Home A múlt rejtélyei Az elveszett város

Az elveszett város

0
Rejtélyes idegenek?A történet er?sen hasonlít egy krimire, hiszen vannak benne halottak, rejtélyesen elt?nt személyek és gyilkosságok áldozatai. Másrészr?l egyenesen a mi folyóiratunkba termett a sztori, hiszen ?si rejtélyek, UFO-k és mai kutatók, még m?holdak is akadnak benne? Ráadásul a jelek szerint mindez igaznak t?nik.Mit látott a m?hold?

1975-ben történt. Az amerikai LandSat m?hold tudományos kutatási célból poláris pályán kerülte meg a Földet. Ez azt jelenti, hogy függ?legesen haladt, átrepülte a Déli-sarkot, majd felfelé szállt és az Északi-sark fölött is elrepülve a túloldalon haladt lefelé. Mivel közben a Föld folyamatosan forog, hát ily módon a m?hold berendezései aránylag rövid id? alatt lefényképezhették az egész bolygó felületét. A módszert annak idején f?leg igen pontos térképek készítéséhez alkalmazták, de a tudósok remélték, hogy a nehezen megközelíthet? helyekr?l is több információt szerezhetnek.

Nos, valóban így történt, mondhatni talán túl sokat is megtudtak néhány területr?l.

A m?hold négy különböz? hullámtartományban folyamatosan filmezte-fotózta Dél-Amerikát is. Az egyik, látható hullámhosszon készített és a hivatalos regiszteren C-S11-32WO71-03 számmal jelölt filmrészleten különös, piramis alakú terepalakzatok jelentek meg. Minderre a Dél-Venezuelában lév? trópusi ?serd?, a brazíliai Sierra de Roncador és a perui Andok-vidék között került sor. Ez az Amazonas forrásvidéke, amely mind a mai napig áthatolhatatlan trópusi ?serd?t képez. Fehér ember számára a vidék gyakorlatilag járhatatlan nemcsak a terep nehézségei, hanem a kíméletlen éghajlat és leselked? betegségek miatt is.

A piramisok amúgy nem ismeretlenek arrafelé, de az eddigieket kizárólag Közép-Amerikában lelték fel. Ez a táj viszont amazoktól az építményekt?l több ezer kilométerre délre található. Így mondhatni az ?rb?l felfedezett piramisok alig valamivel kisebbek, mint a Kairó mellett látható egyiptomiak ? ám akkora területen szóródtak szét, mint Machu Picchu romvárosának háromszoros kiterjedése. Hogy mir?l is van szó, máig nem d?lt el. Negyedszázad óta ugyanis senki sem jutott el arra a vidékre! Így tehát a piramisok lehetnek éppenséggel természetes alakzatok ? a kutatók egy része a fotók alapján rögtön kijelentette ezt ? míg mások úgy vélik, lehetnek éppenséggel amerikai piramisok, amelyeket egy ?si és ma már talán nem is létez? nép emelt. De kik, mikor, és miért?

Irány az Elveszett Város!

Aki ilyen érdekl?dési körrel érkezik Dél-Amerikába, különösen Peruba vagy más, Andok-béli országba, azt a helybeliek megnyugtatják: jól hiszi, az ?si id?kben az itteni civilizációk igenis kapcsolatban álltak az ?rbéli Idegenekkel. Hogy aztán ebben mennyi a lélektan szerepe ? a pénzéhes idegenvezet?k üzletet szimatolnak a tehet?s európaiakban, amerikaiakban és igyekeznek ?ket rávenni, minél tovább kutassanak a néptelen terepen, és persze ez alatt minél több pénzt hagyjanak az országban ? és mennyi lehet az igazság, ma még kideríthetetlen.

Tény viszont, hogy Latin-Amerikában ? csakúgy, mint a földrész északi felén, különösen az Egyesült Államok területén ? hétr?l hétre sok UFO-t látnak. Nappal és éjszaka száguldoznak el az égen, vagy szállnak alacsonyan az ?serd?k fölött. Az Andok, ez a titokzatos hegység is vonzza ?ket a jelek szerint.

