Home Spiritualitás Az Élet Kenyere

Az Élet Kenyere

0

Jézus önmagát ?az égb?l alászállt kenyérnek? nevezi, de így is mondta: ?Én vagyok az életnek ama kenyere, aki hozzám j?, semmiképpen meg nem éhezik.? (Jn. 6-35).

A mi ?hagyománytanunk? csak Jézust és a sumér Gudeát ismeri oly ?emberfiának?, akik egyformán az Istenes életben megszilárdult valóságos és igaz SZERETET tanítói voltak.

Igazságuk, amit hirdettek, örökérvény? marad akkor is, ha az emberi gy?lölet és a másokon való uralkodás kegyetlen akarata nem állandósította az emberiségnél a SZERETET királyságát. kétezer év távolából ugyanis mind a ketten a szeret?, gondoskodó, kegyelettel teli Jó-Istenr?l beszéltek, aki maga az igazság. A közös tanításuk törli el a közöttük lév? évezredeket. Tekintsünk hát bele Gudea ékirataiba, most itt, e témánknál, az ?életnek ama kenyere? keresésében.

Véletlennek semmi esetre sem lehet mondani azt, hogy Gudea is ?égi eredet?nek? mondja a kenyeret és a templomban adja a hív?knek azért, hogy az ?Isten-Fiúság ereje? töltse be a lelkünket.

Gudea tanítása szerint: ?a kenyér az Isten maga? ?és amint írja az itt közölt szövegében: ?Im-Ti-A-Ta ??Az élet vizével meghinti? ?Ninda-Gis-Bisum? ?megtöri a kenyeret? ?Al-Inin-Ni-De? ?Istenanyához kiált? ?Bagar (lelkiséget adó) Királyomat ?és most szó szerint fordítva így: ?meg-neki-töm imát meg-neki-töm? – vagyis, a kenyeret adó Istent halmozza el imádsággal, mialatt mindenkinek ad a kenyérb?l. Mily érdekes visszhangja ennek a 2000 évvel kés?bbi jézusi intés így: ?Egyétek4 ez az én testem, amit adok a világ életéért!?

A ?kenyér? benned isteni er?vé válik. Az ilyen ?istenes gondolkodás másik alapja az ?Él?-Víz?. Jézus így tanított err?l: ??Valaki pedig azon vízb?l iszik, melyet én adok neki, soha meg nem szomjúhozik, hanem ez a víz örök életre buzgó kútfeje lesz ?benne.? (Jn. 4:24)

Gudea nyíltan hirdette a Szeretetet, és itt láthatjuk ránk maradt emlékét, az élet vizének kútfejét kezében tartó szobrát. – És így tanít:?A Te szíved a SZERETET kelyhe, melyb?l úgy kell kiáradni annak, mint a kezemben lév? pohárból az életvize árad.?

Abban a két évezredben, mely Gudeától Jézusig terjed, találunk királyságokat, amelyek a szereteten alapuló emberi jólétet és a boldog polgári életet akarták biztosítani a társadalomnak, de a gy?löleter?sebb volt. A ?szeretet törvényét? legy?zte a ?szemet-szemért, fogat-fogért ? ideológia kegyetlensége. És abban a pillanatban, és azon a helyen, ahol ez a ?hóhér-törvény? a leger?sebb – megjelenik az Isten Fia, aki azt tanítja:

?Én új törvényt adok Nektek, hogy egymást szeressétek!?

Jézusnak valóban ?új? törvényt kellett adni azért, mert a Gudea óta eltelt két évezred alatt bizony igen megromlott az emberi lélekben a Szeretet.