Home A múlt rejtélyei A torinói halotti lepel titkai

A torinói halotti lepel titkai

0

Jézus működése és tanításai sokakat foglalkoztatnak. Korunkban már akadnak olyanok is, akik csupán nagy tanítónak hiszik őt, egy kisebb tábor még a létezését is tagadja, míg a keresztények zöme Megváltónak vallja. Ugyanakkor mai meglehetősen anyagias szemléletű világunkban nehezen tudjuk elképzelni, a feltámadás nagy misztériumát.

Pedig a torinói halotti lepel nemcsak Jézus létét igazolja, de a feltámadásra is nagyon jó bizonyíték. Jézus holttestét miután levették a keresztről ebbe a lepelbe burkolták. Ezen írásmű kereteit meghaladja annak ismertetése, hogyan került a lepel Jézus sírjából, Edesszán, Konstantinápolyon keresztül, Chambéryn át, mostani őrzési helyére, Torinóba. Egy bizonyos: a leplen egy férfitest lenyomatszerű képe látható. Amikor Secondo Pia ügyvéd 1898-ban fényképeket készített róla, és laborjában előhívta a lemezeket, maga is megdöbbent. A lemezeken a normális negatív kép helyett, egy emberalak pozitív képe jelent meg!

Egyszeriben magyarázatot kapott az, hogy a leplen lévő kép azért ennyire elmosódott, mert az a negatív kép! Ezzel rendkívül nehézzé vált azok dolga, akik a képet 14. századi hamisítványnak hirdetik.

Ha valóban hamis lenne, akkor nemcsak abban kéne hinnünk, hogy a középkorban létezett valaki, aki képes volt negatív képet festeni, hanem abban is, hogy a középkorban rituális gyilkosságként keresztre feszítettek valakit! (Megjegyezném, hogy amikor Nagy Konstantin bevezette a kereszténységet, pontosabban annak Szent Pál által hirdetett változatát, törvényileg tiltotta meg a keresztre feszítést, mint büntetési formát.)

A lepel arról is árulkodik, hogy amikor Jézust csúfságból megkoronázták ez a korona nem tövises gallyakból font koszorú volt (ahogy a művészetben is ábrázolják), hanem egész fejét a homlokától a tarkójáig beborító tüskés ágak sokasága. A korbácsolást sem egészen úgy hajtották végre ahogy a Jézusról szóló filmeken láthatjuk, hanem két katona szemben állva egymással közrefogta őt, és elkezdték verni a flagrummal. (Ez egy olyan korbács volt melynek végére ólomgolyókat erősítettek mely feltépte a bőrt, és húsdarabok szakadtak ki az áldozat testéből.)

Nem túlzás azt állítanunk, hogy Jézus a korbácsolás végeztével fürdött a saját vérében. Testének alig volt olyan pontja, amely ne lett volna sebekkel borítva. Az evangélium beszámol róla, hogy Jézusnak saját magának kellett vinnie a kereszt vízszintes gerendáját is. Ez vállsebeket okozott neki. Többször el is esett, úgyhogy az elítélteket vezető csapat tisztje belátta, ha nem tesz valamit, aligha érnek a kivégzőhelyre. Utasított egy Cyrenei Simon nevű embert, hogy hozza a gerendát a csapat után. A lepel elmondja nekünk azt is, hogy fest?ink helytelenül ábrázolták a keresztre feszítést is, mert az elítéltet teljesen meztelenül feszítették fel, ám festőink szemérmesen, és talán tiszteletből is, a szenvedő Jézust ágyékkötőben ábrázolták. A lepel tanúsága szerint a szögeket nem a tenyérbe verték, hanem a csuklóba! A lábakat pedig úgy szögezték a kereszthez, hogy a bal lábfejet a jobb fölé tették, és egyetlen szöggel ütötték át.

A fenti eredményekre a STURP tudósai 1978-ban jutottak.

(A STURP angol rövidítés, a csoport teljes neve a The Shroud of Turin Research Project azaz magyarul: a torinói lepel kutatási programja.)

A STURP tudósai hiszik, hogy a lepel Jézust ábrázolja.

Megállapították azt is, hogy Jézus teste anatómiailag tökéletes volt.

Korát 30-33 évesre becsülték, magassága 178-180 cm, súlya pedig 79- 80 kg lehetett. A tudósok azt is észrevették, hogy a leplen lévő alak behunyt szemei olyan benyomást keltenek mintha aludna.

Ez azért van, mert a halott szemeire, két leptont, pénzérmét helyeztek, mely jótékonyan eltakarta a szem beesettségét.

A STURP két tudósa Dr. John Jackson fizikus, és Dr. Eric Jumper repülő-kapitány számítógépes elemzésnek vetették alá, a leplen található képet és igen nagy volt a meglepetésük. A számítógép monitorjának képernyőjén ugyanis igen élesen Jézus arcának háromdimenziós képe jelent meg!

Azt kellene még tisztáznunk, hogy a képmást mi hozta létre.

Nos, én a NASA tudósainak szakvéleményére támaszkodom, akik szerint a képmás nagyfrekvenciájú, de igen rövid időtartamú kozmikus sugárzás által történt beégetés, amely a halottnak vélt emberi testből áradt.

(Érdemes elgondolkodni, hogy mennyire harmonizál mindez, a gnosztikusok azon tanításával, miszerint Jézus nem testben, hanem emberi szemmel látható fényként emelkedett a mennyekbe.)

Zárszóként leszögezhetjük, hogy a csodálatos torinói lepellel Jézus, a szó szoros értelmében is teljesítette híveinek tett ígéretét: Én veletek maradok minden napon, a világ végezetéig!