Home Cikkek Az indiai pálmalevelek csodája

Az indiai pálmalevelek csodája

0

Indiában a régi időkben sok család őrzött nagyon régi, istenségek által diktált több ezer éves irásokat különböző, nevükön nvezett személyekről, akik korábban éltek vagy későbben fognak csak megszületni. Ez a ?későbben? az írások elkészítésének idejéhez képest több ezer vagy több száz évet jelentett.

A sok száz éves háborúk folyamán ezekből a pálmalevelekre írt ótamil nyelvű írásokból rengeteg elpusztult, de ami fennnmaradt, azt egyes szent emberek kezdték összehordani, könyvtárakba gyűjteni és gondozni. Az ótamil szöveg olvasásának és megértésének képességét családi dinasztiák adják át apáról fiúra, évszázadok óta. A szövegeket néhány száz évente átmásolják, mielőtt tönkremennének és olvahatatlanná válnának. A pálmalevelek elképesztő, észbontó rejtélyének megmutatása szempontjából nem fontos, hogy mely indiai istenségek diktálták le annak idején ezeket a szövegeket és az sem túl fontos, hogy ami az, amit a pálmaleveleken szereplő személyek jövőbeli életútjáról ír, mennyire válik be.

201209261605578595

Az első lépés a személyre szóló pálmalevél megtalálása. Az internet előtti időkben az indiaiak számára sem volt ez egyszerű a dolog, mert nekik is meg kellett találni valamelyik pálmalevélkönyvtárat. Szerencsés esetben pálmalevelük éppen ott volt, ahol először jelentkeztek, ha nem, akkor meg kellett várniuk, amíg valahol máshol meglelik és elküldik abba könyvtárba, amelyet a kliens felkeresett. A kliensek hüvelykujj lenyomata által meghatározott kód alapján tudták megállapítani, hogy mennyit kell várni a pálmalevél megtalálására. A legutóbbi évekig Indiába kellett utazni azoknak a nem indiai klienseknek, akik kíváncsiak voltak arra, hogy mi áll a pálmalevelükben. Már az is döbbenetes, hogy a világ minden táján élő embereknek van névre szóló pálmalevelük Indiában. (Azért előfordul, hogy nem találják meg). Még elképesztőbb, hogy az esetek többségében ott helyben, abban a könyvtárban találják meg, ahol a kliens először megjelent. Ma már az egész procedúra a személyes jelenlét nélkül is végrehajtható: az ujjlenyomat Indiába küldése megoldható interneten, majd miután megkeresték az illető pálmalevelét, megszervezik a felolvasást és a fordítást, melyet videón közvetítenek a számára, majd a dvd-t is megkapja, régebben pedig a felolvasásból készített lefordított írott jegyzetet. ( Akit a technikai részletek érdekelnek, könnyen rákereshet, kis hazánkban is van vállalkozó, aki megszervezte, hogy ezt a szolgáltatást Magyarországról is igénybe lehessen venni. Honlapjáról lehet tájékozódni.)

Sok különlegessége van ennek a pálmalevél dolognak. Az egyik az, hogy mintha a pálmalevél szöveg isteni diktálója még azt is tudta volna, hogy a több száz vagy több ezer év múlva megszülető illető mikor, mennyi idős korában fogja felolvastatni a saját levelét. Miután megtalálják az illető pálmalevelét, megmondják, hogy éppen akkor a kliens mennyi idős és mindaz, amit az illető konkrét életútjáról, adatairól felolvasnak, ismétlem, felolvasnak! az teljesen pontos, mintha az illető diktálta volna le élete és családja fő adatait. Tehát a fololvasás idejétől kezdve ami az után történik, az jóslás és az bizonyos hasonlóságot mutat. (De csak azért, mert innen kezdődik a dolog üzleti része: hacsak nem veszi meg azokat felolvasásokat, amiből megtudhatja, hogyan védheti ki a jövőbeli kedvezőtlen eseményeket és feleményeket az életéből, ne számítson semmi jóra.) Egy barátom megmutatta a saját dvd-jét.

