Home Cikkek A Magyar UFO Kutatási Központ által is használt jelzések

A Magyar UFO Kutatási Központ által is használt jelzések

734
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 6 percig tart

U.F.O. angol rövidítés jelentése: Unidentified Flying Object. Magyarul: A.R.T. (de ezt nem használjuk) Azonosítatlan Repülő Tárgy.

Megfogalmazása:

Bármely repülő tárgy, amely teljesítménye, aerodinamikai jellemzői vagy szokatlan jegyei alapján nem egyezik meg a jelenleg ismeretes repülőgépek vagy űrrakéták egyetlen típusával sem, vagy amit nem lehet semmilyen az ember számára ismert tárgyként azonosítani.

? US Air Force 200-2 ?

Tehát nem minden U.F.O. -azonosítatlan repülő tárgy- lehet földönkívüli eredetű. A kifejezést akkor használjuk csak, ha számunkra nem beazonosítható a látott dolog!

Osztályozások:

Találkozás: Az ember szembesülése nem emberi civilizáció valamely megnyilvánulásával.

Első típusú találkozások (CE-1): Egy UFO-t 150 méteres távolságig észlelnek, az nem hagy hátra sem nyomot, és nem teszi ki utasait.

Második típusú találkozások (CE-2): Egy UFO világos nyomokat hagy hátra, mint égési és sugárzási nyomokat, nyomokat a talajon és növényeken.

Harmadik típusú találkozások (CE-3): Az objektum utasait megfigyelik

Negyedik típusú találkozások (CE-4): A tanúk azt állítják, hogy egy UFO fedélzetén eltérítették őket.

Ötödik típusú találkozások (CE-5): Közvetlen fizikai kapcsolat, direkt emberi kezdeményezésre ? emberek által kezdeményezett kapcsolatfelvétel.

Nulladik típusú találkozások (CE-0): A fentiek mintájára bevezethető kategória, az ember önmaga ismeretlen képességeivel való szembesülését értjük alatta.

Humanoid-adat (HUMDAT) Projekt:

Az eltérítéses esetbeszámolók alapján a következő ALIEN -típusok (röviden: AT) adódnak a tanuk elmondása alapján:

ALIEN -típusok AT-01: Kicsi lény, a legkülönbözőbb adottságokkal, 1,50 m magas

ALIEN -típusok AT-02: Lény, aki külső megjelenésében sem különbözik az embertől.

ALIEN -típusok AT-03: Emberszerű teremtmények, melyek az embert?l csak néhány pontban különböznek.

ALIEN -típusok AT-04: Óriási UFO utasok, szemtanuk becslése alapján nagyobb, mint 2,5 m.

ALIEN -típusok AT-05: Jeti-szerű, állatszerű kreatúrák az UFO-kban, vagy körülöttük.

ALIEN -típusok AT-06: Élettelenek, technikainak tűnő idegenek, akik egyik AT csoportba sem rendelhetőek be, teljesen idegenszerűek és csak egyszer írták le őket.

ALIEN -típusok AT-07: Idegenek akiket nem lehet semmilyen AT csoportba besorolni és csak egyszer látták őket.

ALIEN -típusok AT-08: UFO-legénységek, amik fizikai adottságokban különböznek egymástól.

ALIEN -típusok AT-09: Szellemnek ható entitások, amelyek leginkább kísértet jelenséggel hasonlíthatók össze.

ALIEN -típusok AT-10: Elégtelen adat a lény megjelenéséről.

ALIEN-Sceranio: Négy különböző alapeset van, amelyekben idegenszerű lényekkel való találkozások történnek. A HUMDAT-nál ezeket a következőképpen jelölik: ALIEN-Sceranio (röviden: AS)

ALIEN-Sceranio (AS-1): Egy UFO közvetlen közelében, illetőleg annak belsejében lényeket figyeltek meg.

ALIEN-Sceranio (AS-2): Idegenszerű lényeket figyeltek meg, akiknek környezetében nem volt repülő készülék.

ALIEN-Sceranio (AS-3): Idegenszerű lényeket figyeltek meg, akiknek környezetében nem volt repülő készülék.

ALIEN-Sceranio (AS-4): A tanuk lakóhelyiségében idegenszerű lények jelentek meg.

Jelenlét:

Az embernek van olyan képessége, mellyel megérzi a fizikai testet nem öltő lények jelenlétét.

Ufonauta:

Elterjedt kifejezés az idegen űrhajók utasainak megnevezésére a szakirodalomban, az asztronauta kifejezés mintájára.

Szürkék:

A megfigyelések alapján a Földünkre leggyakrabban látogató fizikai testet öltő lények.

Jellemzőik: alig másfél méter magasak, vagy annál is alacsonyabbak, orruk és fülük nem látható, nagy fekete szemük van. A testük vagy az azt szorosan borító overál szürke színéről kapták a nevüket.

Igen magas szintű mentális intelligenciával rendelkeznek, jellemzően gondolatátvitel útján kommunikálnak.
Képesek az ember agyi, főleg mozgatóideg-rendszerének funkcióit befolyásolni.

Érzelmi megnyilvánulásaik szinte nincs.

51-es körzet:

Állítólag ezen az új-mexikói katonai területen őrzik az 1947-ben Roswell mellett lezuhant idegen űrhajó és utasai maradványait, valamint az űrhajó technikai újdonságai alapján történő fejlesztések tesztelése is itt folyik.

A Magyar Televízióban korábban ennek a roswelli esetnek a kapcsán mutattak be egy, a lények egyikének boncolását bemutató, feltehetően félrevezetésnek szánt hamis filmet.

Eltérítés:

A magyar szakirodalom használja ezt a szót a negyedik és ötödik típusú találkozásokra, az ember akaratától függetlenül történésre utalva.

Gabonakör: Pontosabban gabonaábra:

A jelenség egy, gyakran kör, vagy ennél lényegesen bonyolultabb rajzolat a gabonatáblán, oly módon, hogy bizonyos helyeken a gabona sérülésmentesen a talajra fekszik. A jelenség ugyan nagyon látványos, de az ezt okozó hatásmechanizmus képes bármely anyagban, ennél kevésbé látványosan molekuláris szintű változásokat előidézni (térszerkezeti módosulások), melyek elektromágneses és egyéb mezők megváltozásával is együtt járnak; valójában ez a jelenség lényege. Bár szemtanúk láttak már ufót, amint gabonakört hoz létre maga alatt, a jelenség keletkezésének háttere ismeretlen.

Térugrás:

Szemtanúk és videofelvételek tanúsága szerint az ufók képesek a tér egyik pontjáról egy másikra mérhetetlenül rövid idő alatt átkerülni. Feltehetően ezt a közlekedési módot alkalmazzák nagy távolságú űrutazásokra is.

Antigravitációs hajtómű:

A tudomány az anyag sajátosságának tekinti mind a tehetetlenséget, mind a gravitációt, s mindkettő mértékét a tömeggel méri.

Az ufók hihetetlen mértékű gyorsulását mérték nem egyszer radarral is, ami mind a gravitáció, mind a tehetetlenség megszűnését, vagy az ezeket hordozó háromdimenziós térből való kilépést feltételezi.

Erre szolgálna a feltételezett hajtómű.

Biefeld-Brown effektus:

A múlt század 30-as éveiben az USA-ban szabadalmazásra került egy olyan eszköz, amely a fizika számára máig ismeretlen módon volt képes tetszőleges irányba elmozdulni, vagyis irányfüggetlen tolóerőt produkált. Ezt a hatást magyar ufókutatók is igazolták a találmány újraépítésével.