Home Cikkek AZ IGAZI NAGY FELISMERÉS

AZ IGAZI NAGY FELISMERÉS

710
0
Megosztás

Ennek a cikknek az olvasása 11 percig tart

Kezdjük a sort az MRA-val. Ez a bet?szó kifejtve: Magnetic Resonance Amplifter. Azaz: mágneses rezonans er?sít?. A nevében a lényege. Ez egy olyan öner?sít? visszacsatolt rezg?rendszer, ami – állítólag – képes a térenergia rezgéssel rezonanciába hangolódni, s így lehámozni bel?le a többletenergiát.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint a készülék hengeres Cobalt-Samarium mágneseket alkalmaz, és egy különleges reflexkapcsolást. Ezzel éri el a 80-100 kHz közti rezgésszámnál a 4,7-5,7-szeres többletenergia-kihozatalt.

Erre is igaz a mondás: ?hiszem, ha látom!?, illetve ha magam lemérem! Az igazság az, hogy több hasonsz?r? folyóiratban is sokszor emlegetik ezt az MRA-t. Úgyhogy valóban itt lenne az ideje végre a végére járni. Ezt meg is ígérhetem, úgyhogy eme kutakodásom eredményér?l be is fogok számolni valamelyik ezévi lapszámban.

A ?hidegfúziós? szabadalmakról már egyik el?z? cikkemben beszámoltam, és az egyik hazai rokon szerkezet ismertetését is elkövettem. Itt és most még arról, hogy b?ven van ilyen vízbontásos szerkenty?-szabadalom, akár orosz, német, s?t, még kínai forrásból is elérhet?en. Egy legújabb irányzat ebben az energianyer? irányzatban a David Hudson experimentum. ? Yttrium-Barium-rézoxidrácsot, szivacsot alkalmaz a vízbontásnál. Ez a szerz? a sok éves kísérleteit a Scientific American 1990 márciusi és 1991-es októberi számaiban hozta nyilvánosságra. S?t, elismer? cikk jelent meg róla a Physical Review nagy fajsúly? tudományos folyóirat az évi számában is. Létezik már, mint ahogy utaltam rá, orosz szabadalom is a hidegfúzió-körben. A cikk sokat sejtet? és ígér? címe: ?The process and system for thermo-emission?. Szerz?je Ivan Stephanovitch Filimonenko.

Az általa publikált kimen? teljesítmény nem semmi: 12,5 kW! (A hatásfokáról nincs adat)

A már az el?z? cikksorozatomban leírt ?vízdarálós? Griggs-féle találmánynak is van orosz változata. Így például Alexander Kuchinski minszki mérnök is egy ilyen kavitációs masinát hozott létre, bevallottan 150%-os többlethatásfokkal. Így ezután a mi hazai próbálkozásainknak is lehet némi reménye a ?futottak még? mez?nyben. Aztán itt van egy külhoni nagyágyú, Peter Graneau kezdeményezése is. ? nem kevesebbet állít, mint azt, hogy ha folyadék, nevezetesen víz alatt nagyfeszültség? kisüléseket kelt, akkor az így kapott nyomáslöket az elméletileg kiszámíthatónak több mint az 1,6-szorosa lehet.

Ezen felbuzdulva egy, a nevéb?l ítélhet?en magyar származású kutató, Ronald J. Kovac ki is doldozott egy rendszert, ami megvalósítja prof. Graneau elvi kísérletét. Err?l egy nagyív? beszámoló hangzott el a Second International Symposium On New Energy (SISONE) névre hallgató rendezvényen.

Itt is sokat lehetne keresnünk, úgyhogy mélyen bele is fogunk kotorni az elérhet? Graneau-Kovac irodalom s?r?jébe! Hátha kiakad részünkre egy nagyobb ?energiacápa?, ami csak arra vár, hogy kifogjuk. (Persze, lehet, hogy ez is rajtunk fog ki?)

Töredelmesen be kell ismernem, hogy néhány éve már próbálkoztunk munkatársaimmal a Graneau-kísérlet reprodukálásával, de nem igazán jutottunk egyr?l a kett?re, s?t talán még az 1,01-re sem. Talán az lett volna a hiba, hogy nem jól Kovac-oltuk a vasat? Sebaj! Minden újrakezdésre mindig megvan az esély.

Az igazi, kimeríthetetlen forrása az izgalmas energetikai találmányoknak a Tesla-hagyaték és a vele rokon kitalálmányok. Ennek ?rz?i, mint már említettem, a Tesla Society és ?leányvállalatai?, a TEBA és a Tesla Book Company. Ezekben több 100, még feltáratlan, ?energiagyanús? találmány szunnyad. Mintegy jó ezer kiadvány, szabadalom, füzet és videokazetta. Miivel mindezeket meg lehet rendelni, érdemes lenne egy kis ?alapítványt? összedobnunk, és el?fizetnünk a legizgalmasabbnak t?n?kre. Az egyetért?k jelentkezését várom!

