen fontos kérdés is felvet:

– Ezek az energiasugárzások mindenféle hatás nélküliek, vagy éppenséggel hatásuk összegz?dik, mely egy bizonyos érték elérésekor visszafordíthatatlan károsodást okoz?

– A HAARP Project egy lépés csak az úton, melyr?l nincs visszafordulás?

– Újabb olyan energia-kísérletbe fogunk, mely által kiszabadítjuk a démonokat Pandora szelencéjéb?l?

Az 1970-es évek elején Zbigniew Brzezinski megjósolta egy ?jobban ellen?rzött és irányított társadalom? létét, köszönhet?en a technológiának. Ezt a társadalmat egy elit réteg irányíthatná, nyomást gyakorolva a választókra, hogy állítólag ?önként? válasszák a tudományos korszakot. Idézzük tovább Brzezinskit: ?Leplezetlenül háttérbe lehet szorítani a hagyományos liberális eszméket; ez az elit nem habozna a legkorszer?bb tudományos technikák alkalmazásával befolyásolni a társadalom viselkedését, és szoros szociális ellen?rzés és felügyelet alatt tartva ?ket, gyakorolni immár korlátlan hatalmát. A technikai és a tudományos háttér az, ami tálcán kínálja a lehet?ségek ilyetén kiaknázását.?

Brzezinski jóslatai igen pontosan beteljesültek. Mára már számos eszköz áll az ?elit? rendelkezésére saját felemelkedésére, és a kísértés ezek alkalmazására folyamatosan növekszik. A politikai háttér már megteremt?dött ezen eszközök alkalmazhatóságára. Hogyan fog az Egyesült Államok lépésr?l-lépésre átalakulni a megjósolt magasan ellen?rzött techno-társadalommá? A folyamat ?mérföldkövei? közt Brzezinski megemlíti a folyamatos társadalmi válságokat és a tömegtájékoztatás rendkívül er?s felhasználását bizalmának megnyerésére.

Idézzünk most meg egy további, a Légier? által készített kormánydokumentumot: ?A mesterséges elektromágneses terek alkalmazhatósága igen széleskör?, beleértve a katonai és a kvázi-katonai helyzeteket. Néhány ezek magába foglalhatja a terrorista csoportokkal való tárgyalást, tömegek befolyásolását és irányítását, katonai titkok birtokosai viselkedésének megváltoztatását, és antiszociális viselkedések kiváltását a taktikai hadviselés során. A felsorolt esetek mindegyikében elektromágneses rendszereket alkalmaznának az enyhét?l a rendkívül súlyos pszichológiai zavarok kiváltásáig, legyenek azok akár érzékelési zavarok, viselkedési zavarok, akár orientációs zavarok. Mindebb?l következik, hogy azok az egyének, akiknek a testi-lelki m?ködési hatékonyságát súlyosan degradálták, képtelenek bármiféle összehangolt harci cselekmény kivitelezésére. A másik el?nye az elektromágneses rendszerek alkalmazásának az, hogy igen nagy terület lefedésére képesek egészen egyszer? rendszerek felhasználása mellett. Csendesek, és igen nehéz lehet ellenük bármiféle ellenrendszert kifejleszteni? Az utolsó területe az elektromágneses sugárzás felhasználhatóságának a következ?: növelhet? általa az egyének paranormális képessége.?

Arra utalnak ezek a kommentárok, hogy valamiféle berendezés már létezik? A kormányzati jelentések szerz?je rávilágít arra, hogy a Légier? dokumentumai szerint már korábban is sor került rádió frekvenciás sugárzások ostromhelyzetekben történt alkalmazására. Ezek között természetesen a HAARP a legsokoldalúbb és legnagyobb rendszer a világon.

