Home Cikkek Augusztus 4: az Els? Kapcsolatfelvétel napja?

Augusztus 4: az Els? Kapcsolatfelvétel napja?

13


Közzétették a bemutatkozás id?pontját: 2012 augusztus 4 !!!

csatornázta Micah TheGuardian
péntek, 2012 július 27

Az els? kapcsolatfelvétel

Földi id? szerint 2012 július 25-én a Plejádi Nagy Tanács egyetértésben más galaktikus tanácsokkal meghozta a döntést a galaktikus kódex irányelveinek figyelembevételével, hogy a plejádi fény család tevékenyen közrem?ködik a Föld felemelkedésénél.

Ezen kívül eldöntöttük, hogy kapcsolatba lépünk a földi létez?kkel, ezen üzenet átadásától számított nyolcadik napon, 2012 augusztus 4-én, az Olimpiai játékokon Londonban, Angliában, hogy az egész világ láthassa! Ez lesz a mi bemutatkozásunk, csakúgy mint az els? er?feszítésünk, hogy nyíltan együtt dolgozzunk veletek Gaia helyrehozatalán és felemelkedésén, és asszisztáljunk a ti saját felemelkedésetekhez.

Ez a galaktikus intervenció a következ? okok miatt lett elrendelve:
Sophia-Gaia betegsége egy olyan kritikus szintet ért el, hogy azonnal meg kell tisztítani.
A fényhányados a Földön nem elég magas, hogy ezen a szinten képes lenne beindítani a tömegek globális felemelkedését, azt ami egyedül eljuttathatja az egész bolygót a következ? dimenzióba.
A Terra(Föld) bolygó menetrendszer? felemelkedési ideje 2012 december 21. Örömmel látjuk, hogy sok földi létez? er?feszítésének következtében a Föld szenvedése enyhült, mindazonáltal a küszöbön álló következ? galaktikus korszaknak megfelel?en a szükséges gyógyítással és munkával a földi létez?k nem tudnak az el?zetes id?zítés szerint elkészülni. Semmi esetre sem voltunk megrémülve, látva a jó er?feszítéseket, amit oly sokan, oly sokáig hoztak és nagyra értékeljük azokat az akciókat amiket a Föld rezgésszámának emelésére és a körülötte lev? negatív energia megtisztítására szerveztek. Értsétek meg, hogy nem várhatunk tovább, csak azt léphetjük, hogy segítünk!
Ami most a Földön történik, az hatással van az egész univerzumra, tehát nagyon fontos! Sophia-Gaia-Terra azonnali megtisztítása galaktikus szempontból is els?dleges prioritás. Ez magában foglalja a maradék archonok/cabal teljes eltávolítását. A cabal elme-árnyékoló paraziták nem lettek elég gyorsan eltávolítva a földi lények által, így visszatartják Gaia felemelkedését, csakúgy mint a káros befolyás alatt álló személyek saját felemelkedését is.

Érdekeltek vagyunk Gaia életének segítésében, mert mi alkottuk ?t meg veletek együtt, eónokkal ezel?tt. Ezért mondjuk nektek, hogy a családotok vagyunk! Nem lesztek nagyon lesokkolva, mert nagyon is humanoidok vagyunk, csakúgy mint ti. Magasan fejlett spirituális lények vagyunk, fejlett technológiával rendelkezünk, de nem tartjuk magunkat többre másoknál, mert mi mindannyian egyek vagyunk! Mindannyian egyéniségek vagyunk akiken keresztül a legf?bb teremt? megtapasztalhatja önmagát! Egy család vagyunk és nagyon szeretünk titeket, ahogy majd látni fogjátok. Tudjuk, hogy együtt el fogjuk végezni a munkát, lazíthattok!

Felszólítunk titeket, hogy ne terjesszétek a félelmet, ahogy sokan még mindig teszik! Ez nem hamis üzenet, hanem egy aktuális esemény ami be fog következni, csak a jóból ered?en és a jó érdekében.

