Home Spiritualitás Az apokaliptikus áramlatok világképe

Az apokaliptikus áramlatok világképe

0

Problémafelvetés

Az 1990-ben bekövetkez? rendszerváltás következtében – a vallásszabadság addigi korlátozásának eltörlése miatt – az 1990-es években számtalan kisegyház jött létre. A legtöbb kisegyház azonnali térítésbe kezdett, így elözönlötték az utcákat a különböz? csoportok elkötelezett tagjai, hogy az addig elfojtott vallási képzeteiket szabadon hirdessék.

A ?vallási-bumm? intenzivitása a ?94-?95-ös években érte el a csúcspontját, s mára már viszonylag jól körülhatárolhatóak a létrejött szervezetek, s az er?viszonyok is jól felmérhet?ek. A kialakult vallási csoportok és egyházak különböz? koncepciójú szervezetek, melyek jól elkülöníthet? csoportokat alkotnak. Az alábbi vázlatos lista, és az erre épül? kifejtés az 1992 és 1997 között nagy tömegben utcára kerül? szóróanyagok alapján készült, melyek saját gy?jtésünkb?l származnak. A feltárás tehát közel sem teljes. Ennek megfelel?en ezen rövid tanulmány az (urbánus) poszt-kommunista, ?új vallásosság? jellemz?it és általános problémáit kívánja felmutatni. Ezen belül megpróbálja bemutatni a kialakult vallási csoportok közül az 1990-es évek végére dominánssá váló csoportok – azaz az apokaliptikus áramlatok – általános jellemz?it, társadalmi vonatkozásait és antropológiai szempontjait.

A ?90-es évek elejét?l kezd?d?en Magyarországon er?teljes térít? tevékenységet folytató vallási csoportokat a következ? nagyobb csoportokba lehetne besorolni [1]:

1) Apokaliptikus áramlatok

* Jehova tanúi (Watch Tower Bible and Tract Society)
* Mormon Egyháza (Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyháza)
* A Hetedik Nap Adventistái (Martinelli)
* Jó Hír (Good News)
* stb.!

2) Megújulási Mozgalmak

* Baptista Gyülekezet
* A Biblia Szól Gyülekezet (Magyarországi Biblia Szól Egyház)
* Budapesti Krisztus Egyház
* ? Keresztény Gyülekezet
* Krisztus Budapesti Egyháza
* Principle Study Center (PSC)
* Sion Gyülekezet (Emberbarát Alapítvány)
* Timóteus Társaság
* Victory Chapel
* stb.!

3) Ifjúsági Vallási Mozgalmak

* Isten Gyermekei
* Krisna-tudatú Hív?k Nemzetközi Szervezete (ISKCON)
* Az Isteni Fény Missziója
* Üdvhadsereg
* stb.!

4) Üzleti Vallási Csoportok (Destruktív Kultuszok)

* HIT Gyülekezet
* Keresztény Egyesülés
* Magyarországi Scientology Egyház
* Smith Barátai
* stb.!

5) New Age Mozgalmak

* Brahma Kumaris World Spiritual University
* Esélyadók
* Misztériumok Baráti Társasága Kulturtörténeti Egyesület
* Szellemtani Fórum
* stb.!

6) Keleti Guru csoportok

* Ching Hai Wu Shang Shih (Az Azonnali Megvilágosodás)
* Fatima Csoportja
* Sant Rajinder Singh Ji – Sawan Kirpal Ruhani Mission (A Fény Jógája)
* Srí Matayi (A Szeretet Jógája)
* Srí Chimoy (Meditáció)
* stb.!

7) Keleti Egyházak

* Arya Maitreya Mandala (AMM)
* Bahai Egyház
* Karna Ratna Ling Dargye
* Mokusho Zen
* stb.!

Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy a lista rendelkezésemre álló szóróanyagok alapján készült, így egyáltalán nem teljes. Azonban elegend?en kiterjedt ahhoz, hogy jól láthatóvá váljanak azok az újabb nagyobb spirituális áramlatok, melyek uralkodóvá váltak a rendszerváltás utáni Magyarországon. Bár rendkívül izgalmas, de igen hosszadalmas lenne mindegyik csoportot elemezni, így a probléma érzékeltetésére az apokaliptikus áramlatok világképér?l lesz csak szó.