Tesla különleges univerzális zsenijét talán az egyik speciális találmányán keresztül mutathatnám be. Ez a Tesla-turbina. A felháborítóan egyszer? szerkezetet a mellékelt ábrán mutatom be. Egyszer?, sima, vékony tárcsákat f?zött fel a feltaláló egy tengelyre, majd egy keskeny, lapos résen át a tárcsaköteg kerületére fuvatta a munkaközeget: gázt, g?zt vagy folyadékot. A sz?k fés?-szer? réseken áttörekv? közeg a súrlódás révén ?kapaszkodik? a lemeztárcsa-kötegbe, s azt magával ragadva gyors pörgésre kényszeríti a forgórészt. Így kikerüli a bonyolult és költséges turbinbagyártást. A legnagyobb meglepetésre ez a szerkezet tényleg m?ködik! Egyik remekbeszabott példánya a Budapesti M?szaki Egyetem Kalorikus Gépek Tanszékén már sikerrel át is esett a szigorú tesztvizsgálatokon.

A Tesla-turbina szabadalom forgórész ábrája (A szerz? archívumából)

A csoda ebben nem az, hogy m?ködik, hanem az, hogy a hivatalos energiaipar nem vesz tudomást róla. Pedig ezzel a konstrukcióval százmilliókat lehetne megtakarítani!

Most és itt ennyit Tesláról.

***

Kissé másfelé kalandozva vessünk egy pillantást a külhonban méltán hírnevet szerzett, egyik legizgalmasabb térenergia-megcsapoló szabadalomra: ez a Kawai-motor-generátor. A vázlatát mellékeltem. A lényege az, hogy mágnespólusokat forgat vasmagos tekercsek el?tt. Ezzel még akár lehetne egy ?normális? villamos gép is. De nem. Ez egy teljesen abnormális masina. Ugyanis a tekercseket egy szupergyors opto-eletkronikai kapcsolóval kapcsolgatja, éppen akkor, amikor a megfelel? mágnes pólusok elé érnek. A gyorsaság itt, a közmondással ellentétben, valóban boszorkányság!

A Kawai motorgenerátor szabadalom vázlata (A szerz? archívumából)

Az történik, hogy a minden villamos gépben kivédhetetlenül keletkez? ellen-elektromos er?t fordítja ?term?re?. Nemes egyszer?séggel hozzáadja a munkafeszültséghez! Tehát az ?óriáskígyóval a saját farkát eteti?! Így ezután többletenergiát képes kinyerni. A japán feltaláló mérései szerint ezzel elér 3,17-szeres többletenergia-kihozatalt.

Hogy ez mennyiben és hogyan igaz, azt majd még ez évben mi magunk is igazolhatjuk.

Ugyanis ahogy azt már az el?z? cikkünkben felvállaltuk: építünk egy ilyen Kawai-masinát!

?Van másik!? Mint ahogy a nagy bohócunk szlogenje szólt. Ez a másik egy világbotrányt kavaró külhoni találmány. A kitaláló csapat: Hal Fox, Shang-Xian Jin és Robert William Bass. A találmányuk neve: ?Plasma-injected transmutation?. Azaz, magyarítva: plazmát belöv? átalakító. ?k a Patterson-cellát újították meg. A lényege az, hogy Thorium-Palladium céltárgyak ?injekcióznak? tömény hidrogénplazmával er?s mágnese mez? alatt. Az ígért többletenergia, amit így ki lehet termelni, mintegy a 2,91-szerese a befektetettnek. (No, mármint a feltalálók mérései szerint). A szabadalom leírása szerint a folyamat hidegfúzió, így és ezért jelent?s h? nem, csak egy rakás többletelektron keletkezik, amit össze lehet halászni és áramként fel lehet használni.

Az érdekessége az ennek az esetnek, hogy felajánlották nekünk (a szerz?nek), hogy szálljunk be az üzletbe egymillió dollárral! Ezzel a ?beugróval? közösen hasznosíthatnánk ezt a kitalálmányt! Mondanom sem kell, pillanatnyilag nem volt egymillióm, pláne nem dollárban. Így azután nagy sajnálattal, de el kellett udvariasan hárítanom e megtisztel? felkérést. (Aki nem hiszi, utánajárhat, mert a teljes levelezésem rendelkezésére áll). Ennek a találmánynak a további sorsáról, netán az ?energiabomba? nagy durranásáról nincsenek információim.

