Home Földönkívüliek A szíriuszi civilizáció

A szíriuszi civilizáció

0

A Szíriusz körüli világokon élő humanoid telepesek több millió éves tudással és tapasztalattal rendelkeznek, mely kiterjed a technológiától kezdve a kultúrán át a galaktikus népek ismeretéig. Az idők során számtalan más, idegen fajjal találkoztak, akikkel együtt kölcsönösen építették tudásukat. Azóta egy részük visszatért eredeti származási helyükre, a Lant csillagképbe, míg más, jelentősebb részük jelenleg is a Szíriusz rendszerben él. A szíriusziak nagy szerepet játszottak Földünk történelmében, de tevékenységük hatással van ma is világunkra.

A Szíriusz (? Canis Maioris) a Nagy Kutya csillagkép legfényesebb csillaga. Abszolút fényességben azonban több csillag is megelőzi. A szíriusziak voltak Földünk történelmében az első felfedezők, akik a Naprendszerünkbe jöttek. Egyes elméletek szerint már 5 milliárd évvel ezelőtt megtörtént az első látogatás. Ezek leginkább tudományos célú, rövid látogatások voltak. Az első ideiglenes letelepedés Dél-Amerikában történt. Ezt követően újabb kolóniák jöttek a Lantból, később a Plejádokról és az Orionból is. Amikor ezek a kolóniák letelepedtek a Földön, a szíriusziak egyre meghatározóbb szerepet töltöttek be bolygónk életében. A lantbeliekkel és a plejádiakkal együtt sikeresen előállították az embert, keverve saját DNS-üket a bolygón élő emberszabásúakéval, a majmokéval.

Napjainkban sok ember vallja magát gyógyítónak, fénymunkásnak, vagy tanítónak szoros kapcsolatot érezve a Szíriusszal. Sokan közülük előző inkarnációikban a Szíriuszon éltek. Legtöbbjüknek rengeteg élete volt már a Szíriuszon és a Földön is, gyakran Lemuriában vagy Atlantiszon.

A szíriusziak eredetileg a Lant csillagkép Vega nevű rendszeréből származnak. Sötét bőrük, jellegzetes szemük van. Azok a szíriusziak akik a Földünkön maradtak, bolygónk klímájához alkalmazkodva bőrük színe világosabbá vált. Az ő leszármazottaik volt az atlantisziak egy része. Egy elmélet szerint az olyan cetfélék mint a bálnák vagy a delfinek eredetileg a Szíriusz körül keringő csillagrendszerekből származnak, melyek emberihez hasonló tudatossággal rendelkeznek. Ide kapcsolódik az Alnitak rendszer is, amely az Orion övön helyezkedik el. Valószínűleg itt is létezik delfinekhez hasonló civilizáció, de erről keveset tudunk. A szíriusziak fontos szerepet töltöttek be Lemuria és Közép-Amerika történelmében valamint Egyiptomban és a Sumér Birodalomban is.

A delfin és cet jellegű élőlényeken kívül a humán felépítésű szíriusziakat két csoportra osztjuk: Szíriusz A és szíriusz B-beliek.

A Szíriusz A rendszerben élő földönkívüliek emberszerűek, akiket katayy-oknak neveznek. A katayyok barátságosak. Bőrük vöröses színű. Elsősorban művészi beállítottságú lények. Erősen kötődnek a természethez, szeretnek építkezni is. Kormányzatuk a hangokon és színeken alapuló szellemi technológián alapszik. Hogy ezt pontosan hogyan kell értelmezni, az meglehetősen nehéz feladat. Antropomorf gondolkodásunk túlságosan beszűkült látóteret biztosít ahhoz, hogy ezt megértsük.

Létezik azonban a Szíriusz A-belieknek egy olyan etnikai csoportja, amely az Ishna bolygón lakik. A bolygó erősen kristályos szerkezetű, így gyakran nevezik magukat kristályembereknek. Hosszú hajjal, kék és zöld szemekkel rendelkeznek.

A Sziriusz A-n élők szintén lantbeli menekültek, akik a Galaktikus Háborúban a bolygóközi kataklizma elől jöttek el. A szíriusziak a terraformálásra is specializálódtak. Ez egy olyan művelet, melynek során megváltoztatják a bolygó bioenergetikai mezejét, alkalmassá téve azt az élethez. Elmondhatjuk, hogy a szíriusz A-beliek kiváló segítőtársak lehetnének az emberiség kozmikus jövőjét illetően, feltéve, ha megérdemeljük azt.

A Szíriusz A térségéből érkező földönkívüliek legfontosabb tevékenységei a következők: az emberiség számára alkalmas gazdasági rendszer kiépítése az emberi evolúció biztosítása érdekében a bolygó biomágneses terének megváltoztatása által,d e részt vesznek a tudatosság emelésében és a bioszféra evolúciójában is.

Ejtsünk szót a Szíriusz B-n élőkről is, akikről leginkább az Afrikában élő dogon törzs által van tudomásunk. A dogonok azt állítják, hogy ősi tanítóik szíriusziak voltak, melyeket régi barlangfestmények is alátámasztanak. A dogonok szerint a Szíriusz B-n kétéltű lények élnek.

Az itt élő civilizációkról szóló információk másik forrása Alex Collier. A kontakt elmondása szerint az ott élő lényeknek piros, barna, szürke és fekete színű bőre van. A Szíriusz B rendszer bolygóinak klímája meglehetősen száraz, ezeken a bolygókon többnyire kétéltű lények élnek, amely egybevág a dogonok állításával is. Az itt élő valamennyi földönkívüli inkább politikai harcokkal van elfoglalva, mintsem szellemi ismeretek bővítésével. Ha azonban korábban segítséget nyújtottak a dogonoknak, feltételezhetjük, hogy létezik még bennük némi segítő szándék. Vajon elérhető-e számunkra újra ez a segítség? Tudunk-e olyan alázattal közeledni feléjük, mint egykor a dogonok tették? A kérdés tehát az, akarjuk-e a segítséget.