A századfordulók id?pontja és az apokaliptikus nézetek terjedése közti kapcsolatra már többen felhívták a figyelmet. Már az elmúlt századfordulókor megfigyelték, hogy a világvégével kapcsolatos nézetek az átlagosnál nagyobb tömegeben terjedtek el, s sokan hiszterikus pánikban töltötték az ?utolsó napokat?. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg az 1990-es rendszerváltást követ?en, amikor az Öböl-háború kapcsán kisebb világvége hangulat alakult ki, s az országot elárasztották Nostradamus és a különböz? apokaliptikus mozgalmak tanai és próféciái. Mivel a várt katasztrófa nem következett be – (lehet, hogy mégsem Szaddam Husszein az Antikrisztus) – ahogy közeledik az ezredforduló, úgy ismételten egyre dominánsabbá válik az apokalipszis hangulat. A kialakult vallási áramlatok közül ismételten az Apokaliptikus mozgalmak látszanak uralkodónak – érezhet?en több világvégével foglalkozó szórólap kerül ki az utcára, mint más egyházak békés lapjai.

1) Az apokaliptikus világkép

A Világvégét hirdet? mozgalmak általában a bibliai próféciák képzeletvilágából merítenek. Ezek mind azt állítják, hogy már most benne járunk a Világvégét megel?z? közvetlen id?szakban. Vannak azonban eltérések.

A Jehova tanuk – azaz az ?r Torony – szerint már megtörtént az ?eljövetel?. Vagyis a Világvége folyamata már megkezd?dött – Krisztus már eljött és már jelen van. Krisztus uralkodni kezdett láthatatlan égi királyként, s hamarosan elpusztítja ellenségeit. E világot már a Sátán befolyása alatt lev? kormányzati uralmak irányítják, s ennek a kóros társadalomnak el kell pusztulnia, hogy átadja helyét Isten Szent Királyságának. A Föld nem pusztul el, csak a gonoszok t?nnek el róla. Az ?igazak?, vagyis Jehova tanui – nem definiált módon – nem pusztulnak el, és egy békés, új világban fognak lakni, melyet egy tökéletes mennyei királyság fog irányítani.

A Világvégét bizonyítják az ?utolsó napok jelei?. Ezek a háborúk, az éhinség, a földrengések, a betegségek és a törvénytelenségek növekv? száma. Általános az erkölcsi romlás. Az ?r Torony komoly statisztikákat vonultat fel annak bizonyítására, hogy ezek az általános földi jelenségek megugrott számban jelentkeznek, és ebben látja bizonyítékát annak, hogy elérkezett a Világvége. Például a 20. Században több mint 100 millió ember halt meg háborúban; évente 13 millió ember hal éhen; Európában minden harmadik ember er?szakos halált hal; az USA-ban az er?szakos cselekmények száma az elmúlt harminc év alatt 560%-kal n?tt, a válások száma 300%-kal, a házasságon kívüli gyerekek száma 400%-kal, a tizenéves öngyilkosság pedig 200%-kal, stb. További jel a vallási z?rzavar, vagyis a sokféle vallás megjelenése, mely erkölcsi, szellemi összeomláshoz vezet. [2]

[Lásd ?r Torony szórólapok (1. melléklet)]

A Jó Hír (Good News) követ?i szerint még nem kezd?dött el a Világvége, de bármikor lejárhat a Krisztus születését?l számított 2000 évig tartó Kegyelmi Id?, melynek végén megkezd?dik az Apokalipszis. Ekkor Isten az igazakat felemieli az égbe, akik ott vészelik át a hét évig tartó Nagy Nyomorúságot, mely Jézus második eljövetelével ér véget. Ez az Elragadtatás, (mely Star Trek teleportáció szer?en következik be – az igaz hív?k egyszer csak elt?nnek). A Nagy Nyomorúság idejében játszódik le a diktátor Antikrisztus ellen folytatott harmageddoni csata, mely Megiddó völgyében, Haifa és Jeruzsálem közelében fog lezajlani. Ekkor következik be Krisztus második eljövetele, mely elpusztítja a gonoszokat. Majd az Ezeréves Birodalom id?szaka következik, mely a békesség és az igazságosság korszaka lesz. Az egész ciklus pedig a Végítélettel végz?dik, amikor a halottakat is feltámasztja Krisztus, hogy megítéltessenek.