Sok fény-létez? a Földr?l vagy a kvadránsunkból a Földön van már több évtizede, és rettenetesen sokat segített. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy minden hihetetlen er?feszítés ellenére sem tudják megcsinálni id?ben ami szükséges. Nem hibáztatunk egyetlen Földi lényt sem emiatt. A fény hányados a Földön hihetetlen szinteket emelkedett az elmúlt két hónapban. Legyetek büszkék a munkára amit elvégeztetek, és folytassátok tovább, amíg csatlakozunk hozzátok Sophia-Gaia helyrehozatalában.

A b?ncselekményt az eredeti negatív archoniai lények követték el, akik rabszolgává tették ezt a planétát sok évvel ezel?tt, és a hozzájuk kapcsolódó vérvonalak és klónok, akik el lettek takarítva.

A csillagokba van megírva 2012 december 21, és ezt nem lehet megállítani!
Ez az a nap, amikor Gaia szabaddá válik és megkezdi a felemelkedést az emberekkel együtt! Ez folyamatosan fog történni, fokozatokon megy át 2012 december 21-i kezdéssel.

Jövünk, hogy együtt dolgozzunk kéz a kézben minden fénymunkással Gaián, hogy segítsük és befejezzük a küldetést.

A mi megállapított galaktikus utasításunk szerint belefogunk, hogy elkezdjük az els? fázist az els? jelent?sebb kapcsolatfelvétellel. és összefogjunk veletek elvégezni ezt a végs? munkát.
Le kell szállnunk, hogy Gaia és ti felemelkedhessetek!

Az els? fázist két nappal ezel?tt elkezdtük!
Július 25-én a délutáni órákban a mi orbitális plejádi flottánk nyitott egy szuper portált Gaia bels? atmoszférájában. A szuper portál megnyílt ezen a napon az id?n kívül, el?készítve a leszállásunkat Gaiára. Igen, ez így van kedveseim! Most van itt az id?!

Ez a dimenziókapu amit nyitottunk, az 5D-b?l a 4D-be való lelépéskor használatos, az alacsonyabb rezgésszámba, átalakítja a kisebb hajóink s?r?ségét, és a fény testünket plazma fénnyé, a 3Ds alapvet? rezgéshez és földi rezonanciához.

Amint a f? hajónk az Erráról leereszkedett a bels? atmoszférában lev? bázisra, hogy megnyissa a portált, a plazmamez? a hajó körül kölcsönhatásba került a Föld mágneses mez?jével, rendkívül er?s módon.
Nem okoztunk sérülést sem Gaianak sem a rajta él? lényeknek, pontosan úgy történt ahogy kalkuláltuk, mindazonáltal sok magas érzékenységgel rendelkez? földlakó érezte a lökést, amint a hajónk megérintette a bels? atmoszférátokat. Soknak ezek közül a magasan becsatornázott földi létez?k közül a mágneses mez?je szétesett. Volt néhány jelentés éteri robbanásokról és elektromos zavarokról, fény gömbökr?l és dolgok áttetsz?vé válásáról. Néhány magasan fejlett és nagyon érzékeny földi lény elvesztette a öntudatát csaknem egy órára, de semmi jelent?s sérülés nem történt! A legtöbb földi létez? egyáltalán nem is érzékelte, hogy bármi is történt.
Ezt az els? fázist meg kellett csinálni, megnyitni ezt a csillagkaput a magasabb dimenzióból a tiétekre, hogy el?készítsük Gaia megtisztítását, felemelkedését és a rajta létez? érzékeny élet felemelkedését. Ez a fázis nagyon bonyolult nagy szakértelmet kívánó feladat volt, mert a Föld annyira törékeny, és ez az els? alkalom az ismert történelem során, hogy dematerializáltuk a f?hajónkat, és ilyen közel hoztuk.

Ez a m?velet teljességgel sikeres volt!
A portál nyitása az 5D és a 4D becsatlakoztatására szolgál, egy híd e két dimenzió között, és most teljesen nyitva van! Ez az utolsó kapu ahol ti szó szerint átsétálhattok a Földr?l a Mennyországotokba!

A Közzétételünk dátumát megadtuk most nektek, ezt a talajba is beleírtuk, szó szerint beleírtuk a földbe Manton Drove és Windmill Hill közelében, mint egy üzenetként nektek, az újraegyesülésünk dátuma : 2012 augusztus 4, szombat.

