Home Cikkek Az élet folyamata és jelentösége

Az élet folyamata és jelentösége

583
0
Megosztás

Mielőtt elmondanám a teljes folyamatot, tisztáznunk kell néhány fogalmat, ami létszükség a tökéletes megértéshez. A kicsitől kezdem, a legnagyobb felé.

Élet-kontinuum: Az intelligencia és a lélek megszületésétől, az egyszerűbb, állati vagy növényi életformákon át vezetően, az intelligens, hüllőszerű vagy humanoid életformákat megélő, majd Univerzum-teremtői szinten át, a kollektív teremtői tudatba beolvadó fejlődési folyamat

Intelligencia: Maga az isteni szikra, ami életeken, univerzumokon át él, a jelenlegi univerzum megteremtésétől kezdve.

Lélek: Nagyrészt fényből álló burok, ami az intelligenciát védi. Információtárolása végtelen az emberi elme felfogóképességéhez képest. Több százmilliószor nagyobb adatmennyiséget tárol, mint az elme. Az érzelmek és az ?életérzés? ide köthető.

emberi-lelek

Asztráltest v szellemtest: Olyan, fizikailag is kimutatható, szabad szemnek láthatatlan test, ami egy oktávval a mi anyagi világunk fölött rezeg. Minden egyes megélt életben olyan asztrált kapunk, ami külsőre, formára, jellegére kb 90-95%-os hasonlóságot mutat a fizikai testtel. A lélek és az intelligencia hasonló ?tárolója?, mint az emberek fizikai teste. Az asztrál szíve a lélek, elméje az intelligencia.

asztrál

Lélektár: Egyetlen, fizikailag is megtalálható pirinyó sejtrész, ami egyetlen idegsejt felszínére van tapadva, a nagyagy szürkeállományában, fehérállományhoz közeli határvidéken, valahol a hippocampus kezdeténél, a jobb fali lebenyben, közel a kéregtesthez és a nyakszirtlebenyhez. Kb 1/20-a akkora mint az idegsejt, nyúlványok nélkül. Gyakorlatilag egy output-sejtről van szó, ami biztosítja a zavartalan kommunikációt az asztrál, a lélek, az intelligencia és a fizikai test között. Biolumineszcens fénytároló mikrokristályok is vannak benne, amik felelősek az érzelmi hullámhosszok, lelki tulajdonságok állandóságáért, tárolásáért. Ezek a komplex emberi tudat lelki és érzelmi tulajdonságaiért felelősek. Pirossal jelöltem ezeket.

A kör alakú pedig a központi adatfeldolgozó. Ebben vannak külön szektorokban eltárolva az eddig megélt életek lelkei, teljes információmennyiséggel, külön öntudattal és érzelemvilággal. Hasonlóan épül fel mint egy LANra kötött számítógéprendszer, ami egy központi winchesteren lévő operációs rendszer segítségével (emberi tudat és emlékek) hozzá tud férni a többi tárolt winchester adataihoz (megélt életek). Az emberi élet végeztével ez a sejt elsőként pusztul el, az emberi tudat összeolvad az ugyanazon intelligenciával megélt életek tudásával, érzésvilágával, és egységes, fuzionált tudatként visszatér Teremtőjéhez, a további lehetőségeket egyeztetni.

Lélek-output

Komplex Univerzum: A miáltalunk ismert, belátható Univerzum, hozzátéve a különböző asztrális frekvenciasíkokat. Ezek időben és térben különböznek egymástól. Ha a különböző frekvenciasíkokat képben megjelenítenénk, ugyanolyan lenne, mintha egy becsukott könyvet oldalról néznénk. Látható lenne a több millió, szinte egymásra préselt réteg. Frekvenciában, de térben is, időben is elkülönített párhuzamos fizikai világ ? és idősík-rengeteg. Keletkezése után tágul, majd összeesik, újra kitágul, összeesik. Több ilyen pulzáló mozgás után elér egy olyan tágulási sebességet, ami nem áll meg, hanem elkezd szétoszlani, és a határainál, ahol a legerősebb vákuum-energiaszint alakul ki, az energia anyaggá alakul, és ősrobbanással újabb univerzumok születnek, a megfelelő pontokon.