Az Egyesült Államok kongresszusi jelentései között is találunk feljegyzéseket, melyek arra utalnak, hogy a HAARP rendszer segítségével a felszín nagyenergiájú rádióhullámokkal bombázható az ionoszféra felhasználásával. Ezeket a jeleket korábban arra használták, hogy több kilométeres mélységben átvilágítsák a földet felszín alatti katonai raktárak, alagutak és ásványkincsek felderítése végett. A Szenátus csak 1996-ban 15 millió dollárt szavazott meg a földátvilágítási-képesség kifejlesztésére. A probléma az volt, hogy az a fajta sugárzás, mely a legalkalmasabb a föld átvilágítására, egyben a leger?sebb pusztító hatást váltja ki az emberi mentális m?ködésben. Emellett jelent?s hatást gyakorolhat a különböz? vándorló állatokra, halakra és vadakra egyaránt, melyek zavartalan elektromágneses viszonyok mellett képesek csak követni szokásos vándorlási útvonalukat.

Mintha az égb?l érkez?, tudatrombolást végz? elektromágneses hullámok önmagukban még nem lennének elegek, T. Eastlund még azzal is eldicsekszik, hogy a rendkívül magas energiákra gerjesztett ionoszféra segítségével az id?járási is befolyásolni lehet.

Begich és Manning rávilágított arra, hogy egyes kormánydokumentumokból az derül ki, hogy a honvédség rendelkezik id?járás-befolyásoló technológiával. Amikor végül is a HAARP megépült a maga teljes kapacitásával, sikeresen keltett különböz? id?járási hatásokat az egész Földön, mindkét féltekén. Ha egy kormány képes arra, hogy az egész bolygón befolyásolja az id?járást, vajon milyen hatást gyakorol ez a világ népeinek mindennapi életére és gondolkozására? Az Angyalok nem játszanak HAARP-on cím? könyv jó néhány elemét bemutatja azoknak a els?dleges elképzeléseknek, melyek mögött Nikola Tesla bolygóformálásra képes felfedezései állnak.

Miként kapcsolódik az ionoszféra lüktetése az agym?ködéshez?

A Föld ionoszférája nagyjából 100 km-es magasságban kezd?dik. Befogja a napszél által szállított töltött részecskéket, így megóvja a felszíni életet a káros sugárzások roncsoló hatásától. Az ionoszféra folyamatos rezgésben van ? Schumann rezonancia -, ennek csúcspontja jelenleg 7,8 Hz. Ezek a hullámok folyamatosan áramlanak a felszín és az ionoszféra között. A ?Föld szívverésének? ritmusa pontosan az agym?ködés rezgéstartományába esik.

A naptevékenység és az id?járás kapcsolata egyértelm?, fokozott Nap-aktivitás idején sokkal gyakoribbak a viharok, megváltozik a ?Föld szívverési? frekvenciája, ezáltal agym?ködésünk. Tudjuk, hogy az alfa állapotban az emberi tudat befolyásolható. Ha valaki befolyást tud gyakorolni az ionoszféra frekvenciájára, képes tömegek gondolkodását, érzelmi állapotát is befolyásolni, anélkül, hogy az érintettek ebb?l bármit és érzékelnének. Az emberek bioritmusa is tökéletesen felborítható.

A parafenomén gyógyítók és clairvoyantok agym?ködése pontosan ezen a 8 herzes frekvencián dolgozik tevékenységük közben. Puharich professzor kimutatta, hogy ha egy személyt 6.6 Hz-es frekvenciának teszünk ki, akkor depresszióba esik, míg 10.8 Hz-es agresszív tombolási hajlam uralkodik el rajta. A normális 8 Hz körüli frekvenciától való tartós besugárzás esetén roncsolódnak a DNS-molekulák is. Aki uralja tehát ezeket a frekvenciáka, az képes a Föld teljes lakosságát depresszióba süllyeszteni, vagy ?rjöng? vadálattá változtatni.

Elektromos részecske buborékok

Az Angyalok nem játszanak HAARP-on számos interjút is közöl, többek közt Elisabeth Rauscherrel, a fizikai tudományok doktorával, aki hosszú és látványos karriert futott be a nagyenergiájú fizika terén, számos tekintélyes presztízs? tudományos lapban publikált, s több könyve jelent meg. Rauscher kommentálta a HAARP Projectet is. ?Hihetetlen mennyiség? energiát pumpálnak egy rendkívül kényes molekuláris rendszerbe. Az ionoszférában ezáltal katalitikus folyamatok gerjeszt?dnek. Kicsiny beavatkozás következtében hatalmas kiterjedés? változások következhetnek be.? Az ionoszféra viselkedését leírván Dr. Rauscher megosztja aggodalmait: ?A földi ionoszférát úgy kell elképzelni, mint egy, a bolygónkat körülvev? szappanbuborékot. A buborék felszíne szüntelenül kavarog. Ha egy megfelel?en nagy lyukat ütünk rajta, a buborék egész egyszer?en kipukkad.

