Home Cikkek A tüzes mérnök

A tüzes mérnök

903
0
Megosztás
www.hdnicewallpapers.com

Ennek a cikknek az olvasása 2 percig tart

Nagyon eleven színfoltja falunk hiedelemvilágának a tüzes mérnök, vagy ahogy az itteniek hívják, az inzsellér. Az inzsellérrel való személyes találkozásról még ma is sokan tudnak mesélni. Az inzsellér, ami valójában természeti jelenséget takar, általában éjszaka jelenik meg mocsarak környékén, vagy a szántóföldeken esős időben, de megjelenhet akár az udvarban, a ház körül is.

www.hdnicewallpapers.com
www.hdnicewallpapers.com

?Losoncon vót. Összegyűltek a jányok, oszt fontak. Iccaka vót mán. Oszt ki kellett nekik menni. Ahogy kimentek, csak jött egy nagy világosság, oszt megállt itt is, ott is egy-egy kiskorig, oszt irt. Feljött a tanyába is. Letette az asztalt, rátette a lámpást, oszt irt. Csak a világosságot lehetett látni. Megijedtünk tűle, oszt bementünk a házba. Azt mondták, hogy mérnök vót, oszt mikor nem jól mérte a földet, oszt most neki vissza kell járni mirni.? ?Lámpással járt a mirnök iccaka. Nem lehetett látni mást, csak az asztal sarkát, meg egy kezet, ahogy ír.? ? meséli Bálint Boris. ?Kimentem iccaka bezárni a tyukokot. Az eső buzgározva esett. Oszt ahogy én mentem, csak látom, hogy egy kis fény felütötte magát. Olyan vót, mint egy gyertyaláng. Kikes lánggal igett. Oszt akkor csak jobboldalra, majd baloldalra is megint csak felcsapódott egy-egy kis fény. Úgy hogy ötig ment, három méterenkint. Ez bejárta ott azt a nagy udvart. Lassan sorakozva. Egy nagy csűr vót ott, oszt arra mentek. De nem eccerre irtek oda, hanem sorba. Ott oszt mán eltüntek, nem láttam űköt tovább. Ijjeli mérnök lehetett.? Az inzsellér, mint ahogyan az előbbi visszaemlékezésekből is kitűnik, nem veszélyes. Végzi a saját dolgát, hogy levezekelje bűneit. Akadnak azonban olyan adatközlők is, akik szerint nem jó az inzsellérrel találkozni, amellett, hogy megijeszti az embert, ha túl közel merészkednek hozzá, még meg is égetheti őket. ?Rájuk teszi a tüzes kezét.?

2

 

Zubánics László ? Vargáné Katona Mária
BOSZORKÁNYOK PEDIG NINCSENEK?!
Kárpátaljai Magyar Könyvek
Intermix Kiadó,
Ungvár ? Budapest 2007