csütörtök, január 17, 2019
Home A múlt rejtélyei A Vril-Gesellschaft, avagy a Vril Társulat

A Vril-Gesellschaft, avagy a Vril Társulat

1670
0
Megosztás

Ennek a társulatnak az eredeti, hivatalos megnevezése az “Alldeutsche Gessellschaft für Metaphysik” (Teljes Német Metafizikai Társulat) volt, de inkább Vril Társulat néven vált közismertté. A náci mély-gnózis alapjait lefektető Vril-Gesellschaft a történelem egyik legkülönösebb titkos társasága volt, melynek mottója: “Nem minden jó jön odafentről”.

Benső dolgairól a mai napig nehéz igazán hiteles információkat találni, noha messze ez volt legbefolyásosabb okkult csoportosulás a két világháború közötti Németországban. A szervezet a háború után egyszerűen eltűnt a színről, és a győztes szövetségesek azonnal titkosítottak minden olyan anyagot, ami a társulat névjegyét viselte magán. Ahogyan a Thule Társulat, úgy a Vril Társulat is meghatározó szerepet töltött be a náci okkultizmusban.

Minden jel arra mutat, hogy a Vril tagságát tulajdonképpen a Thule belső, elit köre tette ki. Az első inkább a politikai arénán belül kívánta céljait megvalósítani, a másodikat pedig a misztika, a metafizika és az alternatív technológia, az idegenekkel való kapcsolatba lépés foglalkoztatta.

A Vril Társulat által használt kevésbé ismert, ám annál nagyobb jelentőséggel bíró egyéb nevek a Bruder Des Lichts, azaz “A fény testvérisége”, a “Fény Páholya”, vagy a “Ragyogó Páholy”. Ez alatt természetesen ugyanazt a luciferi fényt és ragyogást kell értenünk, mint amit az illuminátusok és a szabadkőművesek esetében is.

illu

A Vril társulatra hatással volt a Claude de St. Marintn féle francia illuminátizmus, a rózsakeresztesség, s így a bajor illuminátizmus is. Alapkövetelmény volt, hogy a tagság jól ismerje Blavatsky A titkos tanok című munkáját. A társulat jeles tagjának számító Karl Haushofer mestere volt e tanoknak, és ezen ismereteit is megosztotta Hitlerrel a lansbergi börtönlátogatásai alkalmával. Mivel Haushofer a nagy mágus és metafizikus, George Gurdijieff tanítványa volt, így ennek hatása is jelen volt a társulatban. Gurdijieff, ahogy aztán Haushofer is, szoros kapcsolatban álltak olyan titkos tibeti társulatokkal, ha úgy tetszik, “páhollyokkal”, amelyeknek tanaiban jelen volt a föld alatt rejtőzködő szuper faj elmélete. A társulatba csak életerős, egészséges fiatalok léphettek be.

Érdekes tény, hogy a társulat megalakulásában szerepe volt egy 1871-ben megírt novellának is. A szóban forgó írás a már említett Bulwer Lytton-tól származó, Az eljövendő faj című novella. Az író, aki egyébként maga is rózsakeresztes volt, egy olyan faj bemutatásával foglalkozik, amely messze fejlettebb az emberiségnél és olyan erők birtokában van, amelyek szinte félistenekké teszik a tagjait. Ezek a lények jelenleg a föld alatti világban rejtőzködnek, de szándékukban áll újra felbukkanni és átvenni a világ fölötti uralmat. A háttérhatalmi propaganda gépezet a szórakoztató ipar által népszerűsíti a megvalósítandó programot, ma elsősorban Hollywood által, de az 1800-as években a fantasztikus regények töltötték be ezt a szerepet. Bulwer Lytton irományai egyébként Blavatsky-ra is nagy hatással voltak, aki igazságokként vette a novella mondanivalóját és a teozófia részévé tette a mű bizonyos elemeit.

Maga a névadó Vril egy sugárzó kozmikus erőnek a neve, s a társulat tagjai hittek abban, hogy aki ezt az erőt képes elsajátítani, az önmaga, környezete és az egész világ mestere lehet! Azt tanították, hogy a világ, illetve a korszak változásával feltűnnek majd a föld alatt rejlő lények, és velük szövetkezve a világ urai lehetnek ennek a Vril erőnek a felhasználásával. Azok, akik nem méltók erre a kapcsolatra vagy rabszolgává válnak, vagy pedig egyszerűen elpusztulnak, mert csak arra jók, hogy tetemeik trágyaként szolgáljanak az eljövendő világ földjében. Ez tulajdonképpen a New Age alaptana is, csak más csomagolásba burkolva.

