Home Cikkek A Magyar UFO Kutatási Központ által is használt jelzések

A Magyar UFO Kutatási Központ által is használt jelzések

359
0
U.F.O.
angol rövidítés jelentése: Unidentified Flying Object.
Magyarul: A.R.T. (de ezt nem használjuk) Azonosítatlan Repül? Tárgy.
Megfogalmazása:Bármely repül? tárgy, amely teljesítménye, aerodinamikai jellemz?i vagy szokatlan jegyei alapján nem egyezik meg a jelenleg ismeretes repül?gépek vagy ?rrakéták egyetlen típusával sem, vagy amit nem lehet semmilyen az ember számára ismert tárgyként azonosítani – US Air Force 200-2 -. Tehát nem minden U.F.O. – azonosítatlan repül? tárgy – lehet földönkívüli eredet?. A kifejezést akkor használjuk csak, ha számunkra nem beazonosítható a látott dolog!

Osztályozások:
Találkozás: Az ember szembesülése nem emberi civilizáció valamely megnyilvánulásával.
Els? típusú találkozások (CE-1): Egy UFO-t 150 méteres távolságig észlelnek, az nem hagy hátra sem nyomot, és nem teszi ki utasait.
Második típusú találkozások (CE-2): Egy UFO világos nyomokat hagy hátra, mint égési és sugárzási nyomokat, nyomokat a talajon és növényeken.
Harmadik típusú találkozások (CE-3): Az objektum utasait megfigyelik
Negyedik típusú találkozások (CE-4): A tanúk azt állítják, hogy egy UFO fedélzetén eltérítették ?ket.
Ötödik típusú találkozások (CE-5): Közvetlen fizikai kapcsolat, direkt emberi kezdeményezésre – emberek által kezdeményezett kapcsolatfelvétel.
Nulladik típusú találkozások (CE-0): A fentiek mintájára bevezethetõ kategória, az ember önmaga ismeretlen képességeivel való szembesülését értjük alatta.
Humanoid – adat (HUMDAT) Projekt: Az eltérítéses esetbeszámolók alapján a következ? Alien – típusok (röviden: AT) adódnak a tanuk elmondása alapján:
Alien típusok:AT-01:

Kicsi lény, a legkülönböz?bb adottságokkal, 1,50 m magas

 
AT-02: Lény, aki küls? megjelenésében sem különbözik az embert?l.
 
AT-03: Emberszerû teremtmények, melyek az embert?l csak néhány pontban különböznek.
AT-04: Óriási UFO utasok, szemtanuk becslése alapján nagyobb, mint 2,5 m.
AT-05: Jeti-szer?, állatszer? kreatúrák az UFO-kban, vagy körülöttük.

AT-06: Élettelenek, technikainak t?n? idegenek, akik egyik AT csoportba sem rendelhet?ek be, teljesen idegenszer?ek és csak egyszer írták le ?ket.

AT-07: Idegenek akiket nem lehet semmilyen AT csoportba besorolni és csak egyszer látták ?ket.
AT-08: UFO-legénységek, amik fizikai adottságokban különböznek egymástól.
AT-09: Szellemnek ható entitások, amelyek leginkább kísértet jelenséggel hasonlíthatók össze.
AT-10: Elégtelen adat a lény megjelenésér?l.

Alien – Sceranio (röviden: AS): Négy különböz? alapeset van, amelyekben idegenszer? lényekkel való találkozások történnek. A HUMDAT-nál ezeket a következ?képpen jelölik:

AS-1: Egy UFO közvetlen közelében, illet?leg annak belsejében lényeket figyeltek meg.

AS-2: Idegenszer? lényeket figyeltek meg, akiknek környezetében nem volt repül? készülék.
AS-3: Idegenszer? lényeket figyeltek meg, akiknek környezetében nem volt repül? készülék.
AS-4: A tanuk lakóhelyiségében idegenszer? lények jelentek meg.
Jelenlét: Az embernek van olyan képessége, mellyel megérzi a fizikai testet nem öltõ lények jelenlétét.
Ufonauta: Elterjedt kifejezés az idegen ûrhajók utasainak megnevezésére a szakirodalomban, az asztronauta kifejezés mintájára.
Szürkék: A megfigyelések alapján a Földünkre leggyakrabban látogató fizikai testet öltõ lények. Jellemzõik: alig másfél méter magasak, vagy annál is alacsonyabbak, orruk és fülük nem látható, nagy fekete szemük van. A testük vagy az azt szorosan borító overáll szürke színérõl kapták a nevüket. Igen magas szintû mentális intelligenciával rendelkeznek, jellemzõen gondolatátvitel útján kommunikálnak. Képesek az ember agyi, fõleg mozgatóideg-rendszerének funkcióit befolyásolni. Érzelmi megnyilvánulásaik szinte nincse
Az 51-es körzet: Állítólag ezen az új-mexikói katonai területen õrzik az 1947-ben Roswell mellett lezuhant idegen ûrhajó és utasai maradványait, valamint az ûrhajó technikai újdonságai alapján történõ fejlesztések tesztelése is itt folyik. A Magyar Televízióban korábban ennek a roswelli esetnek a kapcsán mutattak be egy, a lények egyikének boncolását bemutató, feltehetõen félrevezetésnek szánt hamis filmet.
Eltérítés: A magyar szakirodalom használja ezt a szót a negyedik és ötödik típusú találkozásokra, az ember akaratától függetlenül történésre utalva.
Gabonakör, pontosabban gabonaábra: A jelenség egy, gyakran kör, vagy ennél lényegesen bonyolultabb rajzolat a gabonatáblán, oly módon, hogy bizonyos helyeken a gabona sérülésmentesen a talajra fekszik. A jelenség ugyan nagyon látványos, de az ezt okozó hatásmechanizmus képes bármely anyagban, ennél kevésbé látványosan molekuláris szintû változásokat elõidézni (térszerkezeti módosulások), melyek elektromágneses és egyéb mezõk megváltozásával is együtt járnak; valójában ez a jelenség lényege. Bár szemtanúk láttak már ufót, amint gabonakört hoz létre maga alatt, a jelenség keletkezésének háttere ismeretlen.
Térugrás: Szemtanúk és videofelvételek tanúsága szerint az ufók képesek a tér egyik pontjáról egy másikra mérhetetlenül rövid idõ alatt átkerülni. Feltehetõen ezt a közlekedési módot alkalmazzák nagy távolságú ûrutazásokra is.
Antigravitációs hajtómû: A tudomány az anyag sajátosságának tekinti mind a tehetetlenséget, mind a gravitációt, s mindkettõ mértékét a tömeggel méri. Az ufók hihetetlen mértékû gyorsulását mérték nem egyszer radarral is, ami mind a gravitáció, mind a tehetetlenség megszûnését, vagy az ezeket hordozó háromdimenziós térbõl való kilépést feltételezi. Erre szolgálna a feltételezett hajtómû.
Biefeld-Brown effektus: A múlt század 30-as éveiben az USA-ban szabadalmazásra került egy olyan eszköz, amely a fizika számára máig ismeretlen módon volt képes tetszõleges irányba elmozdulni, vagyis irányfüggetlen tolóerõt produkált. Ezt a hatást magyar ufókutatók is igazolták a találmány újraépítésével.