Home Összeesküvés elméletek A marsi katasztrófa túléloi

A marsi katasztrófa túléloi

0

A NASA és a mögötte álló kormányszervek mindent elkövetnek a Mars halott bolygóként való feltüntetésének érdekében. Folyamatosan hamisítják az ?rszondák felvételeit, félremagyarázzák és meghamisítják a szondák által sugárzott egyéb adatokat. Mindezt abból a megfontolásból, hogy tagadják a marsi élet- és kultúra egykori és mai létezését, holott köztudott, 1923-ban a Marsról vészjelek érkeztek, melyeket Neumann János segítségével fejtettek meg közel húsz évvel kés?bb? A marsi túlél?k jelent?sebb csoportja tartózkodik a Földön, harcolva civilizációjuk megmentéséért, a túlélésért. Bázisuk Új Mexikóban, a Santa Fe Kopasz-hegy alatt található. A sorozat e részében bemutatok egy ide vonatkozó távérzékelési jegyz?könyvet, majd egy elemzést adok err?l és a kapcsolatos jegyzőkönyvekről.

A Monitor lezárt borítékot tart a kezében. A kísérleti alany természetesen megpróbálja kitalálni a helyszínt vagy az eseményt, azonban minél több gyakorlatra tesz szert, annál inkább elmarad ez a próbálkozása, és az információ közvetlen megszerzésére törekszik. A Monitor lediktálja a távérzékelésre felkészült alany számára a szükséges ismereteket. A mátrixok (táblázatok) is készenlétbe kerülnek. Kezdetét veszi a kísérlet.

Id?pont: 1993. október 1l.

Helyszín: a kiképz?központ

Adatszerzés típusa: 4. szint

Célkoordináták: 5664/1821

Az el?z? szintekb?l adódott, hogy a cél valamiképpen egy hegyhez kapcsolódik.

KÍSÉRLETI ALANY ?Barnát és zöldet érzékelek. H?vös, szeles id? van. Süvölt? és zümmög? hangot hallok. Fák illatát érzem. Hm. Valami történik itt.?

MONITOR: OK, használja a 3. szintet.

KA: egy üres lapra felrajzol egy kerek hegyet. A hegy teteje kopár, ám az alacsonyabb részeken fák láthatók. Szél ostromolja a hegy szikláit. Az alany ezután a 4. szintre lép.

?Végigmegyek a mátrixon. Hm. Embereket látok. Fehér embereket. Várom az eseményeket. Látom az emberek ruháit. Újra itt a hegy. Óh! Er?s félelem áradását érzem, zaklatottságot és fájdalmat. Úgy t?nik sok-sok érzelem van jelen itt. Más-más emberek, más-más érzelmek. Valamiféle légi járm?vet érzékelek és izgatott tevékenységet.?

M: ?Elmozdulásra adok utasítást. Készüljön. Ezer lábbal a hegy felett valami bizonyára vehet?.?

KA: Végrehajtja. ?Valamiféle tevékenység folyik. Nagyon gyors tevékenység. Nehéz megállapítani, mi folyik ott.?

1. A Santa Fe közelében található Kopasz-hegy mélye marsiak bázisát rejti.

M: ?OK. Menjen vissza az emberekhez. Mit lát??

KA: ?Újra a tevékenység, de ez alkalommal az emberek mozognak. Ezek az emberek izgatottak. Hm. Elfoglaltak valamiféle tevékenységgel, talán nem a saját tervük alapján. Újra bejött a hegy. Ezek az emberek valamiféle terv alapján dolgoznak, mégsem érzem úgy, hogy ez a saját tervük lenne. Járm?vek. Kb. tíz embert érzékelek.

M: ?Újabb elmozdulás.? Utasítást ad a hegy csúcsára való mozgásra.

KA: ?Gyors, körz? mozgás. Lefelé tart, a hegy felé. Egyfajta spirálos mozgás. Mint a falevélhullás a szélben, vagy a madarak, miközben er?s keresztszélben vitorláznak. Óh! Jobb lenne elemeznem. Egy ET ?rhajót érzékelek. Fényes, fémb?l készült, és melegséget.?

M: ?Tegye félre. 6. szint? felderítés.?

KA: ?Sok- hegyet látok. Legtöbbjük kerek. Körbeveszik azt a hegyet, melyen most vagyok. Egyik oldalán lapos terület található, egy völgy választja el a többi hegyt?l.. Platókat látok keletre, és sok hegyet mindenfelé körülöttem, különösen északra és délre.?

M: ?Újabb elmozdulás. Az objektum belsejében valami bizonyára vehet?.?

KA: ?Tükörszer? itt minden. Fényes és ragyogó. Sok a fény. Meleg van. Valami enyhe cukorszer? illatot érzek. Itt is hallható az a vibráló hang. Hej, ez a dolog mozog!?

