Home Cikkek A mágia fellegvára

A mágia fellegvára

0

Sokan tettek már kísérletet már arra, hogy felfedjék a Mágia Fellegvárának, Egyiptomnak a rejtélyeit. A teóriák sorjáznak, de alapjuk inkább spekuláció, egyéni konstrukciók, mintsem meggyőző bizonyíték. Kik, mikor, miért és hogyan alapították meg ezt a több ezer éven át virágzó, pompázatos birodalmat? Kik voltak a rejtélyes félistenek és milyen nyomokat hagytak hátra az utókornak? Mikor térnek legközelebb vissza a Földre? Erre igyekszünk választ keresni.

Nolem ? Ez a Föld spirituális neve a galaktika egyik legelterjedtebb nyelvén. Számos civilizáció és kultúra vette kezdetét itt. Legtöbbjüket nem ismeri a mai ember, mert a történelemkönyvek nem adnak hírt róluk. Hogyan is adhatnának, hiszen nem spirituális nyomvonalat követ az emberiség mai kolóniája és tisztességben megőszült akadémikusaink dogmatizmusa.

szfinx

Ezzel szemben az örökérvényű spirituális hamisítatlan adatbankjában, a mai emberiség csupán egy szösszenetnyi történet, egy röpke epizód Föld-Anyánk históriájában. Az Akasha Krónika szerint állítólag az emberiséget megelőzően több száz lénycsoport indult itt el a fejlődés rögös ösvényén, a lelki evolúció létráján.

Az Atlantisziak, a lemúri, a mú, vagy éppen a zanteoni kultúra, hogy csak néhányat említsünk, mind-mind itt indult el és generációi eme planétán nevelkedtek több tízezer éven át. Most ne menjünk bele, hogy az ősemberek archeológiai maradványaival mi a helyzet. Legyen annyi elég, hogy a Föld olykor hasonlított laboratóriumhoz, mint élettérhez, s nem minden faj sorsa teljesedett ki.

egyiptom_hatshepsut_temple

Egyiptom egy álomból született. A nagy álmodó egyszer ?állítólag tévedésből? érkezett a Nolemre. Ugyan is ő egy féregjáraton utazó félisten volt, aki valamilyen rejtélyes oknál fogva itt kötött, azaz lépett ki a téralagútból. Neki megtetszett a Föld. Látta, hogy egy csodálatosan virágzó magas kultúra él a bolygón ? ők voltak az atlantisziak. Tudta, hogy ennek a kultúrának a napjai meg vannak számlálva, s hamarosan eltávoznak innen. Így Föld hamarosan megüresedik.

Többször leszületett Atlantiszban és magába szívta e kultúra minden tudását és bölcsességét. Majd várt. Miután Atlantisz végzete bekövetkezett, kiválasztotta a Nílus-völgyét, ami termékeny talajával és ősi, tiszta erőteljes kisugárzásával alkalmasnak bizonyult az egyiptomi tőkultúra kialakítására. Ezt a félistent nevezték Thotnak.

Thot összefogott néhány másik félistennel és megállapodott velük arról, hogy egy olyan civilizációt hoznak létre, amely párját ritkítja majd az Univerzumban. Ezen isteni terven kezdtek el munkálkodni.

egyiptom_luxor

Thot csalafinta volt, ugyan is a mérhetetlen transzcendens tudást nem egyetlen helyre telepítette, hanem szétszórta, s ezzel az oszt meg és uralkodj elv alapján maga kezébe tartotta a szálakat. Az energiákat teljesen félreeső helyekre telepítette, míg a tudás eltárolására titkos városokat hozott létre. Ez utóbbiak valódi kozmikus könyvtárakká váltak, ahol több mint 20 ezer éven át tanultak a Neofiták, vagyis a beavatottak és az adeptusok, a kiválasztottak.

Ezeken a szent helyeken orákulumukat (jelentése: ókori jóshely) emeltek és az egy istenségek földi képviselői itt nyilatkoztatták ki azokat a tanításokat és utasításokat, melyeket a hallhatatlanok közölni kívántak a halandókkal. A szentséges erőterek fejlesztő erőit használták lelkük épülésére a kiválasztottak. Mivel a hatalmas tudás egyes részeit más és más helyeken őrizték meg, az istenségeket különféle formában és módon imádták. Így előfordult, hogy Thotot egyes helyeken, például Hermopoliszba (Thot, a tudomány és művészet istenének városa) teremtő istenként tisztelték, míg máshol holdistenként híresült el. (Egyiptomi Hold isten még a sólyom fejű Honszu vagy Khonszu is?)

A titkos tudások java részét a templomok őrizték meg az utókor számára. Minden templomegyfajta kozmikus számítógép volt. Vagyis a látó főpapok, az istenkövetek és maguk a félistenek valóban komputerként használták azokat. A templom nem ugyan is elsősorban fizikai építmény volt, hanem sokkal inkább a Föld egy kiemelt, neuralgikuspontjára épített erőközpont. A titok nem a falakra, hanem szó szerint az energiákban lettek kódolva. Minthogy az átlaglelkeknek még képességük sem volt ezeket érzékelni, így biztosított volt, hogy avatatlan kezekbe ne kerüljenek. Egyiptom féltve őrzött enigmái. Másfelől pedig a kódolt erőtereket a fél képzett vagy öntelt mágusok sem tudták megnyitni, igaz, sokan próbálkoztak és próbálkoznak vele ma is. A szellemi Vezetők előre látták kultúrájukra leselkedő veszélyeket, ezért szándékosan beépítettek a rendszerükbe bizonyos csapdákat és titkos kulcsokat. Ezáltal Egyiptom bármikor működtethető, de csak is azok számára, akik rendelkeznek a megfelelő ?jogosítványokkal?.

egyiptom_37834

Jóllehet, ezek a nyomok nem fizikailag nyilvánulhatnak meg, sőt Egyiptom templomai ma inkább hasonlítanak egy romhalmazra,mint okkult palotákra, ennek dacára a tudás és energia bázisai sértetlenek.

