Home Cikkek Az ENSZ főtitkárt idegenek rabolták el 1989-ben, hogy megakadályozzák a földönkívüliek nyilvánosságra...

Az ENSZ főtitkárt idegenek rabolták el 1989-ben, hogy megakadályozzák a földönkívüliek nyilvánosságra hozatalát?

0

ensz_ufoEgy november 21-i előadásában a veterán UFO kutató Dr. Steven Greer azt a megdöbbentő állítást tette, hogy 1989-ben az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkárát, Javier Pérez de Cuéllar-t egy hamis zászlós idegen esemény során elrabolták. Greer elmondta, hogy a hamis elrablást azért tervezték, hogy megakadályozzák az ENSZ-ben a világ vezető államférfiainak azon kezdeményezését, hogy nyilvánosságra hozzák az igazságot a földönkívüli életről és technológiáról a világ számára.

Előadásában Greer elmondta, hogy beszélt a lichtensteini trónörökössel János Ádám herceggel, aki feltárta előtte az Egyesült Nemzetek Szervezetében 1989-ben folyó földönkívüli közzétételi tervről folyó megdöbbentő tárgyalásokat. János Ádám herceg is részt vett a magas szintű tárgyalásokon, melyekbe bevonták Ronald Reagan és George H. W. Bush elnököket, valamint Mihail Gorbacsovot (a Szovjetunió főtitkára) más világi vezetőkkel együtt, akik találkoztak Pérez de Cuéllarral, ahogy a hidegháború a végéhez közeledett.

Greer elmondta, hogy a nyilvánosságra hozatali tervet a 11-ik órában félbeszakították, miután Pérez de Cuéllar érintett volt egy elrablási eseményben, ahol erőszakkal elvitték egy űrhajóra, és földönkívüliek fenyegették meg. Greer elmagyarázta, hogy János Ádám mit mondott neki:

“Elmondta, hogy az történt, hogy Pérez de Cuéllar hajnali 3 órakor hagyta ott az eseményt tervező ülést, amikor az idegenek elrabolták őt a gépkocsijából Manhattanben… Pérez de Cuéllart valahogy egy földönkívüli űrhajóra vitték az autójából, ahol megfenyegették az idegenek, és azt mondták: Ha nyilvánosságra hozza ezt az információt, akkor el fogjuk rabolni a világ valamennyi vezetőjét, beleértve az Egyesült Államok elnökét.”

ensz_ufo

Greer hozzátette, hogy az esemény valójában egy megrendezett elrablás volt. Résztvevői olyan szigorúan titkos vállalati programok segítségével genetikailag módosított “Programozott életformák” voltak, melyek célja, hogy úgy nézzenek ki, mintha igazi földönkívüliek lennének. Elmondta, hogy a Programozott életformákat, melyeket ő “idegeneknek” nevezett szemben a valódi földönkívüliekkel, több ezer hamis elrablási eseményhez használták fel, hogy becsapják a világot, hogy egy földönkívüli fenyegetéssel kerültünk szembe. A Programozott életformák az elraboltakba nyomkövető chipeket ültettek, így őket könnyen elrabolhatták a jövőben az érintett vállalatok.

Hogy alátámassza megdöbbentő állításait, Greer dokumentumokat mellékelt arról, hogy valóban kommunikált János Ádám herceggel, és találkozott vele 1994. júliusában New Yorkban. A levelek azt mutatják, hogy János Ádám egyetértett Greer transznacionális vállalatok UFO/földönkívüli jelenség irányításában betöltött szerepével kapcsolatos elemzésével, de úgy gondolta, hogy Greernek kevés az esélye, hogy sikert érjen el a közzétételi erőfeszítéseiben.

2

Greer ezenkívül mellékelte William Pawelec informátor vallomását, egy egykori katonai/vállalati vállalkozóét, aki elárulta, hogy a kis elektronikus implantátum chipeket 1979-ben dolgozták ki követési célra. Ezek beültethetők emberekbe, így akár 120 kilométeres magasságból is nyomon követhetők. Pawelec elmondta, hogy több milliárd chipet a Siemens vállalat egyik részlege gyártott le, de már eltűntek.