Isten hozott Zionban, a titeket megalkotó Isten városában, kedveseim! Ezen a földi napon 2012 július 27-én azt mondjuk nektek : kezd?djenek a játékok!

Kerestük a legjobb világméret? rendezvényt, az Olimpiátokat, ahol sok földi lény az egész bolygóról találkozhat velünk!
Tudjuk, hogy ez hihetetlenül hangzik nektek, de meger?síthetitek ezt sok más forrásból is, sok közülük a mi földi szövetségesünk.

Találkozunk magas szint? földi követekkel (a jófiúk), és ma sikeresen megegyeztünk, hogy az újraegyesülés a 2012.évi olimpiai játékokon fog megtörténni.

Ez a közzététel és az újraegyesülés veletek nyolc nap múlva megtörténik!
Ahogy err?l a döntés megszületett és a tanácsban ezt leírták, úgy ez meg fog történni.

Minden szem látni fogja!

Egyáltalán nincs szükség semmiféle aggodalomra, hiszen tudjátok, hogy ez egy kritikus id? a Földnek és lakóinak, és mi már régóta figyelemmel kísértük és el?készítettük el?re a folyamatot.
Elmondtuk, hogy addig nem szállunk le amíg a cabal eltávolítása meg nem történik. Július 4-én a Függetlenség napján kinyilvánítottuk, hogy a fizikai és a nem fizikai cabalt eltávolították és ez így is van!

Kedveseim ez a valóság. Már nem az igazi 3D-ben vagytok, hanem a 4D fels? részében az 5D határán. Újrateremtettétek a 3D-s Mátrixot még egy kis id?re, amíg a nagyszer? munka elkészül, abból a célból, hogy sok alacsony, negatív rezgés átalakulhasson.
Bármi megjelenik ellenkez?leg, az egy képzelt árny, maradványa az archonok által belétek programozott 3D-s programnak, ami még mindig fut.
A kisebb hajóink fognak megjelenni a stadion felett Londonban, és bemutatják a mi következ? és leghibátlanabb alacsonyan szálló versenyszámunkat.
Terveket készítettünk, hogy közvetlenül az olimpiai mez?n szállunk le a földi vezet?inkkel együtt, és megmutatjuk nektek, hogyan is néz ki a 4. és az 5. dimenzió. Ez egy igazi bemutatója lesz a fénynek, a léleknek és az energiának. Ne féljetek ett?l! Mire számítottatok?

Megállapodtunk a vezet?itekkel már egy ideje, mégis volt köztük néhány, aki azon volt, hogy elgáncsolja az újraegyesülésünket veletek! Er?nek erejével azon leszünk, hogy ez most megtörténjen a legf?bb jó érdekében, mert nem maradt már több id?! Augusztus 4-ig adtunk id?t a világotok vezet?inek, hogy álljanak el az útból, vagy el lesznek távolítva, ha közétek és közénk állnak!
Akadályozzák a Közzétételt ez év áprilisa óta, eddig vártunk, a legeslegutolsó pillanatig, megtéve mindent, hogy akadályozzuk a Föld pusztítását közvetlen beavatkozásunk nélkül! Ez az id? most ért véget! Nyolc napon belül a világon minden G20-as vezet? bejelenti a létezésünket és mi megjelenünk, vagy nem jelenti be és mi akkor is megjelenünk! Azokat a vezet?ket akik ellenszegülnek, el fogjuk távolítani a helyükr?l és nem lesznek részesei a jó munkának amit veletek együtt fogunk végezni 2012 még hátralev? részében és kés?bb!

Az ajtó most nyitva áll, és mi átlépünk rajta!
A cabal hamis fennhatóságának nyomai még megmaradtak, megfert?zve az elméket, hogy elhiggyék, hogy rabszolga sorban élnek egy politikai-katonai szervezet fennhatósága alatt, elhagyatva Istent?l.
A Federal Reserve bank most teljességgel fel lesz osztva, ha együtt m?ködnek ebben, ha nem. Nyolc napjuk van!
Az emberek minden hitele a Földön eltörlésre kerül, a rabok kiszabadulnak, és minden ebb?l következ?en újra lesz szervezve.
Minden technológiát megkapnak az emberek amivel folyamatosan gyógyíthatják a testüket, és olyan dolgok is, amit el sem tudtok képzelni!