Valaminek kell lennie a dologban, mert az errefelé él?k legendáinak szerves részei a valaha ? sok ezer évvel ezel?tt ? már ideérkezett Idegenek. Maguk az inkák is szentül hitték, hogy ?seik egyenesen az égb?l jöttek, és ?k tanították meg a korabeli embereket számos tevékenységre és tudásra. Ezen felül a földrészen találunk gyanús jeleket. Néhány, megközelíthetetlen függ?leges sziklafalakon több száz méteres bevésett jelek tanúskodnak egy másfajta technikáról. Vagy hatalmas k?teraszokat láthatunk nehezen megközelíthet? hegyoldalakon, ahol sem a múltban, sem ma nincsenek városok, falvak vagy utak, de még folyók sem. Vagyis nehezen hihet?, hogy ezeket emberek építették volna – mert hogyan és mi célból? A hatalmas, itt-ott kormosra pörköl?dött k?lapok inkább egykori rakétaindító terepre emlékeztetnek ma bennünket?

Soha nem fogynak ki a kíváncsi európaiak, akik az Andok titkait fürkészik. Pedig nem mindig járnak jól. Itt volt például Karl Brugger német tévériporter és amat?r kutató, aki egy tévétársaság megbízásából kerekedett fel. Azt állította, olyan nyomokra bukkant, amelyek egyértelm?en bizonyítanák a régi legenda igazát: az Amazonas forrásvidéke alatt és a régi híres perui inka városok között több ezer kilométeres alagutak teremtettek összeköttetést. Ezzel egykoron Däniken is el?állt, de végül nem bizonyította. Megfenyegették netán?

Brugger rosszabbul járt. Amikor bejelentettre, hogy felfedezésér?l könyvet fog írni, egy ismeretlen tettes agyonl?tte..

De mások is életüket adták már a Ciudad Perdida, vagyis az Elveszett Város kutatásáért. A legismertebb közöttük Percy Fawcett ezredes, a századel? híres utazója volt. Befejezetlen naplója évtizedekkel ezel?tt magyarul is megjelent. Fawcett is egy elveszett várost keresett, amelyr?l azt állították neki, hogy ott fehér b?r? indiánok, egy idegen civilizáció leszármazottai élnek. 1925-ben hallottak róla utoljára ? aztán soha többé semmit. Bár évtizedeken át keresték ?t és csapatát, mind a mai napig nem derült ki, mi lett velük.

Nem kell okvetlenül a legrosszabbra gondolni. Lehet. hogy Fawcett és társai megtalálták a fehér indiánokat és? velük maradtak! Vagy saját akaratukból, vagy kényszer hatására. Ki tudja, miféle hatalmas titkok birtokába jutottak és ezért talán lemondtak a mi civilizációnkról? Egy sokkal érdekesebb, ?sibb, vagy nagyobb tudású kis társadalom tagjaivá válhattak..?

A hivatalos régészet azt állítja, hogy az amerikai kontinensen 20-30 ezer évvel ezel?tt jelent meg az els? ember, a Behring-szoroson Ázsiából átjött ?semberek lehettek ezek, akik aztán a következ? évezredek alatt lefelé, délre haladva lassan belakták a földrészt. Az akadémikusok soha nem vettek tudomást azokról a sírokról és régészeti leletekr?l, amelyek ennél jóval id?sebb emberekre, s?t kultúrákra utaltak volna. (Elég, ha Michael Cremo Tiltott régészet cím? szenzációs könyvének adataira gondolunk?)

Nem hivatalosan persze ? a legendák és konkrét leletek alapján is ? nem egy kutató állítja: az inkák el?tt akár tízezer (!) évvel is létezhetett már azokon a földeken legalább egy magas szint? kultúra, amely tudását aligha a Föld többi lakójától vette. De az is nehezen hihet? lenne, hogy önmaga fejlesztette ki olyan primitív körülmények között. E kutatók úgy vélik, hogy 8-10 ezer évvel ezel?tt Dél-Amerikában még nagyon másféle hidrogeológiai, id?járási és etnikai körülmények léteztek a földrészen. Mára elveszett civilizációk éltek olyan fejlett városokban ? és a föld alatt ? amelyeket vagy romba döntöttek a változások, és/vagy elnyelte ?ket a dzsungel.

Az említett LandSat m?hold 1975-ben mást is felfedezett, no, nem az Elveszett Várost vagy városokat ? sajnos ? hanem egyéb civilizációra utaló jeleket. Az Amazonas kutathatatlan forrásvidékén, konkrétan a Pini-Pini folyó mentén, attól pár kilométerre egy fennsíkot filmezett le a m?hold. Ezt a területet a jelek szerint valakik mesterségesen megtisztították a kövekt?l és a növényzett?l, majd ellipszis alakúra formázták. A m?hold 900 kilométer magasan haladt, és az 1970-es években az akkori kamerák felbontóképessége még nem érte el a maiakét. Ezért csak annyi állapítható meg a felvételekr?l, hogy a rejtélyes ellipszis alakú területen fekete pontok sorakoznak kett?s sorokban. Azt árnyékokból derült ki, hogy ezek is piramisok, csak kisebbek.

