Home Cikkek Az igazság ereje

Az igazság ereje

0

Az igazságot mindenki szereti, önmagában létezik, kedvelt Isten és a hatalmasok elött, erös pajzsul megvéd minden indulattól, a gonoszok nem szólhatnak rá semmit, megmenekít a katasztrófától és mindig mindenkor megállja a helyét, minden dologban megtalálható.


Igazság erővel együtt a legnagyobb jó, aki ilyet szerez legyen hálás, tartsa meg az igazságot igazságban vagyis ne ártson vele soha, egyedül is türtöztesse meg magát és tartsa magát tisztán hogy a finom tudás mindig áthatolhasson rajta, és semmi baj nem érheti. Az igazságot mindenki szereti, de kevés ember vállalja és sokan menekülnek tőle, kevés az erős aki igazságos és így is cselekszik. De van, így mindig lesz pártfogoltja, mindig lesz valaki aki megszabadítja az igaz embert, ha nem akkor végül is Isten, mert Ő azt akarja hogy éljen az igaz. Az igazság és tökéletesség az amit mindenki kedvel, ami mindenkivel megkedveltet és mindenből megszabadít, mindenkinél nagyobbá tesz, ez az amit csak kiérdemelni lehet és olyan rezgésszint, amit mások nem tudnak eltanulni soha, örök fegyver mert amíg csak van bennük valymi gonoszság, távol állnak tőle, de annál inkább megigézi őket.

35537u2

Az igazságot nem lehet meghazudtolni mert annál nyilvánvalóbbá válik, az igazság kihozza a gonosz ember szájából az ő keserüségét, de a jók megnyílnak és barátságosak az igazzal. A gonosz másra vetíti az ő szerencsétlenségét gyávaságból, mert a balga mindig mást okol, de tudja ő jól hogy balga, de letagadja magának is, viszont a tudatalattija ezt nem fogadja el, az tudja hogy a gonosz szégyenbe marad ezért az ilyen ember nem bír veszteni soha, egyre idegesebb lesz és örökre megutálja azt aki gyöz felette.

Minden győzelem valami felett nagy áldással jár, de az igazságos veszteség, amelyet nem követ bűn, szintén áldással jár. Az igazságtalan győzelmet viszont utálja az Isten, a hatalmas és álnok ember nem él sokáig, és csapásainak száma hétszeres minden általa ejtett sérelemért. Sőt, minden akaratos és irigy ártásért a győzelem mellett hétszeres büntetés jár, mert ekkor nem csak hazudunk, hanem az igazságot lopjuk meg, és lelkünk teljesen megszégyenedik és elzárkózik az Isten elött, tartósan elzárja magát a fénytől amíg ki nem ábrándul ebből az ártó illúzióból, eddigre hétszeresen hét jelleggel kapja vissza a másikon megejtett sérelmét.

A tudás is csak az igazság árnyéka mindenhol, az igazság gyönyörü, tényleg mindig megállja a helyét, tényleg kitölt mindent és ténye táplálékul szolgál a léleknek, meghatározza az igazi erejét és a bölcsesség pedig a teljes birtoklása. Mélyebb szinten van egy kvintesszenciája, és nagy energiaszinten (lelkesség,boldogság) ezt lehet látni, és belevinni minden tudásunkba, ezt hívják egyébként akashanak. Ez az akasha egy nagy sokszirmú szimbólum, nagyon finom többdimenziós anyagból áll, folyton vibrál és ott lebeg a szemünk elött mindig ha ismerjük az okkult világot, de nagyon apró marad, nehéz látni és mégnehezebb rá koncentrálni, szemcsés. Nagy ráhangolódással egy adott téma iránt lehet belőle olvasni.

Sokkal inkább rejtélyes módon az intuíciót serkenti, minnél nagyobb a lélek energiája, annál nagyobbnak látjuk ezeket a megmagyarázhatatlan vibrációkat, mély igen élő művészet van benne, a képei másodpercenként változnak. Isten azt hirdeti hogy aki elnyeri mind az öt megvilágosodást, annál ez a szimbólumlátás jól kivehető és igen világító tüzzé változik, amely segiteni fog minden dologban, lelkünknek mérhetetlen energiát és mindentudó intuítiót, testünknek pedig (alkimia segitségével) örökifjúságot és nagyon hosszú életet biztosít, és megigéri Isten szövetségben azt is, hogy halálunk után élni fogunk ennek a tűznek a tudatában, amely ekkora már mindent tud.
Ez a tűz a Nagy Őstűz, az Isteni Fény maga, mindenkinek a tűz szó jut eszébe amikor elöször látja, de ekkor csak egy percig látja és hálát ad Istennek mert annyira fényes az. Ezt a tüzet tartja a kezében az ötször megvilágosodott ember, minden dologban mesterséget jutattván neki, és mindenki látja ahogy világit az nála, egy ugyanolyan embernél mint amilyen a többi is.

Az igazság szerint egyik ember sem több vagy nagyobb a másiknál, mindenkinek ugyanolyan jogai vannak Isten elött, mindenkiben ugyanaz a lehelet van meg, a különbség csak az Isten melyik edényt hogyan formálta meg jó vagy szabálytalan edénynek, és ha egy edény jó, mennyit javított az az edény magán hogy minél inkább minőségibb és ragyogóbb legyen.

