Home Cikkek A kitelepítés már megkezdődött…

A kitelepítés már megkezdődött…

568
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 9 percig tart

Az elmúlt 100 év alatt alaposan megismerhettük a földönkívülieket, kiismerhettük tevékenységüket, megtapasztalhattuk módszereiket, amelyek mögött felsejlik egy cél: A Föld megmentésére irányuló kozmikus program.

Földönkívüliek mentik meg az ellenséget? ? Legalábbis ha jól értelmezzük a jeleket, melyek látogatóink viselkedéséből és a világ eseményeiből kikövetkeztethetők. Nem kétséges, hogy az utóbbi évtizedekben az idegen látogatók alaposan felmérték technikai szintünket.

kitelepites_xapq

A felderítés

A 20. század 40-es, 70-es évei közti nagyszámú UFÓ észlelések során felderítő repüléseket végeztek, üzemeink, gyáraink, erőműveink, katonai bázisaink felett épp úgy, miként figyelemmel kísérték a hadszíntereket és a háborús konfliktusok helyszíneit is. Felmérték az emberiség erejét, tudását Földön, vízen, levegőben, de még a víz alatt és a világűrben is.

Mind ez annyira tudatosnak, szisztematikusnak tűnt, hogy felkeltette a nagyhatalmak érdeklődését, amelyek minden téren így elkezdték ellenőrizni hívatlan vendégeinket. Miközben tanácstalanságuk, tehetetlenségük leplezésére mindent megtettek, hogy a földönkívüli eseményeket a lehető legnagyobb titokban tartsák és a nyilvánosságra került, kisebb nagyobb jelentőségű UFÓ eseteket elbagatellizálják. Nem kétséges, hogy egyfajta hidegháborúban állunk a földönkívüliekkel. Sőt még az sem tűnik lehetetlenségnek, hogy a két nagyhatalom, a nyugat és a kelet tömbje között fennálló hidegháború is csak egyfajta álca volt, amelynek felszíne alatt igyekeztünk megállapítani, hogy az idegenek veszélyt jelentenek-e ránk, vagy sem.

Nyílván a földönkívülieknek is hasonló volt a céljuk, de hamarosan kiderült számukra, hogy technikai, katonai értelemben fényévekkel megelőznek bennünket. Ekkor már nyíltabban is megmutatkozhattak és megkezdték feltérképezni a földi flórát és faunát: felmérték bolygónk bioszféráját növényektől az állatvilágon át egészen az emberekig.

A feltérképezés

Nyílván baktériumokat és más mikroszkopikus sem hagyták figyelmen kívül, de mindenekfelett az ember, az intelligens ember kelltette fel a figyelmüket. Eleinte nem igazán értettük céljaikat. Ráadásul sokakat megzavart, hogy a ?földönkívüli programban?több kozmikus faj egyedei is részt vettek. Hogy összehangolt volt-e mind ez vagy sem, ma már nehéz lenne eldöntenünk, de a különböző egyedek fajai láthatóan más és más feladatot hajtottak végre. Akadnak közöttük küldöttek, hírvivők, felderítők, üzenetközvetítők, figyelmeztetők és még kitudja hány- általunk talán fel sem ismert- kozmikus faj egyedei, akik mind-mind más és más feladatot hajtottak végre, amelynek során feltérképezték bolygónk élővilágát és az embert. Ha jól megfigyeljük a földönkívüliekkel kapcsolatos beszámolókat, rájövünk, hogy megtaláljuk az idegenek között a káposztaföldeken, ültetvényeken, kukoricásokban felbukkanó kis termetű botanikusokat, az eltérítéseket végrehajtó kis szürkéket, vagy az orvosi-genetikai vizsgálatokat végző magas szürkéket, esetleg hibrideket, valamint az állatcsonkításokért felelős fekete alakokat, vagy épp a kozmikus üzeneteket hozó magas szőkéket, akiket segített emberi külsejük, hogy bátrabban képjenek közvetlenül is kapcsolatba a föld lakókkal.

A figyelmeztetés

SzürkeAz idegenek kiválasztottak, kontaktok révén próbálták megértetni velünk önpusztító végzetünket. Nyilván sikerrel, hiszen ha belegondolunk, mára megszűntek a nukleáris kísérletek, csökkentettük a Föld üvegház hatását kiváltó ózon- és füst kibocsátásunkat. Az általunk megcsapolt földi kőolaj-és gázkészlet helyett ma már egyre többet hallunk a tiszta energiafajták (szélenergia, napenergia, geotermikus energia stb. ?) jelentőségéről és ma már mindenki a tudatos környezetvédelemről beszél. Nem állítom, hogy mind ez a földönkívüliek figyelmeztetésének köszönhetők, de minden esetre nagyon furcsa egybeesés, hogy a kontaktok által tolmácsolt figyelmeztetések mind megvalósulni látszanak.
Ráadásul, amint ez megtörtént, úgy látszik nem volt már szükség az üzenet közvetítőkre.

