Home A tudomány rejtélyei A Vérhold elmélet

A Vérhold elmélet

0

A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja. Az eredetileg Mark Biltz által kitalált, úgynevezett Vérhold elmélet, nagyon sok figyelmet kapott mostanában.

Forrás: Bible Prophecy Talk, Chris White írása

A fenti (magyar feliratos) videó anyagának szövege:

Az eredetileg Mark Biltz által kitalált, úgynevezett Vérhold elmélet, nagyon sok figyelmet kapott mostanában.

John Hagee könyve, a Négy Vérhold, ami nem egyéb, mint Mark Biltz elméletének az átfogalmazása, jelenleg az Amazon bestseller listájának élén áll. Azok kedvéért, akik még nem hallottak róla, elmondanám, hogy mi is ez az elmélet.

A Jóel 2:31-ben ez áll:

A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja.

Mark Biltz arra gondolt, hogy ez esetleg egy együttes hold- és napfogyatkozásra is utalhat. Hogy kíváncsiságát kielégítse, felkereste a NASA nap- és holdfogyatkozásokra specializálódott weboldalát, ahol minden i.e. 2000 és i.sz. 3000 közötti hold- és napfogyatkozás megtalálható.

A NASA oldalának segítségével Biltz láthatta, hogy számos nap- és holdfogyatkozás lesz a jövőben. Őt leginkább azok érdekelték, amik a hold tetrádokkal estek egybe. Ilyen akkor van, amikor hozzávetőleg két év leforgása alatt négy holdfogyatkozás történik. Ezt követően Biltz összevetette a tetrádok dátumait a zsidó naptárral. Azt vette észre, hogy sok tetrád, valamint más napfogyatkozások, zsidó ünnepekre estek. Biltz kíváncsi volt, hogy ilyen előfordult-e a múltban is. Hat olyan esetet talált a történelemben, amikor a holdfogyatkozás tetrád egybeesett egy zsidó ünneppel. Amikor ezeket a dátumokat összevetette a zsidó történelem eseményeivel, a következő összefüggéseket vélte felfedezni ezek között a tetrádok és a zsidókat érintő jelentős történelmi események között:

Például azt mondja, hogy a 1493 és 1494 közötti tetrád egybeesett a spanyol inkvizícióval.

Az 1949 és 1950 közötti tetrád pedig úgy gondolja, hogy egybeesett az 1948-as függetlenségi háborúval. Az 1967 és 1968 közötti tetrád pedig a Hatnapos háborúval. Biltz és John Hagee azt mondják, hogy mivel a vérhold tetrádok idején jelentős események történtek a zsidó történelemben (legalábbis az ő modelljük szerint), a 2014 és 2015 közötti vérhold tetrád is ilyen, és ezért a bibliai próféciák szempontjából fontos események hírnöke lesz, azt állítva, hogy ezek a holdfogyatkozások a napot, a holdat és a csillagokat érintő bibliai próféciák beteljesedései lesznek.

A kérdés az, hogy mennyire állja meg a helyét ez az elmélet a Biblia és a józanész tükrében.

A válasz: nem nagyon.

A következőkben számba veszünk néhányat a számos ellenérv közül.

Elsőként azt kell megvizsgálnunk, hogy amiről Biltz és Hagee beszélnek megegyezik-e azzal, amit a Biblia ír. A Biblia több helyen is említi a napot, a holdat és a csillagokat, az idők jeleinek részeként.

Itt van például a Jelenések 6:12-13:

?És láttam, amikor feltörte a hatodik pecsétet: nagy földrengés támadt, és a nap elsötétült, mint egy fekete szőrcsuha, a telihold olyan lett, mint a vér, és az ég csillagai lehullottak a földre, ahogyan a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, amikor nagy szél rázza;?

Ilyen rész a Máté 24:29 is:

?Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek.?

A teljes szöveget megvizsgálva egyértelműen láthatjuk, hogy a nap és a hold mellett a csillagok is sötétek lesznek.