A tudatlanság csarnokában növünk fel, a kilábaláshoz szükséges dolog a rengeteg próba, erős kiábrándultság a világból és akarat az összefüggések felderítésére, aztán a kudarc megélése, és az élmények felderítése és a fejlődés, ez a próbaösvény, aztán az új élet megkezdése, és hamar Isten kibékítése ami ujjászületést okoz, ez az első és legnagyobb megvilágosodás az ötödiken kívül, mindig így folyik le.
A megvilágosodás az első atmikus élménye az embernek, egy atmikus beavatás-csillag és sok buddhi érzés, ami életet ad. Az ember a legelső időkben képtelen elhinni és teljesen felfogni de tudja hogy mi történt vele, megbírkozik a nagy pozitív élménnyel, azzal hogy Isten átírta a sorsát az atma szintjén és ez nagyszerü dolog.

Az első szinten nagyon sok a kegyelem, minden könnyü és pihenhetünk, szószerint még lehetünk önzőek de nem sokáig. Valami nagyot és újat találunk, egy nagy napfényes réten vagyunk és az a kegyelem által jól müködik hogy tanulhassunk, teljesen ujjászületünk és olyanok leszünk mint egy kisgyermek, tele lelkesedéssel, és hosszú ideig boldogít és védelmez ez a kegyelem minket, hogy megtanulhassuk felismerni a dolgokat.

A mentálsíkot onnan lehet felismerni, hogy nincs benne érzékiség és kötődés, nem személyes és szenvedélyes mint az asztrálsík, és már valamivel erősebb is nála, ez a tudat már mindig optimista, vidáman fogadja a másik embert és önzetlenül kiszolgálja a másikat, de még nem tökéletes és a segités helyett hajlamos saját maga minnél jobb feltüntetését követni. A hívők és kulturált emberek síkja ez, álmuk már tökéletesebb és komolyabb, és a világi dolgokat összességét irányitja, rendszerezi ez. Ez a sík szereti a természetet és a nyugalmat, a csendet, natural viselkedést okoz, és célunk hogy fokozatosan kell felderíteni és ez még nem olyan nehéz dolog.

A buddhisík ugyanez csak lelki szinten, az egység, nyugalom, szeretet szintje, olyan ősi viselkedésforma ami igaz és mindenki tiszteli és kedveli, ami szinte csak vidámságot, hasonlóság-tudást, közkedveltséget és szépséget ad. Az atma meg az összesített egész, képessége rengeteg szerencsét és boldogságot ad, sokkal többet, és itt hullik le a fátyol az anyag és a gondolat közt, a buddhi síkon a két lélek közti fátyol tűnik el, mindig teljes elfogadásban. A buddhi az első igazán örzött terület, ami azt jelenti hogy csak nagyon komoly, Isten által vezetett munkával érhető el; a második sík az atma, itt van Isten fénye, ennek az ereje kétszerannyi munkával és Istennek szentelt élettel érhető el, ha ez beteljesedik, járulhatunk Isten színe elé.

Ezek a síkok olyan mentáltudást adnak ami mindenkinél gyorsabb, pontosabb, áthatóbb, mert sokkal teljesebb és élesebb és mégtöbb dimenziós képekkel rendelkezik. A választottak és gyógyítók síkjai ezek, és mindenki máshogy érzékeli és önti szavakba, de aki már mindig látja az adott síkot, annak az erejével képes hatékonyan tanítani is, és ez nagyszerű dolog.

Az egyetlen igazi szabály csak az, hogy az anyagba való leképeződése csak eggyel veszi vissza a tudatszint hatékonyságát, de az igazság által az egyenlőség is elérhető, ez azt a jóslatot jelenti hogy a fizikai síkon élve szerencse által érhető el a legnagyobb tudatszint, meg azt is hogy a szenvedés által a legnagyobb hatékonyság, és a legtöbb boldogság által a legnagyobb szépség is elérhető.

Az álomfejtés és jövőbelátás törvénye az akasha segitségével lehetséges teljesen a megvalósítása. A buddhin is van ugyan akasha, de a teljes tér akashája az atma szintjén van meg, és az atma tüzével bárki hívő álmát részletesen megfejthetjük, mert látomásainkban ismerjük az egész jelentéstárát a kozmosznak.

A neutron csillag a világon látható legnehezebb objektum, a fekete lyuk pedig a legnagyobb de örökké láthatatlan objektum. Az összeomlott csillag gravitációja felemelkedik a legmagasabb, még látható szintre, amely már majdnem fénysebességü, és elhajlitja a fényt hogy az extra erős legyen, így hihetetlenül erös fénye átmegy még az elgörbült csövön is. A neutron-csillag robbanásnak atmikus okai vannak; rendkívül öreg emiatt a legnagyobb lökéshulláma van és extrém-nagy ihlettel jár, és egy nagyon gyorsan mozgó szupernovát lő ki, ami elhajlitja a teret, bárhova jár, ez maga a kifejlett atmikus lélek erejének szimbolizálása. Egy ilyen szupernova ha eléri Isten arcát és a megfelelő tömeget, vagyis ha eléri az anupadaka síkot fekete lyukká változik és örökre magába raktároz rengeteg fényt, és a fénynek és az azt alkotó anyagnak fejében növekszik a súlya is,az ádi síkon pedig célszerü mozgással szupernehéz fekete lyukká is válhat az ilyen lyuk.

TTTWeb