Majd elfelejtem az egyik igencsak nagy port felvert csoda-energiagépet! Akkora volt a porfelh?je, hogy a mai napig sem ült el. Ez pedig az RQM = Raum Quanten Motor. Szül?atyja (nem anyja!) Jean Marie Lehner (Herr!). ? egy svájci székhely? feltaláló, aki egy rendkívül agresszív stratégiájú marketingstratégiával meghirdette a masináját az egész világnak. A nagy csel az volt, hogy itt és most csakis a szerencsés, gyors jelentkez?knek felajánlotta az opciós vételi lehet?séget a masinájára. Ez lényegében egy rezonanciagép volt, ami a távoli világtér legmélyén rejt?z? ?Központi Oszcillátor? energiasugárzását lett volna képes venni és árammá átalakítani. A szerkezet egymásba helyezett piezo- és/vagy magnetosrtikciós hengerekb?l állt, valamint az ezekre rádugott, a szapora rezgésekb?l áramot gerjeszt? vezet? hengerekb?l. Az ígért ?ingyen-teljesítmény? 25 kW volt. Kés?bb készültek volna 5, 10 és 15 kWosra ígért egységek is. No, most az üzletet úgy lehetett megkötni, hogy le kellett pengetni kezdetben 6000, majd kés?bb már 9000 svájci frankot! De ám ezért nem valamiféle el?leg-igazolást kapott a ?szerencsés? megrendel?, hanem ?Inhaber_Option? nev? díszesen nyomott, egyedi sorszámozású okmányt.

Így ezután a kés?bbi türelmetlenked?knek megmagyarázták, hogy ez a ?díszpapír? nem egy el?leg-bón, hanem egy tulajdonosi részjegy! Tehát a ?boldog? tulajdonosa egy világcég résztulajdonának ?örvendhet?. A gép átvételének várható id?pontjai mindig egy-egy negyedévvel odébb tolódtak. A legjobb tudomásom szerint a mai napig sem került egy masina sem átadásra. Pedig már 1992/93 óta közvetlenül figyelemmel kísérhettem a nagy akciót (átverést?). Id?közben megszereztem a kezdetben szigorúan titkolt világszabadalom leírását, amit ma már néhány tucat frankért árul a ?nagy kombinátor?. Ebb?l kit?nt a szerkezet valószín?síthet? m?ködése, így az egymásba helyezett hengerek egy baromi magas 10 a huszonharmadikon Hertz-zel rezg? megoldással dolgoznának. Azzal kezdve, hogy ekkora rezgésszámmal csak a közel 0 tömeg? tárgy lenne képes rezegni, mert önmagában is lehetetlen, hogy a több, egymástól jelent?sen eltér? tömeg? ?valami? egyetlen azonos frekvenciával lenne képes rezegni.

A m?szaki abszurdumot még az is fokozza, hogy az RQM AG saját gyártmány-ismertet?je szerint a ketyeréje hatásfokára 4, egymásnak gyökeresen ellentmondó adatot közöl.

Ennek a gépezetnek a története szerintem jogos rangot vívott ki bármelyik Kész átverés show-ban. A történet csattanója: mostanság terjed?ben van az a rémhír, hogy a ?központi oszcillátor? valahol az ?r mélyében leállt. De még az átverés-üvegpezsg? sem jut az átverteknek! Nagy a gyanúm, hogy ezt a rémhírt valahol az RQM AG közvetlen környezetében gerjesztették. Hiszen ez egy igazi ?vis major?, amely sok-sok befizetett frankot következmények nélkül el-vis.

Hoppá! Most döbbenek: én itt és most átmentem ?szeptikusba? a nagy TényTiszteletem okán. Persze ezzel nem tagadtam meg az eddigieket, meg a térenergia meghódításába vetett hitemet sem! De már egy ekkora ?csalókát? én sem hagyhattam szárazon. Én személy szerint továbbra is elkötelezetten hiszem, hogy egyszer csak eljön a ?nagy áttörés?, s az a sok er? és szent akarat meghozza az emberiség számára az ?energiaparadicsom? rég várt, boldog korszakát. Hacsak nem, mint annyi mást, ezt is nem fordítjuk önmagunk ellen…

De talán az emberiség kin?tt már a gyermekcip?b?l, és a t?z, a kerék és az atomenergia felfedezése után megérett már erre az igazi nagy felismerésre. Aki hallja, adja át! Lámpával keresünk igaz embereket, akik partnerek lennének az ilyen új gondolatok közös kidolgozásában.

Szkeptikusok és TTT-tagok kíméljenek! Azaz egy fenét! Ne kíméljenek! Álljanak ki szemt?l szembe, és csapjunk össze! Én hozom a vitathatatlan Tényeket, bizonyítékokat. Azután így kiderül, mennyire igaz a ?nomen est omen?, azaz tényleg tiszteli-e eme társaság a tényeket annyira, hogy elismerjék: nyílt vitában megverték ?ket!

Akár a Vérmez?n is összecsaphatunk! A ?fegyverválasztást? lovagiasan rájuk bízom.

Megosztás
Previous articleA Mercury 13
Next articleDávid Fia