Home Földönkívüliek Altair népe

Altair népe

0

A Sas vagy Aquila az egyik legősibb csillagkép. Legnagyobb és legfényesebb csillaga az Altair, melyet már az ókori népek is tiszteltek. A csillagképet a babilóniaiak, az arabok, a perzsák, és a héberek hatalmas szárnyú madarakkal azonosították: sast, hollót, keselyűt, vagy sólymot láttak benne. Ám nem csak az ókori népek szerint jelentős ez a csillagkép, hanem néhány UFO kutató szerint is, akiknek többnyire mentális kapcsolatfelvétel során sikerült némi ismeretet szerezniük erről a különleges világról.

Az Altair közeli csillag: csak 16 fényévre van tőlünk. Az Altair a nyári háromszög egyik csillaga: a másik kettő a Hattyú Denebje és a Lant Vegája. Az Altair civilizáció fontos szerepet játszott Egyiptom történetében is: ahogyan a gízai piramisok csúcsai az Orion-öv csillagainak tükörképei, az Esna piramis csúcsa az Altair felé mutat.

A tudomány hivatalosan még nem fedezett fel földönkívüli civilizációkat, időnként mégis sikerül néhány megmagyarázhatatlan rádiójelet fognunk a világűr távoli mélységeiből. A Sas csillagképpel kapcsolatban külön érdekesség, hogy 1990 február 17-én egy ukrán asztronómus rádiójeleket fogott ebből az irányból, melyre a kutatók máig nem találtak magyarázatot.

Most egy kicsit tekintsünk el a hivatalos tudomány álláspontjától. Az UFO kutatásban néhány jártas kutató mint Lyssa Royal és Keith Priest említést tesz arról, hogy ebben a csillagképben több civilizáció is él. Minderről a Lant Prizmája nevű könyvükben számolnak be. Egy másik kutató, Chuck Roberts hangsúlyozza, hogy a Sas csillagképnek hüllőszerű lakosai vannak, akik eredetileg a Draco (Sárkány) csillagképből származnak. Ez azért érdekes számunkra, mert az állítás egybevág azokkal az ókori tanításokkal miszerint a Föld egykor kapcsolatban állt egy hüllőszerű fajjal, akik az Altair csillagrendszerben élnek.

Bruce Alan Walton UFO kutató szerint azonban nem csak hüllőszerű faj, hanem szürkék és északi típusú földönkívüliek (a magas szőkék) is jelen vannak az Altair rendszerben, egészen pontosan az Altair negyedik bolygóján, az Altairán. Tegyünk egy kis kitérőt erre a bolygóra! Walton mentális utazásai során olyan információkat kapott, miszerint az Altairán élő északi típusú fajok szimbiózisban élnek az itt élő szürkékből álló kisebbséggel. Walton szerint az Altairán békés célú, fajfenntartó hibridizációs programokról lehet szó. Az Altaira ezenkívül nem tagja a nagy, galaktikus hüllőnemzetségnek, a Drakóniai Birodalomnak, amelyről bizonyára már sokszor hallottunk több beszámolóban. Az ilyen történetek átélőit elrabolják és genetikai kísérleteknek vetik alá. Ha tehát az Altaira lakossága nem tagja ennek a szövetségnek, ez megerősíti azt a feltételezést, hogy valóban békés lakosságról van szó.

Dr. Michael Wolf szerint az Altair az Északiak Szövetségének a tagja, melyről már több kontakt említést tett. Ugyanakkor az nem világos, hogy ez azonos-e az Egyesült Világok Szövetségével, melyről Bob Renaud beszél. Bob Renaud a 60-as években találkozott a magukat korendorbelieknek nevező földönkívüli fajjal, akik számos ismeretet adtak át a világegyetem működéséről valamint társadalmairól és említést tesznek erről a szövetségről, mint az Univerzum társadalmainak egyesített intézményrendszeréről.

Az Altair nagy szerepet játszott az Univerzumban élő földönkívüli civilizációk galaktikus történelmében. Ez a civilizáció tulajdonképpen az ősi Vega rendszerből származik, mivel hajdanán ők kolonizálták magát a Altair rendszert is. Összegezve elmondható, hogy az Altair civilizációi túlnyomórészt csendes és békés filozófiai eszmények felé orientálódott. Jelenleg nem érdekeltek a galaktikus felfedezésekben, társadalmuk már nem függ az ősi Vega társadalmától.

Nagy valószínűséggel tehát ez a hármas szövetség kerüli a konfliktust, ami egy kiváló példa arra, hogyan élnek a galaxisban egymással teljes harmóniában a társadalmak még akkor is, ha testileg-lelkileg nagymértékben különböznek. Mi sajnos még messze állunk ettől, mert hogyan várhatnánk el, hogy más fajokkal együtt éljünk, ha még egymással sem tudunk békében élni?