Home Összeesküvés elméletek Astana titka

Astana titka

5

A várost az oroszok alapították 1824-ben Akmolinszk néven. A 20. század elején érkezett ide a vasút, ezzel bekapcsolódott a kereskedelmi életbe a város. A Szovjetunióban a város a szibériai búzaföldek központjának számított, neve Celinográd volt. Hruscsov az 1950-es években a városban nagy beruházásokat tervezett. Sokan úgy gondolják, hogy Astana az illuminátus társaságok fellegvára. A városban mindenhol szimbólumok, okkult jelképek találhatók. Milyen titkai vannak a Béke Piramisának? Mit jelképez valójában a város közepén álló hatalmas műemlék?

Astana az ezredforduló után lett teljesen kész és tökéletesen megmutatja, merre tart jelenleg a világ. A város egy ember víziója. A neve Nursultan Nazarbayev. Több milliárd dollárból épült fel egy terv alapján, Ázsia távoli sivatagjában. Az eredmény elképesztő lett: egy futurisztikus, okkult főváros, amely az Új Világrendet képviseli, valamint méltatja a legősibb humán vallást is: a Napimádatot. Habár a város még mindig egy hatalmas építési terület, a már befejezett épületek tökéletesen bemutatják Nazarbayev okkult filozófiáját. Az egyik ilyen épület a Béke Piramisa. Norman Forster, Nagy Britannia legfelkapottabb építésze szerint a hatalmas piramis egy különös építmény az ázsiai sztyeppék közepén. A hivatalos bejelentések szerint az építmény rendeltetése, hogy összehozza a világ vallásait egy helyre. Forster szerint azonban a piramisnnak nincsenek egyértelműen beazonosítható vallási szimbólumai, melyek a vallások közötti harmónia megteremtését akarnák szolgálni. A piramis valójában az okkultisták egyetlen, igaz vallásának a temploma.

Az épület szorosan összefügg a Napimádat szimbólumával, ahol két kéz a Napot tartja. Ez a jel reprezentálja az emberek egyetlen, igaz útját a megvilágosodás felé. Ugyanakkor a piramis alaknak is van jelentősége. A kezdeményezés megállapodott abban, hogy a piramis forma tökéletesen fogja szimbolizálni a titkos doktrinát, valamint azokat az elveket, melyek alapján a tanokat terjeszteni fogják. A piramis alak minden misztérium legmagasabb szimbóluma. Megtestesíti mind az Isteni Tudást, mellyel az illuminátusok rendelkeznek, mind pedig a tömegek manipulációját. A piramis legalsó szintjén az operaház található. Amikor belépünk az épületbe, egy hatalmas, tátongó, félhomályos teremben találjuk magunkat. A piramis operaháza az a hely, amely a gyanútlan tömegek szórakoztatását, azaz manipulációját szimbolizálja. A sötétség ellenére a mennyezetet beteríti egy hatalmas, Napot ábrázoló festmény.

A piramis középső szintjén egy óriási körasztal van, amely szintén a Napot szimbolizálja. Eköré szoktak ülni a világ vallási vezetői a kongresszusok során. A piramis legtetején pedig az épület központi helyét találjuk. A piramis nevezetesen helyet ad a vallási vezetőknek olyan konferenciák számára, ahol meg tudják vitatni, hogyan egyesítsék a világ vallásait. Valójában azonban arról van szó, hogy adott néhány vallás képviselője, akik ülnek egy hatalmas Napot ábrázoló szimbólum körül és arról vitatkoznak, hogyan egyeztessék össze nézeteiket az Új Korszak számára.

Ez a konferenciaterem azonban sokkal világosabb, mint az operaház, mutatva a forgatókönyvet a megvilágosodás felé. A Napot ábrázoló asztal ugyanis pontosan az operaházban lévő festmény felső része! Tehát amíg a népet az sötét operaházban, vagyis a, materiális világ keretei között szórakoztatják, addig a vezetők pontosan felettük ülnek és tervezik, hogyan jussanak el az Isteni Világba. A csúcsról is említést kell tennünk. A piramis csúcsa teljesen üvegezett, így a napfény szinte mindenhol bejut rajta. Az ablakok üvegeibe fehér galambok vannak halványan belefestve.

A galambok a békét jelképezik, amikor a világ kormányai és vallásai egyesülnek az Új Világrend! A csúcs mennyezetén a Napistenséget látjuk, amint beragyogja a megvilágosodottakat. A piramis szerkezete tehát: a sötét operaház, a középső tárgyalóterem és az Isteni csúcs, megtestesítve a pitagoraszi világképet. És hogy miért hoztuk szóba a görög matematikust? Pitagorasz tanait még ma is tanulják egyes okkult társaságok.

A tudós a világot három részre osztotta: legfelsőbb világ, magas világ és alárendelt világ. Elmondhatjuk tehát, hogy a Béke Piramisa több, mint túrisztikai látványosság, egy titkos kezdeményezés filozófiájának a tükre. Astana emlékműve is rejt érdekességeket magában. Az emlékmű megépítésében közreműködött Norman Foster is.