Kíváncsi voltam, hogy az ótamil felolvasásból kivehetőek-e a magyar nevek. Nos, tisztán kivehetők voltak. (László, Ilona.) Az is elképesztő volt a számomra, hogy a kötegben volt olyan pálmalevél, mely szerint a barátom apják Istvánnak hívták, tisztán lehetett hallani az István nevet, de az nem az ő pálmalevele volt. Ez is furcsa, hogy a szomszédos pálmalevél is egy magyar személy levele volt. (Az ujjlenyomat kiad egy kódot, amelynek segítségével megkeresik a megfelelő pálmalevél köteget, mely a pálmaleveleken lévő lyukon átfűzött madzaggal van összefűzve. A köteget összetartó madzagot a kliens előtt (ha a kliens jelen van) bontják fel, majd a legfelső levéllel kezdve kövekezik az adategyeztetés: az apja él? Ez és ez a neve? A feleségével együtt él? Ez és ez a neve? Ennyi és ennyi testvére van? Ennyi fiú és ennyi lány? Ez a nevük? Stb. Ha bármelyik adat nem stimmel, akkor a következő pálmalevél kerül sorra a kötegből, amíg az összes adat nem stimmel. A kliens igen-nemmel válaszol a kérdésekre. Az ótamil felolvasás igen gyors, monoton intonációval folyik, azt lefordítják angolra vagy valamelyik indiai nyelvre, ha indiai a kliens. Ha nem, az angolra fordított szöveget tolmácsolják a kliens anyanyelvére.

Először azt jártam körül, hogy az adatokat valóban a pálmalevelekről olvassák le, vagy esetleg a tisztánlátás képességével rendelkezők kiolvassák a kliens energiatesteiből az adatokat. Az ilyen képesség is egy csoda, de azért nem annyira ritka. Először egy német szkeptikus beszámolóját találtam meg, amely választ a dott erre a dilemmámra. Ez a német szkeptikus elkunyerálta a saját pálmalevelét és azt meg is kapta. Egy német kutatóintézetet felkért, hogy derítsék ki, benne vannak-e a szövegben azok az adatok, melyeket felolvastak neki. Néhány hónap múlva megkapta a megerősítést: benne vannak. Ezek után még többször felkeresett más könyvátrakat Indiában, sőt Baliban is (ott is van ilyen könyvtár, de ott nem pálmalevélre, hanem papiriuszra írják az emberek adatait és sorsát?.). Bár az egyes pálmaleveleken kissé eltérő monetumok voltak kielemlve vele és családjával kapcsolatban, de az adatok mindegyiknél ?ültek?. A neten sok beszámolót lehet találni, a legtöbb emberből csodálatot és értetlenséget vált ki ez az egész élmény.

Találtam egy könyvet is a neten (http://www.scribd.com/doc/6396900/Research-on-Nadi-Palm-Leaf-Predictions ), melyben egy indiai ember számolt be teljesen elképesztő tapasztalatairól. Az illetőnek ugyanaz volt a célja, mint nekem: utánajárni, megérteni, kideríteni. Csakhogy ő személyesen járt utána és próbálta kideríteni a kideríthetetlent, míg én megelégedtem azzal, hogy elolvastam az ő könyvét és mások beszámolóit. Az egész dolog a bizarrságig hihetetlen, de valóságosságához nem férhet semmi kétség. Szóval ez a Shashicant Oak nevű indiai ember több könyvtárat is felkeresett India egymástól igen nagy távolságban lévő városaiban és több helyen is megtalálták a személyes pálmalevelét. Még ifjabb korában szerezte első tapasztalatát: Kashmirban fel akart keresni egy bizonyos pálmalevél olvasót, de először az elküldte azzal, hogy nagyon elfoglalt, csak több nap múlva fogadhatja. Addig kérlelte, míg végül mégis kapott még aznap délutánra egy időpontot. A megadott időpontban megjelent a könyvtárban és átnyújtotta a szent embernek a nála lévő, máshol elkészített horoszkópját.. Azt várta, hogy a szent ember majd elvonul és valahol a raktárban fog keresgélni. Nem ez történt: az előtte lévő asztalkáról felkapott egy köteg pálmalevelet, kibontotta és hamarosan rálelt Sh. Levelére!

Mint mondta, kapott egy sugallatot, hogy Sh. aznap fel fogja keresni. A kötegben addig haladt egyik levélről a másikra, míg az összes adat nem stimmelt: minden név, minden dátum, nemcsak az övé, hanem a szülők, gyerekek, testvérek, házastárs(ak) összes adatai is! Ezután felolvasta életének fontos momentumait, betegségeit, iskolai végzettségét és azt is, hogy a légierőnél dolgozik. És azt, hogy mikor fog megnősülni, mi lesz a felesége neve és hogy 27 éves korában fog meghalnia felesége. Mindez pontosan bekövetkezett: felesége autóbalesetben halt meg 27 éves korában. A sok évvel később felkeresett könyvtárakban megtalált levelei is tartalmazták felesége halálát, mint múltbéli eseményt és azt is, hogy valamilyen állattal való találkozással kapcsolatos baleset okozta. (Valóban így történt: motoroztak, amikor bivalycsordát hajtottak át az úton?)