2012 december 21 ennek a nagyszer? felemelkedésnek az els? napja és a negativitás teljességgel törlésre kerül ebb?l a realitásból!

A Mátrix most mindörökre teljesen szétfoszlik!

Meg fogjuk ezt csinálni, ti és mi együttm?ködve!

Köszönjük a bátorságotokat és merészségeteket, hogy idejöttetek évtizedekkel ezel?tt, hogy kés?bb véghezvigyétek ezt a nagyszer? küldetést!

Találkozunk Augusztus 4-én szombaton!

Áldás az egész Földre és minden lakójára!

Az üzenet meglehet?sen pozitív tartalmú, ám több kérdést felvet:

1, Már rögtön az elején Ziont úgy említi, mint egy fényváros. Illuminátus körökben Ziont Új Jeruzsálemként emlegetik, olyan helyként, amely az Új Világrend f?városaként funkcionálna a jöv?ben. Ez egy tervezett város, ahonnan irányítanák Földünk gazdasági, társadalmi és politikai eseményeit.

2, Az olimpiai játékok az illuminátusok szimbólumait és szokásait jelenítik meg. Miért egy ilyen eseményt választanak színhelyül?

3, Ha jönnek a plejádiak, miért repkednek még mindig háromszög alakú hajók Bristol és Anglia más térsége felettt? Ezek sem épp fényhajónak t?nmnek:

4, A csatornázás azt állítja, hogy a G20 vezet?i felfedik kilétüket. A G20 a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörít? szervezet. A G20-nak soha nem lesz érdeke bármilyen kapcsolatban állni pozitív civilizációkkal, f?leg nem együttm?ködni velük vagy felfedni ?ket! Ha kapcsolatban állnak bárkivel is, azok feltehet?en nem pozitív entitások.

5, Ha igaz a megjelenésük, akkor a világ legelismertebb amerikai – plejádi kontaktja, Barbara Hand Clow miért nem számol be ilyen információkról?

6, A csatornázás technológiát és gyógyítást ígér – ez nagyon csábító, de elgondolkodtatásra ad okot.  Alaje üzeneteiben pontosan ennek ellenkez?jér?l van szó: akik majd eljönnek ígérnek mindent, ellátnak minket minden jóval, aztán beépülnek közénk és átveszik a hatalmat. ?k azok, akikt?l óvakodnunk kell.

7, A kormányoknak soha nem lesz érdekük közzétenni a jóságos földönkívüliek létezését. Csak olyan információkat fog átadni, amely az ? érdekük. H?sként fogják megmutatni magukat, hogy eddig eltitkolták, de mostmár nem, a mi érdekünkben. Ez hazugság. A FÖLDI KORMÁNYOK CSAK NEGATÍV FAJOKKAL DOLGOZNAK EGYÜTT!

Miel?tt bárki várná augusztus 4-ét, javasoljuk, hogy el?tte mindenképp tekintse meg ezt a videót:

Elképzelhet? tehát az is, hogy ami jönni fog (ha egyáltalán így lesz), az egy csapda lesz s?t, azokat fogják megszállóként bemocskolni, akik valóban pozitívak, így már eleve egy negatív visszacsatolással reagálunk a pozitívak felé, ha ezt fogják az agyunkba vésni.

8, Továbbá az üzenet hazudik azzal kapcsolatban, hogy eltávolítottak

9, A portál nyitása az 5D és a 4D becsatlakoztatására szolgál, egy híd e két dimenzió között, és most teljesen nyitva van! Ez az utolsó kapu ahol ti szó szerint átsétálhattok a Földr?l a Mennyországotokba! – ez a részlet is elgondolkodtató. A Biblia például sehol sem említ fizikai csillagkapukat, melyek a Mennyországba vezetnek. Biztos ez az egyetlen módja annak, hogy átlépjünk az 5D-be?

