Home Cikkek A NAGY LELEPLEZES

A NAGY LELEPLEZES

351
0
Megosztás

NEMZETBIZTONSÁG ÉS AZ UFO-K

Több mint 50 évvel a roswelli incidens után a f? kérdés még mindig az: mit tud az Amerikai Egyesült Államok, a szövetségesei és Oroszország az UFO-król és az idegen lényekr?l, amelyeket orwelli módon, a hallgatás és a tagadás politikájával tartanak titokban. Alighanem azt, amir?l a Majestic 12 csoport 1954-ben kiadott, speciális kézikönyve így szól:

?Minden földönkívüli lényekkel való találkozás a nemzetbiztonság hatáskörébe tartozik, és így szigorúan titkos besorolással bír. A közvélemény vagy a sajtó semmilyen körülmények között nem értesülhet ezeknek a lényeknek a létezésér?l. A hivatalos kormányzati álláspont szerint ilyen lények nem létezhetnek, és egyetlen állami vagy szövetségi testület sem foglalkozhat nyilvánosan a földönkívüliekkel vagy azok eszközeivel. Bárminem? eltérés ett?l a rendelkezést?l szigorúan tilos.?

Amióta magam is az ufológia azon területével foglalkozom, amit csak kormányzati elleplezésnek neveznek, sok olyan emberrel kerülök kapcsolatba, akik meger?sítik a könyveimben, cikkeimben és rádióm?soraimban elhangzott beszámolókat. Azokat az információkat, amelyek arról szólnak, hogy az amerikai kormány súlyos dolgokat tart titokban az állampolgárai és a világ el?tt.

Legutóbb egy volt katonával és CIA-ügynökkel találkoztam, akit kérésére csak Kewpernek fogok hívni; ? f?hadnagyként szolgált a hadsereg hírközl? egységénél. Kewper minden kétséget kizáróan bizonyította számomra a CIA-nál és a seregben eltöltött éveit a katonakönyvével, a leszerelési igazolványával és egy korabeli újságcikkel.

Kewper 1957 és 1960 között egy bizonyos támaszponton (sajnos nem nevezhetem meg, hol) oktatott rádiókezelést és rejtjelezést hamis személyazonossággal, amelyet a CIA-tól kapott. Emellett részt vett a Kék könyv tervezet (Project Blue Book) egyes titkos dokumentumainak elemzésében is. Amikor el?ször találkoztam az id?s férfival, azt mondta, hogy a 30?35 éves titoktartási kötelezettsége évek óta lejárt, és nem lát semmilyen okot arra, hogy ne beszélhessen nekem a tapasztalatairól, amelyeket az UFO-król és az idegen lényekr?l szerzett. Így végül sor került egy interjúra, amelyet most felidézek.

Howe: Tehát Ön dolgozott a Kék Könyv tervezeten. Betekinthetett a titkos aktákba is?

Kewper: Igen. Annak a csoportnak a tagja voltam, amely a megmagyarázhatatlan esetek kivizsgálásával foglalkozott. Természetesen nem láttam az összes kérdéses eset leírását, de a javarészüket áttanulmányoztam. Amikor a Kék könyv tervezetet végül lezárták, az volt a hivatalos álláspont, hogy egyetlen olyan eset sincs köztük, amelyet nem lehetett volna megmagyarázni. Ez igaz is volt, mert a megfejthetetlen vagy az egyértelm?en idegen civilizáció tevékenységére utaló beszámolókat nem hagyták benne a Kék könyvben; azokat Fort Belvoir-ba vitték.

Howe: Mikor dolgozott Ön a CIA-nak, és mikor vett részt ebben a titkos munkában?

Kewper: 1957 és 1960 között. Valójában 1956-ban kezdtem, de az els? évben nem jutottam bizalmas információk közelébe.

Howe: Ez alatt az id? alatt látott bármilyen filmet is az UFO-król vagy a lényekr?l?

Kewper: A roswelli esetre gondol?

Howe: Igen, arra is.

Kewper: Roswell-lel kapcsolatban csak azt a filmet láttam, amelyet néhány évvel ezel?tt nyilvánosságra hoztak, tudja, a boncolásról. Még 1957-ben láttam azt a felvételt.

Howe: Milyen körülmények között nézhette meg ezt a filmet?

Kewper: Ez az UFO-kutatással volt kapcsolatban, amikor az egyes eseteket vizsgáltuk meg, illetve próbáltuk elleplezni. Valaki Fort Belvoir-ból elküldte ezt a filmet a f?nökömnek. Egy szombat délel?tti napon néztük meg, aztán nyomban vissza kellett küldenünk. Ezen a filmen kívül láttam más, szigorúan titkos felvételeket is, de azok nem a roswelli incidensr?l szóltak. Volt például egy film egy ?rhajó materializálódásáról, Oregonból.