A Kegyelmi Id? végét, azaz az Apokalipszis kezdetét bizonyítják a termonukleáris fegyverek ingatag kormányok kezébe kerülése, az éhinség, a betegségek, a háborúk. Továbbá a Föld energiatartalékainak kimerülése, a környezet módszeres pusztítása, melyek egyre nagyobb feszültséget okoznak és háborúhoz és anarchiához vezetnek.

[Lásd Jó Hír szórólapok (2. melléklet)]

A Hetedik Nap Adventistái (Martinelli) szerint éppen most kezd?dik el a Világvége. Szemtanúi lehetünk az antikrisztusi világkormány hatalomra jutásának, melynek élére nemsokára egy ördögi diktátor áll, aki maga a Sátán. Ez egy hét évig tartó id?szak – a Hétéves Béketerv – elejét jelenti, amely a ?Sziklák Dómja? nev? muzulmán mecset mellé épített templom felépülését?l kezd?dik. Az els? három év viszonylagos békés és gazdaságilag stabil id?szakot hoz magával, de utána kitör a háború, az Antikrisztus megszállja Izraelt. Ett?l számítjuk a Nagy Nyomorúság idejét, mely három és fél évig tart. Ekkor a Sátán felállítja szuper-komputerrel vezérelt robot bálványát, amely tud majd beszélni és arra is képes lesz, hogy megölje azokat, akik nem imádják. A pénzt eltörlik és az emberek egy Egységes Hitelrendszer áldozatává válnak. Az igazakat, akik szembeszállnak a hatalommal folyamatosan üldözik, akik csodákkal vágnak vissza. Az igazak ekkor a harmadik világba menekülnek, ahol elrejt?zhetnek a Fenevad Bélyege el?l. Ekkor jelenik meg a Két Tanu, akik hírdetni fogják Isten igéjét. A Nagy Nyomorúság végét jelzi majd, amikor az Európai Gazdasági Közösség tíz vezet? országa Oroszországgal szövetkezve Amerika ellen fordul és egy óra alatt elsöpri egy nukleáris háborúban.

BUMM! Ekkor következik be Jézus Második Eljövetele, aki feltámasztja az igaz keresztény holtakat, és az igazakkal együtt felragadja ?ket az égbe. Ez úgy történik, hogy szupertestet kapnak. Ekkor következik a Mennyei Lakoma, majd Jézus visszatér a Földre, hogy elpusztítsa az Antikrisztust Izraelben, az armageddoni csatában. A maradék gonosz er?k a föld alá menekülnek. Ezután egy ezeréves béke korszak következik, mely a Paradicsom visszaállítása, ahol Isten fog kormányozni Jézus uralma alatt. Minden rossz elt?nik a világból – nem lesz több gaz, tövis, tüskebokor vagy mérgez? rovar és ragadozó. Nem lesz több büdös benzing?zt kipuffogó autó és füstokádó gyár. A szentek szupertestükkel fogják vigyázni a rendet. A halál sem tudja majd elpusztítani ?ket, fájdalmat, betegséget pedig nem ismernek. Olyan erejük lesz, hogy ellenségeiket egy pillantással, egy mozdulattal, s?t egy gondolattal meg tudják állítani. Képesek lesznek teleportálódni, repülni és alakot változtatni, hogy titokban kikémlelhessék és elfoglalják a lázadók titkos rejtekhelyeit. De nemcsak rejtekeikbe, hanem gondolataikba is képesek lesznek behatolni, röntgenszemük átlát a falakon, és messzir?l leleplezhetik az ellenség terveit. Isten gyermekei pedig telepátiával tudnak majd kommunikálni. A földi embereknek ezzel szemben nem lesznek ilyen képességeik, így nem lesz nehéz a világot kormányozni. A földi emberek boldogan fognak élni és tömegközlekedési eszközök helyett szekereken és lóháton utaznak.

