Home Spiritualitás A JÖV? TANÍTÓMESTEREI

A JÖV? TANÍTÓMESTEREI

0

A legtöbb gondolkodó, a világot nyitott szemmel és tárgyilagosan szemlél? ember számára világos, hogy a civilizációnk nagy bajban van. A mostani rendszer már nem tartható fenn sokáig, és alapos, átható reformokra lesz szükségünk – méghozzá igen rövid id?n belül -, hogy valamiképpen kikecmeregjünk a jelenlegi globális válságból. Ehhez azonban különleges emberekre lesz szükségünk, olyan vezet?kre, akik újszer? gondolkodásmóddal képesek új irányt mutatni, új lehet?ségeket, megoldásokat feltárni az emberiség fejl?dése érdekében. Hogy kik lesznek ?k? Nos, egy olyan új generáció tagjai, akik els? egyedei már itt élnek közöttünk, és igen fiatal koruk ellenére már most felhívták magukra a figyelmet. ?k a kristálygyermekek, akikre manapság, 2005 ?szét?l, négy-öt éves korukban kezdtek felfigyelni a szakemberek, és az ezoterikusok.

Igazából két különböz? adottságokkal rendelkez? csoportról beszélhetünk, amelyek tagjai szinte mindannyian rendkívüli képességekkel rendelkeznek. ?k az Indigó- és Kristálygyerekek. Nevüket az aurájuk csak rájuk jellemz? színér?l kapták.

Az Indigó Gyermekek generációjának els? képvisel?i az ezoterikus szakemberek következtetései szerint nagyjából száz évvel ezel?tt születtek meg – vagy ahogyan egyesek mondják: “érkeztek a Földre”. Mint az már évek óta – legtöbben az aura-fotók jóvoltából – tudjuk, testünket energiamez? veszi körül, amit az évszázadok óta tényked? auralátók különféle színekben érzékelnek. Megfigyelték, hogy az elmúlt évtizedek nemzedékeire általában más-más auraszín volt jellemz?, de száz évvel ezel?tt egy még különösebb jelenség ütötte fel a fejét: egyre több különleges képesség? kisgyerek született indigókék aurával. A 2000 után született gyermekek egy részének az aura szerkezete leginkább egy kristályéhoz hasonlítható, így jöttek létre ezek az igen érdekes elnevezések.

A legkorábbi Indigók egyfajta úttör?knek számítottak, és alaposan felforgatták a civilizáció rendjét az új eszmékkel, új felfogásukkal, s?t új m?vészeti irányzatok kialakításával – pl. film, popzene. Azért születtek, hogy szétzúzzák azokat a kormányzatokat, oktatási és jogi rendszereket, melyek bizonyíthatóan nem hatékonyak, és nem a többség érdekében, csak egy sz?k elit meggazdagodása és hatalomgyakorlása érdekében m?ködhetnek. Alapvet?en a világban tapasztalható, általános és nagy mérték? igazságtalanság szülte ?ket, és képességeik – újszer? gondolkodásmód, lázadó hajlam, agresszivitás, céltudatosság – révén sok-sok új módszert alkalmazva keresik az emberiség következ? evolúciós lépcs?fokára vezet? lépést, amely sokak állítása szerint már nem pusztán biológiai, hanem mentális is lesz. Hogy ezt a mai világban sikerüljön véghez vinniük, vitán felül keménységre és szenvedélyes céltudatosságra van szükségük, amely nem lanyhul az els? kudarcok után.

A II. Világháború után is igen jelent?s számban születtek ilyen gyerekek, ?k a mai Indigó feln?ttek. A 70-es években rengeteg Indigó jött világra, így a Földön ma már egy egész, egyedi képességekkel és gondolkodásmóddal rendelkez? generáció ténykedik civilizációnk jobbá tétele érdekében. Ezek az indigók a húszas éveik végén ill. harmincas éveik elején járnak, és készen állnak arra, hogy amint arra elérkezik a megfelel? id?, elfoglalják helyüket, mint a világ új politikai és gazdasági vezet?i. A szakért?k szerint azonban az érdekes gyermekek születésének jelensége nem folyamatos, hiszen Indigók az 1900-as évek elejét?l 2000-ig születtek, egyre figyelemre méltóbb tulajdonságokkal, például egyre nagyobb m?szaki tehetséggel, és más, kreatív, m?vészi képességekkel. Az újabban egyre inkább csökken? születési tendencia azt mutatja, mintha nem is egy valóban új embertípus megjelenésének a kezdetét jelentette volna az Indigó emberek születése, hanem egy átmeneti és hamarosan elt?n? mutációt. Sokan úgy gondolták, hogy egyetlen generáció – legyen az még oly rendkívüli is -, nem fogja tudni megváltani az emberiséget, és a rá nehezed? súlyos problémákat.