Érdemes tehát odafigyelnünk ezekre a dolgokra szombaton, ha valóban igaz az Els? Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos közlés. Hamarosan kiderü.

13 COMMENTS

 1. Mint megátalkodott zug olvasó voltam olyan elvetemült megint hogy beleolvastam a a részemr?l “tiltott” zónába, tehát, egy topikba ott lent, ahol valaki azt fejtegeti hogy a felemelkedést gátolja a szeksz. Ez részemr?l rendben is van mert soha nem szándékoztam felemelkedni 🙂 abban a hagyományos értelemben ahogyan az értend? itt. Nekem ezzel kapcsolatban a hír els? részével van problámám:””
  Ezen kívül eldöntöttük, hogy kapcsolatba lépünk a földi létez?kkel, ezen üzenet átadásától számított nyolcadik napon, 2012 augusztus 4-én, az Olimpiai játékokon Londonban, Angliában, hogy az egész világ láthassa! Ez lesz a mi bemutatkozásunk, csakúgy mint az els? er?feszítésünk, hogy nyíltan együtt dolgozzunk veletek Gaia helyrehozatalán és felemelkedésén, és asszisztáljunk a ti saját felemelkedésetekhez.””

  Na most akkor mi lesz? Mert gondolom itt sem vonta meg ezt magától egyik felemelked? sem, ha csak el nem múlt már 80 éves.
  Ez az egyik ellentmondás az én olvasataimban. A többir?l viszont nem szívesen írnék különböz? okok miatt .Meg aztán el sem szeretném nagyon ragadtatni magam e témában.A lényeg az hogy ekkora manipulációt valóban ki kell találni egy bizonyos kör hülyítésére és ezt vajon kik csinálják? Meg vannak érte fizetve vagy csak ennyi szabad idejük van és röhögnek jókat egymás közt? Nem tudom, de ez már kimeríti a súlyos manipuláció fogalmát bizonyos rétegekre De míg van kereslet, kínálat is van….
  De Gabee! Csak azt nem értem, miért lökted fel azt a vidit ahol a madarak repülnek a viharfelh?k alatt el?tt?
  😀

 2. Gabe! Természetesen vannak olyan madarak amik úgy látszanak mint ha villognának mert foszfor tartalom van a tollaikban. A halak ugyan ezért foszforeszkálnak. De még ezekhez sincs közük ennek a két szerencsétlen madárnak. Ha jól megnézed, bár meg sem kell er?ltetni magad, ez a két madár a szárnyaival REP?l! bár csak az egyik látszik ahogy csapdos velük, még hozzá a bal oldali. 🙂
  Viszont az “ufók” járását, megnyilvánulását régóta ismerem. Ezek nem azok 🙂

  -link-

 3. Én egyáltalán nem tudok hitelt adni az ilyen UFO prófétáknak mint már több helyen is mondtam. Ha mégis bekövetkezik akkor elismerem tévedtem de ha nem akkor ez megint csak egy vallás szagú kamu prófétálkodás ami ez egész ufológiának árt.

 4. Figyelemmel a GF csatornázásokat és idén már többször is megemlítették az április és májusi hónapra tervezett felfedést! De akkor még fenntartották a dátumok módosítását! Szerintem eljött az id?, de ha augusztus 4 e mégsem az az id?pont lenne az els? kapcsolatfelfedésre, akkor sincs semmi pánik, hisz a jöv? mindig mozgásban van és bármikor bármi változhat!

 5. Na bocs már, de ezt annyira egyértelm?en és határozottan állítják!? Állítólag bennük kellene bíznunk és ha mégse lesz semmi??? Akkor jók lesznek nekünk a parlamentbe, ott is csak hazudnak…

 6. Nem szelektálni: mell?zni!
  Határozottan kezd idegesíteni, mikor a világegyetem egyik sarkában valamelyik krónikus közléskényszerben szenved? entitásra rájön a szófosás és itt a mi háromdés homokozónkban keres a portékájának valami szerencsétlen balekot.
  (Na jó, legyen: kontaktát….:-)