Home Paranormális jelenségek A villanyoszlop anomália

A villanyoszlop anomália

0

Biztosan el?fordult már velünk, hogy mentünk az utcán éjszaka autóval vagy éppen gyalog, és az utcai lámpa hirtelen kialudt, ahogy elmentünk alatta. Nyilván nem tulajdonítunk neki nagy jelent?séget, ha azonban ez gyakrabban el?fordul, az okot adhat a gyanúra. Ilyen esetben érthet?, ha valaki megriad önmagától. Valamilyen elektromos zavar lehet a dolog mögött vagy valami egészen más?

A jelenség úgy is ismert mint villanyoszlop-interferencia, amely feltehet?leg valamilyen pszichikus eseménnyel függ össze. A jelenséget még csak most kezdik tanulmányozni. Mint a legtöbb parajelenség, err?l is csak beszámolók alapján van információnk. A villanyoszlop-anomália tipikus menete az, hogy sétál vagy vezet az utcán és a mellette lév? villanyoszlopok fényei be vagy kikapcsolnak. Természetesen a jelenség el?fordulhat véletlenül is egy rossz ég? esetében (melyet sokunk tapasztalhatott már), de egyesek azt állítják, hogy rendszeresen átélik az esetet. Ugyan nem ég ki sorban minden egyes villanyoszlop, ahogy elhaladnak mellette, de elég gyakori ahhoz, hogy feltételezzük, hogy valami szokatlan történik ezekkel az emberekkel. Gyakran beszámolnak a személyek arról is, hogy id?nként különleges hatást gyakorolnak már elektromos eszközökre is. Ezek a jelenségek a következ?k:

–    Lámpák és TV-k ki vagy bekapcsolnak anélkül, hogy az illet? hozzáérne
–    Villanykörték kiégnek amikor a személy megpróbálja a lámpát fel vagy kikapcsolni
–    A TV vagy a CD lejátszó magától változtatja hangerejét
–    Az órák megállnak
–    A gyermekek elektromos játékai maguktól beindulnak amikor az illet? jelen van
–    Bankkártyák és egyéb mágneses m?ködés? kártyák megrongálódnak

A jelenség bármilyen pontos meghatározása csupán spekuláció tudományos kísérletek nélkül. A probléma ezzel a rejtéllyel ugyanaz mint sok más paranormális jelenséggel is, hogy nagyon nehéz laboratóriummban reprodukálni. Úgy t?nik mintha független lenne az azt el?állító személy akaratától. Néhány egyszer?bb teszt szintén alátámasztja azt, hogy a személyek nem képesek tudatosan létrehozni azt. Logikus fejtegetésnek t?nhet, ha összefüggésbe hozzuk a jelenséget az agy elektromos impulzusaival. Minden gondolatunk és egyben a mozgásunk elektromos impulzusok eredménye, melyet az agy generál.

Jelenleg úgy tudjuk, hogy ezek a mérhet? impulzusok csak a testen belül sülnek ki, de mi van, ha a testen kív?lre is hatással vannak, egyfajta távírányító funkcióként? A Princetowni Mérnöki Kutatóintézet feltételezi, hogy a tudatalatti valóban hatást gyakorolhat elektromos eszközökre. Az ott dolgozó kutatók tesztekkel már igazolták, hogy bizonyos paranormális képességek hatást gyakorolhatnak bizonyos számítógépek m?ködésére is.

Az intézet  kutatása a világ számos más laboratóriumával együttm?ködve próbálja felderíteni a tudományos hátterét az olyan jelenségeknek mint az ESP, telekinézis és talán hamarosan a villanyoszlop-anomália. Habár a jelenség ? mint említettük ? nem tudatos, néhányan arról számolnak be, hogy az  el?fordulása során felfokozott érzelmi állapotnak vannak kitéve az illet?k. Az idegesség különböz? fokait, stresszt, vagy izgalmi állapotot vélnek oknak. Debbie Wolf, egy angol pincérn? a következ?t nyilatkozta a CNN-nek: ?akkor történik velem, amikor valamin idegeskedem. Nem állandó szorongásról van szó, hanem arról, amikor éppen rágódok valamin.? Mindez csupán véletlen? David Barlow, fizikus szerint ?kell, hogy legyen valami közös ezekben az emberekben.

Valószín?tlen, hogy a fények maguktól kapcsolódjanak ki vagy be amikor valaki elmegy mellettük. Ha sokszor megtörténik, akkor valamilyen mechanizmus áll a háttérben.? 2000-ben egy kutatás indult Angliában a Hertfordshire-i Egyetem keretein belül Dr. Richard Wiseman vezetésével. Wiseman adatgy?jt? autómatákat helyezett el Anglia több pontjain abból a célból, hogy gy?jtse az információkat különböz? emberekt?l, akik rendelkeznek paranormális képességekkel. Hillary Evans, parajelenség kutató, aki tagja a The Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena (ASSAP) nev? kutatószervezetnek, szintén tanulmányozza a jelenséget. Létrehozott egy adatcsere központot, ahol a villanyoszlop anomáliát átél? személyek megoszthatják egymással tapasztalataikat. Evans azt nyilatkozta a CNN-nek, hogy ?ezek az emberek teljesen egészséges, normális személyek. Csupán arról van szó, hogy van valamilyen képességük. Amolyan ajándék. További kérdés, hogy mire hasznosítható ez a képesség. Talán egyszer megtudjuk, és általa jobb betekintést kapunk az agy m?ködésének rejtélyeibe.