Az ionoszféra szétesése

Daniel Winter, a fizikai tudományok doktora, Waynesville-ben, Észak-Karolinában fizikus. ?t idézzük: ?A HAARP nagyfrekvenciás energiakibocsátása csatolódhat a Föld bolygó által keltett extrém nagy hullámhosszúságú sugárzásokkal. Ez utóbbiakat maga a Föld bolygó kelti, az egész bolygóra kiterjed? hálózatot alkot, és egyértelm?en meghatározza a bioszféra lényeinek viselkedését és életm?ködését. A HAARP geomágneses hatásai beavatkoznak a Föld lüktetésébe, a kétfajta sugárzás interferenciája pedig akár az egész ionoszféra szétesését okozhatja.?

David Yarrow Albanyban dolgozó, elektronikával foglalkozó kutató. ? is a HAARP az ionoszférára, és a földi mágneses tér szerkezetéra gyakorolt hatásárol nyiklatkozott: ?A HAARP nem éget lyukakat az ionoszférába. Ez az egyik legsúlyosabb félreértés azzal kapcsolatban amit a HAARP rendszer gigawatt teljesítmény? sugárzása kapcsán gondolnak. A Föld viszonylag vékony, többréteg? elektromos burkolattal rendelkezik, mely elnyeli a Nap intenzív sugárzását, beleértve a napszél által szállított, napviharok-keltette nagyenergiájú részecskéket, így, mintegy pajzs óvja bolygónk felszínén az életet. A Föld tengelyforgása miatt, a HAARP rendszer, ha az általa kibocsátott sugárnyaláb néhány percnél tovább bombázza az ionoszférát, akkor hasonlóan fog m?ködni, mint egy mikrohullámú kés. Nem csak egy közönséges lyukat éget bele, hanem egyenesen felhasítja.?

Drasztikus beavatkozás a mágneses er?vonalrendszerbe

Mivel a Föld forog, a HAARP durván beavatkozik a mágneses tér er?vonalrendszerébe, nemcsak egyszer?en ?elvágja? ezeket a vonalakat, hanem gerjesztve ?ket kizökkenti az er?vonalakat megszokott rezgési állapotukból. A kibocsátott er?s impulzusok megrázzák az elektromágneses er?vonalakat, miáltal magát a mágneses teret is er?s vibrációnak teszik ki.
?Hasonló mindez a pókhálóhoz. Egy eltévedt rovar beleszáll a hálóba, s amint megrázza a hálót, az rezgésbe jön, s ez a rezgés jelez a póknak. A HAARP olyan ember-alkotta szerkezet, mely mikrohullámú rezgéseket keltve rázza meg a Föld ionoszféra-hálóját. S mint ahogy a pók esetében is, ha ez a rezgés elég er?s, az ionoszféra szétszakad. A HAARP által keltett rezgések pontos mikéntje mindmáig ismeretlen, azonban a Gaia ionoszférarezgéseinek harmóniájához képest biztosan valami szörny? kavalkádot fogunk kapni.? ? vezette le Paul Schaefer Kansas City-i kutató, aki elektrotechnikai mérnök, s négy évet töltött nukleáris fegyverek építésével. Majd így folytatja: ?Az atomkor és az ipari tevékenység különösen a technikai jelleg? sugárzások, már rendkívüli módon megbolygatták a környezetünk kényes egyensúlyát. Tudjuk azt, hogy az ionoszféra molekuláris folyamatai, az ionok áramlási rendszere dönt? befolyást gyakorol id?járásunkra. Ha mi ezt a már megbomlott egyensúlyú rendszert gigászi energiájú mikrohullámú sugarakkal kezdjük el bombázni, akkor nem csak az ionoszféra és a mágneses tér omolhat össze, de igen komoly vulkáni aktivitásra és földrengésekre is számíthatunk.”

