Home Cikkek Atomtöltettel térítenék el a Földre veszélyes aszteroidákat

Atomtöltettel térítenék el a Földre veszélyes aszteroidákat

2
Az aszteroidaelhárító ?rhajó két részb?l állna. Az egyik az a kinetikus ütköz?egység lenne, amely nagy sebességgel vágódna a kisbolygóba, és hatalmas krátert vájna a felszínébe. A másik a nukleáris robbanótöltetet vinné magával: az atomszerkezet csak azután lépne m?ködésbe, ha már az ?rjárm? mélyen behatolt a kráterbe – az aszteroida belsejébe. A cél az, hogy milliónyi darabra szaggassák szét a kozmoszból érkez? objektumot, letérítve a széthulló szilánkokat a Földet fenyeget? pályáról.
Wie meggy?z?dése szerint az atomtöltettel felrobbantott kisbolygók darabjainak a 99 százaléka bizonyosan elkerülné a Földet. Azok a töredékrészek pedig, amelyek tovább száguldanának az eredeti pályán, méretük folytán elégnének, mihelyt elérnék a földi atmoszférát.
Az iowai csapat olyan elhárító rendszert tervez kidolgozni, amely viszonylag rövid bevetési képességgel rendelkezne, tehát a kisbolygó felt?nését?l számított egy éven belül már útnak lehetne indítani a robbanótöltettel felszerelt elhárító ?rjárm?vet. Két ?rhajó állna folyamatosan készenlétben és Delta 4 jelzés? rakétán bocsátanák fel ?ket. Ha az els? kudarcot vallana, máris indítanának a másikat.
2012_06_120629-f-nq666-002.jpg
Wie utalt arra, hogy az eddig javasolt módszerekkel az a baj, hogy el?készítésükhöz igen hosszú id? lenne szükséges, az aszteroida észlelését?l legalább 10-20 év. A szakért? el?adásában megemlítette, hogy az általuk tervezett technológia egyes elemeit már külön-külön sikeresen kipróbálták, például a NASA Deep Impact nev? ?rhajója 2005. július 4-én kinetikus ütköz?egységet küldött a Tempel 1 üstökös elé, hogy megvizsgálják a kozmikus karambol hatását. Négy évvel kés?bb a Holdon teszteltek hasonló berendezést.
A kutató elismerte, hogy atomfegyverek világ?rbe juttatása politikailag kényes kérdéseket vethet fel, ám úgy érzi, hogy számos biztonsági intézkedést lehetne közbeiktatni annak megakadályozására, hogy a nukleáris töltetek m?ködésbe lépjenek akár véletlenszer?ségb?l, akár fellövési kudarc esetén. Tájékoztatása szerint az ?rhivataltól már 600 ezer dollárnyi támogatást kaptak fejlesztési munkájukhoz.
355633-artists-impression-of-an-asteroid.jpg
Csillagászok hozzávet?leg egymillióra teszik a Naprendszerben ólálkodó aszteroidák számát, közülük 9600-at azonosítottak olyan objektumként, amely keresztezheti a Föld pályáját. Az igazán behemótok, az egy kilométer átmér?nél nagyobbak zömét a NASA tudósai jól ismerik, de ezek nem is jelentenek közvetlen fenyegetést a közeli jöv?ben. A 100-1000 méteresek csoportja már sokkal népesebb: mintegy 4700 aszteroida tartozik hozzájuk, és alig egyharmadukat fedezték fel eddig. Ha valamelyikük becsapódna a Földbe, egy közepes méret? államnak megfelel? területet pusztítana el. Az év elején a földgolyótól 27,6 ezer kilométerre elszáguldó 2012 DA14 kisbolygóval egyenrangúak közül viszont alig egy százalékot azonosítottak eddig. (A februárban elsüvít? aszteroida átmér?je 47 méter, tömege 13 000 tonna volt.)

2 COMMENTS

  1. year. Beyonce Knowles is an American R B singersongwriter. FLOWER GIRL DRESSES record producer. music vide director. actress. dancer. and fashion designer. Ec fashion is clothes that are made by environmentally fabrics. These days you can pick styles in classic and thehottest trends. constructed of leather or manmade materials. A 55yearold Swedish man believes that top US fashion designer Marc Jacobs stole his dadts scarf design. Blue Bridesmaid Dresses The skys the limitfor the type you prefer. H M have designed a collection t remind us all of theterrible descise that takes many peoples life every year. Couples have begun redesigning their wedding rings. because. This is what Corky Company calls total quality management; quality of design Fake Duometre Watches. development. casual prom dresses production. delivery and salability. The Academys red carpet is without doubt the planets biggest fashion