A Vril társulat alapító tagjai és jeles egyéniségei között több nő is volt. Ez a nagyon szép és fiatal lányokból álló munkacsoport volt a “Vrilerinnen”. Ezek a lányok voltak egyben az idegen fajjal kapcsolatban álló, illetve kommunikáló médiumok is, akik a kor modern, rövidre vágott hajdivatjával ellentétben hosszú hajukat lófarokba kötve viselték.

vl100

Azt tartották ugyanis, hogy hosszú hajuk egyféle kozmikus antennaként szolgált az űrből jövő üzenetek hatékonyabb vételére. (Itt talán meg lehet jegyezni azt, hogy a bukott angyaloknak valami oknál fogva valóban nagy gyengéje a hosszú női haj és pl. a hívő nők fejfedése is kapcsolatban áll ezzel). A vezető médium a korábban már említett Maria Orsic volt, a továbbiak pedig Szigrun, Traute, Gudrun, Leona és Heike. Néhányuknak a neve minden bizonnyal fedőnév volt, amelyeket az ősgermán, illetve az északi mitológiákból kölcsönöztek. Szigrun pl. egy valkűr volt, a mitológiai Wotan kilenc leányának egyike, Gudrun neve pedig a Nibelung énekekből ismert.

naci_okkult_lanyok

A Vrilerinnen-nel kapcsolatban a mai napig számos legenda él, már csak az oknál fogva is, hogy a háború után mindannyian nyomtalanul eltűntek. Traute-ról és Szigrun-ról olyan fényképek terjednek az interneten, amelyeken egy német felségjelet viselő repülő csészealjhoz hasonló szerkezet mellett állnak. Egy legenda szerint a vril erőnek köszönhetően ezek a lányok több száz évig élnek és megőrzik fiatalkori szépségüket.

Az egyik legelhíresültebb szeánszra még 1919 decemberében került sor Berchtesgaden-ben, ahol jelen voltak a német okkult társaságok legjelesebb képviselői. Az itt jelenlévő két médium Maria Orsic, és az akkor még csak 18 éves Szigrun volt. Maria bemutatta azokat a kézírásokat, amiket korábban autodiktatív módon, transzállapotban írt le a Templomosok titkos betűivel, s ezzel kezdődött meg a hosszantartó telepatikus kommunikáció a Bika állatövi jegyben elhelyezkedő aldebarani csillagrendszer Alfa Centauri bolygóján élő “árja” lényekkel.

A telepatikus üzenetek szerint ezek a lények (nefilim/annunakik?) már jártak a földön, ők voltak azok, akik kapcsolatba léptek a kora ókori sumérokkal. Egyesek még a Vril kifejezés eredetét is ide vezetik vissza, arra hivatkozva, hogy a Vri-Il sumér szó jelentése “mint isten”. A médium megkapta többek között egy előrehaladott repülő szerkezet, a Vrill disc (UFO?), vagy más néven a Hannebau elkészítésének technikai adatait is.

VrilUFO

A náci médiumok által felvázolt üzeneteket az alábbiakkal foglalhatjuk össze tömören, s némileg szabadon fogalmazva:

A Taurus (Bika) konstellációban, az Aldebaran naprendszerben van két lakott bolygó 68 fényévnyi távolságra Földünktől. A két bolygó lakói képezik a SUMERAN birodalmat. Az Aldebaran rendszer lakosai két részre oszlanak: egy mesterfajra, az “isteni fény” [árja] népére, valamint néhány olyan további embertípusra, akik különböző okoknál fogva az “isteni néphez” képest negatív irányba fejlődtek. A színes bőrű rasszok emiatt egy alacsonyabb szintű szellemi fejlődést értek el. Ahogy a fajok keveredtek, úgy kezdett satnyulni a nép szellemi fejlődése, s ezzel együtt a technológia is visszafejlődött.

Valami 500 millió évvel ezelőtt az Aldebaran rendszer napjának terjeszkedése, s az ebből következő felmelegedés teljesen lakhatatlanná tette “az isteni fény népe” által lakott eredeti két bolygót, és megkezdték a távolabbi lakható bolygók kolonizálását. Amikor az Aldebaran napja növekedni kezdett és a bolygók veszélybe kerültek, a keveredett nép képtelen volt magát megmenteni, és a fejlettebb isteni fény népének a segítségére szorultak, akik evakuálták és különböző lakható bolygókra telepítették őket. A magasabb rendű isteni fény népe és a fejletlenebb faj a köztük fennálló különbségek ellenére megadták egymásnak a tiszteletet és békében megfértek egymással.

A mi naprendszerünkben először a Mars és Jupiter között elhelyezkedő Mallona (más nevein Maldek, Marduk) bolygót kolonizálták, aminek a helyén ma egy aszteroida öv van. Ezután következett a Mars bolygó.

