Home Cikkek Az Antikrisztus és a technika

Az Antikrisztus és a technika

394
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 8 percig tart

Mit tudunk az Antikrisztusról, az eljövend? világ-diktátorról, akinek hatalomra jutását a Biblia megjövendöli? Vajon él már? Valószín?leg. És mi a helyzet az új világrenddel, amit létre fog hozni? Vajon az Antikrisztus már a színfalak mögött munkálkodik világgazdasági és politikai uralomra tör? tervének megvalósításán? ? Úgy t?nik, hogy igen.
Minden jel arra mutat, hogy az Antikrisztus sátáni, technológián alapuló rendszere kezdi elfoglalni a helyét. ?Sátáni?, mert az Antikrisztust maga a Sátán fogja megszállni (Dániel könyve 8,24; Thesszalonikaiakhoz írt 2. levél, 2,9; Jelenések könyve 13,2-4; 12,9), és azért ?technológián alapuló?, mert a technológiát fogja használni arra, hogy megkaparintsa és érvényesítse a világ népei feletti szinte korlátlan hatalmat. Ezzel kapcsolatban egy kulcsfontosságú bibliai vers a Jelenések könyve 13,16-17-ben található:
És megadatott neki [az Antikrisztus jobbkezének, a hamis prófétának], hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön [vagy kezükbe] vagy homlokukon [homlokukba] bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyegként rajta van a fenevad neve vagy nevének a száma.
Képzeljük csak el, mit gondolhatott János apostol, amikor kb. i. sz. 90-ben, látomásban betekintett ebbe az eljövend? világban zajló eseménybe. Az embereket azóta is foglalkoztatta a gondolat: hogyan lehetséges egy ilyen világméret?, diktatórikus gazdasági rendszer bevezetése. Mára elérkezett a technika kora. Az elektronikus kereskedelem rohamosan átveszi a készpénz helyét, és lényegében minden eladott, vagy vásárolt áru meg van jelölve vonalkóddal, vagy valami más módon; így már nem elképzelhetetlen, hogy egy nap a világon minden pénzügyi tranzakciót figyelemmel kísérjenek egy központi ügynökség által.
Ehhez a technológia nagy része már adott, de ahhoz, hogy az Antikrisztus terve m?köd?képes legyen, szélesebb körben el kell terjednie, és nagyobb hatalomra van szükség. Feltehet? tehát, hogy az Antikrisztus ezért támogatni fogja a mikrocsip, a biotechnika, és az Internet terén folyó kutatásokat és fejlesztéseket.
A technológia azonban önmagában még nem elegend?. Az Antikrisztusnak ezt még el is kell fogadtatnia a világgal. Úgy t?nik, hogy már ezen fáradozik, és nem egyedül. Másokon keresztül munkálkodik: többségükben mit sem sejt? cinkostársaival, akik az Antikrisztus tervének megvalósítását segítik el? az által, hogy fejlesztik és reklámozzák a technológiát; és ezek közé tartoznak a világ számos lángelméi és legnagyobb pénzügyi hatalmai. Dániel könyvének 11,21b verse vonatkoztatható erre:
Békével jön, és a királyságot csellel szerzi meg. (Jakab Királyi Bibliafordítás)
Vannak olyan Bibliafordítások, ahol ezt úgy írják, hogy ?fondorlattal szerzi meg a királyságot? ? titkos cselszövéssel, vagy mesterkedéssel. Bárhogy is lesz, a szövegb?l mindenképpen úgy t?nik, hogy az Antikrisztus inkább fortélyos csalárdsággal jut hatalomra, és nem csupán er?s hadseregen alapuló taktikával, amire a múltbeli birodalmak vezet?i támaszkodtak.
Az Antikrisztus a tömegkommunikációs eszközök különböz? formáin keresztül mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy meggy?zze a világot arról, hogy ezek az új technikai vívmányok hasznosak és szükségesek. Arról persze hallgat, hogy végül saját gonosz céljaira használja majd ezeket. Vegyük fontolóra az alábbi vívmányokat:
Megfigyelés-technológia
Sok üzletben és közterületen már videokamerák figyelik és rögzítik az arcunkat és minden lépésünket. Mostanra már megszoktuk és elfogadtuk az életünkbe való eme betolakodást el?nyei miatt: nehezíti a b?ncselekmények elkövetését, és segít kézre keríteni a b?nöz?ket. Ehhez hasonlóan, az Internetes kommunikáció ellen?rzése korlátozza a gyerekpornó-készít?ket, terroristákat, és olyan személyeket, akik szintén veszélyeztetik a társadalmat.
