Home Cikkek A szovjet 51-es körzet

A szovjet 51-es körzet

408
0
Megosztás

A 70-es évek végén Kovsovo faluban a helyiek körében a legkülönböz?bb, sokszor ellentmondásos történetek keringtek a közeli l?tér térségében zajló titkos kísérletekr?l, amelyek valamilyen módon összefüggésben voltak az UFO-kkal.

A falutól nem messze több titkos katonai bázis húzódik a nehezen megközelíthet?, mocsaras területen. Ezek némelyikér?l olyan híreket terjesztettek, hogy már régen bezárták, az ott folyó hidegháborús katonai kísérleteket pedig más bázisokra telepítették át. E kísérletek között különböz? repül?gépek prototípusainak kipróbálása szerepelt a helybéliek által jól ismert rakéta l?tér felett. A repülésekre ? ki tudja, miért ? mindig éjszaka került sor, és egészen a faluig hallatszott a mélyrepülésben repül? titokzatos gépek zaja. A helyiek jól tudták, hogy a titkos bázisok nem sz?ntek meg, és a repülési területnek még csak a közelébe sem kerülhetnek, mert akár az erd?n, akár a mocsáron keresztül próbálkozott valaki a báziskomplexum megközelítésével, egy bizonyos pont után katonák, f?ként tisztek jelentek meg és udvariasan közölték, hogy a terület zárt katonai övezet, ahová polgári személyek nem léphetnek be.

A feltételezés, hogy UFO-kkal vagy elektrogravitációs meghajtású repül?gépekkel kapcsolatos kísérletekr?l van szó, akkor terjedt el, amikor a falutól kb. 40 kilométerre lév? vasútállomásra begördült az els? rejtélyes vasúti szerelvény, amelyet igen szigorú katonai ?rizet biztosított. A szerelvényen elektronikus szerkezeteket, vezetékkötegeket és egy viszonylag nagyméret?, gondosan leponyvázott kör alakú valamit szállítottak.

A helybéliek a hosszú évek alatt már megszokták a l?térr?l hallatszó hangokat, s?t akadt olyan is, aki titokzatos fényeket látott a rendkívül hajmereszt? repülések és légi man?verek végrehajtása során. Ami azonban egy id? után mindenkit nyugtalanítani kezdett, az a különös és váratlanul kezd?d? viharok megszaporodása volt. Napsütéses nyári napokon hirtelen elektromossággal telt meg a leveg?, majd hatalmas villámlások és mennydörgések közepette kitört a vihar, amely miatt az emberek még a lakásuk biztosítékait is kicsavarták. A viharok váratlanul jöttek, és igen hamar el is múltak, de amíg tartottak, valami különös dolog zajlott a közeli bázisok és a l?tér környékén.

A falu egyik legöregebb lakója, Prohorovics apó, akit az erd?ben ért a vihar, egy hatalmas felvillanástól úgy megijedt, hogy belecsúszott egy árokba. Innen jól láthatta a falu szélén álló házakat, és ellátott a fák felett a l?tér felé is. Egyszer csak kötelékben repül?, titokzatos valamik t?ntek fel. Végigsuhantak az égbolton, közeledve a katonai bázisok fel?l a falu felé, majd ott váratlanul elkanyarodtak és visszaindultak a l?tér irányába. Ezek a valamik világító gömbök voltak, és hosszú, kanyargós nyomot hagytak maguk után. Olyan alacsonyan repültek, hogy a fák csúcsát elérték, és néhány feny? csúcsát úgy levágták, mint egy kés. Más feny?k lángra lobbantak, és a rémülett?l Prohorovics még mélyebbre húzódott az árokba. Amint a titokzatos UFO-k elt?ntek, a vihar is véget ért.

Egy másik hasonló incidensnek többen is tanúi voltak, és a helyiek meggy?z?déssel vallották, hogy a katonai bázison földönkívüli technológia alapján kísérleteztek a gömb alakú repül? szerkezetek létrehozásával, amelyek az id?járást is befolyásolni tudták. Mások úgy vélték, az id?járási anomáliák, a viharok valójában azt a célt szolgálták, hogy az amerikai kémm?holdak el?l elrejtsék a titkos szovjet kísérleteket.

Akadt olyan vélemény is, amely szerint a viharok a kísérleti szerkezetek hibás m?ködésének melléktermékei lehettek, mert egy id? után a kísérletek megsz?ntek, nem hallatszott többé a próbarepülések zaja, és ezzel egy id?ben elmúltak a váratlan, igen er?s elektromos viharok is. A gyakorlótérr?l és a közeli bázisokról minden felszerelést elszállítottak, elt?ntek a jár?rök, és a falu lakói végre eljuthattak a több négyzetkilométeres l?tér területére is, de az elhagyatott katonai bázisokra mind a mai napig nem juthattak be, mert egy helyi ?rezred védi az elhagyott katonai objektumot az illetéktelen behatolóktól.

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia