Home Spiritualitás A szent vándorbot

A szent vándorbot

0

Aisa Mukam. A településnév lefordítva annyit jelent, hogy Jézus pihen?helye. Az Aisa itt az Issa név változata, a Mukam pedig pihen?t jelent. A falu fölötti hegyoldalban van egy barlang, ahová az iszlám elterjedése után egy mecsetet, a barlang szájára pedig egy szentélyt építettek. Ebben a szentélyben ?riznek egy vándorbotot, amely Jézusé volt valaha.

A legenda szerint ?hozzá, sok közvetít?n keresztül Mózest?l jutott, s Jézus halála után egy iszlám szenthez, aki ebben a barlangszentélyben van eltemetve, és itt ?rzik relikviáit is. Többek között az ? botját, ami valójában ?Jézus pálcája”.

Az itt él?k egyébként csodatév? er?t tulajdonítanak a botnak, bajban, ínségben hozzá fohászkodnak el?hozván a szentélyb?l. De Jézus nevét nemcsak ez az egy település ?rzi, hanem közel húsz földrajzi név is.

Az történelmi tény, hogy Tamás, a ?hitetlen” apostol itt térített és halt meg Indiában. Egész pontosan Madrasban ölték meg, s csontjait valamikor a középkorban visszaszállították Európába. Ennek a ténynek Jézus indiai történetére nézve az az érdekessége, hogy Tamást Jézus hívta Indiába, s?t bizonyos id?szakokat együtt is töltöttek. Hassnien a 49. évet említi, amikor is a Mester és kiválasztott, beavatott tanítványa együtt volt Taxilában. Hogy kiválasztott és beavatott volt Tamás, azt saját apokrif evangéliumából tudhatjuk.

Mindehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy Jézus sírját megtalálni vélték másutt is olyan emberek, akik hisznek abban, hogy Jézus nem halt meg a kereszten. S?t, miután megfeszítették, naplót is vezetett.