Howe: Mesélne err?l b?vebben?

Kewper: Valaki, egy civil, egy új kamerát próbált ki. El?ször a hegyeket pásztázta, majd egy er?m?vet. A kéményekb?l füst szállt fel, és az egyik ilyen füstoszlop mellett hirtelen elkezdett kirajzolódni valami. El?ször egy kis fehér, kerek pamacs volt, mint egy felh?. Aztán tovább formálódott, és hamarosan apró ablakokat lehetett kivenni az oldalán. Nem állítom, hogy ablakok voltak, de arra hasonlítottak. Egyre jobban kirajzolódott, egyre inkább érzékelhet?vé vált. Aztán végül egy ezüstös szín? objektum lett, amely lassan repülni kezdett.

Howe: Szóval a CIA-nak volt egy filmfelvétele egy semmib?l megjelen? UFO-ról?

Kewper: Igen. Akkoriban azt gondoltuk, hogy az idegenek valamiféle anyagtalan állapotban utaznak, majd a célpontnál materializálódnak, feltehet?leg elektromagnetikus mez? használatával. Ezért jelent meg egy er?m? felett az ?rhajó.

Howe: Térjünk vissza a boncolásos filmhez. Milyen magyarázatot vagy kommentárt kaptak ezzel kapcsolatban?

Kewper: Csak annyit mondtak, hogy Roswellben készült, ugyanaznap vagy másnap, amikor az objektum lezuhant. Azt hiszem, az ?rhajó este zuhant le, tehát a boncolás másnap délel?tt lehetett. Ez a film egy katonai bázison készült, de állítólag volt egy másik is, amit a városi kórházban vettek fel, de én azt nem láthattam.

Howe: Ez ellentétben áll azzal, amit nemrégiben egy operat?r nyilatkozott. Az illet? azt állította, hogy a felvételeket ? készítette a hadseregben, két héttel a baleset után. Ez hogy lehet?

Kewper: Nem tudom. Nekünk azt mondták, hogy a filmet Új-Mexikóban forgatták, a Roswell melletti bázison.

Howe: Mit mondtak még a felvételr?l?

Kewper: Nagyon kevés információt kaptunk. A film akkor már 10 éves volt, és állítólag az egyetlen olyan felvétel, amelyen közelr?l és alaposan megfigyelhet? egy földönkívüli lény. Voltak fényképek, amelyek az ?rhajóik körül foglalatoskodó lényeket ábrázoltak, de azok távoli és rossz min?ség? fotók voltak. Ez volt az igazán mérvadó, és nekünk azért mutatták meg, hogy a kés?bbiekben el tudjuk dönteni, hogy amit látunk, az földönkívüli, vagy sem.

Howe: Fekete-fehér vagy színes volt a film?

Kewper: Fekete-fehér.

Howe: Látott színes filmeket is?

Kewper: Az egyetlen színes film a már említett UFO megjelenése az er?m? felett volt.

Howe: És ezt a felvételt hol látta?

Kewper: Akkoriban a ? (Kewper kérésére törölve) bázison voltam, és ott láttuk a filmet. Aztán a f?nököm egy speciális futárral azonnal visszaküldte a tekercseket.

Howe: Hányan látták?

Kewper: Húszan lehettünk jelen a vetítésen. A csoportban 26-an dolgoztunk, de némelyek akkor épp külföldön voltak. Ugyanis sok fényképet kaptunk Európából, Mexikóból, Közép-Amerikából és Dél-Amerikából. Emlékszem egy olasz filmre is.

Howe: Tehát ez volt az els? alkalom, hogy ilyen filmet látott. Mik voltak a benyomásai, mire gondolt?

Kewper: Meg voltam döbbenve. Azt gondoltam: miként lehetséges ez? Hogy jönnek ide ezek a lények? Hogy lehetnek ennyire különböz?ek t?lünk?

Howe: De ugyanakkor nagyon hasonlóak is.

Kewper: Igen, hasonlítottak ránk. Az a lény olyan volt, mint egy kis ember, kicsiny fejjel. De az arcuk sokkal keskenyebb, és a szemeik hatalmasak. Nem volt fülük, csak egy kis mélyedés a koponyájukon, és a szájuk is alig látszott.

Howe: Amikor Ön ezt a filmet látta, már 10 év telt el Roswell óta. Hallott arról, hogy honnan származnak ezek a lények?

Kewper: Nem igazán. A három évi szolgálat alatt semmiféle magyarázatot vagy információt nem kaptam err?l, pedig nagyon érdekelt mindannyiunkat. Azt hiszem, akkoriban senki nem tudta a választ erre a kérdésre.