Greer szintén bemutatott egy dokumentumot a Stratégiai Tanulmányok Intézetétől, amely az Amerikai Hadsereg Háborús Főiskoláján belül található, amely részletez egy bonyolult pszichológiai hadviselési tervet, hogy megtévesszék a világot a földönkívüli élettel kapcsolatban, hamis idegen elrablások megrendezésével. A terv az elrabolt személyek kellő mértékű traumatizálását irányozta elő, hogy a jövőben hajlandóak legyenek cinkosai lenni egy hamis idegen inváziós forgatókönyvnek.

1

A Greer által idézett dokumentumok és informátorok vallomásai fontos kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a Siemens vállalat miért gyártott le több milliárd chip implantátumot nem sokkal 1979-et követően, amelyeket magánszemélyek nyomon követésére lehetett volna felhasználni. Pawelec vallomása különös jelentőségű, mivel számos elrabolt személyben találtak implantátumokat, melyek elektronikus nyomkövető eszközöknek bizonyultak.

Az implantátumokkal kapcsolatos legújabb kutatások azt mutatják, hogy ezeket fel lehet használni egyének műholdakról történő távoli befolyásolására fejlett számítógépes rendszerek segítségével. Egy 2000-ben kiadott amerikai szabadalomból kiderül, hogy agyi implantátumokkal rendelkező egyének gondolatait és érzelmeit fejlett számítógépek által távolról irányított műholdak hogyan képesek elektronikusan befolyásolni.

Greer dokumentumai és Pawelec vallomása határozottan arra utalnak, hogy létezik egy szigorúan titkos vállalati katonai program, hogy figyelemmel kísérjenek és távolról befolyásoljanak implantátummal rendelkező egyéneket pszichológiai hadviselés céljából. Továbbá Edward Snowden NSA aktái is megerősítik, hogy az UFO-k kulcsfontosságú részei voltak titkos online műveleteknek.

4 3

Vajon Pérez de Cuéllar egy hamis idegen emberrablásnak volt kitéve pszichológiai hadviselési céllal, ahogy Greer állítja?

A Greer által vázolt események kritikus pontja maga Pérez de Cuéllar, akit elraboltak és megfenyegettek az “idegenek” (Programozott életformák, melyek földönkívülieket személyesítettek meg), miután késő este elhagyta az ENSZ közelgő földönkívüli közzétételi eseményét kidolgozó ülést.

Ugyanakkor meggyőző bizonyítékok állnak rendelkezésre, hogy Pérez de Cuéllart magát valójában nem rabolták el, hanem két testőrével együtt tanúja volt egy nő idegenek általi elrablásának 1989. november 30-án, körülbelül hajnali 3 órakor.

Budd Hopkins, egy tekintélyes UFO kutató volt az első, aki megvizsgálta Linda Napolitano (más néven Linda Cortile) idegen elrablási esetét. Napolitano lényegében azt állítja, hogy kilebegtette a 12. emeleti hálószobája ablakán három idegen, akik egy kékes-fehér fénynyalábban jelentek meg, melyet egy nagy fénylő UFO vetített ki, mely a manhattani bérház komplexuma fölött lebegett. Ezután bekerült egy idegen űrhajóba, és ott különböző kísérleteket végeztek rajta.

1991. februárjának elején Hopkins levelet kapott két férfitól, akik azt állították, hogy rendőrök, és a Richard és Dan keresztneveket használták, akik látták Napolitano elrablását. Richard és Dan egy azonosítatlan VIP személy testőreiként jártak el, és egy autóban voltak két háztömbnyire. A következőket mondták Hopkinsnak:

“A bérház fölött egy ovális alakú tárgy lebegett két vagy három háztömbnyire onnan, ahol ültünk. Nem tudtuk, hogy honnan jött. Túl gyorsan történt. A fényei ragyogó vöröses-narancssárga színből fehéres-kékre váltottak, ami az aljából jött ki. Zöld fények forogtak a csészealj szélén körbe. Egy fehér ruhát viselő lány vagy nő lebegett ki az ablakon magzati pozícióban, majd megállt a levegőben ebben a fénysugárban. A három legrondább teremtmény volt ott, akit valaha láttam. Nem tudom, mik voltak azok. Nem voltak emberiek. A fejük aránytalanul nagy volt haj nélkül. Azok a gazfickók kísérték őt a járműbe. A társam felsikoltott, hogy ‘El kell kapnunk őket.’ Megpróbáltunk kiszállni az autóból, de nem sikerült. Miután a nőt bekísérték, az ovális jármű újra vöröses-narancssárga lett, és villámgyorsan eltűnt.”

