Home Cikkek A kelta életfa

A kelta életfa

0

Az életfa a korai kelta spiritualizmus nagy fontossággal bíró, központi része volt. A kelták számára a fa az életfenntartás alapvető forrása volt: ételt adott, menedéket nyújtott, valamint üzemanyagot szolgáltatott a főzéshez és a fűtéshez. A fák nélkül az élet különösen nehéz lett volna. A szent fák anyagának mágikus tulajdonságai voltak, amelyek a kelta (ogam) ábécében tükröződnek, ahol minden egyes betű valamelyik szent fát ábrázolja. A modern ogam jóslás azon alapul, hogy a kelták mikre használták ezeket a szent fákat, és mekkora fontosságot tulajdonítottak nekik.

Mire szolgáltak a fák?

Egyes fák ételt adtak, másokat fegyverkészítéshez használtak fel, megint más fák, pedig a tündérek vagy az istenek számára szentek voltak.

keltafa_0101

A kelta teremtéstörténetek szerint a fák voltak az emberiség ősei, a bölcsesség öreg hordozói ? ők alkották meg a naptárat és az ábécét, valamint átjárókként szolgáltak az istenek birodalmába.Maori A druidák és más kelta népek sámánisztikus hite is a természetfeletti világgal hozta kapcsolatba a fákat. A fák olyan élőlények voltak, amelyek kapcsolatot teremtettek a szellemek és az ősök világával, és átjárók voltak más világokba.

Minden fa közül a tölgyfa volt a legszentebb, amely az axis mundi-t, a világ középpontját vagy tengelyét képviselte. A tölgyfa kelta nevéből (daur) származik az angol ?door? (ajtó) szó, mivel a tölgyfa gyökere a másvilágba, a tündérek világába vezető kapu volt.

A ?tölgyfabölcsek?

A kelta papi réteg, a druidák neve két kelta szóból, a tölgyfá-ból és a bölcs-ből tevődik össze. A druidák tehát ?tölgyfabölcsek? voltak, ami azt jelenti, hogy értettek a famágiához és őrizték a másvilágba vezető átjárók kapuit. Maori Habár a régi idők druidái már régen az idő ködébe vesztek, a kelta mitológiának és folklórnak továbbra is fontos része a fák tana. Számtalan ír legenda középpontjában a fák állnak.

Titkos segítség

Az egyik szerint, ha valaki egy bizonyos fa tövében elalszik, akkor a tündérek birodalmában fog ébredni. Az istenek kelta mítoszaiban a fák őrzik a titkos forrásokat, gyógyítanak, menedéket nyújtanak, és bölcsességet adnak. A fák üzeneteket közvetíttek a másik birodalomba, és áldásokat osztottak. Mind a mai napig lehet olyan fákat látni Írországban, amelyekre szalagokat aggattak, valamint olyan üzeneteket, amelyekben szívességet, szerelmet, gyógyítást vagy gazdagságot kérnek. Maori Az elterjedtebb nevükön kelta csomóknak nevezett egymásba fonódó alakok szent fákat és növényeket, valamint az erdő szent állatait ábrázolják. A zöld ember (vagy levélisten) a természet ura, az erdő és a vadászat szelleme, és levelek vagy nyíló indák formájában ábrázolják.

Látogatók