A pálmaleveleknek több fejezete van. Egyik helyen a kérdések fejezetét kérte felolvasni, de arra egy hetet kellett várnia. Kiderült, hogy Sri Lankában volt ez a pálmalevél, onnan küldték át abba az indiai városba, amelynek könyvtárában annak a fejezetnek a felolvasását kérte. A kérdések fejezetének megírója ?mint kiderült ? több száz évvel Shashicant megszületése előtt tudta, miket fog kérdezni, pedig a kérdések menet közben jutottak az Sh. eszébe különböző apropókból, melyeket el is magyarázott a könyvében. Tehát egy hét várakozás után visszament a könyvtárba, ott elővették és hamarosan meg is találták a Sh. Által kigondolt kérdésere való válaszokat tartalmazó pálmalevelet. Shashicant megkérdezte, hogy honnan lehet azt tudni, hogy az a pálmalevele valóban az ő frissen kigondolt kérdéseire adott válaszokat tartalmazza, hiszen ő nem tud ótamilul, nem képes ezt ellenőrizni.

Erre a felolvasó megmutatta neki, hogy a Sri Lankából odaszállított szöveg, melyből a Sh. által sorjában feltett kérdésekre a válaszokat felolvassa, tartalmazza az ő nevét. Ő akkor már tudta, hogyan néz ki a neve az ótamil írással leírva és valóban ott látta a nevét a pálmalevélen. Ezek után a felolvasó abban a sorrendben, ahogyan Sh. Feltette a kérdéseit, onnan a levélről felolvasta a válaszokat. Többek között azt kérdezte, hogy mikor fog kiderülni, hogy a Tadzs Mahal helyén mely isten temploma állt és hogy mi lesz India sorsa a harmadik világháború után. (Hogy mikor lesz a 3 világháború, azt nem írta meg a szöveg, csak azt, hogy a 3.világháború után India lesz a második legerősebb állam.) Itt most nem az az érdekes, hogy igaz-e ez a jóslás, hanem hogy hogyan kerültek az ősi srilankai pálmalevelekre a válaszok azokra a kérdésekre, melyek véletlenszerű apropókból jutottak Sh. Eszébe és melyek tartalmilag nem is mind kapcsolódtak hozzá.

De érték más meglepetések is: egyik könyvtárban nagyon sokáig váratták és egy idő után elveszítve a türelmét, bement a belső helyiságbe, ahol másvalaki pálmalevelének a felolvasása folyt. A felolvasó ránézett és azt mondta, hogy megjött az az ember, akire vártak, hogy ő az az ember, aki meg tudja adni a választ a kliens kérdésére. Ő erre azt mondta, hogy ő nem tudja a választ, honnan is tudhatná. Mire a fololvasó azt tanácsolta neki, hogy nézzen a kliens arcára és be fog neki jönni a válasz a kliens kérdésére. (A kérdés az volt, hogy mikor fog beindulni a kliens feleségének a vállalkozása). És valóban, a mi emberünk fejében megformálódott a válasz. Ekkor a felolvasó megmutatta a pálmalevélnek azt a részét, mely miatt őt várták: ott állt a neve a kliens pálmalevelében, és az, hogy az adott időpontban meg fog jelenni és a kliens arcáról fogja leolvasni a választ.

Ami pedig a tartalmat, a jövő megjósolását illeti, arra is találtam egy ?élménybeszámolót?. Az illető 12 év elteltével ööszehasolította élete eseményeit azokkal az adatokkal, melyek a pálmalevél 12 évvel korábbi felolvasása az ő jövőjével kapcsolatban tartalmazott. Egy-két kisebb pontatlanságtól eltekintve minden pontosan úgy történt az életében, ahoigyan a levél megjósolta.

Az indiai pálmalevelek még nagyobb hüledezésre késztetnek, mint a Biblia Kódja c. könyvben leírtak, pedig az se semmi! A bevált jóslatok általában jelentősebb eseményekre vonatkoznak. Azzal kapcsolatban is cska hüledezni tudok, amikor egyes emberek kisebb, jelentéktelenebb eseményeket, történéseket látnak előre megdöbbentő pontossággal. De ezeknél az eseteknél mindig belakapaszkodhat az ember abba a feltételezésbe, hogy hátha akik ilyesmiket állítanak, nem mondanak igazat. Ez a legegyszerűbb, bár egyáltalán nem meggyőző feltételezés. Mert ha jelentős eseményeket előre látnak emberek megdöbbentő pontossággal (nem Nostradamusra gondolok, aki nek a jóslatai nem könnyű dolog értelmezni), akkor miért is ne lenne igaz, hogy mások jelentéktelen dolgokat: eseményt vagy jelenetet látnak előre).

TTTWeb