Egy harmadik szemtanú az elrablást negyed mérföld távolságból látta, miközben a Brooklyn hídon utazott. Végül 23 szemtanú jelentkezett, hogy leírja a Napolitano által leírt elrablási esemény különböző aspektusait.

A VIP személyt később Pérez de Cuéllarként azonosította a két testőr. Hopkins azt állította, hogy közvetlen kapcsolatba tudott lépni de Cuéllar-al, aki megerősítette Hopkinsnak, hogy látta az elrablást. Hopkins azt mondja, hogy találkozott de Cuéllar-al, aki ragaszkodott ahhoz, hogy az eseményben való érintettsége maradjon bizalmas annak ellenére, hogy Hopkins erőfeszítéseket tett a meggyőzésére, hogy lépjen vele a nyilvánosság elé.

Hopkins vizsgálódása a Napolitano eset kapcsán megmutatta, hogy összesen négy közvetlen szemtanúja volt Napolitano elrablásának, köztük de Cuéllar.

Szóval volt egy elrablás, amit de Cuéllar látott, de vajon közvetlenül is érintet volt, ahogy azt Greer elmondta? A két testőr szerint az autójuk az észlelés ideje alatt megállt menet közben, ami arra utal, hogy a csészealj formájú jármű hatása alatt volt.

Emellett később kiderült, hogy az egyik testőrnek, Dannek egy életre szóló személyes elrablási tapasztalata volt, és ez gyakran Linda Napolitanoval párban történt, amikor még gyerekek voltak. Nyilvánvalóan felismerte Napolitanot ezekből a gyermekkori eseményekből, és rögeszméssé vált vele kapcsolatban.

Napolitano egyik Hopkinssal tartott ülésén egy megdöbbentő fejleményt tárt fel: “Valahogy azt gondolta, hogy arra használták őt az idegenek, hogy irányítsák a férfit. A férfivel telepatikusan kommunikált.” Ebből arra lehet következtetni, hogy miközben a repülő csészealjban volt, telepatikus úton kommunikált Dan-el és/vagy Pérez de Cuéllar-al az idegenek nevében.

Később Dan és Richard felfedték, hogy CIA ügynökök voltak. Ahogy ezek a további részletek felszínre kerültek, egyes kutatók ezután elutasították a Napolitano esetet mint okos dezinformációt, hogy lejárassák Hopkins elrablási kutatásait.

Azok a részletek, melyeket János Ádám mondott Greernek azt mutatják, hogy Napolitano elrablása nagyjából egy időben történt egy elrablási eseménnyel, melyben maga Pérez de Cuéllar is közvetlenül érintett volt. A legvalószínűbb magyarázat az, hogy de Cuéllar látta Napolitano elrablását, és talán telepatikus befolyás alatt állt ahelyett, hogy őt magát elrabolták volna, ahogy azt Greer mondta.

Ugyanakkor az utóbbi lehetőséget sem lehet kizárni, tekintettel az egyik személyi testőrének elrablási történetére, és az autójukkal tapasztalt problémákra az elrablás körüli időben.

Napolitano elrablása mindkét esetben erős érzelmi hatással lehetett Pérez de Cuéllar-ra és testőreire. Könnyű megérteni, hogy miért értelmezhette Pérez de Cuéllar az elrablási eseményt mint egy fenyegetést arra nézve, hogy ne folytassák az ENSZ közzétételi tervét. Ez annál inkább így lehetett, ha de Cuéllar telepatikus kommunikációt kapott Napolitanotól Dan-en keresztül az idegenek nevében. Mindezek a párhuzamok a fő elemei annak, amit János Ádám mondott Greernek.

