Home A múlt rejtélyei Az arámi nyelv

Az arámi nyelv

0

?Ar-am? …káld-sumér szó, jelentése: ?Anyai nép? (lévén, Ár = népáradat és Am = anya. ugyanígy ?Ar-ab? = ?apai-nép?, ?anyajogú?, ill. ?apajogú?. ) Az ?arám? nyelv a káldeusok nyelve, mely a ma sumérnak nevezett nyelvnek fejl?dött, de ugyanazon ragozással rendelkez? formája. A sémi népek is átveszik, mert pl. az asszír korszakban (Kr.e. 1206-605) egész Asszíria hivatalos nyelve, mint a ?sumér? nyelv dialektusa és jobban ismert, mint az akkádok nyelve.

Mondhatjuk, hogy ez az a nyelv, amit az ékiratok szerint Ku-Mag-Gar-Ri-Es-Mád, vagyis a Duna-medence – a Kaspi-Aral-térség – a Kaukázus és Mezopotámia-Palesztína területén települt ?shonosok beszéltek és ne zavarjon meg senkit az, hogy ezeket görögösen ?szkíta? néven ismerik a történetírók.

A Qumrán-i tekercsek nyelve is ez, és a Pártos birodalomból (Hatra, Babilon, Sippar) igen sok szótagszer?, liturgikus szöveg? ékirat maradt ránk. A mai nyelvészek ugyanezt ?kelet-arámi? nyelv?nek nevezik; különösen a mai Arménia, Észak-Mezopotámia és Palesztína területér?l el?került ?rovásírásos? nyelvemlékeket. Ezek bizonyítják, hogy a mi rovásírásos és ?arám?-nak nevezett nyelvünkb?l alakult ki az ugariti és föníciainak nevezett rovásírás és ebb?l aztán a görög, majd latin és végül a cyrill ABC is. így írtak a pártusok, majd a manicheusok és az ujgurok is. Mária és Jézus korában is így írt a mi mágus-hit? népünk.

A Mindenható úgy rendelkezett hogy megszülessen és ? MEGSZÜLETETT!