Home A múlt rejtélyei A lehetetlen kívánságok teljesít?je

A lehetetlen kívánságok teljesít?je

0

Szent Rita a lehetetlennek t?n? kívánságok beteljesít?je. Szüleinek éveken át tartó imádsága után születését égi hang jelezte, azt kérvén, hogy nevezzék ?t Ritának, vagyis igazgyöngynek.

Casciai Szent Rita (1381-1447), a lehetetlennek t?n? kívánságok beteljesít?je, “Umbria gyöngye”, Olaszország egyik legismertebb szentje, Roccaporenában született. Szüleinek éveken át tartó imádsága után születését égi hang jelezte. Azt kérte, hogy nevezzék a kislányt Ritának, vagyis igazgyöngynek.

Már gyermekkorában csodás jelek kísérték. Rita arcát csecsem?korában méhek lepték el, de egyetlen egy sem szúrta meg. Ritában már igen korán, ötévesen felébredt a vágy, hogy együtt szenvedhessen Krisztussal. Szerény körülmények között, szeretetteljes légkörben n?tt fel, és igazi vallásos nevelésben részesült. Szülei egy helybéli zsoldos katonához adták férjhez. Rita, bár Krisztus menyasszonyaként képzelte el a jöv?jét, hamar belátta, hogy az Úrnak másféle szándékai vannak vele. Házasságuk alatt férjéb?l el?tört durva, hatalmaskodó természete. A szelíd Ritát verte, szidalmazta, és dorbézoló, er?szakos életet élt. Rita rendelkezett azzal a képességgel, hogy szüntelen példamutatásával alakítsa a környezetében él? durva és önz? embereket. Férjét?l mindent elt?rt, és titkon úgy élt, mint egy apáca: imádkozott, böjtölt, áldozatokat vállalt, és segített, ahol csak lehetett. Példamutató élete, szelídsége, kedvessége láttán férje teljesen megváltozott, és jó útra tért. Ezt követ?en Ritát sorozatos sorscsapások érték: meghaltak a szülei, majd megölték a férjét. Ikerfiai apjuk gyilkosa ellen vérbosszút fogadtak. Rita folyamatos imádsággal könyörgött azért, hogy gyermekei elkerüljék sötét sorsukat, és hogy az egymással háborúban álló két nagy család kibéküljön egymással. Ezt követ?en a fiúk, megbékélve Istennel, megbetegedtek és miután megtértek, váratlanul meghaltak, a családok pedig meglep? módon kibékültek egymással.

Amikor Rita egyedül maradt, vagyonát szétosztotta, és szeretett volna belépni az Ágoston-rendiek közé apácának. Bár nem akarták jóváhagyni azt, hogy felvételt nyerjen a rendbe, a számtalan csodás esemény hatására ez mégis megtörténhetett. Titokzatos módon, a zárt ajtók ellenére, a kulcsokat ?rz? rendf?nök megdöbbenésére, Rita a kolostoron belül találta magát, s?t hirtelen maguktól szólaltak meg a harangok, és kizöldült egy elszáradtnak hitt sz?l?t? is. Fogadalomtételének éjjelén álmában egy égig ér? létrát látott, amelynek tetején Krisztus állt, majd intett, hogy Rita fokról fokra jöjjön egyre feljebb. Ezt követ?en negyven éven át élte a zárdában önfeláldozó életét. Szüntelenül mások helyett vezekelt, ápolta a betegeket, és minden rászorulónak küldött melegséget és fényt. Miután hosszú ideje kérte az Urat, hogy Krisztus szenvedéseiben részesülhessen, szaggató fejfájás kezdte gyötörni, és homlokán Krisztus töviskoronájának sebei jelentek meg. E sebek tizenöt éven át véreztek, és Ritát mennyei magasságokba emelték.

A ránk maradt források szerint leírhatatlan, magnetikus er? hatotta át: Krisztus ereje, amely számtalan csodában is megnyilvánult. A stigmák megjelenése után apácatársaitól elkülönítették, és hosszú id?n át iszonyatos szenvedéseket élt át. Kínjait mégis örömmel viselte, és Krisztusnak ajánlotta, hiszen imái rendszeresen meghallgatásra találtak.Úgy tartják, hogy semmi sem lehetetlen a számára, ezért is nevezik ?t a lehetetlen kívánságok beteljesít?jének. Közbenjárására megszállottak és betegek gyógyultak meg. A halála el?tti hónapokban a napi tápláléka egy korty víz volt és a szentelt ostya szent áldozásnál. Egy téli, havas napon unokatestvérét?l rózsát kért, aki csodás módon egy illatos, fehér rózsaszállal tért vissza. 1447. május 22-én Casciában, a Mária Magdolna kolostorban halt meg. Elhunytakor a harangok zúgását nagy tömeg hallotta, bár a harangot senki sem húzta meg. Testét soha nem temették el, mert nem érte romlás. Sértetlenül került ki abból a t?zvészb?l is, amelyben koporsója porig égett. Épen maradt testét a Casciai Szent Rita templomban ?rzik. Ravatalánál csodás testi és lelki gyógyulások következnek be mind a mai napig. Szent Rita közbenjárását lehetetlennek t?n? esetekben emberek milliói kérik.