A Biblia egy globális sötétséget ír le, ami az egész földet érinti majd. Akármi legyen is ez, az nemcsak a nap és a hold elsötétedése lesz, hanem a csillagoké is. Ez mindenképpen több mint egy nap- és holdfogyatkozás. Ha találgatnom kéne, azt mondanám, hogy ez valamiféle atmoszférikus esemény lehet, ami az egész eget eltakarja, és persze lehet egy természetfeletti esemény is, ami egyetemes sötétséget eredményez. Biltz és Hagee csak úgy tudják ezt a kérdést megkerülni, hogy szinte minden esetben kizárólag a Jóel 2:31-et idézik, mert abban a részben csak a nap és a hold kerülnek említésre. Azonban ha 21 verset visszamegyünk a fejezetben, egyértelműen láthatjuk, hogy maga Jóel is egyértelművé akarta tenni olvasóinak, hogy az esemény a csillagokat is érinteni fogja.

A Jóel 2:10 ezt mondja:

Reszket előtte a föld, megrendül az ég. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket.

Ezékiel könyvében maga Isten is egyértelművé teszi, hogy egyetemes sötétségről van szó. Az Ezékiel 37:7-8-ban ezt olvashatjuk:

Amikor kimúlsz, befedem az eget, és elsötétítem csillagait; a napot felhővel takarom el, a hold fénye sem világít. Minden égitestet elsötétítek miattad, és országodat sötétségbe borítom! így szól az én Uram, az ÚR.

Tehát, amennyiben Biltz és Hagee nem képesek magyarázatot adni arra, hogy ezek a fogyatkozások miként sötétíthetik el a nap és a hold mellett a csillagokat és minden más égitestet is egyazon időben, be kell lássák, hogy ők nem ugyanarról beszélnek, mint amit a Biblia jósol.

Ennek az eseménynek más helyeken történő említéseiből azt is tudjuk, hogy ezzel egy időben földrengés is lesz. Ahogy az előbb is olvastuk a Jelenések könyvében, János nagy földrengésnek nevezte.

Jóel pedig azt mondja, hogy reszket előtte a föld.

Ez ugyanazt a problémát veti fel. Ez a bizonyos nagy földrengés fontos része a napban, a holdban és a csillagokban megjelenő jeleknek. Semmi olyasmi nincs egy fogyatkozásban ? akkor se, ha egymáshoz közel négy történik ? ami földrengést idézne elő. Emellett elég egyértelmű bárki számára, aki ezeket az Igéket olvassa, hogy ezek az események szimultán történnek, ugyanazon a napon és ugyanazon időben. Az pedig lehetetlen, hogy egy nap- és holdfogyatkozás egyszerre menjen végbe. Nem kell mást tenni, mint megnézni, hogy pontosan mi történik egy nap- vagy holdfogyatkozáskor és azonnal megértjük, miért nem lehet a kettő egy időben. Tehát egyértelmű, hogy ez az elmélet semmiképpen sem lehet a bibliai ?nap, hold, csillag? jelek beteljesedése. Nézzük meg, hogy esetleg nem lehetnek-e ezek a fogyatkozások Isten figyelmeztetései Izrael számára bizonyos érkező eseményeket illetően.

Más szóval, mivel (Biltz és Hagee szerint), amikor a tetrádok zsidó ünnepekre estek a múltban, fontos események következtek be Izraelben, így lehet, hogy 2014-2015-ben is így lesz.

Tehát félretesszük az elképzelést, hogy ezeknek az eseményeknek bibliai jelentősége lehet, és csak azt vizsgáljuk, hogy szolgálhatnak-e ezek a tetrádok valamiféle figyelmeztetésként Izrael számára, függetlenül attól, hogy nem bibliai próféciákhoz kapcsolódnak.

Az első dolog, amit meg kell említenünk:

Megvizsgálva Biltz állításainak történelmi pontosságát, miszerint a holdfogyatkozás tetrádok a zsidóság szempontjából fontos történelmi eseményekkel egybeestek, azt találjuk, hogy egyáltalán nem pontosak. Tehát elsőként vizsgáljuk meg Biltz és Hagee feltételezéseit a tetrádok és a jelentős események egybeesését illetően. Az emberek sokszor készpénznek veszik az ilyen állításokat, és ahogyan látni fogjuk, ez jelen esetben komoly hiba lenne.