A félistenek különböző kultuszközpontokat hoztak létre. Minden egyes minisztériumiskolában komoly képzés folyt. A papságon keresztül irányították Egyiptom életét. A papság egyik része az elit-titkos rendeket alkotta, melyekről az egyszerű tudatszintű nép mit sem sejtett. A legismertebb fő központok az alábbiak voltak: Héliopolisz ? a Napisten városa, mely ma nagyrészt a föld alatt pihen, gyakorlatilag ráépült a mai főváros, Kairó. A második központ Luxor volt, ahová hatalmas mennyiségű atlantiszi tudáskerült. Később Karnak vált központtá, ahol szintén a Napisten papságának, a Szem papságnak az energiái domináltak. De korábbi korokban Hermopolisz (Thot isten városa), Abüdosz (ozirisz központja) és Dendera (Hator istennő) székhelye játszott kiemelt szerepet.

Az Egyiptom hanyatlása utáni évezredekben ezeket a minisztériumiskolákat keresték félévezredeken keresztül a kiválasztottak, hogy az ott hagyott maradvány energiákból betöltekezzenek. Ezen magas rangú lelkek egyike volt Mózes, de említhetném Jézust is, aki állítólag szintén sorra járta a Nílus-menti szent helyeket és oda többször is visszazarándokolt.

Minden jel szerint 2012. december 21.-én véget ér egy nagy kozmikus ciklus az emberiség életében. Ez sokak szerint azt is maga után vonja, hogy e dátum környékén várható a félistenek és hozzájuk tartozó isteni lények visszatérése a Földre. Jórészük lehet már most leszületett emberi testben, és valahol talán a világ egyik félreeső helyén már most járják az ébredés útját, vagy ismeretlen technika révén ? akár általunk még ismeretlen géntechnika ? születtek meg, jelennek meg újra. Lassan és titokban sokan már készülődnek közülük arra, hogy megvilágosodott mesterként beteljesítsék feladatukat. Állítólag nem mindenki tér vissza, de olyan nagy nevek, mint Amon Ré, Thot, Széth, Apofisz, Hathor, Ízisz, visszaszületnek a Földre.

Céljuk nem kevesebb, mint újjá éleszteni a csodát, Egyiptomot. Szurkoljunk nekik, hiszen az ő jelenlétük garancia arra, hogy a világváltás megtörténik. S bízzunk benne, hogy a félistenek újbóli uralma az emberiséget egy jobb, békésebb és harmonikusabb korszakba vezetik át.

Ahol ma sivatag található (ez nem kevesebb, mint Egyiptom 90%-a), ott egykoron burjánzott a növényzet és pompázatos városok tarkították a tájat. Piramisok, obeliszkek és egy sor mára lerombolt épület borította azt a vidéket, ahol ma a hőség és a szárazság az úr. Ezeket a templomokat és földalatti városokat máig nem fedezték fel a lelkes kalandorok és az egykori sírrablók ivadékai. Ezeken a megközelíthetetlen helyeken pihennek Egyiptom valós kincsei.

Végül is Egyiptomot megsemmisítették, de közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy látványosan eltüntették a föld színéről. Merthogy Egyiptomnak nincs elveszett értéke! Egy részét elsüllyesztették a homok alá, egy másik részét elnyelték a tenger habjai, a mozdítható mágikus eszközöket más tájakra és a mai napig kiválasztott csoportok, titkos társaságok vigyáznak rájuk. Az, hogy Egyiptom virágait letépték, sorsszerű folyamat eredménye, de mind ezzel együtt nem sikerült megkaparintaniuk a méltatlankodóknak a mágia fellegvárának legnagyobb kulcsait.

Egyiptomot nem egyetlen terv alapján építették fel, hanem több hullámban érte el a birodalmi szintet. Az Ősi Építők már akkor megvetették lábukat ezen a területen, amikor még Egyiptom gondolata még nem is létezett. A rejtélyes Szfinxet, ezt az oroszlán testű, emberfejű lényt nem Thot emeltette, hanem már jóval korábban ott állt, egy sokkal ősibb okkal, mint maga Egyiptom.

A Nílus-menti területeken és azoktól távol is, az inkább kontinentális, mint sivatagos éghajlat miatt csodálatos városokat emeltek. Ebben a folyamatban felsőbb rendű lények adták a terveket és a tudást, melyek segítségével képesek voltak tető aláhozni a Földön valaha létezett legfejlettebb kultúrát. Angyalok, fénytestű mesterek és sokan mások bábáskodtak a születő csoda világrajövetelénél, s munkájuk gyümölcse elvitathatatlanul fenséges lett. Kár, hogy az eredeti történelmet ma nem lehet mindenki számára hozzáférhetővé tenni.

http://latogatok.hu/news.php?extend.2333.9