Eltűntek a kontaktok, kiválasztottak és ma már csak a nyomdokaikban megjelenő New Age mozgalmak ezoterikus híveivel találkozhatunk, akik nem állnak kapcsolatban a földönkívüliekkel, de tovább hirdetik azok tanait.

szurke_xpq

A felismerés

A 80-as években azonban rémisztő jelenség ütötte fel a fejét Az eltérítések 20 év alatt emberek százezreit érintették világszerte. S bár pszichológusok, tudósok próbálták megfejteni a rejtélyt, nem jártak sikerrel. Még az alvás paralízisnek nevezett szindróma sem nyújtott magyarázatot, hiszen legfeljebb csak a hálószobai eltérítésekre volt alkalmazható. Már pedig ezek az eltérítéseknek csak kis hányadát tették ki. Ráadásul, ha igaz lenne az állítás, hogy az alvás közbeni biológiai, neurológiai folyamatok és az álmaink lennének a földönkívüli látogatók felismeréséért felelősek, akkor ezekről az élményekről korábban miért nem hallhattunk?. Miért csak a nyolcvanas években bukkantak fel olyan anyag számban? Nyílván azért, mer ekkor valódi eltérítések zajlottak. Ráadásul a többségük a szabadban, ország úton történt, és az eltérítettek nagy százaléka mai napig nincs tisztában azzal, hogy a földönkívüliek orvosi, genetikai vizsgálatokat végeztek rajtuk, sőt esetleg még valamilyen poszthipnotikus utasítást is elküldhettek a fejükben, vagy épp valamilyen módon ?letöltötték? az emlékképeiket, ismeretanyagukat. Az idegenek nyílván felmérték, megismerték az emberi fajt. Begyűjtötték génállományunkat, miközben az eltérítetteknek csak a homályos, zavaros emlékképek maradtak. Vagy még annyi sem, és legfeljebb csak az elveszett idő zavarta a kísérlet alanyait. Mert, hogy kísérlet volt mindez, az nem kétséges.

Miért volt szüksége minderre azoknak a földönkívüli fajoknak, akik e nagyszabású – közel 60 éve tartó – programban részt vettek? Nyílván minden kozmikus faj számára hatalmas kockázattal jár egy idegen, újonnan felfedezett lakott bolygó felderítése, megismerése. Akadtak balesetek, sőt háborús összetűzések is. Mivel nem igázták le bolygónkat, egyértelmű, hogy ilyen kockázatot csak azok vállalnak, akik planétánk és élővilágának megmentésére vállalkoznak.

KitelepítésMindez nem különbözik tehát attól, amit mi emberek is teszünk, amikor rezervátumokba merészkedünk, vagy lemerülünk az óceánok mélyére az ott élő teremtményeket megismerjük, és ha rádöbbenünk, hogy némelyik lény a kihalás szélére került, bizony mindent megteszünk annak érdekében, hogy megmentsük azt a bizonyos fajt a biztos pusztulástól. S mind eközben vállaljuk a kockázatot. Vállaljuk, hogy baleset érhet bennünket, vagy épp az ott élő teremtmények valamelyike nem nézi jó szemmel jelenlétünket, és nekünk támad. Ugyan ez a helyzet a földönkívüliekkel is. Csak most mi vagyunk a rezervátumban, minket fenyeget a pusztulás sötét réme. De nem kell aggódnunk. Ha az eseményeket nyomon követjük, azt tapasztalhatjuk, hogy az eltérítések száma az elmúlt évtizedben drasztikusan lecsökkent, sőt az utóbbi pár évben világszerte szinte alig hallani ilyen beszámolóról. Nyilván véget ért az emberiség feltérképezésének programja.

A fennmaradás

Talán már az emberi faj fennmaradását biztosító, genetikailag alkalmas ember csoportok, egyének, közösségek is kiválasztásra kerültek. Na persze nem 144,000-en miként azt sokan hirdetik. Talán milliókról kell beszélnünk, akiknek DNS mintája valahol ott nyugszik egy csillagközi űrhajóban saját tudatának, emlékképeinek, ismeretanyagának. Milyen humánus is ez a módszer? Úgy telepítenek ki minket, hogy közben itt maradunk. Csupán másolatainkat mentik meg. Persze ahhoz, hogy a DNS-ből, a genetikai és tudásanyagból egyszer újra teljes értékű emberek születhessenek, szükség lesz egy olyan planétára, amely megfelelő életteret biztosít a földi növények és természetesen az emberek számára.

Na és persze szükség lesz olyan emberekre is, akik önszántukból, vagy akaratuk ellenére elragadhatók a Föld felszínéről. A nyomtalan eltűnések és az UFÓ esetek közötti összefüggések abban az irányban mutatnak, hogy bizonyos számú emberi alany nélkülözhetetlen a program végrehajtásához.

Hívjuk mindezt akár kozmikus Noé bárkájának. Új Föld Programnak vagy az idegenek galaxisunkat behálózó terraformálási projektjének, úgy tűnik, a kitelepítés már megkezdődött.

S hogy, mi történik a kiválasztottakkal, az emberiség túlélőivel? Nyílván új életet kezdenek majd egy új bolygón, amelyet az idők során benépesítenek, és lassan elfelejtik, vagy ha nem, úgy- miként az Atlantisz esetében is történt- csak ősi, homályos legendákban marad majd fent, hogy hajdanán létezett az univerzumban egy csodálatos Föld nevű bolygó.

Hihetetlen Magazin