M: ?6. szint? felderítés.?

KA: ?Érzékelem, amint ez a dolog egyenesen a hegy belseje felé tart! Keresztül a sziklákon! Mi ez?!?

M: ?Kövesse a rendszert. Csak az adatszerzésre koncentráljon. Mindent írjon le. Menjen a 6. szint mátrixára.?

KA: ?OK. Megvan a hajó. A lények nem azonos típushoz tartoznak. Mindenfelé falak. Berendezések. Valamit sikerül érzékelnem a lények gondolataiból. Ez egy ellátó küldetés. Nem nagy jelent?ség?. Rutinküldetés. A lények emberszer?ek? technikusok. Mindegyikük láthatóan egyenruhát visel.

Most valamiféle barlangban vagy üregben vagyok a hegy belsejében. A hajó landolt a hely közepén. Úgy t?nik ez egy hangár, vagy valami. Nem tudják, hogy itt vagyok. Úgy t?nik, valamiféle fontos folyadékot szállítanak. Megjelenésében meglehet?sen gusztustalan, valami trutymó. Valamilyen biológiai célja lehet. Ez a folyadék fontos a számukra. Konzisztenciája a motorolajhoz hasonló.

Körülnézek. Sok lény dolgozik itt most. Látom, hogy a férfiak fontos munkát végeznek a m?veletek irányítása kapcsán. N?k nem dolgoznak a technikai területen. Úgy t?nik másfajta munkát végeznek. Úgy t?nik kímélik ?ket, és kevésbé fontos munkát végeznek.

Tovább mozgok. Gyerekek vannak itt. Ezek a gyerk?cök betegek, súlyos betegek. A n?k majdnem a pánik állapotában vannak ? borzasztó önmarcangoló érzésük van. Csendesen ülnek, azonban mélyen zaklatottak. Rémültek. Újra a férfiakat figyelem. A berendezkedésük meglehet?sen szexistának t?nik.?

M: ?Tartsunk szünetet. Jegyezze le az id?pontot.?

A szünet után.

KA: ?Nos, itt vagyok a n?kkel a gyerekmeg?rz?ben. Konténereket látok a csecsem?k számára. A gyerekek nem beszélnek. Depressziósak, vagy ki vannak bukva, vagy boldogtalanok. Valami nincs rendben itt. Látok fiatal férfiakat és n?ket. Velük kapcsolatban minden rendben látszik. Nagyon kevesen vannak. Sokkal több a csecsem?, de betegek, vagy legalábbis majdnem mindegyik. A fiatalok érzéketlenek a problémára. Az anyák úgy t?nik pontosan tudják mi folyik itt.

Maga a fizikai környezet az, ami nem egészséges. A környezet az, ami a probléma, nemcsak a szervezet m?ködési gondjai. Úgy t?nik, szeretnének kitörni kulturális kereteik közül, vagy a szociális határaikból, mely olyan mintha börtönben lennének. A helyzet megoldásához új elemek, új összetev?k kellenének. Úgy érzem, valamiféle emberi tényez? segíthetne?

A Monitor felhívja a kísérleti alanyt a probléma megoldásra fókuszálásra.

KA: ?Genetikai a probléma. Úgy t?nik jelenleg is zajló genetikai változásokon esik át szervezetük. Igen. Teljesen tiszta a helyzet. Ezek a lények sugározzák felém a marsiak érzését, az él?két. Nem tudják megoldani a genetikai problémáikat. Ez súlyos gondot okoz számukra. Általános kétségbeesést érzek.

A berendezéseik és utánpótlási lehet?ségeik nem elég fejlettek genetikai problémáik megoldásához küls? segítség igénybevétele nélkül. Amíg a n?k ennyire ki vannak zárva a dolgokból, nincs kiút. Csak ülnek és várják, hogy a férfiak rendbe hozzák a dolgokat. A férfiak különösebben nem tör?dnek velük. Dühösek és nem engednek semmibe beleszólást. A túlélés a kulcsszó itt. Túlélés. A csudába, ezek a lények kétségbe vannak esve!?

M: ?Tudjon meg többet a folyadékról.?

KA: A csapat a Marsról érkezett. Talán rögzítenem kellene, mint elemzést… Ki tudja, kik ezek az emberek valójában. Csak érzés bennem, hogy ezek az emberek a Marshoz köt?dnek.?

M: ?Kövesse a rendszert. Csak írja le. Ne elemezzen.?

KA: ?Nos, a folyadék undorító. Az íze rossz és s?r?. Ezeknek a lényeknek azonban rendkívül fontos, akár az életük. Nagy tartályokban van. Valamiféle véd?berendezés övezi ?ket, hogy biztonságban legyenek. A személyzet sötétzöldben van.?