A lázas Föld

?Egy másik lehetséges összehasonlítása a nagy energiákkal feltöltött Földnek összevethet? egy autó akkumulátorával, melyet túltöltünk a normális állapotához képest, minek következtében abban forró pontok alakulnak ki, elektromos ívek, fizikai károsodások és általános vezetési problémák, amit a fölös energiamennyiség megpróbál utat keresni magának.? ? magyarázza Schafer, majd folytatja: ?Itt állunk és nézzük, hogyan pusztul a Föld, és ahelyett, hogy azonnal radikálisan csökkentenénk a szennyezés mértékét, hatalmas energiájú, megjósolhatatlan viselkedés? változásokat keltünk az ionoszférában, szándékosan lázassá tesszük bolygónkat. Mindenek felett kellene állnia annak a törekvésnek, hogy megakadályozzuk a kísérleti atomrobbantásokat, és leállítsuk a csillagháborús kísérleteket, ehelyett, az amerikai honvédség a valaha volt legnagyobb teljesítmény? ionoszféra-f?t? berendezést fejlesztette ki, hogy az amúgy is bizonytalan légköri állapotokat szándékosan tovább rombolja. Erre nincs mit mondani.?

Elektromos es? az égb?l

?Különböz? cikkek jelentek meg a magnetoszférából származó elektron-es?r?l az ember által gerjesztett igen alacsony frekvenciájú elektromágneses hullámok következményeként. Ezek a töltött récsecskék másodlagos ionizáció váltanak ki, röntgensugárzást gerjesztenek, s rombolják az ionoszféra alsóbb rétegeit.?

A Stanford Egyetem két tudósa igyekszik pontosan megmagyarázni, miként jönnek létre ezek a hatások. Rámutatnak, hogy az alacsony hullámhosszú rádiósugarak rezgésbe hozzák a magnetoszférát és rendkívül er?s, a Föld felszíne felé irányuló részecskehullám áramlást váltanak ki. A rádiósugarak ki és bekapcsolásával ezek a romboló részecskezáporok is be és kikapcsolhatók.

Id?járás szabályozás

A rádiósugárzás által kiváltott részecskelavina igen kemény hatással van ránk. Begich és Manning a könyvében rámutat arra, hogy már igen kis energiákkal befolyást lehet gyakorolni az id?járásra, ha megfelel? ?jeleket? küldünk a Van Allen övekbe, a Föld sugárzási övezeteibe. Tesla pontosan ugyanezt csinálta, kis energiák felhasználásával hatalmas energiákat volt képes irányítani. Kézenfekv? mindezen ismeret katonai felhasználásnak veszélye.

A honvédség már legalább húsz éve foglalkozik id?járás fegyver kifejlesztésével. Például, számos es?kelt? tesztet végeztek el Vietnámban. Az egyesült államok Védelmi Minisztériuma a Skyfire Project és a Stormfury Project keretében mesterséges villámláskeltéssel és hurrikánkeltéssel kísérletezett. Néhány igencsak komplikált technológiát is áttekintettek hatalmas energiák uralása terén. Az Angyalok nem játszanak HAARP-on cím? könyv szakért?i elbeszélik, hogy a honvédség lézerek és kémiai anyagok felhasználásával olyan fegyverek megvalósítását t?zték ki célul, mely az ellenfél feje fölött egyszer?en megsemmisíti az ózonréteget. Vizsgálták a földrengések mesterséges kiválthatóságának lehet?ségét is a Prime Argus program keretében évtizedekkel ezel?tt. A pénzt ezekhez a kísérletekhez a DARPA folyósította. 1994-ben a Légier? nyilvánosságra hozta a Spacecast 2020 nevet visel? tervezetét, melyben az id?járás feletti ellen?rzés megszerzését t?zi ki célul. A tudósok már 1940. óta végezenek id?járás-szabályozási kísérleteket, a Spacecast 2020 azonban környezetmódosító technikákat alkalmaznak, az ellenfélnek károkozásra, épületeinek, gazdasági területeinek elpusztítására. A légierp egyes szakért?i máris sürgetik a ?meglehet?sen érzékeny és kockázatos technikának? a felülvizsgálatát.