A Vril társulat a médiumok által kapott üzenetek alapján azt a nézetet vallotta, hogy amikor a föld lassan lakhatóvá vált, az aldebaraniak leszálltak és a Mezopotámiaként ismert területen létrehozták a sumér kultúrát, melynek vezető rétegét az isten fény népe, az árják tették ki.

anunnaki_tree_of_life

A sumérok királylistája és az általuk oly gyakran említett égből alászálló annunakik némileg alátámasztják ezt a történetet, ha nem is feltétlenül ebben a formában. Az üzenetek egyik legérdekesebb eleme a repülő “csészealjak” mechanizmusának felvázolása volt, ami megszülte a német alternatív tudomány fogalmát.

A fő cél az volt, hogy létrehozzanak egy nem a hagyományos rakéta technológián alapuló “Jenseitsflugmachine”-t, azaz repülő szerkezetet, amivel el lehet jutni a távoli bolygókra is. Az alternatív tudomány fejlesztésének kezdeti stádiumában Dr. W.O. Schumann (Thule és Vril tag), a Müncheni Technológiai Egyetem kutatója egy beszédében a következőket mondta: “Az eljövendő korszak egy pozitív, isteni technológia korszaka lesz.” Az ebben vetett hit a New Age-re is jellemző.

vril1

naziufo

Mint már említve volt, a társulat a misztikus Vril erő vagy energia után nevezte el magát, amit egyes nézetek szerint a föld belsejében lévő Fekete Nap áraszt. Ez az erő egy kozmikus erő, és a Vril társulat tagjai hittek abban, hogy a felsőbbrendű árja fajt ez a kozmikus erő szülte meg. Ezt az erőt számos kultúra számon tartja, olyan megnevezésekkel illetve, mint Shamballa, Chi, Ojas, Odic erő, Asztrális fény és Orgon. Ennek a misztikus erőnek a birtoklása csaknem minden titkos társaság egyik elsődleges célkitűzése, így a skót rítusú szabadkőműveseké is.

Albert Pike, aki ennek a rítusnak volt a nagymestere, a következőket mondta a 28-ik fokozatot elért beavatottakkal kapcsolatban, akiket a Fény Lovagja titulus illet:

“A természetben létezik egy mindent meghaladó erő, amiből ha meríteni képes egy ember, és megtanulja azt irányítani, akkor képes forradalmi változást hozni és megváltoztatni a föld arculatát.

” Erre az erőre, illetve ennek birtoklására manapság már a New Age ihlette popkultúrában és szórakoztatóiparban is gyakran utalnak. A Csillagok Háborúja című mozifilmsorozatban ez “az erő”, amelyből a Jedik merítenek. A jedik tulajdonképpen a szabadkőműves fénylovagok és a vril fény-páholy tagjainak a pontos megfelelői.

A Vril Társulat minden erejét és mély-mágiáját arra összpontosította, hogy ennek az erőnek a birtoklásához jussanak, és azt Hitler és a nácik megsegítésére fordítsák a világ ellen. A győzedelmes háború után pedig ugyanezt a Vril-ya erőt használták volna fel ahhoz, hogy átlépjék a test korlátait, és végbemenjen az a transzformáció, ami halandó emberekből isten-emberekké változtatja őket. Aki valamelyest ismeri a New Age igazi arcát, annak azonnal feltűnik a hasonlóság a Vril társulat filozófiája és végcéljai, valamint a New Age filozófia és annak céljai között.

A Thule és Vril társulatok végcéljai egyedül azért nem valósulhattak meg, mert a sátáni világrendnek az eljövetele egyszerűen nem arra a korai időpontra lett meghatározva a “felemelkedett mesterek” által. A harmadik birodalom egyféle főpróba volt, hiszen a teljes kontrolt egyetemesebbnek szánják, mintsem egyetlen országra korlátozni [ezt a tényt közvetítették is a New Age médiumai által]. Ilyen tekintetben, ha nagyon leegyszerűsítjük, a harmadik birodalom létrehozása valóban csak egy adott helyszínen végbemenő főpróba volt.,

A háború után a Vril tagsága, beleértve a legendás Vrilerinnen tagjait is, nyomtalanul eltűnt, ami olyan találgatásokhoz vezetett, hogy az időközben megépített repülő szerkezetekkel elhagyták a földet. Más találgatások szerint egy Antarktiszi, földalatti bázisban rejtőzködnek és az UFO jelenségek elsősorban nekik tulajdoníthatók.

naziufoantarctica

Az tény, hogy ki volt dolgozva egy szervezett menekülési terv, hiszen ezt egy 1945. március 15-i dátummal ellátott dokumentum is alátámasztja. Ez tulajdonképpen egy rövid, menekülésre való felhívás volt. A műveletre kijelölt hely a Vrilerinnen logójával volt ellátva, és a felhívás az Odin Ausflug, vagyis, Odin Távozása kódnevet viselte, aláírója pedig a médiumok egyike, Godrun volt.

Kapcsolódó videók:

churchofgod.hu / paranormal.hu