Az építmény hivatalosan egy népmese megtestesítése egy misztikus fáról, mely az élet fája és egy varázslatos madárról, mely a boldogság madara. A madár, melyet Samruknak hívnak, egyszer a fán hagyta a tojását. A nyárfa két ága közti hasadék megfelelő volt erre a célra. A tojás az emlékmű tetején lévő sárga gömb, amely szintén a Napot jelképezi és az illuminátusok legfelsőbb Istenségét. Az élet fája azt szimbolizálja, amikor a lélek elhagyja a materiális világot és csatlakozik az Istenihez. Ez a koncepció több ezoterikus tannak is a visszatérő eleme. A sárga gömb belsejében találunk még egy rejtélyes dolgot. Egy arannyal borított háromszög áll a gömb közepén egy kis oszlopon vízszintesen, rajta Nazabrayev tenyerének másával. A kérdés: miért?

A szabadkőműves oszlopok is külön magyarázatra szorulnak, melyek a központi emlékműtől távolabb helyezkednek el, mintha háromszöget képeznének a főemlékművel. A három oszlop együttvéve pontosan úgy néz ki, mint J. Bowring 1819-ben festett képe, ahol a bal és a középső oszlop felett Napok vannak, míg a jobb oldali oszlop fölött a Hold. A Hold a mi fizikai világunkat jelképezi, de ennek most nincs jelentősége. A két Nap között az a különbség, hogy az egyik egy hamis Nap, vagyis az a Nap, ahova az illuminátus szövetség a népet csábítani akarja, miközben az igazi Isteni világ a középső oszlop felett található.

A nép megtalálja a kulcsot az álnaphoz, (ami Marduk világa) és megpróbál fel is jutni oda, de valójában újra bekerül az illuminátus világ ördögi körébe, ahol a lelkek folytatják reinkarnációs ciklusukat, tovább szolgálva őket. Tehát valójában egy hamis Napról van szó, amelyről a nép azt gondolja, hogy az jelképezi az egyetlen, igaz világot, míg az igaz világ a főemlékmű által jelképezett Nap.

Ahhoz, hogy jobban megértsük ezt, tételezzük fel, hogy a tőlünk két magasabb dimenzió a negyedik és az ötödik. A negyedik dimenzió ugyan magasabb szint, de ez pontosan az a hely, ahova vezetni akarnak minket, mondván, hogy egy jobb világ vár ránk ott, miközben újra folytatni fogjuk jelenlegi rabszolgaéletünket (a munka, a pénz, a gazdaság, a politika rabsága). A mi célunk azonban nem a negyedik, hanem az ötödik dimenzióba való átjutás, ezt a dimenziót jelképezi a középső oszlop. Amennyiben a jövőben bekövetkezne bármi a világon, és a szent segítség nevében terelni próbálnának minket, nem árt kinyitni a szemünket, hova is akarnak csalni. A legjobb, ha a megérzéseinkre hallgatunk. Mert csak a megérzés lehet az egyetlen dolog, aminek hihetünk.

Astana az illuminátusok, vagy ha úgy tetszik, az annunaki emberek fellegvára, akik pontosan tisztában vannak a születés és a halál koncepciójával. Ahhoz, hogy valaki a Földre szülessen, a belsö és külsö csillagégboltnak szinkronban kell lenni, csak így lehet portált nyitni. Nem véletlen ki mikor születik és hal meg. Amikor kilépünk, azaz meghalunk, a belső csillagégboltunk megáll, nem forog, onnantól kezdve számunkra nem telik az idő. A belépési portálnak, a külső égboltnak amit a csillagállások jeleznek meg kell egyezni a belső égboltunkkal. Csak ekkor tudunk ide visszainkarnálni. Ha tudjuk legközelebb mikor és hol szeretnénk belépni, akkor kiszámolhatjuk hozzá, mikor kell meghalnunk. A belső és külső csillagégbolt szinkronban kell, hogy legyen. Így határozzák meg Tibetben is a Dalai láma következö inkarnálódásának lehetséges helyeit és idejét is. Nincs sok variáció, odamennek, és az a gyerek aki született: Ö lesz az.

Simon Reeve Kazahsztánban meglátogatott egy pestis és antrhrax laboratóriumot, mialatt a BBC-nek TV sorozatot csinált. A közel sem higiéniukus laboratórium nem volt annyira védett ahhoz, hogy ne tudjon betekintést nyújtani annak működésébe a riporter. A dolgozók bemutatták neki a komplexum működését. Végigvezették az egyes helyiségeken, ahol hűtőkben tárolják a különböző vírusokat. A dolgozók maguk sem tudják, milyen célból tartják fenn az intézmény működését, mindenesetre a vírusokat szaporítják és folyamatosan hűtik. Kinek a célja mindez? Hány hasonló laboratórium található még a világon? Mi ezzel a céljuk?

Konevi képe a Pixabay -en

5 COMMENTS

 1. http://graphics8.nytimes.com/images/2006/10/12/world/13astana_slide1.650.jpg
  WGS84 51° 7? 23? N, 71° 27? 49? E
   
  51.123056, 71.463611
  http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Peace_and_Reconciliation
   
  The Palace of Peace and Reconciliation (Kazakh: ??????????? ??? ??????? ??????), also translated as the Pyramid of Peace and Accord, is a 77 m high building in Astana, the capital of Kazakhstan.
  http://www.youtube.com/watch?v=wPepkfJXlvc