Home Kriptozoológia A Sylvia-tavi szörny

A Sylvia-tavi szörny

0

Watertown, 1916 június 17- Egy hatalmas kígyószer? lény t?nt fel az idillikus hangulatú hegyi tó mélységeib?l, Fowler városában, amely  Gouverneurtól 10 km-re délre található. A szörnyet id?r?l-id?re több szemtanú is látta felbukkanni az évek során, akik a város üdül?területén tartózkodtak. A legutóbbi megjelenése a 2000-es évek elején történt történt, aminek a szemtanúja Gerald Haley helyi lakos volt, aki ma útmunkásként dolgozik a Gouverneur-Fullerville-i autópályán. Aznap éppen kirándulni indult a tó mellé, amikor látta a víz felszínén úszni a lényt…

Aki nem ismerné a Sylvia tavi szörny legendáját, nem is gondolná, hogy ebben a kedves kis tóban egy ismeretlen fenevad bukkan fel id?nként. Hogy pontosan mir?l is van szó, egyel?re nem tudni, de mindenki ugyanolyannak írja le az állatot. John Hunkins favágó szinén szemt?l-szembe találkozott vele, néhány nappal kés?bb Thomas Williams is, azt követ?en Canton baptista egyházának egyik papja is, aki éppen a vakációját töltötte a régióban. Szinte minden évben megijeszti a halászokat a szörny. John Hunkins, St. Lawrence megye egyik köztiszteletben álló személye volt, aki 1894 augusztusában arra lett figyelmes, hogy illegális halászat folyik a tavon. Az egyik holdfényes éjszakán kievezett a partmenti vizekre J.W Royce társaságával, az üdül?övezet egyik területére. Miel?tt kiértek volna a nyílt vízre, egy halom vizililiomba úsztaki, melyet Royce evez?lapáttal próbált elt?ntetni a csónak útjából. Ekkor egy vonagló, fekete valami t?nt fel a csónak mellet, amint a bálnákhoz hasonlóan kifújja a vizet a leveg?be. Royce egy ütést kapott a mellkasára (a szörny farkától vagy valamelyik végtagjától), majd beesett a vízbe. Hunkins abban a pillanatban nagyon jó rálátást kapott a szörnyre. Elmondása szerint 15 méter hosszú lehetett, feje a híúzhoz hasonló volt, uszonyai mérete közel az evez?lapát méretével voltak azonosak. Azonban bármennyire is jól meg tudta figyelni a lényt, mégsem tudta meghatározni, milyen állat lehetett.. Néhány nappal kés?bb C. E. Holt éppen a tavon evezett 2 km-re a parttól, amikor nem messze t?le egy mozgó tárgyra lett figyelmes a víz felszínén. El?ször arra gondolt, hogy egy nagyméret? halról van szó, de gondolata hamar szertefoszlott amikor a lény kiemelte fejét a vízb?l mintegy 2 méter magasra.

A lény 10 méteren belül volt Mr. Holt csónakjától, aki jól meg tudta figyelni a szörnyet. ? stintén kutyafej?nek írta le a szörnyet, méretét 10 méter hosszúságúra becsülte. A kígyószer? lény kés?bb újra megmutatta magát S. Thomas Williamsnak is, aki vakációját töltötte a tó környékén. Egy hotelb?l eveztek ki a tóra feleségével, amikor arra lettek figyelmesek, hogy egy kisebb liliomsziget megmagyarázhatatlan módon fel-le emelkedik a vízben. Amikor közelebb mentek a növényzethez, az elt?nt a vízben, majd felbukkant egy másik helyen. Kiderült azonban, hogy  mégsem vizililiomról van szó, hanem egy állatnak a fejér?l. A nyaka barnás volt, a fejjel együtt úgy t?nt akár egy elnyújtott kutya. A testet vörös sz?r borította. Ekkor a fej ismét elt?nt a vizililiomok között, majd újra felbukkant. Mr. Williams el?vette a .38-as kaliber? puskáját, cs?re töltötte majd tüzelt. Az állat elt?nt. A férfi nem volt biztos abban, hogy eltalálta a lényt.