A Milleneum után Isten kiengedi a Sátán maradék er?it a föld alól, mely Góg és Magóg Csatájához vezet. Ez lesz a végs? csata, melyben a Föld is megsemmisül. Ekkor jön el a Végítélet, amikor a gonoszok végleg a pokol fenekére kerülnek. Az Élet Könyvébe beírtak pedig bemehetnek a Menyországba, mely Isten ?rvárosa, és elmehetnek egy másik bolygóra, az Új Földre. A Mennyei ?rváros, mely 2400 km széles, 2400 km hosszú és 2400 km magas, leereszkedik az Új Földre, ahol a Választottak kolonizálják az Új Földet – létrehozzák Isten Országát. Mivel itt már csak azok élnek, akik Istenben hisznek, minden csodás és boldogságos lesz, mely az új világok meghódításának a kezdete.

A Világvége közelségét bizonyítják az éhségek, döghalálok és földindulások drámai növekedése mindenfelé. Hasonlóan jelek az er?szak növekedése és a háborúk nagy száma. A Martinelli komoly statisztikákat vonultat fel annak bizonyítására, hogy ezek az általános földi jelenségek megugrott számban jelentkeznek, és ebben látja bizonyítékát annak, hogy elérkezett a Világvége. Például a 20. Században 100 millió ember halt meg háborúban, 2 trillió dollárt költöttek fegyverre, percenként 30 ember hal éhen, 1975 óta 50 földrengés volt, az USA-ban az er?szakos cselekmények száma az elmúlt húsz év alatt 1600%-kal n?tt, stb. További jel a modern kommunikációs és szállító eszközök növekedése, így az utazás és az ismeretek megnövekedése. De a legvégs? dönt? jel az Egységes Világkormány létrejötte lesz, melyet a diktátor Antikrisztus fog vezetni.

[Lásd Martinelli szórólapok (3. melléklet)]

2) Az apokaliptikus világképek általános jellemz?i

Bár meglehet?sen eltér? némely végkifejlet, van néhány olyan általános jellemz?, amely mindegyik apokaliptikus világképre igaz.

*
A Keresztény kulturkörhöz kapcsolódik és a Bibliában megtalálható proféciákra alapozza tanait. A bibliai kinyilatkoztatás sajátos interpretációját tekinti els?rend? igazságnak, melyet rávetít közvetlen környezetére. Így minden jelenséget a Bibliából vett Apokalipszis képzetenek rendel alá.
*
Mindig földi, társadalmi-, politikai- jelenségekkel támasztja alá saját hipotézisét. Ez szemben áll a régebbi felfogásokkal, melyek els?sorban természeti (de a földi szférán kívül es? [3]) jelenségekhez kötötték a világvégét.
*
Mivel társadalmi-politikai eseményekre támaszkodik, tulajdonképpen bed?l a hírvilág botrány és katasztrófacentrikus világképének és arra épít. Kiragadja a mindenségb?l a botrányos, katasztrofális elemeket és csak azokat láttatja.
*
Lokális gondolkodású és teljesen földcentrikus. Lesz?kíti a Világvége képzetét a Földre és a földi, emberi viszonyok átrendez?désére.
*
Materialista. Teljesen anyag centrikus, azaz nem irányul az anyagon túli dimenziók esetleges figyelembe vételére. Minden transzcendentális elem anyagba ágyazottan jelenik meg. Minden transzcendens fogalmat materialista fogalommal közelít meg [4].
*
Felhasználja a tudományos ismereteket és fogalmakat. Azonban gyakran hibásan értelmezi és tévesen használja azokat.
*
Vallástalan. Azaz nem a hitre, hanem a racionalitásra épít.
*
Racionális elemeket irracionális elemekkel kever. Teljesen egyenérték? valóságként kezeli a racionális, logikusan következ? elemeket (pl.: éhinség – háború) az irracionális, váratlanul bekövetkez? elemekkel (pl.: Jézus eljövetele).