Sokan nem tudják, de Biltz két másik tetrádot is talált a NASA adatbázisban, amik zsidó ünnepekkel egybeestek. Ezeket nem szereti említeni, mert, ahogy ezt ő maga is kimondja, ezekkel semmilyen fontos esemény nem esett egybe. Ez már önmagában elgondolkodtató. Rendben. Akkor honnan tudjuk, hogy a 2014-15-re várható tetrád nem lesz ezekhez hasonlóan eseménymentes? Tehát saját állításuk szerint is, ezeknek a tetrádoknak majdnem a fele semmi különös jelentőséggel nem bír. Egy másik fontos észrevétel, hogy a történelmi események dátumai, amelyekkel a tetrádok állítólag egybeesnek, nem valami pontosan illeszkednek a tetrádok dátumaihoz. Például a spanyol inkvizíció körülbelül 15 évvel az 1493-94-es tetrád előtt kezdődött és hozzávetőleg 350 évvel később fejeződött be. Azzal próbálnak némi hitelt adni ennek az összefüggésnek, hogy a tetrádot az 1492. március 31-én kiadott Alhambrai királyi paranccsal hozzák összefüggésbe, amellyel hivatalosan száműzték a zsidókat Spanyolországból. De még ezt figyelembe véve is meg kell jegyezni, hogy az első fogyatkozás több mint egy évvel, a második pedig több mint két évvel ezután következett be.

Hacsak nem akarják azt mondani, hogy Isten egy egész évvel elkésve adta a figyelmeztetést, ezt nehéz lenne egybeesésnek nevezni. A következő állítólagos egybeesés Izrael függetlenségének 1948-as kikiáltásával és a függetlenségi háború megnyerésével kapcsolatos. Ebben az esetben is az 1948-49-es tetrád egy egész évvel később kezdődött és a fogyatkozások egyike sem esett egybe Izrael bármelyik győzelmével, vagy azzal a nappal, amikor az ENSZ elismerte az államot vagy bármilyen másik fontos dátummal. Biztos vagyok benne, hogy amennyiben a tetrádok valós dátumainak lett volna bármi jelentősége, arról hallottunk volna. Ahogy azt látni fogjuk, a ?legpontosabb? egybeesés is 10 hónapot csúszott az adott eseményhez képest.

Tehát azt mondják, hogy az utolsó tetrád a Hatnapos háborúval esett egybe, de a valóságban a tetrád a háború befejezése után 10 hónappal kezdődött. Az utolsó fogyatkozás pedig még egy teljes évvel ezután. Ez a három, egybeesésnek éppen nem nevezhető esemény még rosszabbul néz ki, ha figyelembe vesszük, hogy két másik tetrádot már eleve figyelembe se vettek, mert egyetlen történelmi eseményt sem találtak a közelükben.

Szóval ez a három a legjobb, amit fel tudnak mutatni és ez elég szomorú. Eszerint számukra, ha valami két éven belül volt, az már egybeesés. Eszerint manapság a ?megközelítő? nemcsak a patkók és kézigránátok, de a Vérhold elméletek terén is elfogadható. Amennyiben Biltz és Hagee azt akarják mondani, hogy Isten a tetrádokon keresztül figyelmezteti Izraelt fontos jövőbeli eseményekkel kapcsolatban, akkor hol voltak a figyelmeztetések a tényleg fontos és sokkal súlyosabb események alkalmával? Miért nem a holokauszttal kapcsolatban figyelmeztette őket, vagy az i.sz. 70-ben történt Rómából való kiűzetésük és az azt követő üldöztetés alkalmával? Ami ennél is elgondolkodtatóbb, hogy mennyi mindent kell kihagyni az elméletből, ahhoz, hogy némiképp hihető legyen. Miért figyelmeztetett volna Isten a spanyol inkvizícióval kapcsolatban, de mással kapcsolatban nem? És amennyiben ez egy figyelmeztetés akart lenni, miért késett egy évet, amikor már semmit sem lehetett tenni?