Howe: Katonai szempontból, illetve a CIA szerint veszélyt jelentettek ránk az UFO-k?

Kewper: Nem igazán jelentettek közvetlenül veszélyt, inkább csak lehetséges veszélyt. Intenzív kutatások folytak olyan radarok kifejlesztésére, amelyek már nagy távolságból jelezték ezeknek az ?rhajóknak a felbukkanását. Így el?re riadóztatni lehetett a legközelebbi katonai támaszpontot, hogy szálljanak fel a vadászgépek, és ellen?rizzék vagy l?jék le ?ket.

Howe: Látott más bizonyítékot az UFO-jelenségr?l a boncolásos filmen kívül?

Kewper: Sok beszámolót és fényképet néztünk át akkoriban. Ezek jelent?s része külföldr?l származott. Rengeteg ügynök dolgozott az országon kívül, hogy ilyen információkat szedjenek össze. De ezek csak akták és jelentések voltak, nem több. Igazi szembesülés csak a boncolási film volt, illetve amikor 1958-ban elvittek az 51-es körzetbe. Ott láthattam egy másik idegent, aki élt. Csak ?szürkének? nevezték ?t.

Howe: Mesélne err?l b?vebben?

Kewper: A CIA-ügynökök egy csoportjának találkozót szerveztek az 51-es körzetben. Akkoriban még a Kék könyv tervezeten dolgoztunk, így minket is meghívtak. Az én csoportomból öten vettünk részt ezen a megbeszélésen. El?ször egy bázisra vittek minket, az 51-es körzet mellé.

Howe: A Nellis légitámaszpontra?

Kewper: Igen, oda. Aztán átvittek minket Groom Lake-re, az 51-es körzetbe. A repül?r?l egy kisbuszba szálltunk, és az egyenesen kivitt minket, nem álltunk meg sehol. Olyan 15 kilométer után érkeztünk egy különleges zónához. Itt tesztelték az U?2-eseket és az SR?71-et. Aztán visszaszálltunk a buszra, és újabb 10 kilométer után jutottunk el a titkos területre. Az ott lév? ezredes körbevezetett minket egy hangárban, amely a föld alatt volt. Egy természetes barlang volt, amelyet kés?bb átalakítottak és kib?vítettek. De nem volt nagyon nagy.

Howe: Ez a Papoose-hegységben volt?

Kewper: Nem tudom pontosan; mi nem kérdeztük, ? pedig nem mondta.

Howe: Kik voltak jelen ezen a találkozón?

Kewper: A helyi ezredes, a f?nököm, három másik kollégám és én.

Howe: Szóval hatan voltak. Mit gondol, miért vehettek részt ezen a bemutatón?

Kewper: Azt akarták, hogy lássuk az ?rhajókat, hogy amikor a fényképeket vagy filmeket nézzük, azonosítani tudjuk azokat, megkülönböztetni a repül?kt?l vagy a hamisításoktól.

Howe: Tehát Önök hatan elindultak ebben a földalatti hangárban. Mit látott ott?

Kewper: Kezdetben irodákon és laborokon mentünk keresztül, ahol tudósok dolgoztak. Aztán megérkeztünk az ?rhajókhoz. El?ször két kisebb szerkezetet pillantottunk meg.

Howe: Milyen szín?ek voltak?

Kewper: Ezüst szín?ek, de nem voltak fényesek.

Howe: Mekkora volt az átmér?jük?

Kewper: 6 vagy 7 méter körül. Egészen kicsik voltak.

Howe: Megengedték, hogy megérintsék?

Kewper: Nem. Tulajdonképpen egy függ?folyosón mentünk, az objektumok alattunk voltak.

Howe: Hány ilyen objektumot látott?

Kewper: Legalább hetet. Voltak nagyobbak is, a hangár végében, ezek legalább 15?20 méter átmér?j?ek lehettek.

Howe: Másmilyenek voltak, mint a kisebbek?

Kewper: Mindegyik korong alakú volt, de egyeseknek nagyobb kitüremkedés volt az alján. A nagyobb szerkezeteknek ez a kiemelkedése akkora volt, hogy alá voltak támasztva fém bakokkal. Az objektumok tetején volt egy kupolaszer? domborodás is. A színük azonban eltér? volt. A nagyobb korongok nem ezüstszín?ek voltak, hanem barnás árnyalatúak.

Howe: Az ezredes mondott valamit a tárgyak meghajtási rendszerér?l? Tudták, hogyan m?ködnek az UFO-k?

