kapcsolat

Author Archives: PsyCreate

A HAWAII MITOLÓGIA SZERINT A POLIP FÖLDÖNKÍVÜLI

A polip még mai szemmel is olyan gyanúsan kinéző élőlény a fejlábával, csápjaival és tapadókorongjaival, hogy nem is csodálkozom azon, milyen népszerű eleme volt több nép mitológiájának: az északi mondák krakenjét, a japán őslakos ainuk Akkorokamui nevű szörnyét, sőt talán a görög mitológia gorgóit is polip inspirálta. A hawaiiaknak is megvan a maga polipról mintázott […]

Felfedeznek még újabb fáraósírokat?

A Királyok völgye néven emlegetett terület egy tulajdonképpen két völgyből álló vádi, azaz kiszáradt folyómeder a Nílus bal partján, az egykori Théba (mai Luxor) városával átellenes oldalon. Mai tudásunk szerint az ókori egyiptomiak nagyjából 500 éven keresztül, az i. e. 16. és 11. század között, a 18–16. dinasztia idején temették ide királyaikat, illetve más előkelőket. […]

REJTÉLYEK A FAJDAS-HEGYEN

Az Ufómagazin 2015. májusi számában Ufórejtély a Bakonyban címmel a Várpalota közelében 1992. január 3-án történt különös eseménysorozat utáni nyomozás eredményeit foglaltam össze. Azóta több olvasói visszajelzést és beszámolót is kaptam a környéken tapasztalt rejtélyes jelenségekkel kapcsolatban, amelyekre – az ominózus tűzesethez hasonlóan – a mai napig nem született megnyugtató magyarázat.

Fekete madár jelent meg Csernobilban

Hátborzongató orosz rejtélyek, amelyekre a mai napig nincs magyarázat.kremlA világ minden táján találkozhatunk rejtélyekkel, amelyek közül sokra csak legyintünk, ám olykor előfordul, hogy olyan félelmetes történetet hallunk, amely miatt legszívesebben nagy ívben elkerülnénk az adott országot. Oroszországgal kapcsolatban elsősorban a 30 évvel ezelőtti csernobili katasztrófa jut az eszünkbe, hiszen nem kell szellem, természetfeletti lény ahhoz, hogy […]

El­ké­pesztő szi­vár­vány­színű ufót vi­de­óz­tak Mi­an­mar fe­lett

Hogy az eg­zo­ti­kus nevű Mi­an­mar se ma­rad­jon ki a vi­lág­szerte nép­szerű ufóész­le­lé­sek­ből, a na­pok­ban arról ér­kez­tek hírek, hogy egy kü­lö­nös, ri­kító színű fé­nyek­kel vil­ló­dzó ufó buk­kant fel a dél­ke­let-ázsiai or­szág egén… hogy aztán hi­he­tet­len se­bes­ség­gel szá­guld­jon el. Ha valaki nem tudná, merre is találja: Mianmar állam Délkelet-Ázsiában, az indiai szubkontinens és az Indokínai-félsziget közötti területen, […]

Zu­hanó me­te­or­ból vált ki egy ufó. Hir­te­len tűnt el az ég­bol­ton

Fé­nyes nap­pal rög­zí­tette egy já­ró­kelő, ahogy egy me­teor szeli át az ég­bol­tot. Ez egy tel­je­sen meg­szo­kott ter­mé­szeti je­len­ség, arra vi­szont nincs ma­gya­rá­zat, hogy mi az a fénylő tárgy, ame­lyik ki­vá­lik be­lőle és el­len­té­tes irányba el­száll. Egy furcsa jelenségről készítettek felvételt, a videó feltöltője viszont sem az időpontot, sem a helyszínt nem jelölte meg. Az internetezők […]

Nem hitt a föl­dön­kí­vü­li­ek­ben, mégis fel­vett egy ufót a te­le­fon­já­val…

Bár a vi­deót fel­vevő szem­tanú egy­ér­tel­műen ki­je­len­tette a Yo­uTube-on, hogy sze­rinte nem ide­ge­nek űr­ha­jó­já­ról van szó, de még­is­csak ufót vi­de­ó­zott. Az UFO szó pontos jelentés Undefined Flying Object, vagyis azonosítatlan repülő tárgy. Így ebbe a fogalomba nagyon sok minden belefér. Többek közt földönkívüliek űrhajói, de egy elszabadult hőlégballon is, amiről senki sem tud semmit. Így […]

Időgépet épít a NASA

Időgépet építenek a vezető űrügynökségek és nem is akármilyet. A James Webb űrtávcsővel 13,5 milliárd évre tekinthetünk vissza, ez azt jelenti, hogy az univerzum első csillagainak fényét, az első galaxisok formálódását fogja látni. A gigantikus műszer megépítése jó ütemben halad (a napokban mutatták be először egyben a főtükröt), ha minden jól megy, 2018 végén fellövik […]

Hátborzongató videó: szellem támadt a tizenévesekre

A két fiú egy néptelen lépcsőházban akadt össze az agresszív kísértettel. A horrorisztikus jelenetet rögzített egy épület biztonsági kamerája. A felvételen az látszik, hogy két tizenéves fiú sétál lefelé a lépcsőn, majd egyikükre hirtelen rátámad egy árnyalak. A srác földre is kerül, barátja segíti talpra, azután mindketten felhúzzák a nyúlcipőt.

Rej­té­lyes ku­po­la­szerű épít­ményt ta­lál­tak a Mar­son

Az el­múlt 44 hó­nap­ban, mióta a Cu­ri­o­sity mars­járó a vörös boly­gót kop­tatja, szinte nem volt nap, hogy a kí­ván­csi, min­den­hol ide­ge­ne­ket látó ufo­ló­gu­sok ne ta­lál­tak volna va­lami kü­lön­le­ge­set a Földre kül­dött fo­tó­kon. Ez­út­tal egy, az ide­gen lé­nyek által épí­tett ku­po­lát fe­dez­tek fel. Az egyik szemfüles ufóvadász a napokban újfent valami szokatlant fedezett fel a Marsról […]

Rejtélyes rajzolatot fedeztek fel a Nazca-vonalak közelében

Új geoglifát fedeztek fel japán régészek Peru déli részén, a világhírű Nazca-vonalak közelében. A világörökségi listán is szereplő, 1927-ben felfedezett Nazca-vonalak állatokat, állatszerű lényeket, növényeket és geometriai alakzatokat ábrázolnak. Másfél évszázada rejtély, kié lehetett az ólomkoporsóban talált csodálatos hajkorona A külóni vérbűnhöz is köze lehet az Athénban feltárt rejtélyes tömegsírnak Lócitrom mutatja, hol keltek át Hannibál […]

“Más dimenziókból származó lények látogatnak bennünket.” – erősíti meg az FBI

Manapság sokat beszélünk interdimenzionális világokról és a CERN Nagy Hadronütköztetője is hivatalosan részt vesz az interdimenzionális világok kutatásában. Miközben mindnyájan végiggondoljuk, hogy az idegenek honnan is jöhetnének, ha és amennyiben más dimenziók valóban tényszerűen léteznek és nem kitalációk, akkor ez egy nagyon fontos bizonyítékdarabka az FBI részéről.  Ez egy valóban igaz történet,: az FBI elismerte, […]