Multiverzum: A térben mellettünk elhelyezkedő univerzum-halmaz. Ugyanúgy helyezkednek el egymás mellett, mint ahogy a gakaxisok, szétszórtan az űrben, de mégis egyfajta rendszert felépítve. Elegendő távolságra vannak egymástól ahhoz, hogy szülő-univerzumok legyenek és elférjenek egymástól.

Univerzumok

Az élet teljes egésze egy folyamatos fejlődésre épülő folyamat. Az egysejtűtől az univerzum-teremtő, majd az összeolvadt tudatszintig. Ez az összeolvadt szint a szülő-univerzumok összeolvadt tudata. Nekünk, fejlődő lelkeknek a következőt kell látnunk:

A hindu reinkarnáció-elmélet felől közelítem meg a folyamatot, de pontosítom, mert hibás. Jól látják a hinduk, hogy az élet egyfajta körforgás, egy intelligencia előfordulhat állati létben, és intelligens létformában is. Ez így van. Csak pontosítom, több ponton.

A reinkarnáció élő és folyamatban levő dolog, csakhogy. 1. Az alapja a folyamatos fejlődés, egy intelligens élet után nem esik vissza, ha hibát követ el, hanem ismétel, csak máshol, egy másik lakott helyen az Univerzumban, amíg nem teljesíti az adott fejlődési szintet. Több százezer féle intelligens létforma létezik a Világegyetemben, és ahhoz, hogy egyszer eljussunk arra a szintre, ahol a Szeretet Hatalma (Jézus Krisztus és a Teremtő) van, végig kell járni és tapasztalni az összes létező életformát, és teljesíteni a születés előtt vállalt feladatokat, amit az adott életre elvállalunk. Kétszer egymás után, azonnali váltásban, iszonyatosan ritka az ugyanazon a bolygón lehetséges életút-választás. Általában máshová kerülnek a lelkek, ezért is annyira nehéz a reinkarnációt bizonyítani. Az emberi életforma az egyik legfontosabb, de egyben legkiélezettebb. Miért?

Nem csak egy, emberi faj által lakott bolygó létezik. Ezek mindig teljesen elszigeteltek egymástól, soha nem tudnak egyéb lakott bolygókról, mint a sajátjuk. Az élethossz közel 100-120 év közé lett maximalizálva, holott egy komolyabb lélek-fejlődési periódus 200-250 év. Tehát ha közelebbről vizsgáljuk, rájövünk valamire. Fejlődésre itt MÁR nincs idő, ez az időszakasz mindösszesen egyetlen döntésre, és amelletti állásfoglalásra elég, életjellegben és gondolkodásmódban. Amellett dönthetünk, hogy a szeretet, vagy a félelem és a gyűlölet irányítsa-e az életünket. Ha a szeretet, esélyünk lesz megtalálni az emberinél magasabb, teremtői szeretetet, ami a további fejlődésünk ZÁLOGA! Az emberi az egyetlen olyan világ, ami kimondottan arra van kiélezve, hogy a világukban látható, érezhető, érzékelhető dolgok minden erővel és lehetőséggel az emberek által keresett szeretet, és belekódolt lelkiismereti törvények ellen hangoljon. Gondoljuk csak el. Bármennyire tűnünk jelentéktelennek, a Világegyetem méretével összehasonlítva, az emberi élet a legnehezebb vizsga. Szinte semmi pszichikai képesség, ?csak? egyetlen dolog. A szeretet. De ez az egyetlen mindennél fontosabb.

Az itt megélt élet után, ha a Teremtő szeretete és segítsége mellett döntöttünk, az utunk az angyali kultúrákhoz vezet, majd tovább az Univerzum-teremtői szint felé, utána visszaolvadunk a komplex tudatba, és létünk végtelen marad.

Akik a negatív életfelfogás mellett döntenek, azoknak is vannak lehetőségeik, de az ő élethosszuk véges. A lélek és az intelligencia éltető ereje a Teremtő Szeretete. Ha ebből nem kap a lélek, önszántából való elhatárolódása miatt, léte végessé válik. Nem azért, mert a Teremtő esetleg (valós lehetőség!) elpusztítja, hanem azért, mert megfosztotta önmagát élete valódi táplálékától. A gyűlölet és a birtoklástudat egy ideig pótolhatja, de nem véglegesen. Ezért a Teremtő szeretete az örök élet kérdése.”