Kewper: Mikor erre rákérdeztünk, ? elektromagnetikus-antigravitációs hajtóm?r?l beszélt. Volt egy másféle módszer is, de nem ment bele a részletekbe. Csak azt említette, hogy az antianyaggal van kapcsolatban a dolog. Azt is megfigyeltük, hogy néhány gép szét volt szedve, és szakemberek próbáltak rájönni, mi az, és hogyan m?ködik. Az ezredes elmondta, hogy az ?rhajókban nincs motor vagy hasonló. Az egész szerkezet egy áramkör, és a belsejében lév? lények zárják ezt az áramkört, így repül a szerkezet. Ezt már tudták az 51-es körzetben, mert megpróbáltak repülni az egyik ilyen tárggyal. Az ?rhajó belseje nikkellel volt bevonva, és az idegenek tényleges a részei voltak az áramkörnek: fém fejpántokat viseltek, detektorokat a testükön, és a navigációt ujjlenyomatos panelekkel végezték.

Howe: Ezek voltak azok a kézlenyomatú panelek, amelyeket a boncolásos film kiegészítéseként láthattunk?

Kewper: Igen.

Howe: És Ön látta ezeket a paneleket az ?rhajóban, az eredeti helyükön?

Kewper: Így van. És emlékszem, a tudósok nagyon meg voltak lep?dve, mert nem találtak elektromos vezetékeket ezekben a panelekben. Aztán mikroszkóppal is átvizsgálták az érinthet? felületeket, és megtalálták a választ. Optikai szál volt bennük.

Howe: Tehát fénnyel m?ködtek?

Kewper: Pontosan. A beszámolók írtak róla, hogy az egész ?rhajó halvány fénnyel világított belülr?l. A száloptikának volt köszönhet? mindez. Nyilvánvaló, hogy az általunk jelenleg oly elterjedten használt optikai fénykábel ennek az idegen technológiának a lemásolásából ered.

Howe: Mit mondott az ezredes ezekr?l az objektumokról, hogyan tettek szert rájuk?

Kewper: Csak annyit mondott, hogy különböz? helyeken találták, illetve fogták el ?ket. Legtöbbjüket Amerikában szerezték, de voltak olyanok is, amelyek külföldr?l származtak. Aztán az ezredes átvezetett minket egy másik, sokkal kisebb hangárba, ahol találkozhattunk egy földönkívüli lénnyel.

Howe: Ez hogyan történt pontosan?

Kewper: Abból a hangárból, ahol a csészealjak voltak, átmentünk egy irodakomplexumba. Az egyik szoba egy speciális ablakkal volt ellátva, kintr?l be lehetett látni, de bentr?l egy tükörnek látszott. Ebben a szobában volt az idegen. Az ezredes azt mondta, bemehetünk hozzá, de akkor én úgy döntöttem, mégsem lépek be.

Howe: Miért?

Kewper: Nos, az ezredes azt mondta, hogy a lény nem beszél, hanem telepatikusan kommunikál. Szóval nem hallhatjuk a fülünkkel, de érteni fogjuk, amit beszél. Most már bánom, de akkor úgy éreztem, nem akarok bemenni.

Howe: A többiek bementek?

Kewper: Igen, és én kívülr?l néztem ?ket. A lénynek nagy feje volt, és hatalmas fekete szemei. Az arca hosszúkás, az álla felé keskenyed?. Apró orra és kis szája volt, illetve két mélyedés a koponya oldalán: a füle. Az ezredes csak ?szürkének? nevezte.

Howe: Milyen magas volt?

Kewper: Másfél méter körül.

Howe: Milyen volt a b?re?

Kewper: Szürkés szín?, és nem olyan sima, mint a mienk, inkább kicsit érdes felület?.

Howe: Mi történt odabent?

Kewper: A f?nököm megkérdezte a lényt, hogy mit csinál itt és miért jött ide. A válasz az volt, hogy nem a Föld meghódítására érkeztek, nem akarnak pusztítani. Azért jöttek, hogy tanítsanak minket. Azt is említette, hogy egy másik galaxisból jöttek, nem a mi rendszerünkb?l.

Howe: Hogyan akartak nekünk tudást átadni, ha nem fedik fel a jelenlétüket a nyilvánosság el?tt? Err?l nem kérdezték?

Kewper: A f?nököm olyasmit mondott, hogy szerinte a lény nem mondott igazat, amikor erre a kérdésre válaszolt, mintha titkolna valamit.

Howe: Elmesélték Önnek kés?bb, hogy milyen érzés volt a földönkívülivel ?beszélgetni??

Kewper: Igen. Azt mondták, hogy semmit sem hallottak, az idegen hangja mintha a fejükben szólalt volna meg. Az egyik tiszt befogta a fülét, de így is hallotta a lényt.

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia