Home Cikkek Amit a Sirius apró humaniodjáról tudni lehet

Amit a Sirius apró humaniodjáról tudni lehet

0

Az alig egy arasznyi apró testet 2003-ban, Chilében, az Atacama Sivatag északi részén, egy elhagyott romváros környékén találták. Az eset azonnal hatalmas publicitást kapott és hamar felkapta a nemzetközi média is. A különös tetemr?l els?ként beszámoló helyi napilap, a La Estrella de America 2003. október 19-i száma a következ?ket írja:

“Az egész egy téli reggelen kezd?dött, amikor egy helyi lakos, név szerint Oscar Munoz hobbijának hódolva, régi fémpénzek, edények és más történelmi tárgyak után kutatott a közeli szellemvárosban. Lapáttal és csákánnyal a kezében érkezett a helyszínre, ahol röviddel ezután, a La Noria nev? egykori templom romjai között bukkant a lila szalaggal átkötött fehér ruhába csavart furcsa csontvázra, amelynek hossza alig érte el a 15 centimétert. A lénynek éles fogai, hatalmas, púpos koponyája volt, a testét furcsa, sötét pikkelyszer? réteg borította és az emberekkel ellentétben mindössze kilenc bordája volt.”

11657_521463554555345_1957980518_n.jpg

Az apró teremtményr?l sokáig csak egyetlen fotót lehetett látni, mert tulajdonosa megérezte a szokatlan leletben rejl? anyagi lehet?séget, ezért még megmutatni is kizárólag pénzért volt hajlandó, míg végül egy tehet?s spanyol vállalkozó visszautasíthatatlan ajánlatot téve neki, megvásárolta az apró lény földi maradványait. Így került annak a Ramón Navia-Osorionak a birtokába a test, aki nem mellesleg 1975-ben alapítója volt Spanyolország egyik legjelent?sebb UFO kutató szervezetének is (IIEE).

Az apró humanoid további történetét már magától a spanyol üzletembert?l tudjuk, aki ez év április ötödikén, vagyis alig két héttel ezel?tt egy spanyol nyelv? blogon írta meg az kicsi tetem hozzákerülésének és els? vizsgálatainak történetét.

Navia-Osorio 2003 végén utazott el?ször Chilébe, miután hazájába is eljutott a furcsa lelet híre. Részletesen leírja, hogyan találkozott el?ször Oscar Munozzal, illetve Alejandro Dávalos-szal (? készítette a legels? fényképet a lényr?l) La Noria szellemvárosában. A találkát egy chilei UFO kutató, név szerint Raúl Núnez Gálvez hozta össze, aki korábban éveken át Spanyolországban élt és jól ismerte Navia-Osoriot.

A spanyol kutató rövid történelmi visszatekintést téve kiemeli, a területen korábban is számos paranormális jelenséget tapasztaltak az ott él?k. A rengeteg különös történet közül az egyik legismertebbnek több szemtanúja is volt. A furcsa eset szerint egy emberszer? lényekb?l álló temetési menet haladt át a városon, amely egyik pillanatról a másikra hirtelen elt?nt a nézel?d?k szeme el?l.

Navia-Osorio kitért rá, hogy a legközelebbi ma is lakott városka, Iquique kocsmárosa segített nyélbe ütni Munozzal az üzletet. Ennek anyagi részleteit persze nem ismerteti, de a szóbeszédek szerint sok száz dollárért került a spanyol vállalkozó tulajdonába az apró csontváz, amelyet 2004-ben magával vitt Spanyolországba.

Ramón Navia-Osorio otthon komoly er?feszítéseket tett, hogy beazonosíthassa az apró lényt. Neves tudósokat és orvosokat keresett meg, akik többsége er?sen vonakodott részt venni a kétes hír? humanoid vizsgálataiban, azt pedig végképp megtiltották, hogy a nevük a nyilvánosság el?tt bármilyen összefüggésben is megjelenjen a lény kapcsán.

2005. július ötödikén aztán a tetemet a barcelonai Királyi Tudományos Akadémia orvosai, biológusai, zoológusai vették vizsgálat alá. Navia-Osorio hangsúlyozza, a legnehezebb az volt, hogy a tudósok nagy része eleve fenntartásokkal és kétkedve fogott hozzá a vizsgálatokhoz, amely hozzáállás kis híján teljesen ellehetetlenítette a hatékony munkát. Állítása szerint egymás között valamennyien elismerték, hogy addig még csak nem is hallottak hasonló lényr?l, attól azonban mindannyian elzárkóztak, hogy ezen véleményüket akár írásban, akár szóban a nyilvánosság felé is meger?sítsék.

Mindazonáltal Navia-Osorio két tudományos dokumentumot is bemutat blogbejegyzésben. Az els? egy radiológiai jelentés, amelyet E. Feijoo, C. López és J. M. Colomer orvosok szignáltak. Ez alapvet?en egy részletes leírást tartalmaz magáról a testr?l, annak felépítésér?l, de látványosan kerüli, hogy az eredetére vonatkozóan bármiféle következtetésekbe bocsátkozzon. Azt mindenesetre leszögezi, hogy nem átverésr?l van szó, ahogy azt el?zetesen több szkeptikus tudós is valószín?sítette, akik szerint az állítólagos lény csupán madárcsontvázakból kreált szándékos hamisítvány.

A második idézett dokumentum egy törvényszéki orvosi jelentés, amely Dr. Francisco Etxeberria Gabilondotól, a Baszkföldi Egyetem Igazságügyi Orvosszakért?i Intézetének f?munkatársától, a Complutense Egyetem antropológusától származik. Dr. Etxeberria jelentésében egyértelm?en emberi magzatként azonosítja a tetemet: “Ez egy mumifikálódott test, amely egy magzat jellemz?it hordja magán. A test hossza 14 centiméter és valamennyi anatómiai struktúra normálisnak t?nik.” A további részletes anatómiai elemzést követ?en a következ?képpen összegzi vizsgálatai eredményét: “Mindent egybevetve azt mondhatom, ez minden kétséget kizáróan egy mumifikálódott magzat, amely a méreteit tekintve körülbelül 15 hetes lehet.”

A jelentés azonban nem ad magyarázatot olyan alapvet? fizikai eltérésekre, mint például a kilenc pár borda. Továbbá, ha ez valóban egy magzat, akkor adódik a kérdés, vajon hogyan kerülhetett egy ruhadarabba csavarva a La Noria környéki elhagyatott vidékre, amelyt?l a legközelebbi lakott település 56 kilométerre van?

Dr. Etxeberria szerint valószín?leg nagyon id?s, akár több száz éves is lehet. Azt, hogy ennek ellenére miért maradhatott ilyen viszonylag jó állapotban azzal magyarázza, hogy “egy ennyire fiatal magzatban még nem alakult ki az emészt?cs? és nincs baktériumflórája sem – a holttesteknél ugyanis a test felbomlása szinte mindig itt kezd?dik – de egyéb tényez?k is közrejátszhattak abban, hogy ilyen relatíve jó állapotban megmaradt akár évszázadok alatt is.”

Itt kell elmondani, hogy az Atacama Sivatagot a világ legszárazabb területeként tartják számon, amely környezet el?segíti a különböz? anyagok erodálásának akár jelent?s késleltetését is.

A blogbejegyzés végén Ramón Navia-Osorio természetesen kitér arra is, miként került kapcsolatba Dr. Steven Greerrel az ügy kapcsán. Ez egy dallas-i orvos hölgynek köszönhet?, aki bemutatta ?ket egymásnak, majd Navia-Osorio barcelonai irodájába is elkísérte Greert. A spanyol vállalkozó további vizsgálatokra Greer rendelkezésére bocsátotta az apró lény testét, amelynek eddigi hivatalos eredményeit a Sirius-ban fogják ismertetni.

Végül, a különös lény vizsgálata kapcsán immár tíz éve tartó kálváriája esszenciájaként Navia-Osorio a következ?kkel zárja gondolatait: “Én nem tartozom azok közé, akik kétséget kizáróan állítják, hogy amit 2003-ban Oscar Munoz talált, az egy földönkívüli lény holtteste, habár küls?re nagyon hasonlít néhányukhoz, ezt kár is lenne tagadni. Miel?tt azonban ezt kimondanánk, érdemes számba venni az egyéb lehetséges magyarázatokat is.”

Hogy végképp mindenkit elbizonytalanítsunk, végül álljanak itt Dr. Steven Greernek, a Sirius közelg? bemutatója kapcsán az utóbbi napokban tett Twitter-bejegyzései:

“Az Atacama Sivatagban talált humanoid lény emberi DNS-t, illetve egy eddig nem azonosított DNS-t is tartalmaz! A csontváz felépítésére ez idáig nincs magyarázat. Kik vagyunk mi? Mi lehet ez? Továbbra is rejtély.”

“Teljességgel kizárt, hogy mókusmajom, vagy más f?eml?s lenne. Ez egy ember és egy ismeretlen faj keresztezése. Semmiképpen nem gyermek, vagy magzat.”

“A DNS-ének két millió bázispárja nem egyezik, eltér az emberi DNS-t?l. Hibrid? Tovább vizsgálatokra lesz szükség, nem olyan egyszer?…”

“Az egyik vezet? egyetem hamarosan szakvéleményt ad a lelettel kapcsolatban.”

Már csak néhány nap és megtudhatjuk a DNS-vizsgálat részletes eredményeit is, bár nem kell nagy jóstehetség hozzá, hogy a különös teremtmény történetének újabb fejezetével valószín?leg csak a kérd?jelek száma fog tovább sokasodni.

Forrás: ittvannak.hu