Csakhogy 2000-t?l ismét érdekes események vették kezdetüket. Az indigók születésének csökkenésével szinte fordított arányban jöttek világra másfajta, de szintén rendkívül érdekes gyermekek, akik ha lehet, még érdekesebb, még sajátosabb jegyeket hordoznak. Már megjelenésükben jól felismerhet?ek az új, még az indigókénál is különlegesebb generáció most még igen fiatal tagjai. Az els?, amelyre a legtöbben felfigyelnek a kristály gyermekekkel kapcsolatban, az a szemük. A kisgyermekek esetében megszokottnál is hatalmasabb szemük van, átható és bölcsességet sugárzó tekintetük, meglehet?sen fiatal koruk ellenére igen éretteknek t?nnek. Szemeik mindenkit, még a feln?tteket is magukkal ragadják, szinte foglyul ejtik az embert és hipnotizálják, míg azt vesszük észre, hogy az egész lelkünk lecsupaszítva áll tekintetük el?tt. Ezeknek a gyermekeknek ez a különleges, új “fajtája” egyre nagyobb számban van jelen a bolygón. Szüleik elmondása szerint boldogok, elragadók és megbocsátók.

Az új megváltók e generációja – mostanában töltik be az 5. életévüket – messze nem olyanok, mint az emberi faj legnagyobb részét kitev? emberek, vagy akár az indigók. Igen fejlett spirituális képességekkel, esetenként gondolatolvasási tehetséggel rendelkeznek, de kiemelked? az empatikus készségük is, amely gyermekeknél – akiknél még ugye nem alakulhatott ki ilyesmi – különösen szembeötl?. A már említett telepatikus képességek miatt a Kristálygyermekek általában kés?bb kezdenek el beszélni, mint az átlag, mivel igen jól megértik a környezetüket pusztán a kisugárzott érzelmek felfogásával.

Ezek a gyerekek valahogy élénkebbnek, okosabbnak és bölcsebbnek t?nnek. Vonzódnak a bonyolult és komplex technológiákhoz, és könnyedén elsajátítják a használatukat. Szenvedélyesek, fókuszáltak és igen ?szinték az érzéseikkel, vagy bármi mással kapcsolatban. A legfontosabb a számukra az emberi kapcsolatok ápolása, így a szokásosnál is jobban társas lények, igen ragaszkodóak, és könnyen kötnek baráti kapcsolatokat. Ugyanakkor er?s akaratúak, er?s önbecsüléssel rendelkeznek, és gyakran teljesen ellenállnak a tekintélyelv? rendszereknek, nevelési módszereknek, legyen ez a család vagy az iskola. Problémáik vannak az iskolában, gyakran hiperaktívként, vagy autistaként tekintenek rájuk – ennek oka a sokszor igen különös, általuk kitalált történetek, fura rajzaik, illetve esetleges, már említett szótlanságuk -, amely óriási és végzetes tévedés lehet, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a téves diagnózis következtében alkalmazott gyógyszeres kezelés sokszor valóban kiöli ezekb?l az egyedi gyermekekb?l mindent, ami megkülönbözteti ?ket a többiekt?l.

Néhányan azt állítják, hogy ez az egész téma csak elfogult szül?k képzelgése, ám a tények ellentmondani látszanak ezen, módfelett szkeptikus feltevésnek. Hiszen még olyan háztartásokban is, ahol nem merül fel vallási vagy spirituális téma, a Kristálygyerekek minden esetben mélyreható és ezoterikus témákról kezdenek beszélgetést megdöbbent szüleikkel. Néha, kiemelked? érdekl?désüknek köszönhet?en a szüleikt?l tanulnak meg jó néhány feltevést az angyalokról, Istenr?l, bizonyos szertartásokról, imákról és ehhez hasonló, igen vallásos témájú dolgokról. Azonban léteznek Kristálygyerekek, akik igen gyakran veleszületett tudással rendelkeznek, például a spiritualitásról. Egész világos, hogy rá vannak hangolva az isteni dolgokra, ez a rendkívüli csemeték korai rajzain is jól meglátszik, hiszen mindegyikük biblikus témákat elevenít meg, angyalokkal, mennyországgal, csodálatos, békés tájakkal ábrázolva.

Az ezotéria legjelesebb szakért?i közül egyre többen figyelnek fel az új, különleges generációra, amely állításuk szerint a szellemi evolúció legújabb produktuma, az emberiség jöv?jének záloga. Minek tudható be ez az egyre inkább terjed?, egyre er?sebb hit a most még csupán gyermeki létüket tölt? Kristálygyermekekben?

Képzel?erejük hatalmas, er?s akaratúak, jó humorúak, okosak és kreatívak. Ezek igen bíztató és meggy?z? tulajdonságok?