Negyven éve ismert id?járás-befolyásoló technikák?

1958-ban, Howar T. Orville kapitány, a Fehér Ház tudományos f?tanácsadója, beszámolt róla, hogy az USA Védelmi Minisztériuma tanulmányoz ?olyan eljárásokat, melyek segítségével a föld és a légkör töltése megváltoztatható, minek következtében különböz? változások kelthet?k az id?járásban?, elektromágneses sugárzásokat használva az adott terület feletti ionizációs vagy deionizációs változásokat okozva.

1966-ban Gordon J.F. MacDonald professzor, Los Angelesi Egyetem Geofizikai és Bolygófizikai Intézetének társigazgatója, az Elnöki Tudományos Tanácsadó Testület tagja, kés?bb a Elnöki tanácsadó Testület Környezetvédelmi részlegének a tagja, számos cikket jelentetett meg a környezet-befolyásolási technológiák katonai alkalmazhatóságáról. Egyik beszámolójában meglep? nyilatkozatot tett:

?A kulcsa a geofizikai hadviselésnek a következ?: fel kell ismerni a környezetben el?forduló instabilitásokat, ezeket kis energiával besugarazni, minek következtében hatalmas mennyiség? energia szabadítható fel.? A világszerte ismert tudós, MacDonald, számos elképzelést dolgozott ki a természetes környezet fegyverként való felhasználhatóságáról, azonban akkoriban minderr?l azt gondolta, hogy csupán a jöv? zenéje. Amikor könyvének ?Hogyan pusztítsuk a környezetet?? cím? fejezetét megírta, az Amíg a béke el nem érkezik cím? könyvében, egyáltalán nem tréfált. Leírja az id?járás befolyásolási technikát, az éghajlat, megváltoztatását, a sarkvidéki jégpáncél elolvasztását vagy destabilizálását, ózon megsemmisítési technikákat, földrengések kiváltását, az óceánok hullámainak irányítását, és az agym?ködés manipulálását, s mindezt a bolygó energiamez?inek felhasználásával.

Azt is elmondta, hogy mindezek a fegyverek egyszer kifejleszthet?k lesznek, s amikor üzembe helyezik ?ket, szinte detektálhatatlanok lesznek az áldozatai számára. A HAARP tehát ez a bizonyos fegyver? A honvédság id?járás befolyásolási törekvése jól dokumentált. Az Egyesült Államok Kongresszusának albizottsága az Óceánok és a Nemzetközi környezetvédelmi Év keretében, a korai 70-es években megvizsgálta az id?járás és az éghajlat megváltoztathatóságának katonai felhasználási lehet?ségeit. Az Angyalok nem Játszanak HAARP-on cím? könyvben a szerz?k felteszik a kérdést: ?Vajon mi volt az a sürg?s tényez?, ami miatt a Védelmi Minisztérium úgy ítélte meg, hogy ki kell kutatnia és ki kell fejlesztenie az id?járásfegyvert??

Az akkoriban nyilvánosságra került információk még a törvényhozókat is meglepték. Vajon ha a mai törvényhozókat kérdeznénk az elektromágneses manipulációs technikákról, ?k is meglep?dnének? Valószín?leg ?k is felismernék, hogy a technológiai fejlesztéseknek köszönhet?en megszületett HAARP kísérleti eszköz Alaszkában igazából Gordon MacDonald látomásának beteljesülése, már csak azéer is, mert a világ vezet? tudósainak az a véleménye, hogy az id?járás nemcsak légkörzésekb?l és h?átadásból áll, hanem elektromos rendszerb?l is.

