Home A múlt rejtélyei A rejtélyes Hexham-i fejek átka

A rejtélyes Hexham-i fejek átka

243
0

Félig farkas, félig emberi szörnyeteg jelent meg azoknak a házában, akiknek a birtokába került a két kõfej.

Két fiúval kezdõdött az a rejtélyes történet, amire még ma sem találtak reális magyarázatot a tudósok. A 11 és 9 éves Ronson fiúk, a northumberlandi otthonuk udvarán játszottak, 1972 februárjában, amikor két teniszlabda nagyságú kõfejet találtak.

Az egyik fejbe férfi arcvonásokat faragtak, ezért azt ?Fiú?-nak nevezték el, míg a másik nõi arcot formázott, ezért annak a ?Lány? nevet adták. A két súlyos kõbe eléggé elnagyoltan vésték a fejeket, amik közül a Lányé igazán boszorkányos benyomást keltett a hegyes orrával, és mélyen ülõ szemeivel.

A testvérpár fogta az új szerzeményét, és magukkal vitték a házba, ahol ezután furcsa események vették a kezdetüket.

Hiába tették le a fiúk a fejeket egy helyre, azok sohasem maradtak úgy, ahogy hagyták õket. A háztartási eszközök is rendszeresen elromlottak. Ez még nem is lett volna olyan fura, de egyik este a fiúk húga arra ébredt, hogy az ágya körül, a padlón törött üvegcserepek szóródtak szét.

A legijesztõbb jelenség csak ez után következett, de nem a fiúk otthonában, hanem a szomszédban, ahol az ott élõ asszony, a fogfájása miatt nyûgös, kislányát babusgatta. Mind a ketten szemtanúi voltak annak, hogy a házba egy félig ember, félig farkas teremtmény lép be.

Amint megpillantották a lényt, sikoltozni kezdtek, amit meghallott a ház ura, és berohant a szobába, de addigra eltûnt a teremtmény. Azonban lépések zaját még hallották, amibõl arra következtettek, hogy a szörny két lábon és felegyenesedve tart a lépcsõ felé.

Az édesapa utána vetette magát, de csak azt látta, hogy a hátsó ajtó nyitva van, tehát az ismeretlen lény arra hagyhatta el a házat.

A kõfejek a jelenség után, hamarosan a Southamptonban élõ, Dr. Anne Ross professzor tulajdonába kerültek, aki kelta történelemmel foglalkozott. Õ biztos volt benne, hogy a Fiú és a Lány is kelta eredetû és nagyjából 1800 évesek, úgyhogy betette õket a kõfej gyûjteményébe.

A professzornak fogalma sem volt arról, hogy milyen megmagyarázhatatlan jelenségeknek voltak tanúi a kõfejek elõzõ tulajdonosai. Miután betette a kõfejeket a többi közé, hamarosan õt is meglátogatta a lény.

Dr. Ross békésen aludt, amikor arra ébredt fel, hogy hideg van a szobában, és valamiért nagyon fél. Az ijedtségének okát akkor pillantotta meg, amikor felnézett, ugyanis a félig ember, félig farkas ott állt a szoba ajtajában.

Úgy számolt be a teremtményrõl, hogy az feketének látszott a fehér ajtó elõtt. A felsõteste farkasé, míg az alsó teste emberé volt, amit fekete szõr borított. A lény nem csinált semmit, csak megfordult, és elhagyta a szobát.

Dr. Ross úgy érezte, hogy muszáj követnie, ezért utána iramodott. Hallotta, hogy a szörny a lépcsõn van, majd eltûnt a hátsó ajtónál.

A professzornõ meggyõzte magát, hogy az egész csak rémálom volt, és nem is foglalkozott tovább a dologgal, egészen addig, amíg a férje arra nem ért haza, hogy a tinédzser lányuk nagyon kiborult.

Kiderült, hogy a gyerek arra ért haza, hogy a lény az üres házban van. Ahogy a lány kinyitotta a bejárati ajtót, azt látta, hogy a teremtmény a lépcsõkön tart lefelé, majd átugrotta a korlátot, és puhán dobbanó léptekkel érkezik a padlóra.

Ezután a család többször is látta a szörnyeteget, ami legjobban a lépcsõn szeretett megjelenni. Ugyanúgy átugrotta a korlátot, majd a maguktól nyíló ajtókon eltûnt. Dr. Ross meg volt róla gyõzõdve, hogy valami gonosszal állnak szembe, ezért fogta az egész gyûjteményét, köztük a Hexham-ban talált két kõfejet, és elajándékozta.
A következõ tulajdonos, egy gyûjtõ, egyszer sem látta a teremtményt, de azt õ is érzékelte, hogy gonoszság lengi be az otthonát, amióta megkapta a gyûjteményt. A legerõsebben ezt a Lány kõfejnél lehetett érzékelni.

Ezután a kõfejek egyszerûen eltûntek. Senki sem tudja, hogy hogyan.

A legfurcsább dolog a kõfejekkel kapcsolatosan az, hogy, amikor a northumberlandi ház elõzõ tulajdonos fülébe eljutott a kõfejek híre, akkor õ azt állította, hogy azokat õ faragta 1956-ba, tehát véletlenül sem lehettek 1800 évesek. Az igazát bizonyítva, csinált még kettõt, amik hasonlítottak az eredeti kettõre.

A kõfejeket elküldték kormeghatározásra, de azoknak az eredménye ugyanolyan rejtélyesen eltûnt, mint maguk a fejek. Hogy mi lehet a farkasszerû lény, és a kövek igazi magyarázata, az sohasem derült ki, és lehet soha nem is fog.

Forrás: Legendák nyomában