Emellett Greer előadásában ragaszkodott ahhoz, hogy az incidens egy megrendezett idegen elrablás volt, semmint egy valódi földönkívüli esemény. Greer szerint földönkívüliek nem vesznek részt elrablásokban vagy egyéb ellenséges akciókban. Véleménye szerint a földönkívüliek nem végeznek nyílt ellenséges akciókat az emberiség ellen. Ha ellenséges cselekmények fordulnak elő, ez azt jelzi, hogy a hamis zászlós idegen eseményeket a transznacionális vállalatok által működtetett tisztességtelen titkos programok rendezték meg, együttműködve a világ legnagyobb nemzetei katonai hírszerző közösségeinek elemeivel.

Greer következtetése, hogy nincsenek ellenséges földönkívüliek, akik kölcsönhatásban állnak az emberiséggel nagyon ellentmondásos, és számos informátor és tapasztaló tanúvallomása cáfolja, akik az ellenkezőjét állítják. Hosszan ragaszkodva álláspontjához Greer 2006 májusában  egy ritka nyilvános szemrehányást tett az exopolitikai kutatásomra (Michael E. Salla) azon állítás miatt, hogy egyes földönkívüli látogatók ellenséges módon viselkedtek. Az abban az időben adott válaszom itt olvasható:

A Pérez de Cuéllar elrablásban Greer utalásában az akció nyíltan ellenséges volt abban az értelemben, hogy azzal fenyegettek, hogy elrabolják a világ más vezetőit. Greer arra a következtetésre jut, hogy ez bizonyíték a megrendezett idegen eseményre, amely hozzátartozik a folyamatos pszichológiai hadviselési műveletekhez a világ közvéleménye ellen.

Kézenfekvőnek tűnik, hogy az 1989-es elrablást valóban fenyegetésnek és figyelmeztetésnek tervezték, hogy ne folytassák az ENSZ földönkívüli közzétételi tervét. Ami azt illeti, hogy a Napolitano incidens vajon egy megrendezett idegen elrablás volt, vagy egy valódi földönkívüli esemény, számottevő lehetőséget nyújt a vitára. Budd Hopkinsnak bizonyára az volt a véleménye, aki a legtöbbet tette az eset kivizsgálása érdekében, hogy ez egy valódi földönkívüli elrablás volt.

Greer azonban rendelkezik néhány meggyőző okirati bizonyítékkal, amely megalapozza a megrendezett idegen elrablásokat, mint eszközt egy szélesebb pszichológiai hadviselési műveletben. Az egyik célja az, hogy felkészítsék a világ lakosságát, hogy elfogadjanak egy kiagyalt ellenséges idegen fenyegetést.

Függetlenül attól a vitától, hogy Napolitano idegen elrablási esete valódi volt vagy sem, az, hogy Greer nyilvánosságra hozta János Ádám herceg vallomását a november 21-i előadásában határozottan megerősíti Hopkins korábbi állításait, hogy Pérez de Cuéllar közvetlenül érintett volt Napolitano elrablási eseményében. Akár de Cuéllar volt csupán szemtanúja Napolitano elrablásának, vagy őt magát rabolták el, és/vagy telepatikus üzeneteket kapott az idegenektől, további kutatásokra van szükség.

János Ádám herceg vallomása, ahogy azt Greer közvetítette, alátámasztja azt a jelentős mennyiségű bizonyítékot, amely a Napolitano elrablási eset során halmozódott fel. A végső következtetés meghökkentő. Egy titkos 1989-es ENSZ földönkívüli közzétételi tervet szakítottak meg az ENSZ főtitkár Perez de Cuellar által kapott fenyegetés miatt. Vagy valódi földönkívüli látogatók végezték az elrablást, vagy az összeesküvés transznacionális szervezetei által létrehozott idegenek (Programozott életformák) rendeztek meg egy hamis emberrablást, mert nem akarták, hogy az emberiség megtudja az igazságot a földönkívüli látogatókról.

Új Világtudat