Home A múlt rejtélyei Az esszénusok

Az esszénusok

0

Ezek az istenhívők sohasem nevezték így magukat. Ezt a nevet a zsidók adták nekik, mely hívőt, törvénytisztelőt és remetét is jelent a zsidó nyelvi értelmezés szerint. A Holt-tengeri tekercsekből ismerjük jobban őket, de ezekben sem hívják magukat essenes-nek. Ez a név a tekercsekben nem található.Róluk először a zsidó Philo tudósít Kr.u. 50 körüli írásában. Khirbet-Qumran volt székhelyük a Holt-tenger mellett, kb. 8 km-re nyugatra Jerikótól.

Ha valaki tanulmányozza írásaikat, arra a megállapításra jut, hogy ők is a mágus-vallás követői, de azt koruk szelleméhez aktualizálták. Azzal a hasonlattal merek élni (Badinyi), hogy mi is esszénusok lehetnénk, ha hagyományainkat vallásos kegyelettel ápolnánk, és korunk szellemével visszaállítanánk a Jézusi Igazsággal megerősített vallásunkat, vagyis azt a Chrestos-hitet, amit Epiphanius zsidó származású egyházatya jézusi szkítizmusnak nevezett és mint a júdai-kereszténység legnagyobb ellenségét, az alexandriai zsinaton kiátkoztatott.

Fogadjuk el ezeket az esszénusokat vagy jó mágusok gyanánt, mert ők a próféciák tudói és a földi Isten-országának várói és munkásai voltak; ellenségei a zsidó tanoknak és minden áldozati ceremóniának. Plínius szerint: sok századok óta léteztek. A felkelő Nap kapta mindig első, reggeli imádságukat. Nagy gondjuk volt a test tisztántartására. Szkítopoliszban gyártott fehér tunika volt öltözékük és olvastak az Ég könyvében, tehát csillagászok is voltak, mint tudós és képzett mágus-papok.

De azt hiszem (Badinyi), Lukács evangélista is Jézust az esszénusok rendjébe akarja sorolni, mert Jézus életkorára vonatkozólag azt mondja, hogy 30 éves volt, amikor megkezdte tanítását (Lk. 3:23). Valószínűleg azért említi a 30-es életkort, mert a kumráni esszénusok 30 éves korukig tanultak és csak ettől az időponttól kezdve végezték a nép között mágus-papi hivatásukat. Jézus 30 éves kora így – mai időszámításunk szerint – Lukács vonatkozásában 23-25 A.D. lenne és ez nem esik egybe Pilátus kormányzóságának idejével, csak abban az esetben, ha tanítási időszakát 3 évnél hosszabbnak vesszük, amire minden okunk megvan.

Meglepő adatot közöl az egyik egyházi apokrif irat. Tamás aktái szerint Jézus így beszélt: mikor fiatal gyermek voltam, s atyám palotájában gondozóim bőségén örvendeztem, Kelet Országából – szülőföldünkről – útravalót adtak nekem és elküldtek engem.

Érdekes következtetések vonhatók le a szavakból: Kelet Országa nem lehetett más, mint a Pártus birodalom, mert ez foglalta el az egész Keletet. Még India is része volt, mint Indo-Pártia. – Szülőföldünk kifejezés alatt is csak ugyanazt a területet értheti Jézus.