M: ?Menjen oda, ahol a folyadék készül.?

KA: ?Hú! Hol vagyok? Éppen most katapultáltam valahová. Úgy éreztem, mint egy ostorcsapást, mintha bedobtak volna egy másik helyre.

Ez a hely vörös, homokos. Struktúra van ott. Be tudok menni az épületbe. Úgy t?nik valamiféle biztonsági bejárat. Be kell bennem az ajtón??

M: ?El?ször mondjon el többet az épület környezetér?l, aztán menjen be az épületbe.?

KA: ?Ez egy sivatag. Semmi nem n? odakint. Sivár. És hideg. Az épület mintha szárított téglákból épült volna. Belül fémes és m?anyag felületek. Fényes. Ez egy gyár.?

M: ?Elmozdulásra adok utasítást.? Szünet. ?Öt kilométerre keletre a gyártól valaminek láthatónak kell lennie.?

KA: ?Hej, ugyanolyan hajón vagyunk megint. Ugyanazt az ?rült man?versorozatot hajtja végre, kanyarodik és spirálozik, miközben süllyed. Egyenesen behatol az épületbe a tetején. Egyenesen a tet?n keresztül!?

M: ?Menjen vissza az épülethez és kövesse a hajót. Hová megy??

KA: ?Az épületben vagyok. Hmm. A hajó lement. Sok földalatti kamra van az épület alatt. A hajóban lev? lények nem szeretnek a struktúrán kívül sétálgatni. Sok vörös és barnás-sárga. Továbbra is a Marsot érzékelem.?

M: ?Menjen a földalatti kamrákba.?

KA: ?A hely modern, de nem szupermodern. Férfiakat és n?ket látok itt. Nem valami boldog munkakörnyezet. Ezek az emberek kötelességb?l vannak itt. Továbbmegyek.

Itt lent élnek. Egy városnak t?nik. Sok alagút és barlang van itt. Gépek mindenfelé. Sokkal kényelmesebb itt, mint a fenti barlangokban, és ezek az emberek sokáig élhetnek itt. Félelmet érzek a hely elhagyása miatt?

M: ?Miért mennek el??

KA: ?Nincs itt jöv?jük. Ez egy halott hely.?

M: ?Írja le, hogy néznek ki az emberek.?

KA: ?Most férfiakat látok. Humanoidok, de nincs hajuk. Nem egészen úgy néznek ki, mint az átlagos emberek. Mintha másik fajhoz tartoznának. Valamiféle mentális gépeik is vannak, olyasmik, melyek képesek kapcsolatba lépni valahogy a tudatalattijukkal. A tudatok vezérli ezeket az eszközöket. Meglehet?sen gyenge fizikumúaknak t?nnek az emberekhez képest.?

M: ?Rendben vége az ülésnek. Mostanra elég.?

KA: ?Huh. Elég hosszú volt. Rendben. Mondja meg nekem, hol voltam??

M: ?Itt a cél. Nézze meg a borítékban?

A Kísérleti Alany kibontja a borítékot, kihull bel?le egy papírlap, a következ? szavakkal: ?Marsiak/jelenlegi túlél?k.? Hosszú szünet.

M: ?Jól van??

Elemzés

A távérzékelési kísérletekre többségében délel?tt kerül sor, a tapasztaltatok összegzésére pedig aznap délután. A kísérletek összecsengtek a helyet illet?en, s amikor az alanyok különböz?, hasonló helyszínek képeit megvizsgálták, a marsi túlél?k földi bázisának helyét Új Mexikóban, a Santa Fe Baldy (Kopasz-) hegy térségében jelölték meg. Bels? felismerési készségük segítette ?ket ebben. A kísérletek természetesen egymástól függetlenül zajlottak, s a különböz? technikák használatával kizárható volt az is, hogy az alanyok bármiféle telepatikus befolyás alá essenek. Emellett a kísérletek során több alkalommal is egyértelm?en megnevezésre került Új Mexikó állam, a hegy neve, valamint az is, hogy a terület nemzeti parkban található.

Marsiak élnek a Földön. Azonban mindennek jelent?ségét alaposan meg kell gondolni, miel?tt b?nrészesnek éreznénk magunkat és megkongatnánk a vészharangot. A marsiak kétségbeesettek. A Marson jelenleg meglehet?sen kegyetlen körülmények között élnek. Nem lakhatnak a felszínen. A gyermekeiknek nincs jöv?jük szül?bolygójukon. Otthonuk elpusztult, a bolygó csupa por. A földi emberek azonban megmenthetik ?ket. Ezáltal saját civilizációjuk is fennmaradhat.

Kérdés: mi emberek valóban akarjuk ezt?