Kis energia-bevitel ? er?s ellenhatás

A HAARP akkor bombázza sugaraival az ionoszférát, amikor az viszonylag instabil. Fontos emlékeztetni arra, hogy az ionoszféra aktív elektromos pajzsként védi bolygónkat a világ?rb?l folyamatosan érkez? nagyenergiájú részekék károsító hatásával szemben. ?A Föld mágneses er?vonalai mentén áramló plazma csapdába ejti a világ?rb?l érkez? részecskéket, ezáltal visszatartja ?ket attól, hogy közvetlenül elérjék a felszínt.? ? magyarázza Charles Yost, a Leiceseri, aki a dinamikus rendszerek kutatója. Majd így folytatja: ?Ha az ionoszférát valamilyen zavaró behatás éri, akkor szükségképpen ez a zavaró hatás az alatta lév? atmoszférára is átterjed.?

Nemrég óta ismert, hogy rendkívül er?s elektromos kapcsolat van az ionoszféra és a légkör az alacsony atmoszféra között, ahol az id?járási jelenségek végbemennek.

Mesterséges elektromos hatások keltése révén a töltött részecskék kiléphetnek a Föld sugárzási övezeteib?l, azok jégkristályok kialakulását hozhatják magukkal, majd es?t. A HAARP rendszer sok ezerszer akkora energiát képes az ionoszférába pumpálni, ami ehhez szükséges. Ezek a hatások ? lefutásukat tekintve pedig már ? nemlineárisak, azaz eredményük megjósolhatatlan. Relatíve kis energia-befektetéssel rendkívül er?s hatások válthatók ki. Adam Trombly asztrofizikus a könnyebb érthet?ség kedvéért az akupunktura technikát hozza fel példának. Sok-sok gigawattos elektromos sugarakkal bombázva az ionoszféra bizonyos pontjait, a HAARP el?re nem látható reakciókat kelthet.

Az Areciboban használt ionoszféra-hevít? szerkezet sokkal alacsonyabb energiákon m?ködik, mint a HAARP, s jóval jelentéktelenebb a hatása, mint a mágneses pólus közelében található HAARP, mely a földnrk azon a pontján található, ahol az ionoszféra lüktetése a legélénkebb.

A HAARP-al kísérletez?knek talán fogalmuk sincs, mivel játszanak. Ahogy azt egy Alaszkai kutató, Barbara Zickuhr elmondja: ?Olyasmi ez, mint amikor a kisgyerekek egy hegyes bottal játszadozva egy alvó medvét piszkálnak, s várják, mi fog történni.?

Csapások a HAARP rendszer felhasználásával

A HAARP ? a GWEN toronnyal végzett kísérletek tapasztalatai lapján ? képes a nagy folyók teljes vízmennyiségét feltölteni elektromossággal, s ezáltal a légkörbe emelni, majd a Föld egy tetsz?leges pontján lezúdítani. Az egyik el?kísérlet 12-15 milliárd dolláros kárt okozott a Missisipi-Missouri fels? vidékén kiváltott áradás következtében, ahol a GWEN torony is található. Számolt be minderr?l Mitch Battross az Earth Changes Televízió producere.

A másik ismerté vált esetr?l Alfred Webre, a EcoNews Service munkatársa derítette fel. 2001. július 6-án, 22.45-kor ugyanis elektronikus harci eszközök felhasználásával romboltak le egy rádióadót Hartsvillben, Tennesse államban. A támadás el?tt fekete ruhás katonai egységek bukkantak fel a környéken, s háromszög alakú repül?gépek az égen. Mindent elkövettek a média távoltartására. A pusztítás okát természetesen a hivatalos források igyekeztek mindenféle magyarázattal megindokolni, azonban az egyik rádió munkatársa ? Ted Randall fotókat készített a helyszínr?l, s azonnal publikálta is az Interneten. Beszámolt arról is, hogy egyre több emberen jelentkezik az általa fibromyalgiának nevezett betegség, mely hirtelen jelentkez? és az egész testre kiterjed? intenzív fájdalom; drasztikusan megnövekedett a fejfájós és migrénes esetek száma is. Randalnak sikerült dokumentumokat beszerezni arról is, hogy a nevezett napon a térséget 2.4 er?sség? földrengés rázta meg. A földrengés és a torony megsemmisülése egyid?be esett, s rendívüli energiájú elektromos zavarok fémjelezték. Különös mód, a HAARP is éppen ekkor bocsátott ki egy meglehet?sen er?s jelet. A lerombolt torony a WJKM és CMR rádió központi adója volt. Az ég kristálykék volt, egyetlen felh? sem jelentkezett, villámot sehol sem észleltek az elektronikus támadás idején. Természetesen az összes környékbeli rádióadó, telefon és faxkészülék kiment. Az antenna jelent?s körzetében szénné égett él?lények és növények mutatták a támadás ?hatékonyságát?, a kiégett berendezésekr?l nem beszélve.

