Home Cikkek Akiknek örökre nyoma vész

Akiknek örökre nyoma vész

969
2
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 4 percig tart

Ezúttal nem távoli földrészeken vagy óceánokon állítólag megtörténő rejtélyekről esik szó. Nem is rejtélyes, soha ki nem derülő gyilkosságról, amit a pénz vagy hatalom miatt mind gyakrabban követnek el az emberek. A spontán, ámde megmagyarázhatatlan eltűnések minden embert érintenek, bárhol is éljen a Földön.

Magyarországon napjainkban, úgy átlagosan csaknem ötezer embert keresnek a hatóságok, folyamatosan. Ennyien tűntek el, így vagy úgy. Többségük ? különösen a nyáridőben otthonról ellógó gyermek ? megkerül. Sok felnőtt is felbukkan itthon vagy külföldön, azok is, akiknek vaj volt a fejükön, és azok is, akik öngyilkossági szándékkal vették be magukat a lakatlan erdőségbe.

Ám van egy nyugtalanító százalék ? átlagban évente körülbelül száz-százötven ember -, akinek az eltűnése azért nyugtalanító, mert az eltűnésüket megelőző hetekben, napokban vagy éppenséggel órákban semmi jel sem mutatott arra, hogy készülnének valahová. Sőt, olykor bizonyíthatóan nem is volt távozási szándékuk: hiszen eltűnésük idején munkába indultak, vagy a telkükön dolgoztak, okmányok és pénz nélkül.

Akadt nálunk olyan eset is, amikor az illetőt valahol, útjának egyik pontján még látták, száz méterrel távolabb pedig már nyoma veszett ? márpedig másfelé nem mehetett. Ott, a két pont között történt valami, amitől nyoma veszett ? örökre.

Ha csak Magyarországot vesszük, ahol az évente ilyen rejtélyesen eltűnő személyek száma száz vagy annál valamivel több, olykor kevesebb ? akkor úgy érezzük, ez nem igazán tényező a világ összlakosságához viszonyítva. Csakhogy sok ország van, a legtöbb jóval nagyobb hazánknál, és a statisztika alapján a nagyobb népességből többen is tűnnek el. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy évente az öt földrészen összesen csaknem hét-tízezer embernek veszik nyoma ? örökre! Ők azok, akiket sem halottként, sem bujkáló élőként nem találnak meg soha többé.

1366702459_sienashadow

Vajon mi lesz velük?

Nehéz elképzelni, hogy mindnyájan földalatti barlangokba vesznek, vagy tengerbe ugranak, netán más, agyafúrt módon szabadulnak meg életüktől. És vajon valamennyiüknek az volt a célja, hogy a hátramaradottaknak ? hatóságnak és családtagoknak ? valamiféle morbid rejtvényt adjanak fel? Ez aligha hihető.

A sok eset elemzése arra enged következtetni, hogy az illetők nem a saját akaratukból tűntek el, és az eltűnés őket is meglepetésszerűen érte. Tudunk néhány ? igaz, nagyon kevés ? esetről, amikor ez az eltűnés mások szeme láttára következett be. Kísérteties látványról beszéltek a szemtanúk. Az 1880-as években Londonban valóságos ?eltűnési járvány? volt, főleg gyerekek estek áldozatul; soha többé senki nem látta őket. A világ más részein máskor ismétlődött meg ugyanez, de már felnőttekkel is.

Természetesen jogosan merül fel az emberrablás gyanúja. Ez talán el is fogadható a múlt századi esetek egy részénél ? a gyerekekre, nőkre bizonyos korokban, többféle okból is ?vadászhattak? valakik ? ma már ez a feltételezés nem állja meg a helyét. Most már eltűnnek férfiak és nők, gyerekek és felnőttek, egészségesek és betegek. Kalandkeresők és olyanok is, akik önszántukból még a városukat vagy falujukat sem hagyták el soha. Nyoma vész ?statikus? állampolgároknak, kötelességtudó családapáknak és -anyáknak.

Mi lehet emögött?

Hová tűnnek ezek az emberek a maguk itteni fizikai valóságában ? vagy azon kívül? Nem kevés az olyan magyarázat, amely szerint itt valamiféle tőlünk független természeti erő működik, vagyis aki eltűnik, akaratán kívül átkerül egy másik dimenzióba.

Nincs kizárva ugyanis ? és tudásunk mostani szintjén nem is zárható ki! -, hogy a természet több dimenziós terekből áll. Ezek időnként és helyenként mintegy ?összecsúszhatnak?, valamilyen, a ?másik oldalon? létrejövő erő hatására, és akkor a véletlenül ott tartózkodó élőlények, esetleg tárgyak is átkerülhetnek egy másik tulajdonságú térbe (ugyanis állatok eltűnéséről is van tudomásunk).

dimension

A másik, sokkal fantasztikusabb feltételezés szerint viszont nem csupán természeti erő, hanem egy másik civilizáció tevékenysége nyomán is létrejöhet efféle ?átkerülés?. Lehet, hogy a velünk ?szomszédos? másik térben is élnek értelmes lények, és nekik van szükségük időnként, valamilyen okból, emberre és más földi élőlényre?

Ilyenkor képesek manipulálni a teret, változást tudnak létrehozni, és így szereznek maguknak ?vadászzsákmányt? ? innen, a mi világunkból.

Rejtélyekszigete

2 COMMENTS

  1. Mindkét magyarázat szerint másik dimenzióba kerülnek át az eltűnt személyek. Az már szinte “lényegtelen”, hogy a dimenziók hogyan nyílnak meg: maguktól, csak úgy; vagy a másik világból megnyitják számunkra ismeretlen lények. Nem? 🙂
    Szerintem is ez lehet a magyarázat a rejtélyes eltűnésekre és úgy gondolom, hogy bárhol át lehet kerülni másik dimenzióba és ezáltal egy párhuzamos világba. Egyik pillanatban még sétálsz az utcán, és a következő pillanatban már azt sem tudod hol vagy és hogy kerültél oda.