Az irattárakat elektronikus adatbázisok váltják fel, így egyre több adatot gy?jtenek, tárolnak, összekapcsolnak és továbbítanak rólunk más adatbázisokba. Mára már szinte minden tevékenységünknek ?nyoma van?, és ha a különböz? forrásokból származó információkat egybevetik, elképeszt? részletességgel felidézhetik az emberek tevékenységét. Az ilyen személyes adatok tárháza különösen a piackutatóknak el?nyös, és hatalmas üzletet jelent. A pénzügyi titoktartás már a múlté, hisz a pénzintézetek és más cégek már rutinosan bocsátják áruba ügyfeleik életének részleteit.
Egyéb információgy?jt? módszerek kiegészítik az egyes emberekr?l tárolt információmozaikot. Például a számítógép-vezérlés?, autóba beépített ?fekete dobozról?; a m?holdas követ?rendszer alapú, mobiltelefonba szerelt csipr?l, illetve egyéb elektronikus eszközökr?l és újításokról azt mondják a felhasználóknak, hogy a javukat szolgálják. Ehhez hasonlóan, háziállatok b?re alá mikrocsipet ültetnek azonosításként, és hogy nyomon tudják követni ?ket; és kísérleti jelleggel Alzheimer-kóros betegekbe és gyerekekbe is ültettek már.
Biometria
A biometria olyan technológiát jelent, melynek célja az egyén személyiségjegyeir?l adatgy?jtés, adatfeldolgozás, adattárolás. Az adatok alapjául szolgálhat ujjlenyomat, hüvelykujjvizsgálat, retinavizsgálat, kézfelismerés, arcfelismerés, hangfelismerés, és nagyfelbontású digitális fénykép. A biometrikus azonosítás felkeltette mind a kormányok, mind a kereskedelmi szektor érdekl?dését, mivel sokkal megbízhatóbb, mint az azonosítás egyszer?bb formái, mint például az arcképes személyigazolvány, vagy az aláírás.
Pénznélküli kereskedelem
A készpénzr?l elektronikus kereskedelemre való átváltás segít abban, hogy a kábítószer-keresked?ket, hamisítókat, tolvajokat lefüleljék; nem is beszélve a kényelemr?l és biztonságról, amit az elektronikus kereskedelem kínál. Az úgynevezett smart-kártyákba ma már mikrocsipet tesznek, amely nem csak a tulajdonos pénzügyi helyzetét, hanem orvosi adatait és más személyes információit is tárolja. A következ? lépés logikusan az lenne, ha kivonnák a forgalomból a m?anyag kártyákat, és a csipet közvetlenül a tulajdonosba ültetnék, mondjuk ?a jobb kezükbe vagy a homlokukra.?
Világméret? hálózat
Bármilyen leny?göz?k is ezek a technikai vívmányok, az Antikrisztus mindaddig nem tudja létrehozni új világkormányát, amíg mindez össze nem áll egyetlen globálisan szabályozott hálózattá ? és ez olyan akadály, ami lehet, hogy már nem sokáig jelent akadályt. A kormányok és az iparágak nemzetközi szabványokat állítanak fel, és egyre inkább szélesítik elektronikus hálózatukat; közös információkat, szolgáltatásokat, és technológiát használnak. Egyre több ország implementálja a legújabb technológiákat, hogy megoldják az adott társadalmi és gazdasági problémáikat; így tehát mindinkább kiterjesztik a hálózat lehet?ségeit. A technika fejlettségi szintje most nemzetenként igen különböz?, ám az egész rendszer viszonylag rövid id?n belül ?online??ná válhat.
Ezen új technológiák és együttes er?feszítések szószólói mindig a pozitív vonásokat hangsúlyozzák: nagyobb kényelem, biztonság, alacsonyabb költség, jobb min?ség; gyorsaság és hatékonyság az áruszállítás és szolgáltatások terén. Kevés szó esik a negatív oldalról, mely szerint ezzel a nyilvánosság betolakodik az egyén személyes dolgaiba, amit valaha pedig tiszteletben tartottak. A tudomány és technika zászlaja alatt, és újabban a ?terrorizmus ellen folytatott harc? nevében, a világ kormányai siettetik az Antikrisztus gazdaság-politikai rendszerének kialakulását ? azt a rendszert, melyt?l a Biblia óvakodva int.
Ne hagyjuk magunkat eltéríteni, hogy ezt a hamis messiást kövessük, vagy arra, hogy felvegyük a bélyegét! Az igazi Messiást, Jézus Krisztust kövessük! Ha így teszünk, a jó oldalon, a nyer? oldalon állunk majd, amikor Jézus visszatér, és véget vet az Antikrisztus gonoszságának; és rendet tesz a világban (Jelenések könyve 14,9-11; 19,11-21).
Ha nem ismered még a csodák Emberét, a legnagyobb Orvost, most megismerheted, ha elmondod az alábbi imát:
Drága Jézus! Tudom, hogy követtem el hibákat, és nem érdemlem meg azokat az áldásokat, melyeket tartogatsz nekem, de elfogadom az áldozatodat, amit b?neimért fizetségként hoztál; és most elfogadom a szeretetedet, megbocsátásodat, és megváltásodat. Kérlek, gyere a szívembe, add nekem az örök élet ajándékát, segíts, hogy megismerjelek, és megtapasztaljam csodatév? hatalmadat az életemben. Ámen.
Forrás: idokjelei.hu