3) Az apokaliptikus mozgalmak általános társadalmi, antropológiai jellemz?i

Az apokaliptikus világképek mögött jól kimutatható szociológiai, antropológiai szempontok m?ködnek. Els?dlegesen meghatározó elem, az adott kulturális értékrenddel való radikális szembehelyezkedés és egy távoli kulturális értékrend mitologikus felmutatása. [Például, az ideális élet egyik értékeként jelenik meg a Martinelli-szórólapokon, hogy az emberek lovakon és szekereken utaznak.] Ez valójában egy aktuálisan és lokálisan megjelen? kulturális értékválságot tükröz. A megszokott értékrend elt?nése – azaz a biztonságérzetet és az irányt adó (demagóg) életelvek megsz?nése – egy intellektuális, szellemi ?rt hagyott maga után az alsóbb társadalmi rétegekben. A kommunizmus nem törölte el a korábbi keresztény vallás által kialakított hierarchikus vallásos formákat, csak behelyettesítette az egyes elemeit saját eszköztárával. Még a kommunizmus sem annihilálta az ember vallásos viselkedési formáit, csak demagóg irányba vitte azokat. A kommunizmus mint vallási forma, ma már evidens. A kommunista állam eszménye teljesen egyenérték? a kereszténység mennyei Jeruzsálem eszményével. A kommunizmusban feln?tt embereknek, tehát továbbra is szüksége lenne valamilyen fels?bb – nem anyagi – iránytadó életelvre, melyhez életüket igazíthatják [lásd: a szocializmus építése, mint szellemi cél].

Ezzel az ?si, szellemi – kifordult módon még a kommunizmusban is megjelen? – trancendentális irányba mozgató életelvvel szemben jelenik meg a mai társadalmunk vad kapitalizmusa. A mai társadalmi berendezkedésben megjelen? üzleteisedés, mely az emberi vágyak azonnali anyagi kielegítésére irányul, olyan általános viselkedésmintákat alakít ki, melyek kizárólag az anyagra és az anyagi világban megjelen? tárgyi dolgokra irányulnak. A jelenlegi általános világfelfogás azt sugallja, hogy egyetlen egyszer élsz, így itt és most kell a személyes világodat a lehet? legjobban kialakítanod és az egyetlen életed eltöltened. A ?jó élet? pedig a különböz? anyagi dolgok birtoklásában és a vágyak anyagi kiélésében ér véget. Ez az új értékrend radikálisan szembehelyezkedik az el?z? korszakok értékrendjével és irányultságával, így feszültséget hoz létre a régi értékrend és az új értékrend között. A kapitlaista világkép érvényesülése társadalmi szinten is feszültségeket hoz létre. A nagyobb társadalmi rétegeket érint? általános elszegényedés és életmin?ség-romlás bizonyítja az el?z? értékrend elt?nését, s így alapot szolgáltat a mai kultúrában megjeln? apokaliptikus eszméknek.

További tényez?, mely az értékrendekre vonatkozó feszültséget fokozza, az (interkulturális) információs forradalom. A kulturálisan zártnak és homogénnek számító, szocialista Kelet-Európa az elmúlt években hihetetlen kulturális forradalmon ment keresztül. A cenzúra eltörlése és a szabad információ áramlás számos olyan információt tett elérhet?vé, amely totálisan megkérd?jelezte az el?z? rendszerben abszolúttá tett értékeket anélkül, hogy bármilyen más értékrendet állított volna a helyébe. A kiterjedtebb összefüggések ismerete – a világ gazdasági, politikai, kulturális ismerete – relatívvá tette a megszokott világképet. Ha úgy tetszik a kulturális relativizmus érvényesülésének negatív hatásairól van szó. A liberális eszmék érvényesülése a politikában csak fokozza ezt a kulturális zavarodottságot.

Az értékrendek feszültségéb?l és a kulturális ismeretek kiterjedéséb?l fakadó relativizmusból általános értékválság alakult ki, mely általános elidegenedéshez vezet. Mivel nincs abszolút értékrend, mely az általános emberi viselkedésmintáknak társadalmilag irányt szabhatna, orientációs pont hiányában a legtöbb ember általános zavart érez maga körül. A kapitalista-materialista eszmék még közel sem evidensek és társadalmi szinten még nem adaptáltak. Az id?sebb generáció nem képes ilyen gyorsan átállni egy totálisan más berendezkedést igényel? társadalmi rendbe. Így nem csoda, hogy er?re kapnak azok az eszmék, melyek a világrend elt?nését hiredtik. Azonban nem az általános Világrend elt?nésér?l, hanem csak az anyagi világot – a Földet – meghatározó értékrendek kicserél?désér?l van szó. A társadalmi értékrend hiányából fakadó elidegenedés egyik formája a szektás vislekedés, amely a hiányzó értékrend helyébe valamilyen abszolútnak t?n? rendszert állít. Ennek mintapéldái az apokaliptikus egyházak és követ?i.