Emellett miért van az, hogy némelyik tetrádot jó, némelyiket pedig rossz eseményekkel hoznak összefüggésbe? A spanyol inkvizícióval szemben ott van a Hatnapos háború győzelme. Ebben nincs logika.

A következő kérdés:

Izrael holdnaptárt használ és az ünnepek dátumait is a hold fázisai alapján számítják ki. Csupán ez alapján, a logika azt diktálja, hogy a holdfogyatkozások bizonyos rendszerességgel zsidó ünnepekre kell essenek. Az Answers in Genesis oldalon, Biltz Vérhold elméletével kapcsolatban közzétett cikk is beszél arról, hogy vajon ritka eseménynek számít-e, amikor a holdfogyatkozások a Pászka vagy Szukkot idejére esnek:

Nem, egyáltalán nem ritka. Vegyük figyelembe, hogy holdfogyatkozás csak telihold idején van. Ma a világ nem a holdnaptárt követi, de sok ősi nép, így a zsidók is, ezt használták. A hónap a kifli-alakú újhold megjelenésével kezdődött, ami körülbelül egy nappal a mai újhold után volt (a hold és a nap hosszirányú együttállása). Ezt figyelembe véve, tizennégy nappal később, vagyis a hónap 15. napja mindig egybeesik az újholddal.?

A cikk ezt követően arról beszél, hogy milyen gyakran estek a holdfogyatkozások a Pászka vagy Szukkot ünnepére. Ez ugyanaz a két ünnep, amelyek a Vérhold elméletben is szerepelnek. Először megtudjuk, hogy a XX. században ez 37 alkalommal fordult elő:

Elmondhatjuk, hogy a holdfogyatkozások mind a 37 alkalommal egybeestek a Pászka vagy a Szukkot ünnepével. Ez az összes holdfogyatkozás (teljes, részleges és prenumbrális) egy hatoda (37/230), ami teljesen logikus, mert az év 12 hónapjából kettőben van Pászka vagy Szukkot. A viszonylag magas gyakoriság a holdhónap tizenötödik napának meghatározása miatt van. Tehát a holdfogyatkozásoknak és ezeknek az ünnepeknek az egybeesése sokkal gyakoribb, mint azt Biltz gondolja.

Szóval mit is állít a cikk?

Azt mondja, hogy a holdfogyatkozások olyan gyakoriak ezeken a bizonyos zsidó ünnepeken, hogy egyedül a XX. században 37-szer volt rá példa.

Tehát olyan gyakoriak, hogy Biltz és Hagee csak az alábbihoz hasonló gondolatmenet alapján indulhatott el:

Rendben, a holdfogyatkozások állandóan zsidó ünnepekre esnek, de mi van akkor, ha két éven belül kétszer történik ilyen? Ja, hogy ez is gyakori? Viszont mi van akkor, ha négy holdfogyatkozás van két éven belül? Hogy ez is gyakori? Rendben. Akkor kettőt söpörjünk félre és csak azt a hármat vizsgáljuk meg, némiképp kicsavarva, amik alapján könyvet írhatunk.

Tehát összességében vizsgálva, a Mark Biltz és John Hagee által felvázolt Vérhold elmélet nem áll meg a Bibliából ismert, a napot, a holdat, a csillagokat és földrengéseket érintő próféciák tükrében, amelyek az Úr Napjának eljövetelét hirdetik. Egyetlen olyan összefüggést sem hoz fel Izrael múltjával kapcsolatban, ami megállná a helyét és alapos vizsgálat után leginkább csak felhajtásnak és szószaporításnak tűnik.

Összegzésképpen elmondhatom, hogy egyetértek a feltevéssel, hogy jelentőségteljes események láthatók a horizonton Izraelt illetően, amelyek akár bibliai jelentőségűek is lehetnek, de azt mondani, hogy az elkövetkezendő néhány év jelentős eseményeinek bármi köze lehet a 2014-15-ben várható tetrád holdfogyatkozásokhoz, az olyan, mintha azt mondanám, hogy a csapatom azért nyerte meg a bajnokságot, mert a szerencsemezemet viseltem.

Idők Jelei