Ismert tény, hogy mind az Öböl-háborúban, mind a Balkáni háborúban az USA elektronikus fegyvereket vetett be civil lakosság ellen.

Rövidre zárják a Földet?

A Föld, mint szférikus elektromos rendszer, igen találó modell. Azonban a kísérletez?k, akik természetellenesen nagy energiákkal dolgoznak, talán abszolút nincsenek tisztában a lehetséges következményekkel. A villanymotorok és az elektromos generátorok gyakran zárlatosak lesznek, ha ingadozás lép fel az áramer?sségben. Vajon az emberi tevékenység képes ehhez hasonló hatást kiváltani a Föld elektromos terében? A Science cikket közölt a radioaktív anyagok ionizációs hatásairól, azonban ezt a vizsgálati eredményt a HAARP-ra is kiterjeszthetjük.

?Miközben a napszél által keltett ionoszférikus változások csak jelentéktelen id?járási hatással bírnak, addig a mesterségesen kiváltott hatások sokkal er?sebbek lehetnek.? A meteorológusok természetszer?leg a légkört és az id?járást tanulmányozzák, keveset foglalkoznak a magaslégköri ionizációs állapotokkal. ?A napjainkban megfigyelhet? id?járási változások azonban azt bizonyítják, hogy igen komoly problémák vannak. Ha pedig a már létez? instabilitásokat a HAARP segítségével tovább fokozzuk, visszafordíthatatlan dolgokat fogunk kiváltani. ? figyelmeztet Paul Schaefer a HAARP kapcsán.

Az Angyalok nem Játszanak HAARP-on ? Tesla tofábbfejlesztett technológiája ? cím? könyv arra figyelmeztet minket, hogy az Egyesült Államok kormányának arroganciája példátlan mértékben fenyegeti a világot. Amerikai katonai körök az ionoszférát manipulálják, Földünk azon részét, mely mindannyiunké és mindannyiunkat egyformán véd. A légköri atomrobbantások ugyanezt a célt szolgálták. Kína és Franciaország jelent?s összegeket költ földalatti kísérleti atomrobbantásokra. Nemrég látott napvilágpot az adat, hogy az Egyesült államok kormánya 3.000 milliárd dollárt költött atomfegyverkezési programjaira 1940 óta. Milyen jelent?ség? áttörés szükséges az élet kutatásához, hogy ilyen hihetetlen mennyiség? kiadással versenyezhessen, amit egyértelm?en a halálra fordítottak??

Begich, Manning és mások úgy vallják, hogy a demokráciáknak sokkal inkább a nyitottságra kellene alapozódniuk, mint mindazokra a titkolódzásokra, melyek a katonai tevékenységeket övezik. A mind er?sebb és er?sebb gyilkológépezetekre költött elképeszt? mennyiség? összegeket sokkal inkább lehetne gyógyításra és az egész emberiség jólétére fordítani. Mivel az új felfedezéseket katonai célokra használják, az egész emberiséget megfosztják a technika áldásaitól. Amikor egy-egy kutató átkerül a civil szférába igyekszik felhívni a veszélyre a figyelmet, miközben egykori társai a katonai laborokban újabb és újabb területeit kutatják a pusztításnak.

Begich és Manning könyve leleplezi a katonai tudományos akadémiák törekvéseit, s ezzel megteszik az els? lépést afelé, hogy széles nyilvánosság szerezzen tudomást a háttérben zajló eseményekr?l. Ez pedig az els? lépés lehet a világ megmentése felé.