Így tehát ezek az egyházak a racionalitásból az irracionalitásba való menekülést választják, mint az értékrendek ütközéséb?l adódó általános zavarodottság megoldását. A valós világból kiválasztott információkra építve, melyeken keresztül jól bemutatják az értékrendek megváltozását, egy utópisztikus j?v?képet állítanak fel, mely hemzseg az irracionális elemekt?l. Ez természetes reakciója egy olyan társadalmilag kiszolgáltatott osztálynak, mely azt tapasztalja, hogy semmilyen befolyással nem bír saját élete alakulására. Ily módon tökéletesen követhet? az a vallásos menekülésvágy, mely irracionális elemere épít, hiszen a deklasszálódó társadalmi csoportok valóban semmi másban nem bízhatnak, mint egy jóságos Isten segítségében és abban, hogy bekövetkezik a Világvége.

4) Az apokaliptikus világképek filozófiai vonatkozásai

Ami az uralkodó Világvége képzetekr?l általánosságban elmondható, az komoly kérdéseket vet fel a filozófia és a vallásantropológia szintjén. Megfigyelhet?, hogy az Apokalipszis képzete fontos jellemváltozásokon ment át a korábbi korszakokhoz képest. Egyik irányzat sem tekinti az Apokalipszist az egész Világmindenség elmúlásának. Mitöbb már a Föld bolygó pusztulása sem merül fel, s?t hangsúlyozottan fennmarad. A kataklizma univerzális jellege teljesen elt?nt. Nem a világ abszolút megtisztulását – azaz a polaritások homogenizálását – jelenti, hanem a ?jók? és ?rosszak? különválasztását, méghozzá olyan módon, hogy a ?jók? megmaradnak. Külön hangsúlyt kap, hogy az ?igazak? megmenekülnek. A Világvége már nem a Világégést és a kozmikusciklus lezárulását jelenti, mint a tradicionális vallásokban, hanem egy világméret?, de pusztán földi háború veszélyét.

Az Apokalipszis képzete lesz?kített a Föld szférájára. Már szó sincs a világmindenség egészét átjáró univerzális ítéletr?l, mely megrengeti a mennyet és elsöpri a poklot. Az emberi létszférán kívül es? dimenziók is teljesen eltüntek a kataklizmatikus képzetekb?l. Az egyedüli veszélyeztetett résztvev? az Ember. Azonban az ember is csak mint fizikai-biológiai lény jelenik meg, akit egyedül az veszélyeztet, hogy éhinség, betegség, törvénytelenség, háború vagy valamilyen természeti katasztrófa áldozatává válik. A bajok végeztével nem mindentudást, Isten teljességébe való beavatást, hanem szupertestet kap. Az ember pusztán mint fizikai lény, s nem mint szellemi lény jelenik meg. A Végítélet, mely évezredeken keresztül az ember szellemi-, lelki-megmérettetését jelentette teljesen eltünt a képb?l. A Világvége egy pusztán Földre korlátozott anyagi katasztrófává degradálódott.

Az az univerzális dualitás, amely a pozitív és negatív er?k egymásrahatását jelentette, teljesen anyagivá tetten jelenik meg. A Sátán, mely a világot átható univerzális destruktív er?, ma már perszonifikált hatalom, aki Hitlerként, Husseinként, Kadafiként – azaz a földi életet kormányozó hatalmi, politikai er?kkel szembeszálló anti-h?sként jelenik meg. Minden ?isteni? princípium földre rántott, sárba gyúrt anyagként jelenik meg. Minden filozófiai princípium, azaz igaz szellemi létez? elvesztette univerzális, szubsztanciális és transzcendentális jellegét. Isten egy jóságos ufo, Krisztus egy Michael Jackson, a Sátán pedig egy agresszor-terminátor.