Bár a dolog nagyon egyértelm?nek látszik ? akadtak kutatók, akik a felvételek láttán itt is a természetes alakzatokhoz ragaszkodtak. Nos, szerintem kevéssé hihet?, hogy a dzsungel kell?s közepén a természet valamilyen okból ellipszis alakban megtisztítja a felszínt, majd szépen kett?s sorokban piramisokat ültet el vagy farag ki a felszíni sziklából, esetleg odahordja a szél. Ezen urak egyike volt McKeon amerikai geológus, aki a felvételek alapján nyilvánosan kijelentette, hogy itt egy különös szeizmikus jelenség eredménye látható. Valóban, igen különös jelenség lehetett, amikor a földmozgások létrehozták az ellipszist. Akkor megkérdezném: másutt, a Föld egyéb pontjain miért nem csinált ilyet a Természet? Ha valami természetes jelenség, akkor sok százmillió év során egy ilyen nagy bolygón nyilván id?ben és térben többször kellett, hogy ismétl?djön!

Arról nem is szólva, hogy itt is történtek rejtélyes dolgok ? manapság.

Egy francia expedíció a Herbert és Nicole Cartagena házaspár vezetésével még 1979-ben indult felkutatni az Elveszett Várost. Akkoriban Peruban és a környez? országokban ismét mindenki két dologról beszélt. Az egyik a jelenhez kapcsolódott: úgy az Andokban, mint az Amazonas forrásvidékén nagyon sok UFO-t láttak. A másik téma ismét a fehérb?r? indiánok voltak.

Akkoriban ugyanis néhányan ismét állították, hogy valahol az ?serd?ben ? igaz, messzir?l ? látták ?ket. Mindenki azt állította, hogy két méternél is magasabb, teljesen fehérb?r? emberek, akik sem külsejükben, sem viselkedésükben nem hasonlítanak a tágasabb környéken (sok százezer négyzetkilométeren) él? indiánokhoz.

A francia expedíció négy hónapig kutatott utánuk, közben a cuzcói rádióamat?r klubbal tartották a kapcsolatot az éteren keresztül. Négy hónapig a franciák nem jutottak a fehérb?r?ek nyomára, majd a peruiak egy napon váratlanul elvesztették a kapcsolatot a franciákkal. Csak annyit lehetett tudni róluk, hogy a különösen egészségtelennek és veszélyesnek tartott Madre de Dios-tartományba hatoltak be Cartagenáék. A perui ajtó akkoriban heteken át arról cikkezetett, hogy a franciák alighanem megtalálták a különös indiánokat, azért nem jöhettek vissza.

Arról is beszéltek ? ami a dél-amerikai történelem ismer?i számára teljesen kézenfekv? ? hogy nem egy, hanem több elveszett várost kellene kikutatni, piramisokkal vagy a nélkül. Azt sem titkolták sokan, hogy a fehérb?r? indiánokat azért nem találja meg senki, mert ha szorult helyzetbe kerülnek, egyszer?en lemennek valamelyik földalatti járatba. És attól kezdve itt a felszínen nyomuk vész, majd felbukkanhatnak sok száz vagy ezer kilométerrel távolabb. Mondták, ezeket a földalatti járatokat már a hatszáz-hétszáz évvel ezel?tti inkák is ismerték és használták, de soha nem árulták el a spanyoloknak. Ezért nem tudunk róla mi sem, manapság. Az alagutakat nem az inkák vagy el?deik, hanem égb?l érkezett Idegenek ? atlantisziak ? építették. Természetesen ellátták szell?z?nyílásokkal is és bennük fáklyát hordozva, a kivésett, egyenletes terepen sebesen haladhatnak az emberek.

A Cartagena-expedició Praitl városát kereste, amelyr?l szintén csak beszéltek, de senki sem látta. A franciáknak 1979-ben veszett nyomuk. Egy évvel kés?bb az olasz Giancarlo Ligabue szervezett expedíciót erre a környékre. ? és társai élve jöttek vissza és a Madre de Dios folyó környékén egy hatalmas függ?leges sziklafalat láttak, amelyen furcsa vésett ábrákat és jeleket találtak. Az egész olyan volt, akár egy térkép.

Ám amikor az olaszok visszajöttek, tudták meg, mit talált évekkel korábban a LandSat m?hold.