A következ? találkozás a lénnyel az Overpack család egyik fiútagjával történt, történt, aki a tavon horgászott, amikor az egyik pillanatban óriási csobbanást hallott aminek következtében a csónak pereme víz alá került és elkezdett ömleni bele a víz. Overpack megfordult és ekkor szembesült a kígyószer? fejjel amely 3-4 méter magasra tornyosult a csónak fölé. A lény kinyitotta száját, és láthatóvá váltak dupla sorban elhelyezked? fogai. Fenyeget?en közeledett a halász felé sziszeg? hangot kiadva. Ekkor a lény váratlan módon kiragadott két nagytest? halat a csónakból, majd elt?nt a vízben. Overpack állítása szerint a lény alsó állkapcsát sz?r borította, fülei kerekek voltak. Ebben az esetben az a furcsa, miért nem bántotta a lény a fiút? Ha begy ragadozó állatról van szó, akkor nem lett volna szabad különbséget tennie hal és ember között. Vagy lehetséges hogy valamiféle intelligens lényr?l van szó? Talán képes volt felismerni az embert? Úgy t?nik, a szörnnyel kapcsolatban több a kérdés mint a válasz. Haláleset mindenesetre nem volt még, a szörny nem falt fel senkit. Talán célszer? lenne megvizsgálni a tavat, hasonlóan mint a Loch Nessit. Ha a tudósok találnának valamit, akkor az akár új fejezetet is nyithat a biológiában.

Lehet, hogy megtalálnánk egy hiányzó láncszemet, vagy felfedeznénbk egy új fajt, ami akár a Loch Nessi szörny rokona is lehet. A tó továbbá jól behatárolható, nincsenek sz?k nyúlványai, mindössze néhány kisebb folyó táplálja, így jól elemezhet?. Akár önkénteseket is össze lehet gy?jteni, mert a szörnynek nagyon sok rajongója lett, így weboldal és komolyabb hírnév is született a lényr?l. A közelben lév? városról sokaknak egyb?l a szörny jut eszébe. Tény, hogy a kutatás nem lenne kis munka, de az eredmény megérné. Ugyan évr?l-évre szerveznek kirándulásokat a tavon és több túrista is megfordul ott, ez mégsem elegend? ahhoz, hogy közelebbr?l is megismerjük a rejtélyes állatot. Nincsenek vizsgálatok, nincsenek kutatások, csak beszámolók, melyek alapján bármit is nehéz lenne meghatározni. Nem tudjuk honnan jött, minek a rokona, hogyan él, mit eszik, hogyan szaporodik, milyen a viselkedése, csupán felszínes találgatások vannak. A beszámolók alapján van némi elképzelésünk a lényr?l, talán egyszer elegend? lesz ahhoz, hogy egy tudóscsoport érdekl?dését felcsillantsa és nekiálljanak a keresésnek.

A további kérdés az, hogy a máig felbukkanó lény ugyanaz-e mint amelyiket el?ször láttak az 1800-as évek végén? Vagy egy fiatalabb példányt látunk? Ebben az esetben azt feltételezhetnénk, hogy több lény kell, hogy éljen a tóban hiszen szaporodniuk kell. Ha viszont semmilyen szörnycsalád nem él a vízben, akkor is léteznie kell vagy kellett egy n?stény illetve hím szül?nek. Kérdés, hogy ez az egyetlen megmaradt példány, vagy a szül?k is meghaltak-e. Ha pedig valóban ugyanezt a lényt látták a múlt században is, akkor ez arra utal, hogy a lénynek rendkívül sokáig él, hiszen több mint száz év telt el már azóta. A lénnyel kapcsolatos történetek azért sem t?nhetnek kitalációnak, mert minden esetben ugyanolyannak írják le: kutyafej?, piros sz?r?, hosszú nyakú. A hasonló leírások meger?sítik azt a tényt, hogy ugyanazt látta mindenki. Azóta alig telt el egy szezon, hogy ne látták volna a szörnyet. A beszámolók szerint néha felbolydul a víz, nem egyszer a part közelében a vizililiomok között. Máskor miközben a halászok csónakjaiban tétlenül ülve várnak kapásra várva, néha-néha látni vélnek a víz mélységeiben valami hatalmas kígyózó állatot ahogy vadászni indul mindennapi áldozataiért.

SZÖRNY VAGY DINOSZAURUSZ?

Az id?nként világszerte felbukkanó tavi és tengeri szörnyekr?l a tudósok véleménye megoszlik. Egyel?re nem lehetünk biztosak abban, hogy egy eddig teljesen új, ismeretlen fajokról van szó, vagy még él? dinoszauruszokról. Az utóbbi esetben elképzelhet?, hogy az ?skori állatok valahogy túlélték a krétakori katasztrófát és a tengerben sikerült átvészelniük a kritikus éveket. Elképzelhet? továbbá az is, hogy az id?k során némi átalakuláson mentek keresztül az állatok és mégsem hasonlítanak már annyira a dinoszauruszokra, de azoknak közvetlen leszármazottairól van szó. Tartja magát olyan elmélet is miszerint mutáns állatokat láthatunk, melyek az emberi tevékenység hatására komoly rendellenességeket szereztek, de az az el?nyöket szolgálja, így tudtak életben maradni. Bármik is legyenek a szóban forgó lények, a kérdés továbbra is nyitott marad.