A vallási képzetek teljesen besz?kültek és elanyagiasodtak. Minden az anyag szintjén játszódik, minden az anyagban jelenik meg. A többdimenzionális gondolkodás teljesen lesz?kült az anyagi univerzum szintjére; mitöbb azon belül is a kis, szánalmas, félrees?, jelentéktelen és ?többnyire ártalmatlan? Föld bolygó emberi lényeinek piti kis ügyleteire. Isten hatalmassága, mint principiális elv elt?nt – Isten egy paternális ufo, aki megdorgálja kis hangya gyermekeit. Ez a vallásosság sötét korába való teljes visszatérés, azaz a transzcendentális gondolkodás totális elt?nése a vallás szférájából. Ezzel egyben kivonulás az emberiség társadalmi, kulturális és pszichológiai valóságából is. Ez ijeszt? távlatokat nyit. Ugyanis anyagi szinten er?síti az ?üzleti vallásosság? és a destruktív kultuszok elterjedését – azaz az öntudatlan, lesz?kült, kiszolgáltatott és irányított emberi viselkedésminták kialakulását.

Az ilyen vallásos világképen nevelkedett ember számára a vallás szerepe teljesen átértékel?dik. Az ilyen embertípus számára, a vallásos élet nem jelent mást, mint elemi haszonelv?ségb?l táplálkozó életbiztosítást. Biztosítja számára a fizikai élet, és az ezzel járó fogyasztásból származó örömök öröklétét. Mint azt egyes irányzatok hirdetik, a vallásos képzeteikbe vetett hit, olyan ?vonatjegy?, amely biztos helyet biztosít a menyországba viv? vonatra. A vallás így nem az emberi szellem kiteljesítésének eszköze, hanem nem más mint befektetés. Méghozzá a legjobb biznisz, mint azt egyes ?igehirdet?k? hangsúlyozzák is. Ezen az alapon nem szégyen hatalmas összegek fejében biztosítani azt a bizonyos ?jegyet?. Ez a ?filozófiai? tétel, a mai egyre inkább elharapódzó üzleti vallásosság alappillére.

Az igazi katasztrófa azonban nem ez. Sokkal inkább az, hogy a szellemi dimenzió teljesen elt?nik a vallásból. Igaz, hogy az ember még kicsit több, mint puszta test, azonban a testi, és az ezzel járó anyagi javak meg?rzése az egyetlen cél. A kereszténységben megjelen? lélek fogalma már csak homályosan, elkent módon jelenik meg minden apokaliptikus értelmezésben. A szellemi szféra kiszorulásával pedig, bekövetkezhet a teljes elsötétülés. A reformáció el?tti korszakot idéz?en, a hív? emberek zöme teljes meggy?z?désben áldoz hatalmas összegeket a ?megváltására?. S mint azt már több helyen hangsúlyoztuk, ez a megváltás pusztán a fizikai szenvedést?l, illetve a test halálától való megmenekülést jelenti. Nincs totális szellemi felébredés, nincs omniszcientia, nincs Isten szinelátása. Már egyenrangúság sincs, csak vegetatív hangyajólét van. Csak a feltámasztott szenteknek lesz szupertestük (lásd Martinelli 26.), az emberek pedig Jézus uralmát szolgálhatják, a lázadás gondolata nélkül. Ezekben a tanokban már teljesen hiányzik a keresztény filozófiára jellemz? megismerésvágy. Az emberek egyetlen célja az önérték? vegetatív élet. Ezt az életet f?szerezheti az egyes anyagi javak birtoklása, amelyeket Isten biztosít. Isten, aki ?rhajóján, már most is a Föld fele repül (lásd Martinelli 31.), hogy elhozza az embereknek a végnélküli kívánságm?sort. Isten a nagy kielégít?, aki minden kívánságot teljesít.

A transzcendentális gondolkodás totális elt?nése a vallás szférájából, filozófiai szinten az emberiség teljes anyagi bezárkózásához és transzcendentális tudatlanságához vezet, mely a szellemi dimenzió teljes kizárásához vezet. Az anyaglétbe ragadt emberiség a bezárkózottság és teljes elidegenedés áldozatává válik. Irányított, el?re megkomponált – pusztán anyagra korlátozott – viselkedésmintákat alakít ki, melynek eredménye a tökéletes hangya lét. A szellemi tér elválik az anyag dimenziójától és megtartó er? hiányában önmagába görbül és magába zuhan. A szellemi tért?l levált, szellem nélküli anyag pedig élettelenné válik és így önmagába esik össze. Ez a teljes kataklizma, mely a Mindenséget fenyegeti.

Ez a tényleges Apokalipszis.